Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

VÝZNAM ČÍSEL


základní prvky numeroskopu * výklad čísel numeroskopu * abeceda * šťastná čísla * význam čísel - astrologie * význam čísel - vibrace charakteru

ABECEDA

1 A, I, J, Q, Y
2 B, K, R
3 C, G, L, S
4 D, M, T
5 E, H, N, X
6 U, V, W
7 O, Z
8 F, P

Poznámka:
Číslici 9 není přiřazeno žádné písmeno a to proto, že podle esoterických zákonů je číslo 9 totožné s "tajným jménem" nejvyšší moci života, které má 9 písmen. Proto neexistuje písmeno abecedy, které by ho reprezentovalo. Pokud ale po výpočtech získáme číslo 9, je tento výsledek charakterizován stejně jako jakýkoliv jiný.

11 a 22 - dvojitá neboli složená čísla se jmenují čísla MISTROVSKÁ - to znamená, že pokud jsou přičítána k jinému číslu, nemusí se redukovat (11 se nemusí redukovat na číslo 2 a 22 se nemusí redukovat na číslo 4ZÁKLADNÍ PRVKY NUMEROSKOPU

ČINNÉ ČÍSLO - Je to součet čísel jména (tzv. křestního). Musíte je počítat v souvislosti s vibračním číslem, jehož tendence potvrzuje nebo zmírňuje. Vyjadřuje podstatu bytosti a úzké osobní vztahy.
DĚDIČNÉ ČÍSLO - Je to součet čísel příjmení. Není tak důležité jako jméno, ale musíte je také počítat v souvislosti s vibračním číslem. Vyjadřuje přínos nebo zátěž ze strany předků.
VIBRAČNÍ ČÍSLO - Je to součet jména a příjmení. Popisuje osobnost všeobecně, její charakter, slabiny i silné stránky. Tak jeho nositelé vnímají ostatní, takový se jeví navenek.
INTIMNÍ ČÍSLO - Je to součet samohlásek jména a příjmení. Informuje o niterných přáních osoby, vyjadřuje její tužby a směřování.
ČÍSLO REALIZACE - Je to součet souhlásek jména a příjmení. Prozrazuje, jak se jedinec staví k životu a jak se v rámce své existence realizuje. Je to rovněž vnější projev charakteru.
DEVĚT CEST neboli CESTA ZROZENÍ - Je to horizontální součet dne, měsíce a roku narození. Umožňuje předvídat nečekané křižovatky nebo setkání v životě jedince.
ARKÁNUM OSUDU - Je to součet vibračního čísla a cesty zrození. Je pečetí cesty zrození. (Arkánum = tajemství)
CESTY - Je to vertikální součet dne, měsíce a roku narození. Ozřejmuje cestu, kterou se má jedinec dát, a způsob, jakým po ní půjde.

Další výpočty nám mohou určit např. cyklické číslo roku, cyklické číslo života, osobní roky, zlaté číslo ... a tak prohloubíme charakteristiku osobnosti daného jedince.

VÝKLAD ČÍSEL:

ČINNÉ ČÍSLO
1 - vynalézavost, nervové napětí
2 - citlivost, laskavost, jemnost
3 - šikovnost, přizpůsobivost
4 - organizační talent, chuť podávat výkony
5 - bystrost a zvídavost, ochota ke změnám
6 - něha, soulad, rovnováha
7 - zvnitřnění (interiorizace), intuice, touha po tajemství
8 - energie, umírněnost
9 - citovost, oddanost
11 - síla, napětí
22 - inspirace, ctižádostivé ideály

DĚDIČNÉ ČÍSLO
1 - sebedůvěra
2 - rovnováha
3 - chápavost, vnímavost, bystrost
4 - organizační schopnosti
5 - nadšení
6 - porozumění
7 - rozvaha
8 - vůle
9 - loajálnost
11 - síla
22 - inspirace

VIBRAČNÍ ČÍSLO
- dívčí jméno - pokud žena přijala manželovo jméno, výpočet se provede s novým; je možné provést výpočet dohromady s dívčím i přijatým příjmením
- pseudonym - pokud je často používaným a jedinec se naprosto ztotožňuje právě s ním, je možné, že se osobnost jedince zcela promítla do používaného pseudonymu
- složené příjmení - je potřeba počítat s oběma příjmeními

