Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU A DRAHÉ KAMENY


KAMENY DEKÁD

Vztahy jednotlivých kamenů se znameními zvěrokruhu se zakládají na analogických vlastnostech. Na různých úrovních bytí vykazují stejné kvality. Ke každému znamení lze přiřadit opravdu mnoho kamenů, záleží na druhu pohledu, konkrétním záměru a podobně. To je třeba brát vždy v úvahu. Kámen, který je v následujícím textu přiřazený k určité dekádě, neznamená, že bezpodmínečně vyhovuje člověku, který se v této dekádě narodil. Může pouze zastupovat určitou skupinu. Měli byste si umět najít svůj kámen podle vlastního citu a potřeb. Ale i tak může být následující text zajímavým a poučným čtením, s jehož pomocí a následně pak využitím kamenů, můžete vyřešit mnoho věcí.

HARMONIZUJÍCÍ KAMENY

Vyrovnávající a harmonizující kameny odpovídají určitý znamením, na rozdíl od kamenů dekád však především pomáhají vyrovnávat slanosti a problémy, charakteristické pro určité znamení.

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROH
VODNÁŘ
RYBY

BERAN

1. dekáda
(21. 3. - 30. 3.)
Vládce dekády: Mars
První dekáda Berana je podstatně ovlivněna dynamikou nového počátku. Myšlenka, která se právě zrodila, prahne po uskutečnění. Prvním projevem na cestě této realizace je její zrod ve fyzickém světě, východ na světlo. Projevuje se v něm síla nadšení a oduševnění, přítomné na každém začátku a pomáhající mladému životu vejít do světa a překonat počáteční těžkosti. Patří k tomu také sexualita a plodivá síla jako nejzákladnější projev životní energie a první impuls nového života. Toto jsou vlastnosti lidí, kteří se narodili v tomto období. Drží prst na spoušti, jsou u každého startu, požadavky života nebo nějakého projektu je provokují, aby s nezničitelnou dynamikou, radostí a nadšením překonávali všechny zábrany.
OHNIVÝ OPÁL
Chemické složení: SiO2 + n H2O, křemen, oxid
Stopové prvky: železo
Krystalová struktura: amorfní
Ohnivý opál je výrazný kámen, jehož barva přechází ze žluté přes oranžovou až do tmavočervené a připomíná velkolepé přírodní divadlo východu slunce, počátek nového dne. Podobně jako znamení, k němuž patří, je prostředníkem síly nového počátku. Podporuje schopnost a vůli chopit se iniciativy, aby se plány a myšlenky mohly uskutečnit. Vysoký obsah vody a amorfní krystalová struktura ho však spojují také se znamením Ryb. Působí jako most, který uvádí rozplynutí starého (Ryby) k novému počátku (Beran) a uzavírá kruh. Jeho podstatný charakter nicméně určuje jiný prvek, obsažený již v názvu a v barvě tohoto kamene a projevený v obsahu železa: oheň. Představuje ducha, který oživuje hmotu. Vždyť přeci i o člověku, který se pro něco nadchne, "oduševní", říkáme, že má v očích oheň. Ohnivý opál zapaluje vnitřní oheň, oživuje a aktivuje, uvádí vše tělesné, duševní i duchovní do pohybu. Na fyzické rovině probouzí pud, radost ze sexuality a posiluje vůli žít. Velmi rychle odstraňuje všechny jevy, které souvisejí s nedostatkem energie. Na duševně-duchovní úrovni dodává nadšení, živost a radost ze života. Jeho původ upozorňuje na další zajímavou vlastnost. Vzniká totiž zejména ve vulkanických oblastech u horkých pramenů a gejzírů. Jsme blízko ohnivému, tekutému jádru země. Zemská kůra je tenčí a vystavena vysokému tlaku, který se z času na čas uvolňuje ve výbuchu. Proto ohnivý opál, mobilizující energii a pohyb, podporuje spontánní vybití potlačených sil a emocí. Neuvolňuje příčiny těchto bloků, pouze způsobuje "průvan". Často se stává pověstným "valícím se kamenem", "kamenem úrazu", s nímž nejdříve přichází počáteční zážeh, aby se nakonec rozpoutala akce. Lze ho použít všude tam, kde stagnace zabraňuje toku životní energie, novým zkušenostem a poznání.

2. dekáda
(31. 3. - 9. 4.)
Vládce dekády: Slunce
Tématem druhé dekády Berana je především rozvoj osobnosti. Cit pro vlastní identitu je ještě mladý. Člověk se řítí s celou svou nevyužitou silou do života. Potřebuje výzvy, musí se prosadit, uplatnit, i udržet. Vnějším odporem a konfrontací roste, prožívá sám sebe, získává stále konkrétnější zkušenost s vlastní identitou a rozvíjí svou samostatnost. Učí se používat svou vůli, prosazovat svou sílu a nabývá sebevědomí a sebedůvěry. Pro Berana platí heslo: "Tam, kde je vůle, je i cesta" - a on také kráčí a jako první těsně před ostatními zdolává cíl.
RUBÍN
Chemické složení: Al2O3, korund, oxid
Stopové prvky: chrom, železo
Krystalová struktura: trigonální
Této oblasti zvěrokruhu odpovídá v nerostné říši rubín. Již ve staroindické medicíně Ajurvédy byl nazýván "kamenem Pána dne", tj. Slunce, které ovládá druhou dekádu. Abychom lépe pochopili tyto souvislosti, podívejme se krátce na dějiny utváření rubínu. Al2O3 (oxid hlinitý neboli hlína s kosočtvercovou krystalickou strukturou) byl pohyby jednotlivých vrstev zemské kůry opakovaně vystaven působení tlaku a tepla. Působením hvězdného záření se hornina dostala do ultrazvukových vibrací, přičemž se hlínovitá země změnila na trigonální korund. Prostřednictvím chrómu se do něj dostalo malé množství iontů hliníku a vznikl tak červený rubín. Výsledná látka, oxid hlinitý, souvisí s individuálním vědomím, kterému říkáme "já". S vědomím vlastní identity se člověk začíná pohybovat podobně jako masy hornin při utváření rubínu, vchází do života, spontánně a impulzivně, vší svou silou. Naráží přitom na odpor a překážky, odolává tlaku, musí se udržet a prosadit. Těmito zápasy však roste, získává konkrétní zkušenost svého já, a vítězí nad tím, co již zaniká, navzdory reakcím okolí. Odráží rohové kopy a vnitřně se stabilizuje jako rubín, který se v podstatě nemění. Jenom působením vnějších vlivů se mění jeho vnitřní krystalová struktura z kosočtverečné na trojúhelníkovou. Tento systém pro svůj vysoký stupeň uspořádání odpovídá vnitřně stabilnímu, vyrovnanému stavu. Rubín dodává sebedůvěru a sebevědomí. Rozvíjí odvahu, pevnou vůli, rozhodnost, činorodost a sílu prosadit se. Chrom, který se s ním sloučil během změny krystalové struktury, v něm však přes relativně stabilní stav udržuje jisté základní napětí a dynamiku, která se projevuje v silné touze po sebeurčení a individualitě. Vyzývá člověka, aby objevil své schopnosti, rozvíjel je a oduševňoval se pro stále nové cíle. Rubín symbolizuje prasílu života. Aktivuje základní životní energii první čakry a zvyšuje energetickou úroveň. Tam, kde je příliš málo ohně, podporuje ho, a kde je ho příliš mnoho, vyrovnává jeho poměr. Probouzí radost ze života a přináší myšlení i jednání velkou flexibilitu a spontánnost. Jeho ohnivý a suchý charakter způsobuje na fyzické úrovni zvýšení teploty a v horečnatých stavech utišuje bolest. Díky ultrazvukovému chvění, které působilo při jeho utváření, a chromem udržovanému napětí mřížky působí dráždivě a zvyšuje napětí, např. krevní tlak, posiluje sexualitu, krevní oběh a slezinu. Zvyšuje odolnost, má léčivý, omlazující vliv na pokožku a vypíná pleť.

3. dekáda
(10. 4. - 20. 4.)
Vládce dekády: Venuše
Třetí a poslední dekáda ohnivého Berana tvoří přechod k pevnému zemskému znamení Býka, který pak spoutává a využívá energie, které jsou uvolněné v Beranovi. Také vládnoucí Venuše se tradičně přiřazuje k Býku. Tato planeta harmonie posouvá nespoutané, pudové síly Berana na trochu klidnější dráhu. Ještě stále převládá silná dynamika vývoje, která je základní vlastnosti Berana, avšak projevuje se harmoničtěji a klidněji. Neútočí a neobrací se již proti vnějším překážkám, ale naopak zapojuje okolí do svého vývojového procesu. Jeho zkušenost se sebou samým se již neodehrává v zápasu s jinými. Roste a vnitřně zraje díky setkání s lidmi a v různých situacích. Také jeho sexualita přerůstá úzký rámec pudovosti, a stává se hrou s ohněm, erotikou, živým a dynamickým vztahem k jiným a nakonec k životu samotnému. Lidé této dekády jsou aktivní, snadno se nadchnou, jsou spontánní a srdeční, otevřeně projevující své city, avšak poctiví a vážní v projevech přízně a odporu. Vyzařují dynamiku a dobrou náladu, v každé společnosti udávají tón a ve všech životních situacích se dokážou postavit znovu na nohy.
RHODOCHROSIT
Chemické složení: MnCO3, uhličitan
Stopové prvky: vápník, železo, zinek
Krystalová struktura: trigonální
Třetí dekádě je přiřazen rhodochrosit. Patří k nerostné třídě karbonátů, jež se vyznačují především silným vlivem na vývojové procesy, a odpovídají znamení Berana. Rhodochrosit dodává energii a vitalitu, podporuje duchovní a tělesnou aktivitu a dynamičnost nutnou k probuzení určitého vývoje. Současně pomáhá tyto procesy harmonizovat a stabilizovat - tam, kde to jde příliš rychle, působí jako brzda, a naopak zrychluje vývoj tam, kde zaostává. Všeobecně tedy vyrovnává energetický tok, rozpouští emocionální neklid a podporuje harmonický vnitřní vývoj, který je v souladu s vnějšími podmínkami. K tomu přispívá hlavně mangan, jenž dává kamenu sytou růžovou barvu, která ho spojuje s planetou Venuší, růžovou a žlutou. Jeho povzbudivý vliv se projevuje zejména v duševní oblasti. Pozvedá náladu, udržuje ji na vysoké energetické úrovni, oživuje a obveseluje, otevírá nás zájmu o vše nové. Zamilovaní do života a vyzbrojeni neodolatelně bezprostředním šarmem si podmaňujeme svět. Podporuje spontánní a upřímné projevy citů, a nelze opomenout, že také erotiku a její lechtivou hru. S rhodochrositem je člověk připraven na jakýkoli flirt. Udržuje mladistvého ducha, činí člověka bdělým a dynamickým a přináší bohatství nápadů. Na tělesné úrovni rhodochrosit zvyšuje tonus a krevní tlak, povzbuzuje krevní oběh. Stimuluje pohlavní žlázy a pomáhá při migréně, jelikož působí na elastičnost žil a cév. Při záchvatu migrény bychom měli rhodochrosit položit přímo na prohlubeň v záhlaví mezi lebeční kostí a páteří (medulla oblongata).
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY BERANA
AMETYST přináší Beranovi klid a vnitřní mír, když se cítí být štván svou silnou vnitřní dynamikou a nemůže vypnout. Jméno kamene pochází z řečtiny a znamená "neopojený". U často impulzivního a nepromyšleně jednajícího Berana, který se vrhá do "opojení pohybem", podporuje ametyst jasný, střízlivý rozum, neutralitu, schopnost rozhodnout se a zároveň trpělivě čekat na správný okamžik. Pomáhá mu zaměřit sílu a dynamičnost na duchovní cíle. Zrozenci Berana se snadno nadchnou pro nějakou věc a věnují jí veškerou svou sílu. Toto vzplanutí však většinou netrvá dlouho, přitažlivost nového rychle vyprchá a začíná všední rutina. Berani pak hledají novou výzvu, která by znovu zmobilizovala jejich síly, a tak zřídka sklízejí plody své práce. TYGŘÍ OKO dává Beranovi vytrvalost a schopnost kráčet dál za svým cílem, i když prvotní nadšení již pominulo. Kvůli velké dynamice vnitrního vývoje a nutnosti prožít a upevnit si svou osobnost v zápase s okolním světem Berani často zraňují své bližní. RŮŽENÍN učí Berana ohleduplnosti. Rozvojem své vlastní, slabé citové stránky se učí lépe chápat jiné a své jednáni přizpůsobovat také potřebám okolí a lidí, s nimiž se setkává.

BÝK

1. dekáda
(21. 4. - 30. 4.)
Vládce dekády: Merkur
Merkur, který ovládá tuto dekádu, symbolizuje sílu vědomého chápání, rozum. Umožňuje nám spoutat dynamické životní síly a účelně je využít. Tento proces bychom si mohli představit na obrazu hráze, která omezuje sílu divoké vody, z níž se získává elektřina. Podobně v této fázi vývoje rozum ovládá emoce a využívá jejich dynamiku pro své cíle. Býk se v této dekádě vyznačuje logickým a zejména praktickým myšlením, spojeným s velkou emocionální dynamikou. To vše ho vede k vědomému přetváření hmoty a vlastního života. Získává tak vytrvalost a schopnost vytvořit si bezpečnou základnu potřebnou k zachování života.
CHRYZOKOL
Chemické složení: CuSiO3 + 2H2O, cyklosilikát
Stopové prvky: hliník, železo, fosfor
Krystalová struktura: jednoklonná
Chryzokol je modro-zelený kámen a už v jeho barvě se projevuje plodné spojení rozumové, mentální síly (modrá) a citové, emocionální síly (zelená), které je charakteristické pro tuto dekádu Býka. Kámen vzniká zvětráváním měděné rudy za působení kyseliny křemičité, která může zčásti vznikat rozkladem organických substancí (rostlin, zvířat). Připisuje se mu také příznivý vliv na komunikaci s rostlinami. V každém případě posiluje vztah k zemi a přírodě. Ochlazující a uklidňující vliv chryzokolu způsobuje jeho vznik za relativně nízkých teplot, což souvisí s "chladným" rozumem a praktickou rozvahou první dekády Býka. Také jeho utváření nad úrovní spodní vody podporuje racionální myšlení, nebo nám pomáhá povznést se "nad pocity", symbolizované vodou. Další, emocionálnější stránku chryzokolu, reprezentuje jeho obsah mědi. Měď podporuje vynořování se pocitů a obrazů, pomáhá nám však zaujmout k nim odevzdaný a vyrovnaný postoj. Chryzokol všeobecně pomáhá zachovat si "chladnou hlavu". Pokud nepotlačujeme své pocity a potřeby, ale zpřístupníme je svému vědomí, aniž bychom se jimi dali přemoci nebo ovládnout, můžeme je pak využít jako "pohonnou látku" při uskutečňování svých přání a cílů. Poznáme, co bychom chtěli a co potřebujeme, a svou sílu tak můžeme vědomě vynaložit na to, abychom toho dosáhli. Díky emocionální vyrovnanosti, kterou chryzokol zprostředkovává tím, že uvádí rozum a cit do souladu, získáváme stálost a vnitřní stabilitu, charakteristickou pro Býka, a schopnost setrvat ve svém úsilí přes všechna úskalí života. Na tělo působí chladivě: snižuje teplotu, zabraňuje zánětům, uklidňuje a uvolňuje napětí. Má pozitivní vliv na hlavu a hrtan, které tělesně korespondují s Býkem, a pomáhá při zánětu mandlí. Podporuje činnost jater, růst buněk a celkovou tělesnou stavbu. Jelikož chryzokol kvůli své houbovité stavbě silně absorbuje, tj. pohlcuje vibrace, měl by se při delším používání pravidelně čistit.

