Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

ZÁKLADNÍ POJMY


ČINNÉ ČÍSLO - součet čísel jména
DĚDIČNÉ ČÍSLO - součet čísel příjmení
VIBRAČNÍ ČÍSLO - součet činného a dědičného čísla (tzn. čísla jména a čísla příjmení)
INTIMNÍ ČÍSLO - součet samohlásek jména a příjmení
ČÍSLO REALIZACE - součet souhlásek jména a příjmení
DATA - vodorovný součet čísel v datu
CESTA ŽIVOTA - vertikální (svislý) součet data narození
DEVĚT CEST (CESTA ZROZENÍ) - horizontální součet čísel v datu narození
ARKÁNUM OSUDU - součet vibračního čísla a cesty zrození

JAK ZJISTIT...

CYKLICKÉ ČÍSLO ŽIVOTA:
1) hodnota každého písmene jména a příjmení + vibrační číslo dané osoby
2) každý součet roku života + vibrační číslo osoby

OSOBNÍ ROK - den a měsíc narození + číslo daného roku

CHARAKTER UDÁLOSTÍ :

1) horizontální součet data narození + součet čísel jména s číslem příjmení + součet roku nebo toho kterého data
2) vibrační číslo + číslo ročního cyklu daného roku
3) pořadové číslo měsíce + číslo daného roku
4) pořadové číslo dne + číslo daného roku + číslo měsíce + vibrační číslo
ZLATÉ ČÍSLO = (poslední dvojčíslí roku + 1) : 19 = ?, zbytek

VÝZNAMNÉ ROKY ŽIVOTA - rok narození + jeho numerický součet + výsledek součtu

ČTYŘI ŽIVOTNÍ PROMĚNY :
1) charakter první proměny = hodnota dne narození + hodnota měsíce narození
2) charakter druhé proměny = hodnota roku narození + hodnota dne narození
3) charakter třetí proměny = součet čísel předchozích změn v nezjednodušeném tvaru
4) charakter čtvrté proměny = hodnota roku + hodnota měsíce narození v nezjednodušeném tvaru
- věk první proměny = součet čísel charakteru první, druhé a třetí proměny
- věk druhé proměny = věk první proměny + hodnota rok narození
- věk třetí proměny = věk druhé změny + hodnota roku narození
- věk čtvrté proměny = věk třetí proměny + hodnota roku narození

VOLBA POVOLÁNÍ - vibrační číslo, tzn. součet čísla jména a čísla příjmení

ČÍSLO KOMPATIBILITY - číslo celého data narození + den narození v původním tvaru + číslo celého jména včetně příjmení

KOSMICKÉ ČÍSLO - vibrační číslo + číslo cesty života = arkánum

STEZKY :
první - vibrační číslo + číslo zvoleného roku
druhá - zvolený rok + věk osoby v tomto roce

ŽIVOTNÍ POUČENÍ:
první - rozdíl jednotlivých cifer dne narození vyšších než 10
druhé - číslo dne narození - číslo měsíce narození
třetí - číslo roku narození - číslo dne narození
čtvrté - číslo třetího poučení - číslo druhého poučení
páté - číslo roku narození - číslo měsíce

NADÁNÍ A VLOHY = 9 - první poučení

REALIZACE :
- narození = 36 - číslo cesty života
- dětství = den narození + rok narození
- dospívání = den narození + rok narození
- dospělosti = realizace dětství + realizace dospívání
- konečná realizace = (číslo měsíce narození + rok narození) - 9

KABALISTICKÉ ČÍSLO = (součet písmen všech jmen i všech příjmení) : 9, zbytek je kabalistické číslo

PŘÍZNIVÉ ARKÁNUM - kabalistické číslo + číslo roku narození

VIBRACE CHARAKTERU = VIBRAČNÍ ČÍSLO

VNITŘNÍ OSOBNOST = INTIMNÍ ČÍSLO

VNĚJŠÍ OSOBNOST = ČÍSLO REALIZACE

MĚSÍC PŘÍZNIVÝ PRO VÝHRU = číslo roku + číslo měsíce + vibrační číslo hráče = ARKÁNUM

DEN PŘÍZNIVÝ PRO VÝHRU = základní číslo dne (1 až 9); arkánum měsíce daného hráče = arkánum dne

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023