Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

VÝKLAD


VÝBĚR SADY
Nabídka tarotových karet je bohatá a každá sada má svou minulost a podobu. I když se každá sada vyvíjela jedinečným způsobem a vyobrazení na kartách se mohou značně lišit, podstata toho, co každá karta vyjadřuje, zůstává stejné. Je důležité si vybrat takovou sadu, jež podněcuje vaši představivost a líbí se vám i po vizuální stránce.
Jedny z nejznámějších tarotových sad, které se dnes používají jsou Rider-Waite, Marseillský a JJ Swiss.
Sadu si vybírejte sami. Pomůže vám rozvinout vlastní intuitivní a snad i psychické schopnosti a v důsledku toho budete tarot vykládat lépe.

VÝZNAM
Symboly dvaadvaceti Velkých arkán jsou klíčem k pochopení záhad naší duše, a tím i našeho osudu. Poznáním svého nejhlubšího nitra můžeme odhalit i svůj osud. Musíme si však uvědomit, že náš osud není neměnný. Je nám dána svobodná vůle, která umožňuje osud naplňovat, vzpírat se mu a nebo ho měnit. A jak se mění naše životní situace, tak se mění i odpovědi na otázky, které hledáme v kartách.
Karty nám mohou ukázat cestu nebo nám alespoň pomoci lépe pochopit naši životní pouť. Jedna nás může varovat před nebezpečím, zatímco druhá nám může potvrdit či zpochybnit naše rozhodnutí. Variant existuje mnoho. Nicméně je nutné si stále připomínat vlastní a nepřenositelnou zodpovědnost za každé naše rozhodnutí a náš osud. Karty jsou jen pomocníkem na cestě.
Také neexistuje žádný nejlepší způsob vykládání. Existují pouze návody, kterých se můžeme nebo nemusíme držet. Vykládání karet je otázka osobní zkušenosti a osobního přístupu.

MÍCHÁNÍ KARET
Před vykládáním je dobré, když ten, komu je vykládáno karty zamíchá. Především se tím soustřeďuje na otázku, kterou buď vyřkne nahlas nebo si ji myslí. Karty je možné místo míchání i jen snímat a nebo je možné kombinovat obojí, míchání i snímání. Po zamíchání bereme karty z vrchu balíčku a nebo jo vějířově rozprostřeme a vytahujeme karty.

VÝKLAD

Jedna karta - Nejjednodušším způsobem vykládání je tažení jedné karty. Ta většinou dává odpověď na jednu jednoduchou otázku. Pokud odpovědi hned neporozumíme, můžeme vytáhnout další doplňkovou kartu na vysvětlení odpovědi.

Řada - Položíme tři, pět, sedm nebo devět karet postupně vedle sebe do řady. Karta uprostřed řady označuje jádro problému nebo současnost. Karty, které jí předcházejí znamenají minulost anebo původ problému. Karty, které následují po ní znamenají budoucnost, vyústění problému nebo doporučené řešení. Jejich vlivy a síla se určují podle směru a vzdálenosti od karty středové.

Výklad tří karet - Karta 1 (středová) charakterizuje problém a ostatní dvě ho dávají do širších souvislostí. Prostřední karta má vliv nejsilnější a reprezentuje základ situace, jádro odpovědi nebo konkrétní osobu (ať už tazatele samého nebo osobu, která je předmětem otázky). Karta vlevo je výchozí. Tam situace vznikla, tam má vztah své kořeny. Karta vpravo nám ukazuje výsledek nebo tendence do budoucnosti.

výklad

Kříž - Při tomto způsobu výkladu se používá pěti karet. První karta, středová, je položena doprostřed. Ostatní karty pak nalevo, napravo, nahoru a dolů podle nakresleného schématu. Středová karta vyjadřuje hlavní charakter situace, konkrétní osobu nebo podstatu odpovědi na otázku. Karta nalevo je výchozím bodem nebo minulostí. Karta napravo je výsledkem, budoucností nebo tendencí. Spodní karta vyjadřuje základ situace nebo vztahu. Vrchní karta reprezentuje takzvanou korunu, neboli nadstavbu či vyšší vlivy.

výklad

Partnerský vztah - Po zamíchání vezmeme z vrchu balíčku devět karet a rozložíme je v pořadí do tří řad obrázkem dolů, jak je to zobrazeno na obrázku. Ještě před obracením karet (po vyložení obrázkem dolů) rozhodneme, který z partnerů je reprezentován sloupcem 1 a který sloupcem 3. Nejprve otočíme tři karty druhé řady, která se týká každodenního, hmotného a praktického soužití. Pak odkryjeme řadu první, která se týká duchovního života a nakonec třetí řadu, která reprezentuje podvědomí, tj. věci a pocity nám skryté, přesto však existují uvnitř nás. Při interpretaci jednotlivých řad vycházíme vždy z toho, že první karta v řadě znamená pozici, postoj nebo kvalitu partnera A a poslední karta totéž pro partnera B. Střední karta vyjadřuje podstatu vzájemného doplňování či nesouladu v té které oblasti.

výklad

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023