2. dekáda
(1. 5. - 10. 5.)
Vládce dekády: Měsíc
Druhá dekáda souvisí především s povědomím tradice u Býka. Odumřelé rostliny a zbytky ostatních živých organizmů vytvářejí v přírodě humus, novou prsť pro příští generace. Podobně tvoří zkušenosti předků, jejich materiální, duchovní hodnoty a kulturní výdobytky, úrodnou půdu, z níž vyrůstá současný život. Pokud pozorujeme, co se děje, když se lidé odcizí své kultuře a odříznou se od svých "kořenů", pak zjistíme, kde se skrývají zdroje síly - v duševním světě a ve světě obrazů (Měsíc), v kultuře a jejích tradičních hodnotách. Život Býka se zakládá na zkušenosti pevného zakořenění ve vlastním duševním světě. Vědomě či nevědomě mu tato zkušenost tvoří důležitou základnu, ze které pak může růst a utvářet svůj život. Dává mu jistotu a stálé sebevědomí. Z ní čerpá svou vnitřní sílu a stabilitu, trpělivost a spokojenost. Může si pak užívat svých pozemských statků, jasně si uvědomovat své tělesné i duševní potřeby a také je naplňovat.
AVANTURIN
Chemické složení: SiO2 + KAl2 ((OH,F)2/AlSi3O10), křemen, oxid
Stopové prvky: chrom
Krystalová struktura: trigonální
Vnitřní klid a silné "uzemnění", které jsou pro Býka tak charakteristické, nacházíme i v působení avanturinu. Díky obsahu kalia a chromu ruší nesoulad v citové oblasti a podporuje duševní zdraví, regeneraci i pocit vlastní hodnoty. Dodává vnitřní klid a spokojenost, je-li člověk netrpělivý a má pocit, že je pod vnitřním tlakem a nic se mu nedaří. Avanturin před námi tak otevírá určitý vnitřní prostor, útočiště pro náš duševní svět, v němž se můžeme cítit uvolněně a bezpečně, takže se můžeme vyrovnat s jitřivými pocity a myšlenkami. Rychle získáme pevnou půdu pod nohama a přístup ke zdroji své vnitřní síly, nebo se rozpomeneme, kým vlastně jsme a co chceme. Můžeme se jednou provždy zbavit vnitřních i vnějších omezení. Avanturin přináší schopnost postavit se ke všem nutným závazkům a povinnostem s nezbytnou odvahou, ale i vyrovnaností člověka, jenž si uvědomuje, že vše potřebuje svůj čas k tomu, aby vyrostlo a dozrálo. Člověk, který je vyrovnaný a klidný v citové oblasti, bude spokojenější a stabilnější. Bude si více vědom svých skutečných duševních a tělesných potřeb, vytvoří pro ně potřebný prostor a naučí se v klidu si užívat "pozemských" radostí. Svým spojením s vnitřním světem nás avanturin podporuje ve "snění" (Měsíc) a v uskutečňování svých "životních snů" (Býk). Na tělesné úrovni posiluje a regeneruje srdce a díky svému uklidňujícímu, uvolňujícímu a stabilizujícímu vlivu se může využívat v prevenci proti infarktu nebo při léčení jeho následků. Pomáhá při poruchách spánku a přináší úlevu při různých psychosomatických neduzích.

3. dekáda
(11. 5. - 20. 5.)
Vládce dekády: Saturn
Třetí dekáda uzavírá fázi stabilizace. Tělesný růst končí, jsou vytvořeny materiální podmínky pro život a přežití. Vztah Býka ke všemu pozemskému a materiálnímu se projevuje v jeho výrazném smyslu pro realitu a v pragmatizmu. Smysluplné je vše, co má hmatatelné účinky, a hodnota věci nebo činu se poměřuje viditelným úspěchem. Myšlení a jednání se vyznačuje jednoduchostí a účelností. Cíle Býka jsou většinou z tohoto světa, jsou konkrétní a hmatatelné, a on je neobyčejně vytrvale a odhodlaně pomalu, ale jistě uskutečňuje.
ZÁHNĚDA
Chemické složení: SiO2, krystalický křemen, oxid
Stopové prvky: hliník, lithium, sodík
Krystalová struktura: trigonální
V nerostné říši odpovídá záhněda výše zmíněným "býčím" vlastnostem. Podporuje především schopnost vyrovnat se s materiální nevyhnutelností, s tzv. realitou všedního dne. Přitom je zapotřebí vlastnosti, která má zvláštní význam - je to schopnost začít, pokračovat a zejména věc dokončit. Nedokonalost v některém z těchto bodů je často důvodem, proč lidé v životě ztroskotávají. Pokud někdo něco začne, chvíli v tom pokračuje, ale není schopen to dovést do konce, nachází se často ve stavu velkého zmatení a není pak již schopen cokoli dělat. Má příliš mnoho neuzavřených cyklů, takže neví, co má vyřídit dřív, a nakonec již nemá ani sílu vůbec něco podniknout. V každé neuzavřené věci je totiž uvězněna část jeho energie. Postupně ztrácí kontrolu nad svým životem. Schopnost této vlády je vlastností třetí dekády Býka a záhnědy. Tento kámen tedy posiluje duchovní a emocionální kontrolu. Pomáhá ovládnout vnitřní oheň, zaměřit ho na určitou pozemskou aktivitu a vytrvale pracovat na uskutečnění vlastních cílů (sodík). Podporuje soustředěnost, rozhodnost, cílevědomost a výdrž. Činí myšlení jasným a střízlivým, zaměřuje ho na praktické a dosažitelné cíle a umožňuje vyrovnat se s nároky, které na nás klade realita. Zvyšuje odolnost a schopnost snášet utrpení, lépe přestát těžké časy a současně ještě přitom stihnout práci, která se prostě udělat musí. Má uvolňující a protistresové účinky (lithium). V těle uvolňuje napětí. Když ho položíme na natažený sval, potíže zmizí velmi rychle. Nejlépe působí na oblast bederních obratlů a kostrče, jelikož dolní oblast páteře (1. a 2. čakry) souvisí s materiální oblastí a schopností zvládnout hmotnou realitu. HARMONIZUJÍCÍ KAMENY BÝKA
Názorový a ideový základ pozorování a hodnocení reality je u Býka pevně stanoven. Propůjčuje mu důvěryhodnou stabilitu, činí ho však často těžkopádným a nepřizpůsobivým. Měňavý OPÁL mu může dodat více lehkosti a pohyblivostí. Býk se většinou ovládá a jen těžko jej lze vyvést z míry. Kvůli své logice a racionalitě však často zapomíná, že je vlastně člověkem, který má city. Jeho přesvědčení, ačkoli podložená převážně logickými a rozumnými argumenty, mají nicméně velmi emocionální základ. Popírá-li Býk svou citovou přirozenost a potlačuje emoce, které očividně nezapadají do jeho obrazu světa, může se stát úzkoprsým a neústupným. MALACHIT mu pomáhá přiznat si své city. Může si lépe uvědomit své potlačované emoce a uvolnit jim cestu. Malachit podporuje sebepoznání, takže vnější přesvědčení mohou být znovu uvedena do souladu s vnitřním cítěním a tak znovu spočinout v základu, z něhož pramení veliká vnitřní síla. Protože Býk je zpravidla sebejistý a málokdy pochybuje o svých minulých rozhodnutích, jen těžko jej lze odvrátit od již jednou nastoupené cesty. Tato jinak pozitivní vlastnost se mu stává překážkou ve chvíli, kdy si nezbytné vnější okolnosti vyžadují změnu orientace. AKTINOLIT mu může pomoci zanechat staré a nově se zorientovat. Pro Býka je jistota velmi důležitá, rád se tedy spoléhá na již známé a tradičně uznávané hodnoty, a je celkem konzervativně zaměřený. MECHOVÝ ACHÁT mu pomáhá rozšířit obzor, rozvíjet toleranci a otevřenost a snadněji integrovat do svého obrazu světa vše nové a neznámé, aniž by přitom ztratil půdu pod nohama.

BLÍŽENCI

1. dekáda
(21. 5. - 30. 5.)
Vládce dekády: Jupiter
První dekáda Blíženců odpovídá rozšiřování horizontu a rozvíjení myšlení, což je charakteristické pro toto znamení. Býk se zabýval praktickými nezbytnostmi a materiálními věcmi, zatímco Blíženci se cítí doma především v říši idejí a představ. Svět abstraktního myšlení jim otevírá velkolepou možnost oprostit se od tíže a relativní nehybnosti hmotného světa. Najdeme v nich nesmírnou zvídavost a otevřenost všem aspektům života. Sbírání informací a zaujímání různých stanovisek a názorů jim rozšiřuje úhel pohledu a umožňuje tak chápat širší souvislosti.
TURMALÍN
Chemické složení: ((OH/O/F)4(BO3)2Si6O18) + různé kovy, cyklosilikát
Stopové prvky: různé podle barvy
Krystalová struktura: trigonální
Turmalín je jedním z nejrůznorodějších kamenů minerální říše. Jeho barvy obsahují celé spektrum, často se jich nachází víc v jednom krystalu, např. u vícebarevných turmalínů, v nichž vytvářejí zajímavé trojúhelníkové nebo hvězdicovité vzory, připomínající pestrý kaleidoskop. Právě tento kámen charakterizuje Blížence i kvůli této různobarevnosti. Turmalín představuje mnohostrannost života a možností rozumu, jejichž zkoumání a prožívání je pro Blížence tak důležité. Turmalín je tzv. cyklosilikát, to znamená, že se skládá ze silikátových molekul, které mají podobu kruhů či prstenců a následují za sebou tak, že tvoří dlouhé "trubice". Těmito pak může bez překážek protékat energie, čehož důkazem je jeho velmi dobrá vodivost. Na tělesné i duchovní úrovni tedy podporuje průtok energie a rozpouštění bloků, které jí stojí v cestě. Propojuje různé části těla a z duchovního hlediska i různé úrovně bytí, životní zkušenosti, názory a způsoby nahlížení na svět, a pomáhá je uvádět do vzájemného vztahu, aby vytvořily smysluplný celek. Podporuje otevřenost, toleranci a rozšiřuje chápání základů lidského života. Vlastní uvažování se více diferencuje a stává se úplnějším, nebo můžeme vnímat a uvědomovat si různé tváře pravdy na rozdílných úrovních bytí. Nakonec můžeme poznat logiku života, která v sobě sjednocuje ty nejrůznější aspekty a způsoby myšlení. Turmalín pro to všechno vytváří vhodné podmínky, otevírá mnoho možností a zvyšuje myšlenkovou aktivitu. Podporuje také schopnost přijímat a zpracovávat informace, což se na fyzické úrovni projevuje jako zlepšení příjmu potravy a trávení. Nakonec ještě jedna možnost využití turmalínu. Kvůli svým elektrickým vlastnostem se často používá k odstraňování jizev. Přitom odstraňuje i energetické bloky, které vznikly poraněním nebo operativním zásahem.

2. dekáda
(31. 5. - 10. 6.)
Vládce dekády: Mars
Druhá dekáda vyjadřuje především radost Blíženců z kontaktu. Ohnivý Mars, vládce této oblasti zvěrokruhu, je sílou, která nás nutí vyjít ze sebe a snažit se o komunikaci a kontakt s jinými. Navazujeme vztahy a tvoříme různá spojení. Naše vlastní možnosti spojením s jinými narůstají. Zrozenci Blíženců jsou podobně jako jejich ochránce, posel bohů Merkur, rození zprostředkovatelé: shromažďují různé informace a rádi je předávají dál. Obvykle jsou nejlépe informováni o všem, co se děje v jejich blízkém či vzdáleném okolí, a pokud právě o něčem neví, jistě znají někoho, kdo se v tom vyzná. Aby dostáli těmto cílům, mají velmi dobře vyvinutou schopnost vyjadřování a vyznačují se výmluvností a pohotovostí.
CHALCEDON
Chemické složení: SiO2, vláknitý křemen, oxid
Stopové prvky: žádné
Krystalická struktura: trigonální, vláknitá
Chalcedon je tradičně známý jako "kámen řečníků". Za tuto vlastnost vděčí chalcedon zajímavému aspektu dějin svého utváření. Když z roztoku kyseliny křemičité odebereme vodu, při nízké teplotě a tlaku začíná krystalizovat. Přitom vzniká nejdříve amorfní opál, pak čtverečný kristobalit a nakonec trigonální chalcedon. Jeho vývoj tedy probíhá od neuspořádaného (amorfního) stavu k velmi stabilní podobě středního řádu (trigonální). Proto chalcedon zpřístupňuje informace a vědění, skryté většinou v obrazných podobách v (neuspořádaném) podvědomí, a pomáhá vědomí přijmout je a vyjádřit slovy. Díky svému vzniku za nízkých teplot a slabého tlaku má chladivý, vzdušný charakter, který ho spojuje se vzdušnými, rozumovými Blíženci. Přináší s sebou lehký, povznesený životní pocit, inspiraci a optimistickou náladu, která opět podporuje radost z komunikace. Také modrá barva a signatura chalcedonu poukazují na jeho působení všude tam, kde vznikají problémy a onemocnění, spojené s živlem vzduchu. Blížencům jsou astrologicky přiřazeny plíce a průdušky - orgány sloužící k dýchání. Chalcedon tedy pomáhá při onemocnění plic a dýchacích cest, nachlazení v oblasti krku a hltanu. Má protizánětlivý vliv, snižuje teplotu a pomáhá při regeneraci sliznic. Onemocnění plic často souvisejí s trápením a starostmi, a tak může psychiku povzbuzující chalcedon účinkovat i na tělesné úrovni. Také inspirace, kterou zprostředkuje, souvisí ve fyzické rovině s funkcí plic. Můžete si uvědomit, že slovo "inspirace" pochází z latinského "inspirare", nadechnout se. Chalcedon má pozitivní vliv také při přecitlivělosti na počasí, která vzniká z nedostatečné schopnosti organizmu přizpůsobit se změněným podmínkám. Na duchovní i fyzické úrovni podporuje flexibilitu, schopnost pohotově reagovat na změnu situace.

