Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

VIBRACE CHARAKTERU


chaldejsko-hebrejská abeceda * více identit * definice jednoduchých čísel * osobní roky

ABECEDA
Existuje několik druhů abeced, které mají rozdílné hodnoty písmen abecedy. Já upřednostňuji a na svých stránkách uvádím přiřazení hodnot písmen podle abecedy chaldejsko-hebrejské kabaly.

1 A, I, J, Q, Y
2 B, K, R
3 C, G, L, S
4 D, M, T
5 E, H, N, X
6 U, V, W
7 O, Z
8 F, P

VÍCE IDENTIT
Mnoho lidí má několik identit a proto je dobré mít na paměti následující pravidla:
- jedná-li se o ženu, použít její dívčí jméno
- vzít v úvahu první jméno v rodném listě
- v případě více jmen vzít v úvahu to nejvíc používané
- jedná-li se o složené jméno, pracovat s ním jako s celkem
- v případě pseudonymu, který dotyčný považuje za "přídavek k identitě" interpretovat jej ve druhé fázi analýzy
- v případě manželství a změny jména vzniká nové vibrační číslo, je tím přijímána část partnerovy osobnosti namísto své části

DEFINICE JEDNODUCHÝCH ČÍSEL

1 Lidé 1 mají smysl pro vlastní hodnotu a výraznou nechuť ke kritice své osoby. Člověk 1 vyžaduje respekt - a obvykle se mu ho dostane; je odhodlán trvat na organizování a řízení všeho a všech kolem. Jeho skrytou touhou je být vynalézavý, tvořivý a výrazně originální. Tito lidé jsou velmi rozhodní ve svých názorech a umí být tvrdohlaví, když jim někdo maří plány. Nemají rádi omezování a musí se cítit volní. Téměř vždy se dostanou do vedoucí pozice v čemkoliv, co dělají. V opačném případě se stáhnout do kouta, kde si utěšují pošramocené ego a zraněnou ctižádost. Vyžadují, aby k nim vzhlížel partner, přátelé, příbuzní, spolupracovníci - a dokonce i jejich nadřízený! Budou ochraňovat slabé, bránit bezmocné a vezmou na sebe starosti druhých, jestliže "ti druzí" budou dělat přesně to, co jim osoba číslo 1 diktuje. Vědí všechno lépe než kdokoliv jiný a svoje názory považují za inteligentnější, ne-li dokonalé. Ve velké většině mají pravdu, což pochopitelně ty, které poučují, velmi obtěžuje. V poučování jsou nepřekonatelní. Lidé 1 jsou ale také neuvěřitelně přístupní komplimentům (opravdovým, ne falešným, a rozdíl jsou schopni rozpoznat). Kvůli opravdovému ocenění by se přetrhli, jak se snaží vyhovět. Hrdost je jejich nejslabším místem. Když je jejich hrdost zraněna, lidé 1 ztrácejí veškeré zábrany a stávají se nanejvýš nepříjemnými. Když jsou oceňováni a respektováni, nikdo nemůže být štědřejší a shovívavější. Pokud jsou však ignorování, mohou být nebezpeční. Milovat a být milován je pro ně životně důležité, tak jako vzduch, který dýchají. Ačkoliv jsou ve své podstatě snadno zranitelní, nepřátelům rychle odpouštějí, když se skloní a omluví. Jediným způsobem, jak zvítězit v konfrontaci s osobou 1, je být pokorný, říct, že je vám to opravdu líto, a bude vám velkoryse prominuto. Důvěrnosti od neznámých lidí nese osoba 1 nelibě, ale je přehnaně vřelá a plná náklonnosti k těm, které miluje a kterým důvěřuje. Má ráda děti a mladé lidi, ale často je s dítětem spojen jistý smutek. Také má v oblibě vybrané oblečení, šperky a reprezentativní auta. Dokonce i v klášteře žijící mnich s vibrací 1 bude udržovat svoji kuntu v pořádku a provaz kolem pasu nebude nikdy potrhaný nebo roztřepený. Všichni lidé číslo 1 jsou obdaření vrozeným smyslem pro důstojnost.