1 - Jednička vyjadřuje základ života, je to první číslo, řídí je Slunce, zdroj vší energie. Raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Jeho nositel je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu. Je odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení i v lásce; druhý se musí podřídit. Je upřímný a nadšený, city dává najevo jen zřídka.
2 - Dvojka znamená vyrovnanost, rozvážnost, diplomacii a přívětivost.Je pod vlivem Luny, v neustále proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Má klidný temperament, je mírná a trpělivá, touží po souladu. Před provokacemi zprvu prchá, avšak velmi rychle se snaží najít schůdnou vestu, vedoucí k porozumění. Soutěžení ji nepřitahuje, vyhrávat bitvy jí nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy, neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní; když je osamocená, má velké potíže převzít za sebe odpovědnost. Je stvořená pro život ve dvou, realizuje s v různých sdruženích a spolcích. Je skvělým spolupracovníkem, je obratná a diplomatická, potřebuje být stále obklopena buď pracovním kolektivem nebo klienty. Nedaří se jí uplatnit své kvality v napjatém a nervózním prostředí. V práci i v lásce je závislá na vyrovnaném a harmonickém ovzduší.
3 - Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Odjakživa byla považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující, komunikuje překvapivě snadnou a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbený a vyhledávaný. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty. Při negativní vibraci je trojka netrpělivá a popudlivá a nesnáší kritiku. Po citové stránce je to nadšenec a náruživec, který však neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledá partnery, na které může být hrdý a kteří mu mohou něco přinést.
4 - Čtyřka je symbolem spravedlnosti, rovnováhy a bezpečí. Její planetou je Saturn. Je vyrovnaná, trpělivá a realistická, nikdy se nepouští do bitvy, aniž si zajistí týl. Jedná chladnokrevně a rozhodně, je spolehlivá, ale jen málokdy bere na sebe iniciativu. Je majetnická a umí si vynutit své, je zatvrzelá a vytrvalá, neodbočuje z cesty, kterou si vytyčila. Postupuje pomalu, ale pravidelně, za úspěchy vděčí svému úsilí. Každá mince má však dvě strany. Čtyřce chybí fantazie i tolerance. Po citová stránce je její nositel vázaný k rodině, je věrný; jeho city jsou hluboké a trvalé, dává je však najevo velmi rezervovaně.
5 - Pětka znamená spontánnost a vznětlivost. Přemýšlí i jedná rychle, jako by odpovídala na výzvu. Miluje změnu a pestrost víc, než cokoli jiného. Žádná kotva ji neudrží, žádný přístav neupoutá, přitahují ji a fascinují daleké obzory. Má přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, je velice komunikativní a překypuje dynamismem. Tyto vlastnosti však mohou přerůst v nestabilitu, roztržitost a nedostatek vytrvalosti: pětka potřebuje rychlé výsledky nebo podněty, které vzbudí její zvědavost, jinak ji věc omrzí. V pozdním věku se bude možná cítit osamělá a chudá, neboť si nikdy nic nenechala. Naštěstí není příliš sentimentální. Je však velice okouzlující a přitažlivá a snadno si získá přátele. I v citových vztazích ji však může chybět stálost a schopnost dodržet závazek.
6 - Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. Souzní s ní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Jejím cílem a touhou jsou především štěstí a krása, neboť šestka je skutečný milovník krásy. Má vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Ostatně často uspěje právě v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti - váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu, ovšem nechybí jí smysl pro odpovědnost a pokud se jednou rozhodne, dokáže se zhostit i obtížného úkolu. Jedinec se šestkou je především sentimentální a laskavý, má silně vyvinutý smysl pro smyslové požitky. Chce se líbit, ale touží založit pevnou rodinu, jíž se věnuje s péčí a pozorností.
7 - Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Je to myslitel a originální a nezávislý intelektuál. Má velký pozorovací talent, je schopna přemýšlet a rozjímat, proto dává přednost samostatné práci; v tichu a osamění dosahuje ostatně těch nejlepších výsledků. Zajímá ji vše, co je zvláštní a nezvyklé: má intelektuální intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel je pesimista trpící úzkostí, který se často uzavírá do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potká podobnou bytost se stejnými životními ideály.
8 - Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Je to aktivní a energická bytost, ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost však obrací spíše k hodnotám materiálním než duchovním: touží získat moc, což se jí daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Má navíc to, čemu se říká "čich". Je trpělivá a nerada ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracuje. Ráda žije intenzivně, naplno, někdy je však tvrdá, netolerantní a tvrdohlavá. Po stránce citové je upřímná, přímočará, vášnivá a žárlivá.
9 - Devítka, to je altruismus, vznešenost a mysticismus. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Nutno ještě přidat smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Má velkou schopnost porozumění a přizpůsobivost, není však aktivním činitelem, jedině když najde ideál, za nějž je schopna se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce je velice upřímná, laskavá, ale žádá více citu, než sama dává. Ne že by byla lhostejná, pouze myslní na něco jiného. Z devítky, která nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.
11 - Jedenáctka má tak úžasnou psychickou energii a inspiraci, že u ní ostatní hledají oporu a snaží se získat její souhlas a uznání. To jí vyhovuje, neboť ráda ovládá jak v práci, tak v lásce. Většinou se jí to skvěle daří, je totiž okouzlující a úspěšná, proto na sebe dobrovolně bere odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.
22 - Dvaadvacítka nepodniká nic pouze pro sebe ale i pro ostatní; je to velké číslo schopné zvládnout velmi složité situace, nechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu: skrývá se v ní génius. Po citové stránce to však není tak růžové, často totiž obětuje osobní život svému dílu a nedokáže sdílet život s někým, kdo ji v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem výjimečných bytostí, pro mnohé však představuje tak veliké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni - jako čtyřky.