3. dekáda
(11. 6. - 20. 6.)
Vládce dekády: Slunce
Třetí dekádě odpovídá láska Blíženců ke svobodě. Díky rozvoji racionálního uvažování a schopnosti abstrakce se dokážou osvobodit z pout emocionality a nutnosti přímého tělesného prožívání. Blíženec žije ve světě myšlenek a tvůrčích vnuknutí. Pokud to není vyloženě nutné, neidentifikuje se s konkrétním postojem a proto si zachovává svobodu a nezávaznost, která mu otevírá všechny možnosti. Je zpravidla velmi tolerantní vůči jiným názorům a otevřený všem informacím nebo idejím, přičemž mu nejde o to, aby je nějak posuzoval nebo prosazoval v praxi, nýbrž snaží se je uvádět do souvislosti a souladu s tím, co již ví, a vytvořit si tak úplný obraz skutečnosti. Zrozenci této dekády se vyznačují vysokou mírou flexibility. Jejich schopnost oddělit myšlenky a asociace od praktických úvah a nechat je plynout volně bez vázanosti na osobní emoce jim propůjčuje vynalézavost a schopnost improvizace.
MECHOVÝ ACHÁT
Chemické složení: SiO2 + inosilikát (řetězcový silikát), vláknitý křemen, oxid
Stopové prvky: hliník, vápník, hořčík
Krystalová struktura: trigonální
Mechový achát navzdory svému názvu není achát, ale patří do velké rodiny chalcedonů. Přináší lehkost, otevřenost a přizpůsobivost, vlastnosti, popsané u modrého chalcedonu a charakteristické pro znamení Blíženců. Třetí dekáda a mechový achát zdůrazňují aspekt lásky ke svobodě a nespoutanost. Jeho speciální signatura, struktura podobná mechu, kterou se liší od modrého chalcedonu, vzniká dlouhým řetězením silikátů, díky němuž má svůj zvláštní vliv. Podobně jako vidíme tyto řetězy v kamenu, jeho pomocí je můžeme uvidět i v sobě. Uvědomujeme si emocionální a materiální nouzi, která omezuje naši svobodu a zabraňuje nám prožít různorodé možnosti myšlení. Mechový achát nám pomáhá vymanit se z těchto pout a duchovně se osvobodit. Tento kámen nás otevírá volnosti duchovního prostoru, uvědomění, podporuje schopnost komunikace a intelektuální schopnosti a pomáhá nám je uplatňovat. Zároveň dává schopnost nechat volně plynout ideje a myšlenky, aniž bychom je hned spoutávali praktickým využitím nebo upnuli se na určitou fixní ideu. Mechový achát podporuje inspiraci, asociativní myšlení, vynalézavost a improvizaci. Na fyzické úrovni je jeho vliv podobný modrému chalcedonu. Podporuje především tvorbu hlenu v sliznicích a uzdravování se z dlouhotrvajících infekcí.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY BLÍŽENCŮ
Otevřenost vůči jiným lidem, názorům a myšlenkám a úsilí shromáždit pokud možno nejvíce informací, které by umožňovaly chápat různé aspekty určitého tématu, a začlenit je do vlastních pozorování, může Blíženci způsobovat potíže v situaci, kdy je nucen zaujmout konkrétní postoj a rozhodnout se. TYGŘÍ OKO mu může přinést schopnost rozhodování, pomůže mu soustředit se na své myšlenky a distancovat se na chvíli od vnějších vlivů. Podporuje tedy schopnost Blížence skutečně zpracovat informace a uvědomit si, zda mohou nějak korespondovat s jeho osobní realitou. Měl by si být vědom svých potřeb a pocitů, které navzdory veškeré povznesenosti lidská bytost má, a sladit je se svými abstraktními teoriemi a úvahami. Blíženec tak může znovu nabýt pevnou půdu pod nohama a vlastní postoj, který mu pomůže lépe organizovat život a získat potřebný přehled i ve složitých situacích. Kvůli své zvídavosti a velkému zájmu o vše, co ho obklopuje, Blíženec snadno odbočuje a zabývá se často mnoha různými tématy a záležitostmi zároveň. Pokud nechá více věcí otevřených, ztrácí orientaci a dostává se do chaosu. AKVAMARIN mu pomáhá ujasnit si myšlenky, zaměřit se na cíl a důsledně a cílevědomě uskutečňovat vše, co již započal. Jednoduchým způsobem zprostředkovává Blížencům hluboký vhled, poznání a uvědomění, že vědění zavazuje. Vzdušná povaha Blíženců kráčí ráda cestou nejmenšího odporu a vyhýbá se nepříjemným věcem a obtížným úkolům, ale spíše proto, že se prostě zabývá něčím jiným. Na základě svých analytických úvah a díky řečnickému nadání Blíženci nacházejí snadno ospravedlnění pro své jednání. ŽLUTÝ JASPIS podporuje jejich upřímnost a poctivost vůči jiným i vůči sobě. Pomáhá jim chopit se úkolů, zaujmout postoj vůči nepříjemným věcem a zvládnout je. Dává jim vytrvalost a schopnost uskutečnit své ideje v praxi.

RAK

1. dekáda
(21. 6. - 1. 7.)
Vládce dekády: Venuše
Poté, co se v Blížencích ukončil rozumový vývoj, v první dekádě Raka se začíná projevovat psychická a citová přirozenost člověka. Rozvíjí se jeho jemná, vnímavá, romantická stránka. Prožívá touhu po lásce a bezpečí. Snaží se o citový kontakt s okolím a vnímá svět kolem sebe. Rak je citlivý přede vším na jemné vibrace okolí, které se nevyjadřují slovy. Pomocí vládkyně této dekády - Venuše - přitom rozvíjí svou schopnost oddaně milovat a usiluje o harmonii a citový soulad.
RŮŽENÍN
Chemické složení: SiO2, křemen, oxid
Stopové prvky: železo, hořčík, vápník, mangan
Krystalová struktura: trigonální
Růženín odpovídá 1. dekádě Raka. Je to drahokam, který pomáhá člověku projevit citovou stránku. Činí ho jemným a vnímavým a posiluje jeho kontakt s vnitřním světem. Podporuje smysl pro ty nejhlubší touhy po lásce, jistotě. Pomáhá nám přijmout své potřeby a milovat sebe sama a vytváří podmínky k tomu, abychom dokázali přijímat jiné lidi takové, jací jsou. Svým srdcem poznáváme, že vše je vzájemně propojeno a nic nemůže existovat odděleně. Pokud se staráme o sebe, tvoříme si prostor k tomu, abychom tu mohli být pro jiné a naopak, když dáváme bližnímu, dáváme nakonec sami sobě. V tomto pocitu sounáležitosti, ohleduplnosti a připravenosti pomoci jiným nacházíme jistotu, kterou potřebujeme. Roste v nás jistota, že jemnost a měkkost nakonec překoná tvrdost a sílu. Přesto nám růženín se svým stopovým obsahem železa nepřináší jenom poddajnost. Jemně, ale jistě naplňujeme své potřeby nebo prosazujeme potřeby jiných lidí. Tak tedy velká citlivost, jemnost a vnímavost, které jsou charakteristické pro znamení Raka i pro růženín, se projevuje také ohleduplností a laskavou péčí o vše živé. Růženín na duševní úrovni podporuje upřímnost, na tělesné úrovni díky svému obsahu hořčíku, vápníku a manganu posiluje srdce. Růžovou barvu mu dodává právě mangan, který do celkového působení růženínu vnáší citlivost a schopnost přijímat. V tělesné oblasti stimuluje pohlavní hormony a tak má vliv na plodnost a schopnost přijmout plod. Mangan podporuje růst a vápník zase podporuje schopnost jej uživit a donosit.

2. dekáda
(2. 7. - 11. 7.)
Vládce dekády: Merkur
Druhá dekáda souvisí s pamětí Raka a jeho silnou vazbou na minulost. Jeho schopnost vcházet do duševního světa a fantastické říše podvědomí, která je živena především minulými zážitky, a citová zainteresovanost ve všech záležitostech vytvářejí mocný vztah k minulosti, osobním i kolektivním dějinám a jejich obrazům. Identifikuje se s těmito obrazy a definuje sebe sama skrze svou minulost,dějiny svého rodu, rodné země. Najdeme mnoho Raků, kteří se zajímají o dějiny a rádi se obklopují starými věcmi, které pro ně mají zvláštní význam. Rak ví, kým je, nebo ví, odkud pochází a co jej utvářela. Tito lidé mají také velkou představivost, bohatou fantazii a schopnost velmi živě a obrazně předávat vědění a zkušenosti.
LABRADORIT
Chemické složení: Na(AlSi302)Ca(Al2Si2O8), tektosilikát
Stopové prvky: železo, kalium, barium, stroncium
Krystalová struktura: trojklonná
Labradorit odpovídá 2. dekádě Raka. Kdo ho zná, jen stěží se ubrání fascinaci tímto na první pohled spíše nevýrazným šedým kamenem. Teprve, když ho pozorujeme ve správném světle, odhalíme jeho tmavomodrý svit připomínající nekonečnou hloubku moře. Tak i planeta rozumu - Merkur - v této dekádě vrhá světlo na obsah světa pocitů (Rak) a člověk se rozpomíná, pomocí labradoritu se noří do hlubokého moře svého podvědomí. a vlastní minulosti. Náhle v nás ožívají staré obrazy a pocity z dávno minulých zkušeností a vstupují do vědomí. Podle našeho momentálního rozpoložení mohou tyto vzpomínky probouzet radost či bolest, neboť labradorit se neptá, jestli jsou dobré nebo zlé, pouze otevírá bránu. Zároveň nám umožňuje vzpomenout si "správně" a úplně a vymanit se z iluzí o sobě a své minulosti. Lidský rozum má tendenci zcela nebo částečně "zapomenout" na nepříjemné zážitky a nahradit je lehce pozměněným obrázkem, který je člověku příjemnější. Tyto věci však zůstávají v podvědomí, odtud ovlivňují naše chování a obraz naší osobnosti. Labradorit nám pomůže vzpomenout si na skutečné události a na všechny s nimi spojené pocity a vjemy. Z těchto vzpomínek pak můžeme vyvodit jiné závěry nežli předtím. Labradorit nám umožňuje vyrovnat se s minulostí a podporuje růst naší osobnosti. Nemusí to být vždy dramatické. Labradorit nás prostě upozorňuje na poklady našeho podvědomí. Otevírá nám bránu nadšení a myšlenkové hojnosti, z níž jsme čerpali jako děti, a zprostředkovává nám živou, i když mnohdy trochu těkavou kreativitu, pramenící z bohatství naší obraznosti. Labradorit nás může obdarovat hlubokými pocity a dobrou intuicí. Na fyzické úrovni pomáhá při revmatizmu, způsobuje zklidnění, vyrovnanost a stabilizuje rovnováhu kyselin a zásad.

3. dekáda
(12. 7. - 22. 7.)
Vládce dekády: Měsíc
Životní pocit této dekády velmi ovlivňují vlastnosti vody, a to dvojitým působením Měsíce, který vládne znamení Raka i jeho třetí dekádě. Mohli bychom to přirovnat k řece, spěchající k moři - nikoli nejkratší cestou, nicméně neodvratně. Moře je pravlastí její vody, a návrat k němu je pro ni nakonec jediným smysluplným cílem. Ne že by se o to nějak vědomě snažila, spíše se prostě řídí přirozenými zákony života. Život Raka plyne jako řeka, která se přizpůsobuje přitažlivosti a přírodním danostem krajiny. Citlivě reaguje na všechny vlivy okolí, a jeho život může být plný nepředvídatelných změn. Přesto se v jeho vědomí odráží síla, která nezadržitelně žene řeku k moři, a posiluje ho ve víře, že nakonec není jiné možnosti, než se vrátit tam, odkud vyšel. Žije ve spojení s přírodními rytmy, které podporují jeho zaměření. Veškeré modely rozumového vysvětlování světa se rozpouštějí v intuitivním a citovém pojetí skutečnosti v celé její šíři. Rak prožívá svět skrze pocity a jedná intuitivně, podle svého vnitřního vědění. Neustále staví nové mosty k božské tvořivé síle počátku, všeobsahující pravdě mimo jakoukoli formu. Žije pod její ochranou a živí ji ve svém nitru, aby ji pak mohl projevit a vědomě použít v následujícím znamení Lva.
MĚSÍČNÍ KÁMEN
Chemické složení: K(AlSi308), tektosilikát
Stopové prvky: sodík, železo, barium
Krystalová struktura: jednoklonná
Samotné jméno tohoto kamene nám napovídá, že má skutečně vztah k Měsíci i 3. dekádě Raka. Jeho "vnitřní život" je pohnutý podobně jako život Raka. Různé součásti se v něm neustále dělí a zase slučují, přibývají a zase ubývají, jako Měsíc. Proto se mu již odedávna připisuje schopnost měnit vzhled podle nálad jeho majitele a vnějších vlivů, jimž je vystaven. Také jeho vliv odpovídající této proměnlivosti. Zjemňuje a podporuje schopnost empatie a vnímání atmosférického chvění, pocitů a nálad. Okamžitě reaguje na změny prostředí. Dokáže se však snadno a bez problémů přizpůsobit změněným podmínkám. Pomáhá nám přesně si uvědomovat naše vlastní vnitřní cykly a rytmy, např. tělesné, duševní a duchovní vrcholy a nížiny nebo fáze spánku a bdění, a umožňuje nám uspořádat si život podle nich, případně sladit je s přírodními cykly. Měsíční kámen proto působí zejména na měsíční cyklus ženy a její plodnost. Obohacuje, prohlubuje a harmonizuje citový život, který je na fyzické úrovni úzce spojen s hospodařením těla s vodou a obsahem sodíku a kalia. Podporuje sny, vnáší do nich světlo a posiluje intuici. Svému vnitřnímu hlasu můžeme důvěřovat, zatímco vnuknutí obvyklého rozumového myšlení musíme prověřovat, neboť jsou vázána spíše na naše přání než na skutečnost. Díky vztahu k Měsíci lze měsíční kámen úspěšně využít v souladu s měsíčnímii fázemi. Můžeme ho použít při otocích a vodnatelnosti, jelikož působí na tělní tekutiny, žlázy a lymfu. Za ubývajícího Měsíce způsobuje jejich úbytek a zklidnění, přibývající Měsíc podpoří jejich nárůst a plynulý tok.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY RAKA
Jelikož Rak je znamení mocně ovlivňované pocity a změnami okolí, často podléhá změnám nálad. AMAZONIT, další člen rodiny živců, do níž patří i měsíční kámen a labradorit, podporuje emocionální rovnováhu. Rakovi dává pocit vnitřního klidu a důvěry v Boha. KARNEOL mu přináší odvahu a stálost, takže se už nedá tak snadno ovlivnit a zvrátit ve svém rozhodnutí. Dává mu sílu překonat sebe sama a podílet se na uskutečnění svých cílů. Pomáhá mu soustředit se na přítomnost. Také KALCIT mu dodává stálosti a podporuje samostatnost. Urychluje zbytné procesy a pomáhá Rakovi ztvárnit vlastní myšlenky v konkrétní době a prosadit je. Pomocí tohoto kamene dozrává pro výzvy života, nemá strach a neupadá do melancholie. Rak je pro svou citlivost a schopnost empatie velice zranitelný. Hluboce nešťastný se stahuje do své ulity, hádá se se sebou, s bližními a s celým světem. JANTAR mu dodá víru ve vlastní síly a rozsvítí vnitřní světlo. Přináší mu jistotu, bezpečí a vitalitu, nutnou k tomu, aby znovu vyšel na svět. Rozveselí Raka a podpoří jeho tvořivost a pozitivní myšlení.

LEV

1. dekáda
(23. 7. - 1. 8.)
Vládce dekády: Saturn
Pod vládou Saturna, který představuje formu a strukturu, se v této dekádě projevuje především schopnost a přání Lva utvářet svět podle svých představ. Vnitřní duševní bohatství Raka se začíná rozvíjet i navenek a dostává pevnou, viditelnou podobu. Tvořivost, charakteristická pro Lva, se projevuje také jako organizační schopnosti. Aura autority, důstojnosti a sebevědomí mu umožňuje stát se postavou s níž se mnozí identifikují a vrozeným vládcem, který dokáže spojit různé lidi pro jeden cíl a k němu je i bezpečně dovést. Lev přitom svou vůdčí roli vnímá jako poslání, jejhož prostřednictvím dává lidem k dispozici svou sílu a své vědění. Ví, že skrze všechno ztělesňuje a skrze svou životní zkušenost dává lidem něco důležitého.
CHRYZOBERYL
Chemické složení: Al2BeO4, oxid
Stopové prvky: titan
Krystalová struktura: kosočtverečná
V říši nerostů patří k 1. dekádě Lva. Jakožto oxid hliníku posiluje identitu a a svůj vliv spojuje s působením berylia, které dává sílu a cílevědomost. Upevňuje sebeovládání a disciplínu, strategické myšlení a organizační vlohy. Tím podporuje autoritu a vůdčí schopnosti, které se zakládají na zaslouženě získaných vědomostech a dovednostech. Již od starověku je chryzoberyl považován za kámen regentů a vojevůdců. Na duševní úrovni jeho obsah titanu podporuje přímost, samostatnost a duchovní důstojnost, stabilizuje a stimuluje vyjádření individuality. Pomáhá člověku jít vlastní cestou, rozvíjet sílu a projevuje vlastní kreativitu. Svým úporným zaměřením na cíl povzbuzuje člověka, aby dělal pouze ty věci, které odpovídají jeho založení a hledal možnosti vyjádření, které by byly v souladu s jeho jedinečnou osobností. Přitom vynáší na světlo skryté talenty.Na fyzické pláni chryzoberyl posiluje schopnost samoléčení, pomáhá proti nemocím a zánětům v hrudní oblasti a stimuluje činnost jater.