2 Lidé 2 jsou snílkové, s tendencí bát se neznámého nebo cizího. Jsou velmi nápadití a vynalézaví, ale v uskutečňování svých plánů a nápadů nejsou vždy tak důslední, jak by měli být. Ne ve všech případech, ale většinou nejsou lidé 2 tak silní jako ti, kteří se narodili pod jednoduchým číslem narození 1, 9, 3 nebo 6. Tito lidé mají velmi romantickou povahu a jsou tajně tím, komu se říká "mystik". Mají vysoce vyvinutou intuici. Jeden z povahových rysů lidí 2, na který by si měli dávat pozor, je "strach ze stínů strachů". Osoba 2 se obává každého myslitelného druhu ztráty: ztráty lásky, majetku, peněz, přátelství, zaměstnání - ztráty milovaných smrtí nebo jiným způsobem odloučení. Tito lidé potřebují mít domov jako základnu, a ačkoliv se rádi pouštějí do světa, kdykoliv to finančně situace dovolí, musí mít domov, kam se mohou vrátit. Osoba 2 nemůže být v žádném případě "rytířem štěstěny", který má domov tam, kde si pověsí klobouk. Jsou nesmírně oddaní nebo vázaní ke svým rodičům (ať už v negativním nebo pozitivním smyslu), zvláště k matce. Sami jsou ideálními rodiči, ale musí si dávat pozor, aby svoje děti nedusili majetnickou láskou. Je to vibrace "slepičí polévky", protože všem lidem 2 velice záleží na zdaru jejich přátel a příbuzných. Kolem všech poletují a dávají pozor, aby se nenachladili, aby zbytečně neutráceli peníze a tak podobně. "Vezmi si horkou slepičí polévku a natáhni si pořádné boty, nebo umřeš na zápal plic." Lidé 2 jsou velmi opatrní, nesnášejí hazard a neradi riskují. Milují peníze, ale rádi je získávají bezpečným, spolehlivým způsobem, potom je opatrně investují, aby se jim mohly množit prostřednictvím dividend a úroků. Lidé s vibrací 2 jsou tajnůstkáři a nikdo nikdy netuší, jaký by mohl být jejich další krok. Jsou experty na vytahování tajností z ostatních, ale sami nedovolí, aby někdo narušoval jejich vlastní soukromí. Přešlapují kolem, aby se pak vrhli ke svému cíli s překvapivou agresivitou. Vypadá to, že se na ně peníze lepí jako lepidlo, takže téměř nikdy nenajde osobu 2 (nebo osobu 8), která by pobírala podporu v nezaměstnanosti nebo vlastnila potravinové lístky. Tito lidé velmi rádi pomáhají druhým (zvláště v rámci rodiny) a jsou nakloněni vedení charitativních akcí, ale mrazí je při pouhém pomyšlení, že by oni sami měli podobnou pomoc přijmout. To by znamenalo, že promrhali svoje statky, což je pro vibraci 2 ten největší hřích. Když se lidé 2 naučí překonávat strach, majetnické sklony a zbytečnou opatrnost, jejich představivost, adaptabilita a intuice je mohou dovést k naplnění všech jejich snů.

3 Lidé 3 zakládají každou činnost (i když jsou na scestí a akce je negativní) na velkém ideálu. Usilují o pravdu a nic než pravda je neuspokojí, ať už ji hledají v lásce, v přátelství, v kariéře, v politice nebo v náboženství. Nedají se tak snadno odbýt vyhýbavými odpověďmi nebo podvodem, a rozpoznají lež, zatajování nebo nečestnost na hony daleko. Někteří z nich pravdy dosáhnou, jiní jsou svedeni k tomu, že uvěří svým iluzím, nikdy však nepřestanou hledat. Vibrace 3 je pronikavě nezávislá, usiluje o naprostou svobodu projevu a pohybu, a nemůže být spoutána. Cestování je absolutní nezbytností, potřebují se setkávat s jinými lidmi a vidět svět, dozvědět se veškeré poznatky o každé zemi a jejích obyvatelích, o každém intelektuálním směru, každé filozofii. Mají tendenci vidět všechno z té lepší stránky a jejich optimismus je nakažlivý. Dokonce i Kozorozi s 3 jako číslem narození šokují sami sebe příležitostnými výbuchy optimismu. Díky té zářivé výpravě za pravdou je osoba 3 buď agnostikem, ateistou, nebo je hluboce oddaná náboženským principům, jako např. jeptišky, kazatelé, mniši, rabíni, kněží. Náboženství je důležitou součásti života osoby nebo jednotky 3, ať je vášnivě a fanaticky přijato, nebo trpce odmítnuto. Nikdy nejde o neutrální přístup.Osoby a jednotky 3 inspiruje fyzická výzva; sporty tudíž hrají důležitou roli. Vibrace 3 působí, že jsou šokujícím způsobem neotesaní v mluveném projevu, upřímní až přehnaně a cítí se hrubě uraženi dvojakostí jakéhokoliv druhu. Chovají opravdovou lásku ke zvířatům a mají silnou tendenci chránit odstrkované lidi se stejnou oddaností, kterou prokazují svým psům, koním a jiným domácím mazlíčkům. Vyznačují se výraznou lhostejností k rodinným poutům a manželství funguje jenom tehdy, je-li svoboda absolutní. Vibrace 3 je spojena se zkouškami fyzická síly, hazardem a riskováním, ať už v kasinech nebo na burze. Osoba nebo jednotka 3 je ochotna riskovat a sázet se absolutně o cokoliv. Její překypující optimismus je kouzelně nakažlivý. Lidé nebo jednotky 3 se často projevují jako podivná kombinace moudrého filozofa a šťastného klauna, někdy postrádají smysl pro odpovědnost. Některé z cílů, snů a tužeb jsou vážné; jiné jsou pošetilé a lehkomyslné. Vzdělání znamená pro osoby 3 velmi mnoho, a jsou zdrceni, když je jim z jakéhokoliv důvodu znemožněno vyšší studium. Jsou vynikajícími "domácími poradci" nebo profesionálními právníky, poněvadž planeta Jupiter, reprezentovaná číslem 3, ovládá zákon.