INTIMNÍ ČÍSLO
1 - Touha po osobním úspěchu. Nenese průměrnost a vše, co dělá musí mít ohlas. Jednička je citlivá na lichotky. Chce ovládat a řídit svůj osud, prosadit se a zůstat nezávislá.
2 - Touha po spojení nebo společenství. Velký význam přikládá lásce a přátelství. Něha a laskavost. Dvojka touží po lásce, splynutí, po manželství.
3 - Touha projevovat se ve všech oblastech života. Nezávislost a radost ze života. Potřebuje činnost, která by jí dovolila povolit uzdu představivosti. Trojka touží vyjadřovat své myšlenky a být ve spojení s ostatními.
4 - Touha po stabilitě a řádu. Pevné základy potřebné k uskutečnění plánů. Vyžaduje odpovědnost a přesnost od sebe i od ostatních. Čtyřka touží stavě, pevně a trvale.
5 - Touha po osobní svobodě. Miluje cestování a nové obzory. Vyhledává změnu. Pětka je houževnatá, touží žít svobodně a vyhýbá se všednosti a rutině.
6 - Touha po klidu a souladu. Šestka se vyhýbá napětí a konfliktům; přesto má duši prostředníka. Přijímá odpovědnost a má umělecké sklony. Přisuzuje velký význam životu ve dvou a rodině vůbec. Má ráda umění, touží po vyrovnaném a šťastném citovém životě.
7 - Touha po vnitřním životě. Je to rozjímání a rozum. Latentní nebo skutečné sobectví. Citová zdrženlivost. Tradicionalismus. Sedmička může žít v určitém osamění, často se jeví jako uzavřená a odtažitá. Touží po bohatém vnitřním životě a vývoji.
8 - Touha uplatnit se po stránce hmotné nebo se věnovat plodné, rozumné a pokud možno neobvyklé činnosti. Osmička dokáže uspět, má dar přesvědčit ty, které přesvědčuje pro uskutečnění svých ctižádostivých plánů.
9 - Touha po uskutečnění ideálů. Pro velkou věc se dokáže obětovat. Hledá dobrodružství, obrazně i ve skutečnosti. Devítka touží naplnit svůj ideál a být ostatním užitečná.
11 - Touha prosazovat originální, výjimečné plány.
22 - Pozvednout se a něco dokázat v celosvětovém měřítku.

ČÍSLO REALIZACE
1 - Uplatnit se, rozhodovat, vést.
2 - Jedná solidárně, má smysl pro týmovou práci.
3 - Daří se jí v práci vázané na kontakty a vztahy s ostatními.
4 - Úspěch je díky vlastnímu úsilí a trpělivosti, ale dostavuje se pomalu.
5 - Žije stále v pohybu; násobí zkušenost.
6 - Když se rozhoduje a vybírá směr, je pro ni důležitý názor druhých. Daří se jí v umění, v práci vázané na veřejnost nebo zákazníky.
7 - Představivost jí pomáhá uspět v neobvyklých a nezávislých oborech a to i navzdory překážkám.
8 - Uspět jí pomáhají energie, upřímnost a autorita. Může mít potíže s rovnováhou v hmotné oblasti.
9 - Realizuje se prací pro jiné, musí se cítit užitečná. Stále má před očima nějaký ideál. Je moderní a vynalézavá.
11 - Aktivní a ctižádostivá, schopná uspět v originálních činnostech.
22 - Vytváří rozsáhlé a ctižádostivé plány; projevuje velké tvůrčí schopnosti.

ŠŤASTNÁ ČÍSLA
V numerologii neexistuje nic takového jako "zaručeně vždycky šťastné číslo". Jednoduché klíčové číslo dne vašeho narození s vámi však opravdu harmonicky vibruje ve většině situací. Pro příznivější vývoj věcí, je dobré si důležitá jednání plánovat na dny, které mají jednoduché číslo stejné jakým je datum dne vašeho narození.

Den narození - jednoduchá a složená klíčová čísla jsou tzv. prioritní klíčová čísla
Celé datum narození - jednoduchá a složená klíčová čísla jsou tzv. sekundární čísla

VÝZNAM čísel - definice jednoduchých čísel viz VIBRACE CHARAKTERU

ASTROLOGIE a význam čísel

Každé astrologické znamení má svého vlastního planetárního vládce. Každá planeta také vibruje s určitým číslem.

0 - číslo planety Pluto - vládce Štíra
1 - číslo Slunce - vládce Lva
2 - číslo Měsíce - vládce Raka
3 - číslo planety Jupiter - vládce Střelce
4 - číslo planety Uran - vládce Vodnáře
5 - číslo planety Merkur - vládce Blíženců a Panny
6 - číslo planety Venuše - vládce Býka a Váhy
7 - číslo planety Neptun - vládce Ryb
8 - číslo planety Saturn - vládce Kozoroha
9 - číslo planety Mars - vládce Berana

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2024