2. dekáda
(2. 8. - 12. 8.)
Vládce dekády: Jupiter
Ve 2. dekádě se projevuje zejména charismatické vyzařování Lva. Připadá mu snadné přesvědčit jiné o sobě a o tom, že záležitost, v níž se právě nadšeně angažuje, je velmi dobrá. Rád prokazuje svou velikost a velkorysost. Vůbec se rád ukazuje, umí postavit sám sebe do správného světla a sklízí proto velké úspěchy. Obdiv ostatních je pro něj elixírem života, stejně tak jako jeho nezdolná sebedůvěra a nepolepšitelný optimismus. Nikdo nevěří sám sobě, své roli, kterou si v tomto životním dramatu sám určil a svému úspěchu tak, jako on. Život považuje za hru s nekonečnými možnostmi, které čekají pouze, aby je využil.
ZLATÝ TOPAS
Chemické složení: Al2(F2SiO4), nesosifikát
Stopové prvky: fosfor
Krystalová struktura: kosočtverečná
Zlatý topas, zvaný také topas imperátorů, je již oddedávna považován za kamen Slunce, což odpovídá jeho zlaté barvě i obsahu fosforu. Fosfor, řecky "fosforos" = "nosič světla", je světlým, ohnivým prvkem, který uvolňuje zásoby energie a podporuje sebeurčení a charisma. Zlatý topas je kámen, který jako žádný jiný povzbuzuje sebevědomí a sebejistotu. Svým obsahem hliníku posiluje vědomí individuality a jedinečnosti a přináší tak člověku stabilní vnitřní jistotu, pevnou důvěru ve vlastní schopnosti. Pomáhá mu nejenom poznat svou sílu, nýbrž také spatřovat své přednosti a talenty ve správném světle a přesvědčivě je prezentovat. Může tak neustále rozšiřovat oblast svého vlivu, využívat tento prostor pro vývoj a svobodný rozvoj své osobnosti (Jupiter) a naplňovat ho svými ideály a představami (Lev). Stále víc a víc určuje směr a cíl svého života a stává se původcem svých úspěchů. Rostoucí sebevědomí mu propůjčuje mocné charismatické vyzařování. Učí se chápat život jako hru neomezených tvůrčích možností, které čekají na své využití a ztvárnění ve viditelné formě, aby přinášely radost a naplnění svému tvůrci i ostatním lidem. Na fyzické úrovni zlatý topas posiluje nervovou soustavu, především oblast slunečního plexu, která souvisí s pocitem jistoty a sebedůvěry. Zlatý topas účinně pomáhá lidem, kteří trpí trémou, a jak víme, nebývají jí ušetřeny ani osobnosti, které jsou zvyklé na vystupování před velkým publikem.

3. dekáda
(13. 8. - 22. 8.)
Vládce dekády: Mars
Třetí dekáda odpovídá touze Lva po seberealizaci a jeho silné vůli. Je si vědom jedinečnosti své osobnosti, svých zvláštních schopností, a ví, jak je využít. Podnikavost a ctižádostivost, nutkání udělat něco velkého, mu pomáhají prosadit ideje a stavějí základ pro jeho vůdcovské nároky. Chce být prvním a nejlepším. Pro Lva má velký význam možnost neomezeného a svobodného projevu a vyžití. Hrdý a svébytný, ví, že si sám určuje svůj osud a utváří obraz svého života.
CITRIN
Chemické složení: SiO2, oxid
Stopové prvky: železo, hliník, lithium, sodík
Krystalová struktura: trigonální
Třetí dekádě Lva je přidělen citrin. V ideálním případě je zlatožlutý, což ho spojuje se Sluncem, obsah železa zase s dynamickým válečníkem Marsem, který vládne této dekádě. Povzbuzuje tělesné i duchovní energie, pomáhá je vyvést na světlo a tvůrčím způsobem využít v projektech, které se vyplatí. Podobně jako všechny kameny patřící ke Lvu i on podporuje individualitu a sebevyjádření. Dává nám především sebedůvěru a schopnost uplatnit se. Umocňuje potřebu svobody a sebeurčení, zdravou ctižádost a vědomí, že neexistuje nic, čeho bychom nemohli dosáhnout, pokud skutečně chceme. Přináší nám radost ze života a dynamičnost lidí, kteří jsou přesvědčeni o sobě a své síle, jimž není žádná překážka příliš vysoká a žádná cesta příliš daleká, aby nemohli uskutečnit své plány. Citrin pomáhá překonávat deprese, jejichž příčinou je strach a nejistota, které nám zabraňují svobodně se projevit a uskutečnit tak své představy a myšlenky. Dává nám sílu a sebevědomí, abychom se dokázali vymanit z vlivů, které nás utiskují. Podporuje schopnost vyrovnávat se s věcmi, jaké skutečně jsou a duchovně zpracovat všechny zážitky. Proto na tělesné úrovni podporuje trávení, funkci žaludku, sleziny a pankreatu a posiluje nervy.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY LVA
Lev je pyšný a proto se velmi nerad podřizuje cizí vůli. Jeho přirozená autorita a vůdčí schopnosti se mohou vyvinout v aroganci a despotismus, stanou-li se samoúčelem a slouží pouze k vyvyšování sebe sama a udržování osobních mocenských nároků. KUNZIT učí Lva pokoře a umožňuje mu poznat, že i on je součástí vyššího uspořádání a jeho vlastní vůle nemusí být nutně mírou všech věcí. Posiluje jeho schopnost milovat a poddat se, pozornost ke všemu živému a vnímání potřeb jiných živých bytostí. Tak se může z vládce stát král, který skutečně chápe hlubokou pravdu starého výroku: "Pravý král je prvním sluhou svých poddaných". DIAMANT podporuje Lva v sebepoznání. Pomocí diamantu poznává, kde obraz osobnosti, který si buduje, a role, kterou hraje, nejsou již v souladu s jeho vnitřní bytostí a realitou. Ukazuje mu, kde z pohodlnosti nebo snahy po uplatnění učinil nesprávná rozhodnutí nebo kompromisy, jimiž zradil své původní cíle a ideály. Posiluje tak smysl pro etické chování a zušlechťuje jeho charakter. Spíše dramatickému temperamentu a subjektivnímu, na sebe zaměřenému myšlení Lva dodává více jemnosti a objektivity, a pomáhá mu uvědomit si, že i on se musí stále ještě učit. Ve velkých skupinách se Lev často cítí nespokojený a nejistý, jelikož se mu zdá těžké projevit se jako jeden z mnoha lidí. DRAVIT (hnědá odrůda turmalínu) pomáhá zrozenci Lva rozvíjet sociální cítění a společenskou angažovanost, schopnost empatie a identifikace s celkem, aniž by ztratil cit pro sebe sama a vlastní potřeby. Propůjčuje jeho tvořivosti prostou pragmatickou kvalitu, která se snoubí s řemeslnou zručností.

PANNA

1. dekáda
(23. 8. - 2. 9.)
Vládce dekády: Slunce
Této dekádě Panny odpovídá doba sebereflexe, pohledu do nitra a návratu k sobě. Je to čas bilancování a přizpůsobení se změněným podmínkám. Léto, přetékající hojností všeho, i osobních sil, je pryč. S ohledem na nastávající zimu musíme plánovat a organizovat, abychom co nejlépe využili a zpracovali materiální i duchovní ovoce, které nám rok přinesl. Panna vládne svou silou, cílevědomě a účelně ji prosazuje a důkladně zvažuje, jak by dosáhla kýženého výsledku. Získává nutné rezervy, aby byla dostatečně odolná a přestála úspěšně a bez úhony nastávající období.
HELIOTROP
Chemické složeni: SiO2 + chlorit, oxid
Stopové prvky: hliník, železo, hořčík
Krystalová struktura: trigonální
Heliotrop znamená řecky "ten, který obrací Slunce". Volně přeloženo, "obrácení k vnitřnímu Slunci", které souvisí se sebereflexí, charakteristickou pro první dekádu Panny. Obsah hořčíku na jedné straně působí zklidňujícím a uvolňujícím vlivem, posiluje schopnost koncentrace i schopnost přizpůsobit své chování změnám. Na druhé straně obsah železa posiluje odvahu a vůli ke změně a zlepšení stávajících poměrů. Heliotrop tedy člověku přináší sílu zamyslet se nad sebou v přechodných dobách, vidět svou sílu i slabost, analyzovat situaci a je-li nutné, učinit opravy. Díky tomuto "přijetí daného stavu" a prosazení nezbytných změn se duchovní a tělesné síly nově "uspořádají", což má vysloveně pozitivní vliv na zdraví, dobrý pocit ze života a výkonnost. Činí nás duchovně přizpůsobivými a pomáhá nám zaujmout pevný postoj i v nečekaných situacích, optimálně se přizpůsobit novým podmínkám a využít své síly účelně a promyšleně. To vše se pak odráží i v tělesné rovině, neboť přizpůsobivý organismus je zdravější a odolnější vůči vnějším vlivům. Heliotrop nám pomáhá vybudovat si imunitu vůči infekcím. Aktivuje přitom nespecifikovanou obranu a v medicíně je známý jako "echinacin". Při správné aplikaci vůbec nedochází k propuknutí infekce. Zlepšuje kvalitu tělních tekutin a upravuje rovnováhu kyselin a zásad, posiluje vitalitu a schopnost regenerace. Aktivuje imunitní systém, snižuje horečku, působí proti zánětům a lokálním infekcím a urychluje hojení ran. Utišuje bolest a křeče a ulehčuje porod.

2. dekáda
(3. 9. - 12. 9.)
Vládce dekády: Venuše
Druhá dekáda znamení Panny představuje duchovní, psychické a fyzické zdraví a očistu. Zdraví na všech úrovních je tu úzce spojeno se schopností jasně rozlišovat mezi tím, co je nezbytně nutné pro materiální přežití a duševní vývoj, a co je pouze škodlivý a nepotřebný balast, který se musí zničit nebo vyhodit. Člověk, který se oprostí od nepotřebných břemen, je flexibilnější a dokáže lépe čelit všem požadavkům každodenního života. Rovnovážný stav na všech úrovních bytí prožíváme jako "zdraví". Příjmy a výdaje jsou vyrovnány, nedáváme víc, než máme a nebereme víc, než potřebujeme. Člověk si je vědom povinností, které na něj klade pozemská realita, uzavírá mírovou smlouvu se všedním dnem a může si tak užívat krásy, kterou poskytuje svět. Zdraví se stává nejen pocitem souznění a souladu se sebou samým, nýbrž i se svým okolím: znamená "blažené bytí".
CHRYZOPRAS
Chemické složení: SiO2, oxid
Stopové prvky: nikl
Krystalová struktura: trigonální
Chryzopras, kámen druhé dekády Panny, patří k rodině chalcedonů a ve starověku byl přidělen planetě Venuši. Symbolizuje však nikoli tělesný, smyslový aspekt této planety, nýbrž čistou, nebeskou lásku k ideálu harmonie a vyrovnanosti na všech úrovních bytí. Obsah niklu v chryzoprasu, který mu dává zelenou barvu, podporuje očistu a detoxikaci na všech rovinách. Posiluje přitom schopnost rozpoznat, kterou vlastnost ještě potřebujeme a má pro nás smysl, a která je nepotřebná a škodlivá. Pomáhá nám zbavit se "negativních" myšlenkových návyků a soustředit se na "pozitivní" záležitosti. V tělesné oblasti povzbuzuje vylučování jedovatých nebo zátěžových látek a posiluje tak přizpůsobivost a zdraví celého organismu. V duševní rovině podporuje uvolňování nepříjemných pocitů a představ a působí proti nočním můrám, úzkosti, smutku a podrážděnosti. Když skončí očistné procesy, všechny úrovně bytí se nalézají v novém uspořádání. Tělo a duše jsou v rovnováze, vnímají úkoly, které mají plnit a svůj vymezený prostor. Člověk prožívá vnitřní harmonii. Cítí se jako součást vyššího celku, k němuž přispívá svým dílem podle svých schopností a možností, a s radostí svědomitě plní své úkoly a závazky. Vědomě prožívá krásu, hodnotu a plnost pozemské existence a kráčí v ústrety životu s optimismem a jasnou vyrovnaností. Chryzopras pomáhá při nervových onemocněních psychického původu a sexuálních problémech, uvolňuje a posiluje důvěru a oddanost. Uklidňuje nervy a léčí lehké formy hysterie a paranoie. Svým očistným působením podporuje léčení neurodermitid a houbových onemocnění.

3. dekáda
(13. 9. - 22. 9.)
Vládce dekády: Merkur
Merkur, symbolizující sílu analytického rozumu, který je všeobecně spojován se znamením Panny, v této dekádě představuje především jasné myšlení, ovlivněné spíše praktickými úvahami než pocity. Člověk velmi podrobně promýšlí své jednání a chování a plánuje i detaily. Teprve důkladnou analýzou všech postupů, součástí a souvislostí může správně pochopit něco ze způsobu, na základě kterého "funguje", a tak ho může optimálně a efektivně využít. Díky svému pozorovacímu talentu a smyslu pro všechny jednotlivosti může Panna měnit a zlepšovat daný stav. Také svou soudnost získává pouze tehdy, když věc skutečně prozkoumá a pochopí. Svá rozhodnutí pak zakládá na dokazatelných faktech, nikoli na subjektivních pocitech. Skutečné pochopení a přesný, metodický a logický postup tvoří základ pro efektivní práci a organizační schopnosti, jimiž je Panna vyhlášena a kvůli nimž si ji také lidé váží. Detailní průzkum zavede Pannu často i do duchovních dimenzí, kde poznává tytéž principy. Dokáže pak smysluplně spojit duchovní úsilí a materiální potřeby.
AMETYST
Chemické složení: SiO2, oxid
Stopové prvky: železo
Krystalová struktura: trigonální
Jeho jméno je řeckého původu a znamená "neopojený". Podporuje střízlivé uvažování, jasnou hlavu, logické myšlení a soudnost. Jeho vliv se zakládá především na zajímavém fenoménu, který lze dobře pozorovat právě u ametystu. Skládá se zejména z dioxidu křemíku a křišťálu, obsahuje však i malé množství železa. Obsah železa je tak nízký, že se téměř nedá dokázat a proto se neuvádí ani v chemickém vzorci. Přesto je to železo, které určuje jeho působení a zbarvení. Kvůli "homeopaticky" malému obsahu se typický vliv železa úplně mění. Obvykle vyvolává spíše "horko", podporuje pohyb, iniciativu, nadšení a vůli - v ametystu je však jeho vliv zklidňující. Podporuje skromnost, neutralitu a soudnost. Člověk získává čas na chvíli se zamyslet, pouvažovat nad důsledky svého jednání a pečlivě si naplánovat příští kroky. Snaží se skutečně porozumět věcem, jimiž se zabývá a věnuje pozornost i nejmenším detailům. Pracuje efektivněji, stihne víc za kratší dobu a vynaloží podstatně méně energie. Fialová barva ametystu.. to je červená a modrá. Červená symbolizuje pudy, sílu, zajištující materiální přežití a modrá chladnou, jasnou sílu ducha. Oboje se slévá ve fialovou. Ametyst pomáhá využívat tělesné a duševní potřeby a touhy v duchovním snažení a obě síly spojit ve konstruktivní spolupráci. Tělesně zklidňující a duchovně povzbuzující vliv ametystu se znovu vynořuje v jeho působení na spánek a snový život. Pomáhá při nespavosti, jejíž příčinou je nervová přetíženost a velké napětí. Uvolňuje a umožňuje zpracovat události dne v podobě snů. Po nějaké době intenzivního snění se spánek opět zklidní a stane se léčivým. Dokážeme ho lépe využít a spát tak kratší dobu.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY PANNY
Potřeba Panny pochopit svým přesným analytickým rozumem a podrobně rozebrat až do detailů vše, čím se zabývá, jí někdy zabraňuje v nadhledu a ztrácí tak smysl pro celek. Snadno se stává malichernou a příliš kritickou, zkrátka "dělá z komára velblouda". RUTIL jí vrátí přehled, duchovní velkost a velkorysost. Mění její strach z toho, že při plánování přehlédne něco podstatné, a z něj plynoucí neschopnost jednat, na sílu rozvinout vlastní vize a tvořivost, aniž by se nechala omezovat údajnými věcnými námitkami. Posiluje její smysl pro správné proporce, rozveseluje a působí antidepresivně. Také RUBELIT (červený turmalín) podporuje kreativitu a pozitivní my;lení Panny, vidí-li svým kritickým a perfekcionistickým rozumem všude pouze chyby. Zklamání z neuskutečněných ideálů pak často vede Pannu k cynickému či sarkastickému chování ke svému okolí. Rubelit jí pomáhá znovu vidět pozitivní stránku života. Podporuje uvolněný, nevážný post~;j, přináší radost ze vztahů, otevřenost, podnikavost a šarm. Panna tak opět získá radost ze života a sexuality. Čas Panny, znamení přechodu od individuálního (Lev) ke kolektivnímu vědomí (Váhy), bývá často obdobím velkých změn, které jsou důsledkem přizpůsobení jednotlivce změněným životním podmínkám. Je to znamení práce, vnitřní práce na sobě i vnější práce na konkrétních věcech. Přesné rozlišování toho, co je třeba udělat a velký cit pro povinnost způsobuje, že Panna si na sebe mnohdy nakládá příliš velké břemeno. Z toho pramení stres, starosti a pocit, že takové množství práce nelze nikdy zvládnout. CHAROIT jí pomůže překonat změny. Dává Panně spontánnost, rozhodnost a odhodlání prostě začít a překonat vnitřní i vnější odpor. Umožňuje jí postupovat krok za krokem, soustředit se na přítomnost a nenechat se ovládnout množstvím a různorodostí úkolů.