4 Lidé 4 bývají zřídka pochopeni svými přáteli a rodinou. Jsou záhadou pro každého, kdo je zná. Vytvářejí si svoje vlastní pravidla, která se někdy neshodují s pravidly vládnoucími ve společnosti. Výrazná individualita zabarvuje každou jejich myšlenku a činnost. Jestliže existuje způsob, jak něco dělat jinak, osoba 4 ho najde. Jejich řeči a činy opakovaně šokují ostatní, a často se zdá, že je to jejich záměr. To skutečně je. Lidé 4 žijí v budoucnosti a o přítomnost se příliš nezajímají. Svými nápady a ideály jsou o světelné roky před ostatními. S tímto jejich rysem souvisí přirozený talent předvídat události, vědět, co se stane zítra dlouho před tím, než zítřek nadejde. Jejich životní styl se pohybuje od nekonvenčnosti až k bizarnosti, přičemž jejich "bláznivé" nápady jsou častěji úspěšné než neúspěšné. Všechno bizarní, všechno neprozkoumané a všechno vzdálené vyšlapané cestě se zvídavé a pátravé povaze osoby 4 zamlouvá. Například osoba 4 s dobrou polohou Jupitera ve svém horoskopu má dokonalou šanci být prvním člověkem, který zkrotí Yettiho a spřátelí se s ním, nebo vyčíhá Lochnesskou obludu Nessie a zaplave si s ní. Pokud má osoba 4 také Slunce nebo Měsíc ve Štírovi, takový objev bude, v případě, že se o něj pokusí, téměř určitě úspěšný. Je to proto, že takovéto neuvěřitelné, nedokázané a takzvané nevědecké teorie ji nikdy neodstraší, ale naopak osobu 4 podnítí, protože je hluboce přesvědčena o reálnosti čehokoliv, co se může zrodit v lidské mysli. Je-li jí řečeno, že věc je nemožná, pouze to zesílí a urychlí rozhodnutí osoby 4 dokázat, že to možné je. Fráze "mise nemožná" rozezní mamutí zvony vnitřní výzvy v samotné duši osoby 4. Ačkoliv vibrace 4 zastává změnu v každé oblasti života, od politiky až po umění, jsou tito lidé podivně zdráhaví v akceptování změn ve svých osobních zvycích, které zůstávají poněkud nepružné. Umí být docela tvrdohlaví, když se jim lidé snaží diktovat nebo je zformovat do přijatelnější společenské podoby. Protože proroci jsou často za svého života opomíjeni a poněvadž lidé 4 žijí daleko v budoucnosti, jejich největší a nejpravdivější vize jsou často zesměšňovány nebo ignorovány. Fascinují je UFO a jejich tajným přáním je, aby bylo kontaktování a pozváni na palubu, s nadějí, že se nebudou muset vrátit do zmatků Země. Reformní hnutí jako Osvobození žen a Rovnoprávnost menšinám lidi 4 přitahují, protože jsou opravdově oddaní toleranci a bratrství (a sesterství). Přátelství je pro vibraci 4 životně důležité a tito lidé, ne vždy, ale obvykle ano, mají hromady známých ze všech vrstev společnosti. Peníze pro ně moc neznamenají; stejně rádi se přátelí s králi jako s chudáky, nezajímají je třídní rozdíly, nemají touhu na někoho zapůsobit a bydleli by klidně v dodávce, ve stanu nebo jen tak ve spacáku, zrovna tak jako na panském sídle. To neznamená, že by byli zaujati proti pohodlí a bohatství, je to proto, že jednoduše nevěnují pozornost svému okolí. Žijí ve svých představách. Jednou z jejich největších předností je snaha "žít a nechat žít". Osoba 4 nedbá, ani co by se za nehet vešlo, co děláte nebo říkáte, jakkoliv by to mohlo být pobuřující nebo proti jejím vlastním principům - a na oplátku očekává to samé od vás.

