Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

POJMY


TAROT - je kniha znalostí a moudrostí znázorňovaných obrazy a symboly; karta, kterou si vybereme, odráží naši vnitřní podobu nebo vnější zkušenost a zároveň odhaluje význam konkrétní situace; toto poznání někdy souhlasí s tím, co už o sobě víme, ale pravda, která se tímto způsobem ukáže, nás může překvapit.

KARTY - tarot tvoří sedmdesát osm karet; dělíme je na velká a malá arkána (z latinského arcanum - záhada, tajemství)

VELKÁ ARKÁNA - tvoří 22 karet, které znázorňují různé fáze našeho života a vývoje; první kartou je nečíslovaný Blázen a ostatních 21 karet je číslovaných

MALÁ ARKÁNA - tvoří 56 karet, které rozšiřují motivy velkých arkán a ukazují na možné budoucí události; karty se dělí do čtyř sérií: pohárů (kalichů), žezel (holí), mincí (peněz) a mečů; každá barva má deset číselných karet - od esa pod desítku a čtyři karty dvorní - páže, rytíře, královnu a krále; k významu každé karty malých arkán patří také význam spojený s jejím číslem a živlem; v úvahu se také bere, zda na dvorní kartě je muž či žena

PRINCIPY - je-li člověk psychologicky dobře vyvážený a "úplný", spojuje v sobě jak mužské, tak ženské rysy; mnohé z karet velkých arkán představují aspekty ženského či mužského principu; pokud jde o malá arkána, tak žezla a meče patří k mužskému principu a poháry a mince k ženskému

SYMBOLICKÉ MOTIVY - Tři nejdůležitější symbolické motivy tarotu jsou pohlaví, číslo a živel. S mužským a ženským principem jsou spojena i čísla; význam každé karty malých arkán se do značné míry zakládá na jejím čísle a také na barvě (sérii), k níž patří. Význam číselných kare velkých arkán není tak důležitý, protože každou lze určit i bez čísla. Oheň a vzduch jsou spojeny s mužskými rysy, voda a země s ženskými.

BARVY MALÝCH ARKÁN - Do každé barvy neboli série patří číselné karty od esa do desítky a čtyři dvorní karty páže, rytíř, královna a král. Při interpretaci těchto karet se uvažuje význam spojený s živlem barvy společně s číslem nebo pohlavím dvorní karty. Barvy - Poháry, Žezla, Mince a Meče.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023