VÁHY

1. dekáda
(23. 9. - 2. 10.)
Vládce dekády: Měsíc
V první dekádě se projevuje zejména úsilí Vah o mír a harmonii. Jejich duševní rovnováhu, jejíž symbolem je vláda Měsíce, velmi ovlivňuje okolí a lidi, s nimiž se setkávají. Velmi těžko nesou napětí a neklid. Všude se pokoušejí sjednat smír, vytvářet a udržovat harmonickou atmosféru. Pomáhá jim přitom velká schopnost vcítit se do jiných lidí a vnímat jejich potřeby. Snadno nacházejí kompromisy, s nimiž jsou spokojeny obě strany. Vidí všude to, co spojuje, vždy zdůrazňují to, co je společné různým názorům a hlediskům a tak vytvářejí základnu pro společné myšlení a jednání.
SERPENTIN
Chemické složení: Mg6(OH8/Si4O10), vrstevnatý silikát
Stopové prvky: hliník, chrom, železo, mangan, nikl
Krystalová struktura: jednoklonná
Serpentin umožňuje kvalitám první dekády Vah, aby se naplno projevily. Jeho základní charakter určuje obsah hořčíku, který přináší vnitřní mír. Za další aspekt svého působení vděčí serpentin metamorfóze, která provázela jeho vznik. Prahorniny, obsahující peridot (olivín), se za působení tlaku a tepla změnily na serpentin. Hornina přitom zůstala v pevném stavu, pouze její chemické součásti se míchaly, až byla nastolena nová rovnováha. Okolnost přijetí vnějšího vlivu ("tlaku") je analogická potřebám a přáním lidí, které působí na zrozence Vah. Serpentin proto posiluje schopnost jeho vcítění, vědomého vnímání požadavků jiných, a pomáhá měnit osobní pocity a nálady tak, aby byly v souladu s potřebami protějšku a nevyvolávaly konflikt. Podporuje schopnost vzájemně se domluvit, najít řešení, které usmíří obě strany a posiluje altruizmus. Tak může vzniknout nová harmonie a stabilita, jež se neomezuje pouze na jednotlivce, nýbrž zahrnuje všechny zúčastněné bytosti a vytváří klidnou atmosféru. To vše má vliv na emocionální stabilitu jednotlivce. Vnímá-li vědomě vnější vlivy a dobrovolně se snaží být s nimi v souladu, nemusí již proti nim bojovat. Serpentin odstraňuje emocionální nejistotu a nerovnováhu, jejíž příčinou jsou psychické reakce na podvědomě vnímané vnější vlivy a požadavky. Na tělesné úrovni má serpentin uklidňující vliv, uvolňuje křeče a podporuje základní látkovou výměnu.

2. dekáda
(3. 10. - 12. 10.)
Vládce: Saturn
Saturn v druhé dekádě zdůrazňuje smysl Vah pro spravedlnost. Zakládá se na snaze o rovnováhu a vyrovnanost, symbolizovanou obrazem vah, který znázorňuje světskou a nebeskou spravedlnost. Tento smysl je založen na poznání zákona karmy, příčiny a účinku, a schopnosti podle toho i jednat. Zrozenec Vah si uvědomuje, že každý čin nezbytně nese příslušné následky, musí být vyrovnán. Snaha o rovnováhu ovlivňuje celé jeho myšlení a jednání, a proto potřebuje dost času, aby se mohl správně rozhodnout, neboť vždy důkladně zvažuje všechna pro a proti. Pokud se již jednou rozhodne a ujasní si, co má dělat, pak na tom pracuje s nasazením všech sil a velmi idealisticky. Snaha Vah o rovnováhu se projevuje také ve schopnosti omezit (Saturn) své sebevyjádření a neprosazovat se, a tak sladit své jednání s jinými lidmi.
SMARAGD
Chemické složení: Al2Be3(Si601$), cyklosilikát
Stopové prvky: kalium, lithium, sodík, (chrom)
Krystalová struktura: šesterečná
Smaragd, kámen 2. dekády Vah, posiluje smysl pro krásu, harmonii a spravedlnost. Obsah berylia a šesterečná krystalová struktura podporují zase cílevědomé úsilí a zaměření na ideál. V případě smaragdu na ideál rovnováhy, který je zásadní pro vnímání krásy, harmonie a spravedlnosti. Snaha o rovnováhu se projevuje v mineralogickém složení smaragdu - přítomností dvou nejdůležitějších elektrolytů a protihráčů v lidském těle: sodíku a kalia. Jejich rovnováha je životně důležitá a zásadní pro fungováni celého organismu. Tam, kde jsou rovnováha a harmonie narušeny, smaragd stimuluje všechnu dostupnou energii k jejich opětovnému nastolení. Stopový obsah chrómu mu propůjčuje schopnost sladit touhu jednotlivce po individuální sebeurčení a seberealizaci s potřebou vyrovnaného vztahu s jinými lidmi. Podporuje jednotu mezi manželi a partnery, přátelství, lásku, otevřenost, potřebu spolupráce a vzájemného porozumění. Přináší bdělý a jasný vhled až jasnozřivost a pomáhá nám v hledání pravdy. Na tělesné úrovní posiluje zrak a léčí záněty dutin a horních dýchacích cest. Přitom je zajímavé pozorovat, že rýma nebo infekce čelních nebo nosových dutin často souvisí s nesouladem v blízkém okolí člověka. Smaragd regeneruje všeobecně: ve fyzické, psychické i duchovní oblasti.

3. dekáda
(13. 10. - 22. 10.)
Vládce dekády: Jupiter
Ve třetí dekádě se projevuje zejména diplomatický talent Vah. Jejich přátelské a taktní chování i schopnost pohybovat se přiměřeně danému společenskému rámci je předurčují do role zprostředkovatele a mírotvorce. Jako nikdo jiný dokáží tvořit a udržovat harmonické a plodné kontakty. Přitom zastává filosofii lásky, krásy a rovnováhy. Pod vedením Jupitera, vládce této dekády, se oblast vlivu Vah rozšiřuje nad osobní rámec: uvědomují si své působení, svou roli a odpovědnost. Jejich cílem je žít v souladu s lidmi, přírodou a vesmírem. Váhy vnímají samy sebe prostřednictvím partnera nebo kolektivu, s nímž se identifikují a jejichž názory dokáži zastupovat s idealistickým nadšením, taktně a diplomaticky.
JADEIT
Chemické složení: NaAl(Si2O6), inosilikát
Stopové prvky: vápník, hořčík, železo
Krystalová struktura: jednoklonná
Jadeit obsahuje různé minerální látky, povzbuzující i uklidňující. Proto je schopen ve všem sjednat rovnováhu. Působí tak, jak je právě zapotřebí: je člověk příliš pasivní, stane se aktivním, je-li hektický a podrážděný, přinese mu klid a zotavení. Po nějakém čase člověk dosáhne stabilní stav a vnitřní rovnováhu, která může být základem pro uskutečňování záměrů a ideálů, štěstí, krásy a harmonie a jejich projevů ve světě. Pomocí jadeitu člověk rozvíjí cit pro pravou míru a smysl pro takt a diplomatické jednání. Stav, který jadeit zprostředkovává, se podobá životnímu pocitu, plynoucímu z čínského způsobu života a kultury, v níž byl po celá tisíciletí považován za talisman, přinášející štěstí. Člověk získává zdraví, štěstí, úspěch a dlouhý život. Jadeit nás činí aktivními a dává nám radost z jednání, zároveň nám však vždy zachovává smysl pro pravou míru a rovnováhu, jelikož jeho pomocí získáváme jasný přehled o tom, jak působí jednotlivec svým myšlením a jednáním na harmonii celku. Na fyzické úrovni povzbuzuje jadeit funkcí ledvin. Ledviny jakožto "orgán rovnováhy" se stará o vyrovnaný stav vody, solí a kyselin v těle a v duševní oblasti zabezpečuje emocionální stabilitu. Jadeit aktivuje nervový systém a nadledviny a způsobuje rychlé reakce.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY VAH
Touha Vah za každou cenu zachovat mír a harmonii způsobuje, že snášejí napětí, konflikty a názorové rozdíly. Velmi dlouho pak dokážou skrývat a potlačovat své osobní názory a pocity, "aby byl klid". Když pak pře některé z nich jen tak "mimochodem" vycházejí najevo, mohou to jiní vnímat jako neupřímnost. Jejich skutečné přátelství a zdvořilost se mohou stát pouhou maskou. MALACHIT posiluje schopnost Vah konfrontovat se s jinými upřímně projevit své vlastní pocity. Také LAPIS LAZULI jim pomůže nezakrytě prezentovat vlastní mínění a F zory, spontánně a čestně, aniž by dlouho přemýšleli nad "důsledky". Podporuje je v poznání vlastní pravdy a jejich nezávislost na názorech jiných. Tendence Vah důkladně zvažovat všechny důsledky svých činů a pře~r let o různých možnostech si žádá velmi dlouhou dobu, během níž se často nedokážou rozhodnout, zůstávají "ve vzduchoprázdnu" a nemají sílu udělat nic konkrétního. ČERVENÝ JASPIS v nich podpoří "bojovou náturu", upřímnost a poctivost vůči sobě, posílí jejich rozhodnost a schopnost postavit se čel~ :, k problému. Upevňuje vůli, pomáhá proměňovat myšlenky v činy a zvládat i nepříjemné úkoly. HELIOTROP podporuje schopnost Vah vymezit se vůči okolí a posiluje jejich ego. Jelikož se realizují skrze vztahy s jinými lidmi, zdá se jim někdy těžké mít vztah jenom k sobě. Heliotrop jim pomůže udělat také něco pro sebe a užívat si život ve vzácné samotě.

ŠTÍR

1. dekáda
(23. 10. - 2. 1 1.)
Vládce dekády: Mars
S 1. dekádou souvisí nekompromisní a vášnivá touha Štíra vše probádat, jeho schopnost proniknout do skrytých oblastí lidské psychiky a snaha poznat tajemství života. Člověk se v této chvíli nespokojí s povrchními názory na skutečnost a chce hledat příčiny a souvislosti, které stojí za jevovou formou věcí. Štír má velký zájem o síly a energie, které jsou základem světa hmotných projevů a obvykle zůstávají skryty všednímu vědomí. Používat tyto síly však může jenom ten, kdo je připraven překonat zkoušky vlastního charakteru. Proto se Štír neustále dostává do situací, v nichž je nucen zkoumat své úmysly a proměňovat své pudy, zaměřené pouze na vlastní přežití. Poté může svou sílu a nabytou charakterovou pevnost obětovat nadosobnímu ideálu a pro blaho všech živých bytostí. Ať je již cíl Štíra jakýkoliv, vše dělá s velkou odvahou, vytrvalostí, pevnou vůlí a využívá všechny síly, které má k dispozici.
GRANÁT (Almandin)
Chemické složení: Fe3Al2(SiO4)3, nesosilikát
Stopové prvky: žádné
Krystalová struktura: krychlová
Granát je odedávna známý jako "karbunkul". Říkalo se o něm, že svítí ve tmě, a lidé to nechápali v materiálním, ale v duchovním smyslu. Osvětluje "temnou duši" a v čase největší nouze přináší světlo a naději. Je to kámen hrdiny, který musí na cestě hledání "živé vody" projít různými zkouškami a v "podsvětí" přemoci stín svého ega, aby se očistil a upevnil svůj charakter. Pokud uspěje, bude přijat mezi bohy a stane se nesmrtelným. Tuto "cestu zasvěcení" popisuje mnoho pohádek a mýtů (např. mýtus O Héraklovi). Granát je tedy kámen pro krizové situace, pomáhá nám chápat je jako zkoušky, z nichž se máme poučit a přijmout je jako zastávky na cestě vnitřní proměny. Pomáhá nám proměnit vášně, zlost, závist, agresivitu, beznaději a rezignaci na odvahu, vytrvalost a pevnou vůli, abychom mohli obstát v životních zkouškách a vyjít z nich s novou sílou a sebedůvěrou. Krychlová struktura granátu uvolňuje bloky, odstraňuje přežité představy a způsoby chování, nepotřebná tabu a zábrany, umožňuje tedy proměnu a nový počátek. Nejdříve zvětší vnitrní napětí, abychom mohli uvidět problém ve skutečném světle. Tímto osvobozením pak člověk získá schopnost pohledět dál, za svůj osobní obzor, a možnost použít svou sílu namísto vnitřních zápasů ve prospěch nadosobních cílů a k dobru společenství. Pomáhá také ke zdravé, vyrovnané sexualitě a radosti ze života.