5 Lidé 5 oplývají značnou dávkou přirozeného šarmu, a obecně platí, že jsou vrozeně zdvořilí. Rychle rozpoznají chyby a nedostatky a neváhají na ně poukázat. Vibrace 5 je hyperkritická a neschopná chyby ignorovat (jak vlastní, tak chyby ostatních), a je spojena s vášní pro pohyb a cestování. Změna je pro lidi 5 věčnou potřebou. Změna prostředí, změna vztahů, bydliště, náboženského a politického přesvědčení a tak dále. Silně tíhnou k přehodnocování svých názorů na lidi a situace. Pro osobu 5 je těžké poddat se pocitům a intuici; intelekt je rozhodnut nalézt logické odpovědi. Tato posedlost analýzou může zničit osobní vztahy těch, kteří dovolí, aby byli ovládáni vibrací 5. Dokonce i láska se unaví, jestliže je nepřetržitě (a obvykle zbytečně) zkoumána. Láska, to jsou instinkty a pocity, ne logika. Lidé 5 mají tendenci "rozebírat lásku až k smrti", místo toho, aby ji nechali prostě být a dovolili jí, aby se stala jejich součástí, bez věch těch proč a nač. Láska nemá vůbec nic společného s logikou. Většina lidí je ve společnosti osoby 5 ráda, jelikož její osobnost je navenek neobvykle milá a konejšivá. Protože 5 je vibrací intelektu, lidé pod jejím vlivem mají nadprůměrnou inteligenci a jsou velmi bystří a duševně pohotoví. Jejich pozornosti nic neujde. Zdá se, že jsou jemně vyladěni do nejmenších detailů. Jestliže jim finanční nebo jiné okolnosti nedovolí cestovat a protože jejich mysl je tak pronikavá, jejich "snění" je dostatečně živé na to, aby alespoň na chvíli uspokojilo jejich neklidné touhy. Podle starověkých záznamů má číslo 5 spojitost s tím, čemu se říká "kouzlo země". Je podivuhodné, že číslo 5 přináší touhu věřit v kouzla, skřítky, víly a záhady přírody, zároveň s potřebou všechno přišpendlit a podívat se na to duševním mikroskopem, dvě vlastnosti, které jsou v přímém protikladu; to způsobuje, že se jim nedaří porozumět sobě samým. Lidé 5 jsou někdy velmi přepjatí, jsou nervózní a dychtí po vzrušení. Rychle se rozhodují a myslí, a často jsou ve svých činech impulzivní. Vzplanou pro nové nápady a objevy, jsou ochotni riskovat a jsou to rození spekulanti. Psaní, reklamní činnost, práce s veřejností a vydavatelství představují pro 5 šťastná zaměstnání. Lidé 5 se vyznačují obdivuhodnou pružností názorů a schopností rychle se vzpamatovat z ran osudu, aniž se zdá, že na nich zanechaly trvalejší následky.