2. dekáda
(3. 11. - 12. 11.)
Vládce dekády: Slunce
Tématem 2. dekády Štíra je překonání sebe sama a očista, neboli smrt ega, kterou symbolizuje Slunce, astrologický symbol vědomého projevu osobnosti. Zatímco jsme se v první dekádě dostali do oblasti, která je základem materiálního světa jevů, a poznali tvořivé síly a energie, nyní jsme konfrontováni s vlastní psychikou a skrytými stránkami své osobnosti. Na temné, nepříjemné stránky, vytěsněné součásti naší psychiky, obsahující spíše bolest a traumata, musíme pohlédnout ve světle vědomí (Slunce), osvobodit je a znovu integrovat. Neboť právě tyto věci, které potlačujeme, nás činí závislými a manipulovatelnými, a omezují naše prvotní schopnosti a možnosti. Tento proces není vždy příjemný, avšak nakonec je to jediná cesta k jednotě původní bytosti, k vědomí jádra vlastní bytosti. Teprve když vysvobodíme "démony", které jsme kdysi uvěznili v hloubi podvědomí a stvořili jsme si své "peklo", můžeme v sobě znovu poznat duchovní bytost. Velkou síla, která z tohoto plyny, může pak být využitá konstruktivně a ve prospěch všech.
OBSIDIÁN
Chemické složení: SiO2 + Fe2O3 + H2O, oxid
Stopové prvky: hliník, uhlík, vápník, kalium, sodík, železo
Krystalová struktura: amorfní
Obsidián v sobě nese vlastnosti charakteristické pro druhou dekádu Štíra. Od nejstarších dob byl používán při kultovních praktikách a magických rituálech. Ve středověku se o něm říkalo, že dokáže vyhánět démony. Skutečně má tuto schopnost, i když ji dnes chápeme v jiné souvislosti než lidé dříve. Obsidián vzniká náhlým ochlazením vulkanické lávy vzduchem nebo vodou, tedy následkem "tepelného šoku". Má schopnost odstraňovat důsledky tělesných a duševních traumat. Pod slovem "šok" či "trauma" rozumíme zážitek, během něhož je naše vědomí zaplavováno tak intenzivními podněty (bolestí, pocity, vjemy), že je již nedokáže zpracovat. Naší reakcí je zkrat, úplná nebo částečná ztráta vědomí. Naše vědomí přitom velmi přesně zaznamenává vjemy a pocity, spojené s touto událostí, většinou si však nemůžeme na ně vzpomenout. Vědomí je kvůli své ochraně zamklo, neboť se obává, že by ho vzpomínky na tyto věci mohly opět přemoci. Takto uzamčené se mohou skrývat také naše skutky, které považujeme za "špatné", "zlé" nebo je hodnotíme jako "selhání", všechny nepříjemné stránky našeho života. Nicméně mohou být aktivovány i mnohem později, v podobných situacích nebo podobnými podněty, a ovlivnit tak naše myšlení a jednání ve smyslu minulých zkušeností, ačkoli to momentální stav nevyžaduje. Člověk jako "posedlý" trvá na určitém modelu chování, které mu spíše škodí než prospívá a často ani sám neví, proč tak jednal. To jsou "démoni", o nichž mluvili lidé ve středověku a které dokáže osvobodit právě obsidián. Umožňuje nám proniknout do těchto skrytých oblastí, otevírá přístup k zavrženým stránkám osobnosti a uvolňuje síly a pocity, které jsou v nich spoutané. Tento proces může být pro nás velmi dramatický, bolestný či chaotický, než tyto skryté obsahy uvedeme do vztahu s realitou, integrujeme je do svého vědomí, uvolněné síly použijeme pro nové cíle a vznikne tak nový pořádek. Získáme tím nové resp. své staré, původní schopnosti, lepší intuici až jasnozřivost a zjemněné vnímání. Amorfní krystalová struktura obsidiánu souvisí zejména s oblastí citů a tzv. podvědomím, proto bychom ho měli používat především při meditaci spolu s křišťálem, abychom usnadnili analytické zpracování a integraci vynořujících se pocitů do reality všedního vědomí. Pokud nemáme ještě mnoho zkušeností v této oblasti nebo odpovídající vzdělání, je lepší svěřit se při těchto cestách do hloubky našeho nitra zkušenému průvodci.

3. dekáda
(13. 11. - 21. 11.)
Vládce dekády: Venuše
Třetí dekáda člověku přináší hlubokou touhu po dokonalém sjednocení a překonání všech osobních a tělesných omezení. Štír vyhledává intenzivní emocionální zážitky, které ho vedou za hranice vlastní osobnosti a mohou přitom podstatně změnit jeho i ostatní. Tuto dekádu charakterizuje mocné vyzařování, téměř magicky přitažlivá síla a schopnost uskutečňovat přání a představy, které zmíněné intenzivní zážitky přitahují. Člověk se přitom konfrontuje se svými stinnými stránkami i s pocity jiných lidí a musí se vyrovnávat s problematikou moci a bezmoci, svobody a závislosti v mezilidských vztazích. Zkušenosti a poznatky, které v ideálním případě vedou ke zralé emocionální svobodě a svébytnosti, tvoří pak základ duchovního vizionářství, filosofického porozumění a duchovní svobody nadcházejícího znamení Střelce.
MALACHIT
Chemické složení: Cu2(OH)2CO3 + H2O, uhličitan
Stopové prvky: vápník, železo
Krystalová struktura: jednoklonná
Také malachit, patřící k Venušině dekádě Štíra, je již dávno známý kámen, opředený mýty a legendami. Ve všech kulturách, počínaje Egyptem a Germány konče, byl spojován s ženským principem Venuše a reprezentoval její magickou přitažlivost, svůdnou krásu a smyslnost. Bezvýhradně se jí poddat bylo považováno za nebezpečné, a proto měl malachit především v našem křesťanském tisíciletí většinou špatnou pověst. Malachit nám pomáhá intenzivně prožívat vlastní přání, potřeby a emoce a posiluje schopnost vciťovat se také do prožívání jiných. Umožňuje nám uvědomit si potlačované pocity a probouzí vnitřní obraznost. Sny, představy a fantazie ožívají. Odstraňuje stud a zábrany, člověk se stává zvídavým a má rád riziko. Proto není divu, že s jeho pomocí snadno překročíme to, co jsme doposud považovali za "hranici slušnosti", abychom mohli uskutečnit své sny a fantazie. Archaický, opojně dráždivý životní pocit, k němuž se pomocí malachitu dostaneme, už v naší společnosti nenachází příliš mnoho možností projevu. Je tabuizován, a proto se k nám vrací ve zvrácené, "znetvořené" podobě. Představuje však nevyhladitelnou základní potřebu člověka spojovat se tímto způsobem, překonávaje vlastní hranice, nejenom s jinými lidmi, nýbrž se životní sílou samotnou. K těmto vrstvám své osobnosti je nutné zaujmout nějaký postoj, stanovit jim nějaké hranice, ale každopádně se musíme konfrontovat s temnou stránkou světa svých pocitů, např. se závistí, závislostí, pocity moci a bezmoci, a mít možnost je uvolnit. Jak s nimi pak člověk naloží, na to již malachit nemá vliv. Pomáhá nám pouze uvědomit si je. Využijeme-li poznatky, které zprostředkovává, získáme více svobody a samostatnosti, přirozené, nikoli křečovité erotické vyzařování, přitažlivost a chuť do života. Podobně jako na duševní úrovni, způsobuje malachit i na tělesné úrovni uvolnění, zejména při menstruačních obtížích. Ulehčuje porod, podporuje vývoj ženských pohlavních orgánů a léčí jejich nemoci. Pomáhá při těžkostech sexuální povahy, zejména jsou-li spojeny se špatnými zážitky z minulosti.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY ŠTÍRA
Jelikož se Štír zabývá "pozadím", většinou těžko dokáže přijímat upřímné přátelství a přízeň - mohlo by být za tím přece něco jiného. Často bývá nedůvěřivý, ostražitý a těžko se otevírá jiným lidem. Velmi kontroluje projevy svých pocitů. CHRYZOPRAS mu přinese méně svázanosti a důvěru v přirozené procesy života. Podporuje zpracování špatných zkušeností a duševních poranění, pomáhá odpouštět, což někdy Štír neumí, protože je velmi citlivý. FLUORIT pak vysvobozuje Štíra z pout starých vzorců nutkavého myšlení a jednání. Zprostředkovává mu poznatky, nezbytné k tomu, aby se vymanil z koloběhu neustále se vracejících zážitků a svobodně a svébytně utvářel svůj život. Intenzivní prožívání nejzákladnějších zkušeností lidského života způsobuje Štíru hluboké krize a těžké vnitřní zápasy. ZOISIT mu pomáhá přijmout i vlastní slabost. Přináší mu naději a podporuje duševní i tělesnou regeneraci. Stabilizuje jeho poznání a pomáhá mu uplatnit je v životě.

STŘELEC

1. dekáda
(22. 1 1. - 1. 12.)
Vládce dekády: Merkur
Tato dekáda odpovídá expanzivnímu, vizionářskému myšlení Střelce. Poté, co jsme se ve znamení Štíra vyrovnali s omezeními "nižšího já", emocionálními a materiálními vazbami, a překonali je, začínáme nyní ve Střelci objevovat duchovní dimenze a využívat jejich bohatství. Touha po vědění a po pravdě vedou Střelce po vnitřních i vnějších cestách. Setkání s různými kulturami a světonázory mu umožňují rozšířit si obzor a lépe chápat život. Na své cestě k cíli otevírá stále nové a nové duchovní prostory. Dostává se nakonec ke své vlastní pravdě a k světonázoru, který pak otevřeně zastává a podle něhož i řídí svůj život. Neustále se inspiruje věděním o obrovském potenciálu a netušených možnostech, které se skrývají v každém člověku, a svou vizí o lepším světě, který všem poskytuje svobodu a ty nejlepší možnosti rozvoje.
LAPIS LAZULI (lazurit)
Chemické složení: (NaCa)8((SO4/S/CI)2/(AlSiO4)6) tektosilikát
Stopové prvky: železo
Krystalová struktura: krychlová
Střelec bývá zobrazován jako mýtická bytost, kentaur, napůl kůň a napůl člověk. Jeho šíp míří k nebi. Je symbolem vývoje člověka ze "zvířecí" pudové přirozenosti k vyšším, duchovním cílům a ideálům. Naše vzdělání a kultura nám poskytuje mnoho již hotových představ o povaze "nebe", "nebeských sfér", mnoho obrazů "Boha" a pevně stanovené cíle a ideály, které poznamenaly tuto společnost. Lazurit, který již svým vzhledem, svou tmavo-modrou barvou s jemně rozloženými příměsemi pyritu, připomíná noční hvězdnou oblohu, nám pomáhá překonávat tradiční představy a názory a nalézt vlastní pravdu. Podporuje naši schopnost být takovými, jací jsme, dává nám poctivost, přímost a nekompromisnost, která se týká toho, co jsme poznali jako pravdu. Posiluje také naše sebevědomí. Pomocí lazuritu dokážeme pohlédnout do očí vnitřní pravdě, aniž bychom se báli důsledků, které s sebou přináší změna způsobu života, a můžeme ji konfrontovat s pravdami, které k nám přicházejí zvenku. Získáme schopnost skutečně naslouchat tomu, co nám chtějí říci jiní, přijímat to jako jejich poznání a přesto otevřeně projevit svůj názor. Pomůže nám lehko zvládnout konflikty. Nicméně mnohdy vyžaduje od nás, abychom se sami vyrovnali s upřímností a přímostí, kterou zprostředkovává. Nosíme-li ho, slyšíme často věci, které jsme dlouho v sobě potlačovali nebo jsme si ještě tak jasně neuvědomili. Lidem, kteří byli doposud zvyklí na jiné jednání, to může připadat nediplomatické a nešetrné. Všeobecně lazurit způsobuje otevření se "nahoru", zprostředkovává nové zkušenosti z duchovních dimenzí, které mohou od základu změnit náš názor na svět. Podporuje poznání, moudrost, intuici a komunikaci na mimoslovní úrovni a s netělesnými bytostmi. Fyzicky pomáhá lazurit při potížích krku, hrtanu a hlasivek, zejména pokud pocházejí z nadměrné zdrženlivostí nebo potlačovaného hněvu. Snižuje krevní tlak, uvolňuje "vnitřní tlaky", reguluje funkci štítné žlázy a prodlužuje menstruační cyklus.

2. dekáda:
(2. 12. - 11. 12.)
Vládce dekády: Měsíc
V této dekádě se silná emocionální stránka Střelce, symbolizovaná Měsícem, spojuje s jeho touhou po vyšších duchovních hodnotách a ideálech. Intuitivní vědění a jemný cit pro to, co je skutečně pravdivé a hodné lidského snažení, je základní hybnou sílou života. Člověk ví, kde je jeho cíl, v čem spočívá jeho poslání. Vnitřní jistota vede Střelce jako kompas, takže neustále nachází správnou cestu pro svůj další vývoj. Zná svůj vlastní mýtus, který vzešel z jeho vnitřního světa obrazů a symbolizuje jeho počátek i konečný cíl. Proto má Střelec blízký vztah k náboženství a velkou víru. Ať ji již představuje nějaký určitý náboženský systém nebo společenství, které ztělesňuje jeho vlastní vnitřní pravdu ve vnější podobě a poskytuje mu duchovní vlast, nebo "religio" v tom nejpůvodnějším Smyslu svazku s vnitřním Já.
SODALIT
Chemické složení: Na8((CI2/(AlSiO4)6), tektosilikát
Stopové prvky: berylium, kalium, hořčík
Krystalová struktura: krychlová
Sodalit je svou základní nerostnou strukturou i působením podobný lazuritu první dekády Střelce. Chybí mu však ohnivá, "nekompromisní" příměs, jeho vliv je tak mírnější a citlivější a proto ho řadíme k 2. dekádě Střelce, která je ovládaná Měsícem. Stopové množství berylia podporuje idealismus, hledání pravdy a pomáhá nám, abychom zůstali věrni svému vnitřnímu přesvědčení. Jako všechny kameny krychlové struktury odstraňuje bloky (především v citové oblasti) a pocity viny. Umožňuje nám zbavit se omezujících dogmat a nevědomých modelů chování, které jsou překážkou dalšího vývoje, a to tak, že nám pomůže rozvinout cit pro to, čím skutečně jsme a o co se máme snažit. Nemusíme to nezbytně pochopit prostřednictvím slov. Vznikne prostě určitý druh vědomí a vnitřní jistoty, které nás povede správnou cestou. Jakým způsobem tento dar využijeme, je pouze na našem rozhodnutí. Poznání, které prostřednictvím sodalitu získáme, se nemusí hned spontánně a přímo projevit ve vnějším světě a na událostech, které právě prožíváme, jak je tomu u lazuritu. Spíše nám dává čas, abychom toto poznání nechali v sobě dozrát a poté ho pomalu, ale důsledně, vtělili do svého života. Je-li to nutné, najdeme v sobě dostatek odvahy otevřeně projevit svůj názor. Sodalit posiluje naši touhu po svobodě a odpor vůči všemu, co není v souladu s naší identitou. Tento kámen probouzí vnitřní obraznost a tak nám umožňuje najít a prožívat vlastní mýtus. Nakonec zjistíme, že cíl, o nějž usilujeme, je totožný s počátkem, z něhož jsme vyšli: skrývá se v obrazech naší duše. Náboženství pak prožíváme jako projev "religio", "opětovného spojení" s našimi vlastními duchovními kořeny. Na tělesné úrovni pomáhá sodalit podobně jako lazurit při potížích s krkem a hlasivkami, zejména při dlouhotrvající ochraptělosti. Ochlazuje, snižuje krevní tlak a podporuje vstřebávání tekutin.

3. dekáda
(12. 12. - 21. 12.)
Vládce dekády: Saturn
Ve 3. dekádě se projevuje především cílevědomost Střelce a schopnost soustředit (Saturn) veškerý citový a duchovní potenciál na dosažení nějakého velkého cíle nebo ideálu. Učí se udržet své pudy na uzdě a využít je v duchovním úsilí. Vysoká míra odpoutanosti od čistě osobních cílů a motivací se tu u Střelce spojuje s vnitřním ohněm a nadšením a ústí ve velkém idealismu. Žije pro svou vizi svobodného, šťastného a smysluplného života ve spravedlivé společnosti, která dává každému člověku možnost se vyvíjet, rozvinout svůj potenciál a rozšířit své vědomí. Střelci této dekády bývají mnohdy zakladateli nové filosofie nebo světonázoru, učiteli a duchovními či náboženskými vůdci, jejichž záměrem je vést lidi k většímu poznání, k pravdě, moudrosti a realizaci těch nejvyšších možnosti.
SAFÍR
Chemické složení: Al2O3 (oxid hlinitý, hlína)
Stopové prvky: železo (Fe3+), titan
Krystalová struktura: trigonální
Slovo "safír" pochází ze sanslfftského názvu Saturna "sani". Je přičleněn ke třetí, saturnské dekádě Střelce. Má schopnost koncentrovat rozptýlené duchovní síly a spojit je se zvoleným cílem. Pomocí safíru můžeme podrobit svůj život a své ideály zkoušce a poznat, které věci jsou opravdu důležité. Ovlivňuje proměnu silných emocí na duchovní úsilí, touhu po vědění a moudrosti a podporuje jasné, střízlivé uvažování. Otevírá vědomí, abychom mohli navázat vztah s vnitřním učitelem, a upevňuje jistotu duchovní přítomnosti. Pevným přesvědčením o duchovním pozadí všech hmotných projevů nám dává víru, s níž můžeme uskutečnit vlastní vize. Pomocí safíru se myšlenky a nápady uskutečňují velmi rychle. Nicméně si musíme dobře promyslet, co vlastně chceme, neboť zcela určitě se to stane. V podstatě se to tak děje pořád. Kromě toho, že urychluje splnění přání, nám safír pomůže lépe si uvědomit, jak souvisí to, co si přejeme, s tím, co se děje, a tak i všechny důsledky, o nichž bychom možná neuvažovali. Naučíme se lépe kontrolovat své myšlenky a představy, jasněji formulovat svá přání, takže konečný výsledek přinese skutečné štěstí a požehnání nám í všem ostatním. Na tělesné úrovni podporuje safír všechny léčivé procesy a to skrze duchovní rozhodnutí člověka uzdravit se. Utišuje bolesti a snižuje horečku.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY STŘELCE
Vizionářství Střelce, jeho schopnost a touha rozšiřovat duchovní prostor při hledání odpovědí na všechny otázky lidské existence, přináší s sebou i nebezpečí, že se vzdálí realitě a úplně se ztratí v abstraktním filozofování. V takovém případě může DOLOMIT podpořit jeho prosté, pragmatické myšlení, zdravý "selský" rozum, který se orientuje na momentální situaci, na současný stav vývoje. Pomůže mu tak jeho záměry skutečně realizovat, neboť jinak by možná byl neustále v myšlenkách o tři kroky napřed a tak beznadějně přeskakoval sebe sama i svět. Naučí ho využívat současné možnosti a zároveň zůstat spokojeným tady a teď, aniž by tím nějak utrpěl jeho vlastní vývoj. AZURIT-MALACHIT zprostředkuje Střelci kontakt s realitou, zejména když jeho idealistické duchovní úsilí a mocná filosofická nadstavba již nejsou v souladu s jeho citovou a pudovou stránkou. Vnáší do této oblasti harmonii, soulad mezi rozumem a citem. Pomáhá mu zbavovat se požadavků a dogmat, které nejsou pro jeho (ještě stále) lidskou přirozenost správné. Sedí-li ve své "věži ze slonoviny", plné učených knih a vědění, a bere sám sebe a své poznání příliš vážně, azurit-malachit posílí jeho zájem o lidi a okolí, v němž žije, činí jej otevřeným, pomáhá mu a podporuje jeho blahobyt na všech úrovních. INDIGOLIT (modrý turmalín) přináší Střelci otevřenost a toleranci vůči různým podobám pravdy. Je-li příliš spoután jedinou cestou a pravdou, jediným cílem, pomůže mu, pokud je to nutné, uvolnit se a poznat, že nakonec "všechny cesty vedou do Říma".

KOZOROH

1. dekáda
(22. 12. - 31. 12.)
Vládce dekády: Jupiter
První dekáda symbolizuje snahu Kozoroha o čistotu, zřetelnost a dokonalost. Hledání nového vědění a nových zkušeností, příznačné pro Střelce, narazilo na své hranice, neboť nekonečné rozšiřování se nakonec ztrácí v nicotě a zůstává neúčinné. V první dekádě Kozoroha se klade důraz na smysluplné stanovení hranic a soustředění pozornosti na podstatné. Člověk si tvoří přehledný pořádek, díky němuž může objektivně a neutrálně posoudit subjektivně intuitivní pravdy Střelce a formulovat je v podobě všeobecně platných pravidel a zákonů. Kozoroh se tedy snaží vytvořit jasné struktury, pevná pravidla, která jsou nezbytná pro skutečný vývoj vpřed a zdravý růst. Podobně jako se lidský organismus skládá z mnoha menších částí, které se ve své svorné spolupráci podřizují zákonitostem vyššího celku, je také lidské spolužití možné teprve uvnitř pevné společenské struktury, do níž se jednotlivec včleňuje a nachází svůj cíl v poslání, které se snaží plnit na svém místě co nejlépe a pro blaho všech. Kozoroh vládne poznáním hranic individuální svobody, osobního růstu a rozvoje, moudrostí, která přijímá toto omezení kvůli vyššímu řádu a cíle společnosti považuje za své vlastní.
KŘIŠŤÁL
Chemické složení: SiO2, oxid
Stopové prvky: žádné
Krystalová struktura: trigonální
Křišťál je nejčistějším a nejprůzračnějším zástupcem velkého rodu křemenů. Je-li úplně průhledný, neobsahuje žádné příměsi jiných minerálních látek. Tehdy je také jeho struktura nejdokonalejší, neboť jakákoli cizorodá látka porušuje dokonalé uspořádání jeho krystalové mřížky. Křišťál je nositelem jasnosti a čistoty a pomáhá nám koncentrovat se na věci, které jsou v životě podstatné. Podporuje neutrální stanovisko a jasné vnímání, nenarušené osobními pocity a názory. Z jeho krásy vyzařuje absolutně pravidelná vnitřní stavba a čistá struktura, které vyjadřují vše, co charakterizuje první dekádu Kozoroha: nezbytnost řádu a struktury pro zdravý růst a vývoj k větší dokonalosti. Křišťál nám pomáhá uspořádat si myšlenky a řešit problémy jednoduchým způsobem. Přináší sebepoznání i poznání hranic vlastních schopností a posiluje vědomí vlastního postoje, poslání a životního cíle v rámci řádu, který náleží k vyššímu celku. Křišťály jsou paměťové buňky Země. Mají schopnost uchovávat a znovu předávat informace. Jelikož křišťál je v podstatě dárce neutrální energie, můžeme ho nabít určitými obrazy, které pak bude vyzařovat. Na tělesné úrovni oživuje místa, které jsou necitlivá a jimž se nedostává energetické podpory. Zvyšuje vitalitu, nicméně snižuje horečku, utišuje bolesti a léčí otoky. Má příznivý vliv na pokožku, vlasy, nehty, sliznice, žlázy a kosti a zesiluje působení všech ostatních kamenů a účinek léčebních postupů.

2. dekáda
(1. 1. - 9. 1.)
Vládce dekády: Mars
Druhá dekáda Kozoroha se vyznačuje velkou dynamikou, snahou pracovat na sobě a ctnostným jednáním. Kozoroh klade na sebe i ostatní vysoké nároky a musí jim také dostát. Vytrvale, s pevnou vůlí a disciplínou pracuje na tom, aby své ideály uplatnil ve všedním životě a tak si ověřil své poznání v praxi. Odhazuje vše nepotřebné a přebytečné. Zůstává to, co je opravdu funkční a dokáže odolat tlaku reality hmotného světa. Kozoroh se neustále vědomě vystavuje zkouškám života, neboť díky nim roste a dosahuje větší dokonalosti a vyššího uvědomění. Zkouší tak vlastní pravdy sám na sobě, a je přitom schopen pozorovat a posuzovat jejich působení objektivně a s nadhledem. To, co mu nakonec zůstane, je pravou součástí jeho bytosti, očištěnou esencí a koncentrovaným poznáním základních zákonitostí, které pak může důsledně a s věcností sobě vlastní pozvednout na úroveň všeobecně platné normy a zastávat je. Veškeré jeho jednání je zaměřeno na tyto "prověřené zákonitosti", na struktury, jejichž účinností a funkčností si je naprosto jistý. Toto vědění, zralé a založené na vlastní zkušenosti, mu dává neporazitelnou sílu a jistotu, která překonává jakoukoli pochybnost.
DIAMANT
Chemické složení: C (čistý uhlík)
Stopové prvky: žádné
Krystalová struktura: krychlová
Název diamantu se odvozuje z řeckého slova "adamas" a znamená "neporazitelný". Je to nejtvrdší kámen v říši nerostů. Odedávna proto symbolizuje sílu, neohroženost a ctnost, přičemž tyto pojmy navzájem úzce souvisí: kdo vede "ctnostný" život, nemusí se ničeho bát a získává vnitřní sílu, která ho činí "nezranitelným" vnějšími útoky. Diamant vede naši pozornost ke skutečně důležitým a podstatným věcem. Pomáhá nám zaujmout neutrální postoj a nadhled a poznat své skutečné postavení v životě. Podporuje logické myšlení a schopnost vidět důsledky vlastního jednání a širší souvislosti. Pomáhá nám prosadit poznatky v praxi a dává nám sílu zvládnout životní zkoušky, které zušlechťují náš charakter. Vnitřní oheň diamantu lze vidět teprve po vybroušení: také pravý charakter a dokonalost vnitřní bytosti člověka se projeví až po vybroušení životními úkoly a zkouškami, pokud je zvládne. Nejsme-li připraveni změnit svůj život v souladu s poznáním, jehož jsme dosáhli, diamant nás neustále přivádí do situací, které nás k tomu nutí, takže nakonec nemáme jiné volby. Nutí nás uzamknout všechna "zadní dvířka", která by si nějaká charakterová slabost chtěla nechat pootevřena, a podporuje jasná rozhodnutí bez falešných kompromisů. Tyto vlastnosti diamantu se odrážejí i v historii jeho vzniku. Pokud na grafit působí extrémní tlak a velké teplo, a je překročena jistá mezní hodnota, změní se z vteřiny na vteřinu na diamant, nejušlechtilejší ze všech kamenů. Diamant vyvíjí tlak na všechny bloky, které jsou překážkou zdokonalení charakteru. Tak můžeme poznat a překonat struktury, které neodpovídají naší vnitřní bytosti. Diamant je nemilosrdný mistr, avšak vnitrní plamen jeho světelné podstaty, šlehající z jeho čisté dokonalosti, může pak svou neporazitelnou vnitřní sílou, neohrožeností, odvahou a vůlí svítit jako pochodeň na cestu jiným.

3. dekáda
(10. 1. - 19. 1.)
Vládce dekády: Slunce
Třetí dekáda symbolizuje pocit zodpovědnosti, lidskou zralost a pevný charakter Kozoroha. Důsledným prosazováním svého poznání v praxi si vytvořil stabilní stanovisko a pevný světonázor. Nabral zkušenosti a tak dozrál. Jedná podle ověřených pravidel, které mu zaručují úspěch. Na nich se zakládá i jeho autorita a sebevědomí. Nalezl své místo v životě a jedná v rámci existujících struktur, v souladu se svým charakterem, důsledně a odpovědně na základě logicky odůvodnitelných faktů. Díky své vytrvalosti, sebeovládání, spolehlivosti a smyslu pro povinnost se mnohdy dostává na vedoucí pozice ve společnosti. Dokáže a chce být vzorem a autoritou, neboť svým citem pro strukturu si definuje také své společenské postavení. Osobní potřeby a individuální seberealizaci nepovažuje za příliš důležité. Jeho pocit zodpovědnosti ho zavazuje, aby se velmi soustředěně a vážně věnoval svému momentálnímu úkolu, s vědomím, že chce učinit to nejlepší pro blaho lidského společenství.
ONYX
Chemické složení: SiO2, oxid
Stopové prvky: železo, uhlík
Krystalová struktura: trigonální
Onyx patří do velké rodiny chalcedonů. Černou barvu mu dává příměs železa a uhlíku. V původně "vzdušném" charakteru chalcedonu již tušíme blízkost nadcházejícího znamení Vodnáře, jeho působení však mění přítomnost stopových prvků. Onyx měl dlouhou dobu špatnou pověst. Lidé se domnívali, že přináší neštěstí, že je "kamenem egoistů". Onyx opravdu podporuje vývoj zdravého jáství. Pokud odhlédneme od hodnocení naší epochy, vidíme, že ego je nezbytně nutné k tomu, abychom vůbec byli schopni žít a najít své místo v existující společenské struktuře. Onyx je kamenem lidí, kteří nedokážou obhájit vlastní stanovisko a dají se snadno ovlivnit. Pomáhá jim soustředit se, najít své místo v životě a v případě nutnosti je i hájit. Nemáme tu na mysli ego, které odmítá svou zodpovědnost vůči okolí a přihřívá si jenom "vlastní polívčičku", nýbrž ego zralého člověka, jenž si je vědom své síly, zná svou povinnost a jedná důsledně, sebevědomě, v souladu se svým charakterem a svými schopnostmi. Onyx posiluje sebevědomí a pocit odpovědnosti. Zlepšuje koncentraci, podporuje vážnost, přesnost a přemýšlivost. Pomáhá nám v případech, kdy bychom se neměli nechat ovlivnit svými emocemi, nýbrž měli bychom jednat na základě logických faktů, a konkrétně a stručně argumentovat. Zaměřuje naši pozornost na pozemskou realitu. Na tělesné úrovni zlepšuje sluch, pomáhá při onemocněních vnitřního ucha a posiluje imunitní systém.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY KOZOROHA
Ztotožnění se Kozoroha se strukturami a se společenskými zvláště, a jeho potřeba zajištění mohou vést k tomu, že svou vytrvalost a disciplínu již nebude věnovat úsilí po poznání a jeho uplatnění v praxi, nýbrž bude ctižádostivě prahnout po moci nebo hmotném bohatství. Snaží se pak za každou cenu zachovat struktury, které ho zajišťují, a jeho síla se zvrhne, nebo jejím prostřednictvím začne utlačovat jiné lidi a potlačovat vše nové, co by mohlo ohrozit jeho postavení. DUMORTIERIT pomůže Kozorohovi odhalit a odstranit nežádoucí modely chování. Dává mu důvěru a jistotu, s níž si může zachovat kontrolu nad svým životem i bez zmíněných "jistot". Podporuje pozitivní životní postoj a zprostředkovává vzletný životní pocit, díky němuž může sám sobě i ostatním dopřát více volnosti. Pokud pravidla a zákony, které ho zajišťují, začnou Kozoroha vzdalovat od života a pocitů, jež podřizuje vlastním zákonům a které mnohdy nesouhlasí s jeho rozumovými důvody, MORGANIT mu pomůže odbourat pocit vlastní důležitosti a navodit změnu. Umožní mu znovu si uvědomit své duševní potřeby a vyhradit jim místo, které jim po právu náleží. Probouzí lásku k životu a všemu živému. Kozoroh zapomíná na svou ctižádost, opět se dokáže radovat z duchovních činností, které nepřináší žádný zisk nebo výhru, a nachází prostor pro volný čas. Velká snaživost Kozoroha a jeho vysoké nároky mu někdy zabraňují v tom, aby si vážil sám sebe a svých úspěchů. Všechno by mělo být ještě lepší, krásnější, rychlejší, prostě dokonalejší, než právě je. Soustřeďuje se proto často na chyby a na věci, jichž ještě nedosáhl. SLUNEČNÍ KÁMEN mu pomáhá znovu si uvědomit vlastní schopnosti, sílu, kterou v sobě má, a zvyšuje pocit vlastní hodnoty, jelikož zaměřuje jeho pozornost na to, co již dokázal a úspěchy, které ho potkaly - a Kozoroh, pokud se na to podívá ze správného úhlu, jich má většinou hodně. Sluneční kámen mu dává radost ze života, optimizmus a touhu po nových činech. Protože Kozoroh plní své úkoly přesně a bere je velmi vážně, snadno se dostává do stresových situací, kdy na něj útočí příliš mnoho různých věcí. ČERNÝ TURMALÍN mu přináší flexibilitu a schopnost zůstat i ve chvíli velkého vypětí klidným a vyrovnaným. Pomáhá mu vymezit se vůči požadavkům okolí a chrání ho před negativními myšlenkami.