6 Zdá se, že lidé 6 k sobě magneticky přitahují ostatní. Jsou opravdově milováni svými přáteli a partnery, a když sami propadnou citu, jsou svému milovanému oddáni. V povaze jejich lásky je víc idealismu a citovosti než smyslnosti. Tito lidé jsou rození romantici se silným sklonem k sentimentalitě, bez ohledu na to, jak moc to popírají nebo skrývají. Vibrace 6 přináší lásku k umění a hluboké spříznění s hudbou. Tito lidé milují krásné domy a vkusné zařízení, pastelové barvy a harmonii ve svém okolí. Velmi rádi baví své přátele a působí radost ostatním lidem; jednoduše nemohou zvládnout nesoulad, hádky, nepříjemnosti nebo žárlivost, ačkoliv sami jsou schopno prudce žárlit, když jim hrozí, že někoho, koho milují (nebo něco), ztratí. Vibrace 6 snadno navazuje přátelství a zdá se, že je uspokojuje urovnávat spory mezi přáteli, obchodními společníky a příbuznými, přičemž se jeví mírumilovní a mírní jako ovečky - dokud nevyjde na povrch jejich tvrdohlavost; potom se už tak příjemní nezdají! Peníze k nim často najdou cestu bez jakékoliv námahy, někdy jako výsledek jejich vlastního nadání a schopností, jindy jako dědictví nebo díky bohatým přátelům nebo příbuzným. Měli by si však dávat pozor na extrémy - rozhazování a lakotu. Zřídka zaujímají k financím neutrální postoj. Je to buď to, nebo ono, podle nálady. Mají výraznou náklonnost ke kráse všeho druhu, ve všech oblastech života. Většina lidí 6 je nějakým způsobem hluboce spjata s přírodou, milují čas strávený venku, v blízkosti tichých lesů a zpívajících potoků, což uklidňuje jejich emoce. Vibrace 6 je poznamenána touhou po luxusu. Ošklivost je pro ně nanejvýš urážlivá. Obdivují vkus a hrozí se křiklavosti a vulgárnosti. Obecně platí, že jejich chování je bezvadné a jejich vztahy k ostatním jsou obvykle kultivované. Když jsou ale o něčem nezvratně přesvědčeni, neváhají říct, co si myslí. Rádi diskutují a baví se o politice a jiných záležitostech a většinou vyhrají, díky své logice... a svému neodolatelnému úsměvu.

7 Lidé 7 mají sklony k pozoruhodným snům. Někdy o nich mluví, jindy si je nechávají pro sebe. Sny se jim zdají častěji než ostatním lidem. Tajně se intenzivně zajímají o esoterické záhady, mytologii, vesmírné lodi a UFO... a celý ten les neznáma. Často mají dar intuice a jasnovidectví a jistý utišující magnetismus, který má velký vliv na ostatní. Rozrušenou osobu často uklidní jejich pouhá přítomnost. Vibrace 7 je spojena se zvláštními názory na náboženství, nechutí chodit po vyšlapaných cestách a sklonem zastávat politické názory, které jsou ojedinělé a jistým způsobem netradiční. Není neobvyklé, že osoba 7 objeví nebo vytvoří nový směr náboženství nebo v něj uvěří. Osoba 7 zpravidla v jistém údobí života hodně cestuje nebo přinejmenším hltá knihy o neznámých lidech a vzdálených zemích. Mnoho lidí ovlivněných vibrací 7 je silně přitahováno k moři a po nějaký čas bývají spojeni s jachtingem, vodními sporty nebo námořnictvem. Mají sklon obávat se budoucnosti, což způsobuje, proč lidé 7 potřebují mít finanční jistotu, aby je vlny osudu nesmetly. Přesto se velmi málo zajímají o materiální statky nebo hromadění velkého majetku. Lidé 7 mohou vydělávat mnoho peněz díky svým originálním nápadům, ale s největší pravděpodobností věnují značnou část na charitativní účely nebo různým institucím. Pokud jsou přitahováni k umění, stávají se vynikajícími tanečníky, zpěváky, básníky, spisovateli, herci nebo herečkami. Projevují se svým tichým, odtažitým způsobem, ale mají ambice, které jsou poznamenány filozofickým nadhledem a o kterých se s ostatními lidmi nebaví. Pro ostatní jsou požehnáním díky svému chápavému porozumění pro bolest a utrpení, což je příčinou, proč se přátelé, příbuzní a obchodní partneři osobám 7 svěřují se svými problémy. Vibrace 7 má silný sklon chránit svoje soukromí, proto si tito lidé raději nechávají svoje problémy pro sebe. Uhýbají slídivým otázkám a mají hrůzu z "velkého bratra" nebo čehokoliv, co považují za invazi do svého soukromí. Vytříbené způsoby, umělecké sklony a citlivost jsou esencí čísla 7, a nenechejte se zmást jejich občasnou mlčenlivostí... byli byste překvapeni, kdybyste znali všechny ty podivné myšlenky, které proplouvají jejich myslí, když si povídají sami se sebou. Pokud je dokážete přimět, aby mluvili o tom, o čem přemýšlejí, budete nejenom překvapeni, ale budete fascinováni, když se dozvíte tajemství jejich neptunovského světa. Osoba 7 vám však musí nejdřív důvěřovat, než se s vámi podělí o své přemítání... a jejich důvěru si musíte získat důkazem, že jste soudní a nezaujatí. Lidé 7 jsou zřídka jiní.

8 Lidé 8 jsou normálně tiší, rezervovaní a stydliví. Nederou se nějak zjevně dopředu, ale pomalu a jistě se dostanou tam, kam chtějí, a nic je neodradí od dosažení jejich cílů. Stydlivost a málomluvnost zastírají jejich intenzivní touhu dosáhnout vrcholu profese nebo kariéry. Jsou vynikajícími učiteli a advokáty a většina by jich mohla uspět v tvrdé hře politiky (ačkoli vždycky se najde nějaké kyselé jablko) - a vynikají ve všem, co vyžaduje trpělivost a inteligentní závěry. Ti, kdo jsou pod vlivem vibrace 8, mívají v dětství slabé zdraví, ale postupně zesílí, když dospějí, a dlouhověkost je u mužů a žen 8 běžná. Tito lidé jsou ochotni čekat, až jejich plány přinesou ovoce a dobu čekání rozumně využijí. Je výjimkou najít osobu 8, která by věci odkládala nebo by něco "zpackala". Mají vrozený smysl pro povinnost a odpovědnost, a to jim nedovolí se k tomu, co se od nich očekává, stavět bezstarostně. Většina těch, kdo se narodili pod vlivem 8, je spolehlivá jako dědečkovy hodiny a jejich přítomnost je příjemná jako babiččin pléd nebo přehoz. Mají velký smyl pro humor, ale člověk na něj musí d´vat pozor; je jemný a nenápadný. Chovají se, jako by jim ani za mák nezáleželo na tom, co si o nich lidé myslí a zdají se být znechuceni chválou, ale uvnitř jim velmi záleží na tom, co si o nich ostatní myslí, a pokud jsou pochvaly opravdové, tajně se z nich těší; svoji radost skrývají ze strachu, že by mohli být považováni za slabé. A to je to poslední, co by si přáli. Ač vibrace 8, tak jako všechna jednoduchá čísla vibrací narození, se vzájemně ovlivňují se slunečním znamením osoby a charakteristické vlastnosti nejsou vždy všechny zastoupeny - projeví se tu a tam - většina lidí 8 a velmi nevyzpytatelnou a prudkou povahu a obrovskou vnitřní sílu. Často hrají důležitou úlohu v dramatech života a mnohokrát jsou pro jiné nástrojem osudu. Mají tendenci k náboženskému fanatismu a neohroženě stojí za tím, čemu věří, tváří v tvář veškeré opozici. Získávají si milující přátele, ale dělají si zatvrzelé nepřátele. Ačkoliv se lidé 8 zdají být chladní a nedávají najevo náklonnost těm, které milují a komu věří, umí být stydlivě něžní a velmi oddaní. Jsou často opuštění, zoufale potřebují být milováni a jsou schopni obrovských obětí pro ideál, ambice nebo pro ty, kteří jsou na nich závislí. Když stárnou, působí vzhledem i chováním mladší - vypadají a jednají v padesáti mlaději, než když jim bylo dvacet. Mají vysoké požadavky nejen na ostatní, ale i na sebe, a všechny ty projevy moudrosti a dospělosti, sebekontroly a kázně způsobují, že srdce osoby 8 je opuštěné, toužící a potřebuje se naučit, že hledání štěstí není hřích.

9 Lidé 9 nejsou tvrdohlaví, ale jsou odhodláni dostat, co chtějí, a v tom je rozdíl. Tvrdohlavost reaguje, rozhodnost zahajuje. 9 znamená sklon k impulzivnímu jednání a zbrklým rozhodnutím, později následuje lítost. I když hněv vzplane dost často, tito lidé rychle odpustí a zapomenou na šrámy. Pro své nepřátele jsou lehce zranitelní, protože jejich základním instinktem je každému důvěřovat. Protože sami jsou tak přímí, očekávají od ostatních to stejné, a ostatní takoví často nejsou. Proradnost a manipulování vždycky lidi šokuje. Všeobecně platí, že sami nejsou schopni podobných pohnutek a chování a nečestnost je téměř pokaždé překvapí, dokud se nenaučí být víc opatrní. Jednou z nejvýhodnějších vlastností vibrace 9 je schopnost proniknout přímo k jádru věci, místo toho, aby se utápěli v rozvláčných dohadech a pomalém procesu analýzy. Nadvláda Marsu nad 9 dovoluje těmto lidem rychle odhalit podstatu, a z toho důvodu jsou velmi netrpěliví k pomalejšímu myšlení druhých, což jim zaručeně nepomůže zvítězit v soutěži popularity. Netrpělivost a nepochopení pro chyby a omyly v myšlení druhých, jež lidé 9 vidí okamžitě, je jedna z vlastností, kterou obtížně překonávají. Známá fráze "co vidíš, to musíš mít" dokonale vystihuje osobnost 9 (pokud tato vlastnost vyjde na povrch vlivem slunečního znamení), protože naprosto postrádá lstivost. Je to proti samotné podstatě vibrace 9 plánovat složité strategie nebo hrát divadlo, aby od ostatních lidí dostali to, co chtějí. Je přece o tolik jednodušší o to prostě požádat! Protože taková přímočarost není druhým člověkem očekávána, lidé 9 díky momentu překvapení obyčejně to, co chtějí, dostanou. Mnoho lidí je dojato viditelnou zranitelností a jakoby dětskou prostotou osoby 9 a cítí, že by ji měli ochraňovat; jiní tyto vlastnosti připisují hlouposti, což je jeden z důvodů, proč jsou lidé 9 jenom zřídka opravdově respektováni přáteli a obchodními partnery - dokud se neprojeví temperament a odvážný duch Marsu jako bojový řev a ti, kdo podceňovali vibrace čisté energie 9, se v náhlém šoku stáhnou zpátky. Mají silný sklon k ješitnosti. Alespoň tak se to jeví na povrchu. Avšak lidé 9 nejsou domýšlivý, i když jim nesporně téměř vždy záleží na tom, jak vypadají. Kořen tohoto postoje tkví v tom, že se bojí odmítnutí, protože pod drzým čelem se lidé 9 chvějí nedostatkem sebedůvěry. Přestože mohou působit jako lidé, kteří se prosazují, potřebují neustálé ujišťování, že je lidé mají rádi, že jsou respektováni a milováni. Přes všechnu tu dravost a zdání nezávislosti si uvnitř nejsou sami sebou vůbec jisti. Štědří až přehnaně a obvykle rozhazovační (pokud sluneční znamení tuto vlastnost po většinu času neruší... i když bude pořád ještě občas patrná u každého, kdo se narodil jako číslo 9) - lidé 9 nepotřebují lekci v dávání. Jejich první instinkt je dát, nechat jít a ať se zítřek o sebe postará sám.

OSOBNÍ ROKY

Osobní roky sledují devítiletý cyklus, ale začátek cyklu se u každého člověka různí.

Postup pro výpočet svého osobního cyklu:

- sečíst všechna data současného roku - např. 2006 ... 2+0+0+6 = 8 - rok 2006 je tedy rokem 8
- pro danou osobu je ale potřeba přičíst toto číslo k součtu čísel dne a měsíce jejího narození
- např. 22.4. ... 2+2+4+8 = 16 = 1+6 = 7 - rok 2006 je tedy pro danou osobu rokem 7 a takto se dají spočítat všechny roky života jedince

V každém roce existují kladné i záporné možnosti. V roce 2 se například rýsuje možnost setkání nebo rozvodu a v roce 8 zase bohatství nebo ztráta. Abyste zjistili, jestli pro vás platí pozitivní nebo negativní hledisko, musíte porovnat číslo osobního roku s čísly své osobnosti, a shoduje-li se číslo roku s převládajícím číslem osobního cyklu, budou mít navrch spíš negativní tendence.

Když se číslo osobního roku shoduje:
- s intimním číslem: daný rok vám umožní uskutečnit některé z vašich tajných tužeb
- s číslem realizace: daný rok ji bude podporovat
- s vibračním číslem nebo cestou života: půjde o významný rok z hlediska úspěchu a osobního vývoje

Interpretace osobních roků:

1

Je to rok začátků, je v hodné v něm začít něco nového a prosadit se. Je to nejdůležitější rok celého cyklu a další roky v podstatě jen vyprávějí příběh, který v něm začal.
Možnosti: Láska na první pohled, změna bydliště, dlouhodobé finanční investice, nové zaměstnání.

2
V tomto roce je vhodné si pomáhat, zapojit se do společenského života. Stává se, že se musíme na určitou dobu vzdát nezávislosti, počítat s ostatními, s jejich přáními a činy. Sňatky, ale i rozvody se konají často právě v roce 2, neboť tento rok klade důraz na vztahy.
Možnosti: Zajímavá spolupráce na všech úrovních: v práci, v intelektuální, citové nebo finanční oblasti. Silná citová hnutí.

3
Rok příznivý pro zábavu a společenský život. Obecně to nazývá snadný a příjemný rok, přináší mnoho přátelských setkání, úspěchy, dovolené. Můžete ho využít a tvořit na duchovním nebo uměleckém poli.
Možnosti: Profesionální úspěch, otevřené obzory, cestování, tvůrčí inspirace, narození dítěte, hmotné zajištění, ale i finanční neopatrnost.

4
Na rozdíl od předchozích roků vám nedovolí se bavit. Je to rok pilné a vytrvalé práce, během kterého musíte bedlivě sledovat vše, co souvisí s vaší profesí a finančním zajištěním. Pouze maximální opatrnost a dokonalá organizace zaručí, že tento rok neohrozí vaše bezpečí.
Možnosti: Hmotné problémy, omezení, opožděné plány, přepracovanost.

5
Převládá svobodná vůle: můžeme si v podstatě dělat, co chceme, změnit život, bydliště, city. Pátý rok je často obtížný v partnerském životě, nabádá totiž k nevěrám.
Možnosti: Cestování, obchodní úspěch a hmotný postup, nové vztahy, nebezpečí úrazu či nehody.

6
Vhodný k setkáním, svatbě, vše se může obrátit v dobré. Právě v tomto roce se mohou vyřešit právní nebo hmotné problémy, je totiž symbolem porozumění, harmonie ve vztazích.
Možnosti: Vyšší odpovědnost na všech úrovních, rozhodování a vybírání, koupě nemovitostí, štěstí ve finančních otázkách.

7
Spíše intelektuální než materiální. Je ideální pro všechny, kdo chtějí studovat nebo rozjímat. Dovoluje totiž duchovní rozvoj a vytvoření významného díla. Nepřeje však společenským kontaktům, finančním operacím ani novým začátkům. Během tohoto roku budete často sami. Bude to však plodná samota.
Možnosti: Duchovní rozvoj, citová izolace, průtahy. Chce to zkrátka trpělivost.

8
Bývá někdy těžký, zvláště v prvních měsících a zvláště v oblasti financí; často dochází k převodům nemovitostí. Obecně je nutné opatrně spravovat majetek, což může vést i k obohacení, když překonáme zbytečné obavy. Je to rok konkrétních závazků i možností uspět a hmotně si zajistit běžný život. Bývá však nepříznivý pro partnerská vztahy, dochází často ke krizím v soužití. Musíte se tedy více snažit o dorozumění.
Možnosti: Skvělý rok k získání peněz nebo ukončení soudní pře; nehody, zdravotní problémy, někdy ztráta zaměstnání nebo peněz.

9
V tomto roce bilancujeme. Využijte příležitosti k důkladné inventuře a dokončete pokud možno vše, co jste během tohoto cyklu začali. Zbavte se všeho, co považuje za škodlivé nebo omezující, ale nic nezačínejte, pokud hrozí neúspěch. Dejte přednost intelektuální činnosti a vztahům se zahraničím. Možná se vám podaří získat si veřejnost nebo publikum.
Možnost: Pokud nebyl poslední životní cyklus prožíván pozitivně, pokud se vám mnoho nepovedlo nebo jste se ni nenaučili, jste právě na prahu nového začátku.

Někdy také můžeme použít osobní roky:

11
Tento rok prožijí vědomě pouze osoby, které překročily stadium závislosti dané číslem 2. Je příznivý pro všechny duševní a intelektuální činnosti; v této oblasti povede k úspěchům, může však zapůsobit neblaze na finanční situaci. Stává se, že právě v tomto období pochopíte hlubší smysl svého života nebo v sobě odhalíte vnitřní poslání.

22
Zcela výjimečný rok, jehož se dostane jen málokomu; většina jej prožije jako rok 4. Bude příznivý pouze těm, kdo se dají do služeb lidstvu a veřejnosti.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023