VODNÁŘ

1. dekáda
(20. 1. - 29. 1.)
Vládce: Venuše
V první dekádě se projevuje zejména zápas Vodnáře za svobodu a rovná práva. Zpochybňuje překonané hodnoty a struktury a usiluje o sociální spravedlnost a rovnost příležitostí pro všechny. V Kozorohu určovalo hodnotu a užitečnost jednotlivce pro společnost jeho společenské postavení. Vodnář se naopak snaží vyrovnat a odstranit sociální rozdíly. Podle něj spočívá hodnota člověka v tom, jak dokáže vyjádřit svou individualitu a touto osobní originalitou inspirovat a obohatit život společnosti. Otevřeně a s velkou chutí do života si vytváří mnoho nových, většinou nezávazných vztahů s lidmi, kteří podobně jako on "přesahují rámec" a působí inspirativně.
OPÁL
Chemické složení: SiO2 + H2O, oxid
Stopově prvky: uhlík, vápník, železo, hořčík
Krystalová struktura: amorfní
Fascinující opál se svým měnivým třpytem se nejlépe hodí k mnohdy nezvyklé, "pestrobarevné" osobností a neotřelému vzhledu Vodnáře. Jeho vnitřní stavba je velmi podobná originalitě a zvláštnosti tohoto znamení. Skládá se z kuliček dioxidu křemíku, na nichž se lomí světlo a leskne se všemi barvami. Opál proto zaměřuje pozornost na pestré stránky života, podporuje radost ze života, nadšení a optimismus, zintenzivňuje a zrychluje. Povzbuzuje spontánní a nekonvenční chování a dělá ze života dobrodružství. Odstraňuje zábrany a hranice, dovoluje nám bez obav si vychutnat city a naplno projevit vlastní individualitu. Proto probouzí i erotické cítění, sexualitu a touhu, avšak nejenom sexuální, nýbrž všeobecnou touhu po podnětu, kontaktu, intenzivním prožívání, touhu prožít život ve všech jeho extrémech a vyčerpat všechny jeho pestrobarevné možnosti. Díky opálu se stáváme více otevřenými, extrovertními a uvolněnými a někdy i trochu lehkomyslnými. Kuličková struktura opálu poukazuje i na jinou zajímavou paralelu s osobností Vodnáře. Každá má svou vlastní individuální hodnotu a tvoří uzavřenou jednotku (koulí), spolu s ostatními je však součástí většího celku (opál). Každá jednotlivá kulička přispívá k životu a pestré různorodosti celku (měnivý třpyt opálu vzniká díky lomu světla na každé z nich). Takto chápe Vodnář společenství: zakládá se na sebeurčení a zodpovědnosti každého jednotlivce, nikoli na nehybných pravidlech a zákonech, které vymezují úzké hranice osobnímu vývoji. Na tělesné úrovni posiluje opál vůli žít, a tím všeobecně podporuje zdraví.

2. dekáda
(30. 1. - 8. 2.)
Vládce dekády: Merkur
Druhá dekáda odpovídá duchovní nevázanosti a inspirovanému myšlení Vodnáře. Bojuje za svobodu a právo na sebeurčení a v tomto zápase proti útlaku a nespravedlivosti je schopen jít i na barikády. Osvobozuje se z pout omezujících vzorců chování a myšlení i hranic konvenční logiky. Dokáže zaujmout nestranný postoj, aniž by musel hned hodnotit, hledat vysvětlení a zařazení v systému. Vnímá jednotlivé možnosti jako formu inspirace a své nápady sice nedokáže hned logicky vysvětlit nebo odvodit, nicméně jsou funkční. Vodnáři často předjímají nový, rozšířený světonázor a chápou nové zákonitosti a souvislosti univerzálně-kosmické nebo vědecko-technické povahy. Tomuto způsobu vnímání vděčíme za mnoho velkých vynálezů a vědeckých objevů. Vodnář neustále iniciuje duchovní růst tím, že všude překračuje hranice již známého a otevírá se zvláštním, novým myšlenkám a zážitkům.
FLUORIT
Chemické složení: CaF2, halogenid
Stopové prvky: uhlík, chlór, železo, cerium, ytrium
Krystalová struktura: krychlová
Druhé dekádě Vodnáře je přiřazen fluorit, patřící k halogenidům, které mají silně uvolňující vliv, protože všechny vznikly sloučením agresivní kyseliny (v tomto případě fluorovodíkové) a kovu. Fluorit pomáhá odstraňovat omezující myšlení a chování, které lpí na malichernostech a fixních idejích. Stimuluje duchovní růst a otevírá úplně nové dimenze myšlení. Probouzí schopnost rychlého chápání, soustředění a rychlého zpracování informací a pomáhá je začlenit mezi již známé poznatky a utřídit. Proto se používá zejména jako pomocník při učení (i pro děti). Rozbíjí staré struktury, které již dosloužily, a pomáhá nám tvořit nové, dynamické a flexibilní systémy, které více respektují rozšířené vědomí a poznání. Stáváme se duchovně dynamickými a vynalézavými. Fluorit zásadně podporuje duchovní svobodu. Posiluje touhu utvářet život vlastním způsobem a podle vlastních pravidel hry. Pomocí tohoto kamene si uvědomíme, kde jsme ovlivnění, a můžeme se tak rozhodnout bud' zrušit tyto vazby nebo některou z nich svobodně přijmout a převzít za ni odpovědnost. Určující je přitom možnost svobodně se rozhodnout. Pokud narážíme na útlak, nespravedlnost nebo utiskující struktury, podepírá fluorit naši radikální a nekompromisní snahu rychle je odstranit a znovu nastolit svobodu a sociální spravedlnost. Na fyzické úrovni zlepšuje pohyblivost a působí příznivě na klouby, pomáhá při ztuhlosti a potížích s držením těla. Posiluje kosti a zuby díky svému obsahu vápníku a fluoru. Podporuje regeneraci sliznic, zejména plic a dýchacích cest, má příznivý vliv na nervový systém, především na mozkové buňky.

3. dekáda
(9. 2. - 18. 2.)
Vládce: Měsíc
Třetí dekádu Vodnáře charakterizuje vymanění se z citových vazeb, obvyklých emocionálních reakcí a neutrální postoj ke všem záležitostem lidského života. Vysvobodil se z pout omezujících pocitů a obrazů, strachu a zábran dovoluje si být úplně sám sebou. Přesto se nebere příliš vážně, ani jiné lidi, neboť přestal lpět na obrazech, vzpomínkách, na lidech či materiálních věcech a identifikovat se s city, které k nim chová. Podobá se tarotovému Bláznu, nezatíženě a svobodně prožívá každý jedinečný a neopakovatelný moment svého života. Miluje změnu a možnost řídit se svými spontánními impulsy a vnuknutími. Je zodpovědný jen sám za sebe, řídí sám sebe, necítí se být nikomu zavázán, pouze své vlastní etice, pravému hlasu svého srdce.
APOFYLIT (Rybí oko)
Chemické složení: KCa4(F/(Si4O10)z) + 8H2O fylosilikát
Stopové prvky: žádné
Krystalová struktura: čtverečná
Jiný název apofylitu, "Rybí oko", poukazuje na blízkost nadcházejícího vodního znamení, Ryb. Tento vztah potvrzuje i jeho vysoký obsah vody, propojení s Měsícem a světem pocitů. Jako kámen, přiřazený Vodnáři, zprostředkovává pocit vysvobození a pomáhá nám zbavit se lpění na starých pocitech a obrazech. Umožňuje nám překonat strach a úzkost i touhu vlastnit. Dává nám vnitřní jistotu, vyrovnanost a klidné vědomí, že skutečná svoboda spočívá v tom, že nemusíme na ničem lpět, ale můžeme se svěřit řece života, nezatíženi minulostí, a tak naplno a vědomě prožívat každou jedinečnou chvilku svého života. Apofylit rozptyluje obavy, starosti a pocity sklíčenosti. Snižuje pocit vlastní důležitosti, ale posiluje pocit vlastní hodnoty. Pomáhá člověku projevit se ve své pravé podobě, být úplně samým sebou a odolávat nárokům jiných lidí nebo tzv. tlaku okolností. Zvyšuje schopnost rozlišit intuici od fantazie, naslouchat hlasu svého srdce a podle toho svébytně a zodpovědně jednat. Podporuje svobodnou religiozitu bez dogmat a potlačování. S apofylitem získáváme schopnost následovat své vnitřní podněty a vnuknutí, dáváme volný průchod své fantazii a bohatství nápadů a vytváříme pro ně dostatečný prostor. Na fyzické pláni léčí potíže dýchacích cest, jejichž psychickou příčinou je lpění a strach ze ztráty - především astma. Podporuje regeneraci kůže a sliznic (fluor), přenos nervových vzruchů (kalium, vápník), reguluje srdeční rytmus (vápník) a posiluje srdce (kalium). Pomáhá při léčení alergií.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY VODNÁŘE
Pokud se touha Vodnáře po změně, zvláštních zážitcích a stále nových podnětech stane pokušením a on ztrácí půdu pod nohama, cit pro sebe sama a své "centrum", ZKAMENĚLÉ DŘEVO (dendrolit) mu pomůže soustředit se a přistát. Probouzí vnitřní fantazii, uklidňuje, regeneruje a přináší zdravý smysl pro realitu. Pomáhá nám najít si čas na zábavu a přemýšlení, vytvořit si kolem sebe příjemnou atmosféru a žít prostým životem. Otevřenost Vodnáře novým duchovním impulsům a jeho přání je následovat mohou někdy vést ke stresu z příliš rychlého vývoje nebo k náhlým životním zvratům. ARAGONIT má v těchto případech uklidňující s stabilizující vliv na Vodnáře, sužovaného nervózním neklidem, těkavostí a přecitlivělostí. Pomůže mu soustředit se na věc a uvádí vývoj do klidnějších kolejí. Někdy se Vodnáři nedaří dostatečně rychle provést nezbytné reformy a prosadit své impulzy. MAGNESIT ho uvolní a uklidní. Mírní jeho nervozitu a podrážděnost, zvyšuje duševní odolnost a trpělivost. Je-li Vodnářova maska příliš excentrická a za stále novými "gagy" se skrývá hluboká nejistota a strach o vlastní identitu, magnesit mu pomáhá přijmout a milovat sama sebe. Podporuje schopnost naslouchat a postavit se trochu stranou.

RYBY

1. dekáda
(19. 2. - 29. 2.)
Vládce dekády: Saturn
První dekáda Ryb se vyznačuje touhou po dokonalosti a rozplynutí všech forem. Jejím symbolem je moudrost, podle které vše plyne a setrvávání u vnějších forem, myšlenek, pocitů a obrazů nás odděluje od zážitku všejednoty a naší pravé božské podstaty. Musíme si uvědomit, co jsme začali, co jsme vytvořili a co nakonec přinášíme, abychom se pak dokázali skutečně oprostit. S tím souvisí vhled, schopnost oběti a odhodlání kráčet svou cestou až do konce a svěřit se přitom duchovnímu vedení. Tato část zvěrokruhu je tedy určitý "práh", "point of no return", jehož symbolem bývá kněžské či mnišské svěcení, kdy se člověk rozhodne obětovat celý svůj život vyššímu cíli.
AKVAMARIN
Chemické složení: Al2Be3(Si6O18), cyklosilikát
Stopové prvky: kalium, lithium, sodík, (železo)
Krystalová struktura: šesterečná
Zmíněným vlastnostem odpovídá v nerostné říši akvamarin, jehož jméno pochází z latinského "aqua marina", "mořská voda". Voda ho spojuje se znamením Ryb, obsah berylia a šesterečná struktura zase se Saturnem. Jako všechny beryly podporuje idealizmus a cílevědomé úsilí, přičemž do něho vnáší lehkost a jasnou vyrovnanost, takže se vše může rychle a plynule rozvíjet. Zprostředkovává zkušenost opětovného spojení se všude přítomnou, velkou řekou života a dává člověku k dispozici všechny nezbytné prostředky a energie, pokud má dostatek odvahy svěřit se jí a vzdát se svých koncepcí o tom, jak by to všechno vlastně mělo vypadat. Jemně a téměř nepozorovaně vede za hranice dosavadních zkušeností a umožňuje hluboký vhled do duchovních zákonů a souvislostí. Učí nás podřídit se, aniž bychom ztratili ze zřetele svůj cíl, duchovně se zaměřit a nechat se vést. Akvamarin nám pomáhá obětovat se pro zvolenou cestu plně a bez kompromisů, podporuje soustředěnou snahu o duchovní růst a umožňuje nám vyvíjet se dynamicky a bez fanatizmu. Rozptyluje zmatek a vede nás k tomu, abychom si vytvořili řád, uvědomili si nedokončené cykly a uzavřeli je. Když složíme ze svých ramen stará břemena minulosti, můžeme pohlédnout do budoucnosti. Akvamarin nám přináší rozhled, předvídavost až jasnozřivost. Fyzicky posiluje zrak a vidění při krátkozrakosti a dalekozrakosti. Ze slova "beryl", do jehož rodu patří i akvamarin, pochází i naše slovo "brýle", neboť broušené beryly se kdysi používaly jako zraková pomůcka. Utišuje přehnané reakce imunitního systému, léčí onemocnění autoimunity a alergie, zejména sennou rýmu.

2. dekáda
(1. 3. - 10. 3.)
Vládce: Jupiter
Druhá dekáda symbolizuje neomezenou šířku nekonečného prostoru. Poté, co se člověk oprostil od lpění na osobních věcech, znovu si uvědomí skutečnou velkost své pravé podstaty. Zjišťuje, že není tělem, myšlenkami, ani pocity, a že kromě jeho malého, omezeného "já", které působí ve hmotném světě, existuje ještě něco jiného. Pro naše úzké, běžné vědomí jsou rozměry této duchovní podstaty, její schopnosti a možnosti nekonečné. Zdá se, že obsahuje vše existující, vše představitelné i nepředstavitelné: cítíme se v něm sjednoceni se samotným životem: "Já jsem vše a vše je Já." Svatá svatba mystiků, sjednocení s Božstvem v poznání vlastní božské podstaty. Poznáváme také skutečný smysl a úkol vlastní existence a lidského bytí vůbec. Víceméně vědomé tušení nebo zážitek tohoto nejpřirozenějšího a nejpůvodnějšího stavu duchovní podstaty ovlivňuje život, přání a úsilí zrozenců Ryb a jejich zvláštní intuitivní, mediální, umělecké nebo léčitelské schopnosti.
MOLDAVIT
Chemické složení: SiO2, oxid
Stopové prvky: hliník, vápník, železo, kalium, sodík
Krystalová struktura: amorfní
Moldavit vznikl nárazem obrovského meteoritu v německé alpské oblasti Nördlinger Ries. Úlomky roztavené horniny, která přitom vznikla, letěly vzduchem v okruhu 400 km, přitom zchladly a přistály v oblasti dnešního Moldavska, kde byly nalezeny a podle toho pojmenovány. Informace tohoto "vesmírného cestovatele", který se zasloužil o vznik moldavitu, a nekonečná šířka jeho nebeské vlasti, se dodnes ukrývají v tomto kameni. Někteří senzibilní lidé v něm cítí i horko a šok z této kosmické katastrofy. Moldavit dokáže podobně jako obsidián, ale v mnohem větším rozměru, léčit následky kolektivních traumat, které bývají také příčinou toho, že svému vědomí a schopnostem vymezujeme relativně úzký prostor, který většinou nesahá dál než k hranicím našeho těla, a již si neuvědomujeme skutečnou velkost své duchovní bytosti. Moldavit nám umožňuje prožít nesmírné duchovní dimenze, zprostředkovává pocit netělesnosti a neomezené šířky a vzpomínky na naši původní duchovní velkost a s ní spojené schopnosti a možnosti. Vidění života z této perspektivy nám může velmi pomoci ve chvílích, kdy se trápíme svými každodenními (ve srovnání se zmíněným pohledem malichernými) starostmi, a nejsme schopni nahlédnout dál než za okraj svého talíře. Moldavit odvrací pozornost od hmotných věcí a nedovoluje nám ztotožňovat se pouze se svým fyzickým tělem, umožňuje mimotělesné zážitky a duchovní cesty časem a prostorem. Na tělesné úrovni moldavit pomáhá uvědomit si skutečné příčiny nemoci. Podporuje proces uzdravování tím, že nám umožňuje zjistit, co jsme prostřednictvím nemoci získali, vždyť náš život je v podstatě zaměřen na zisk, a tak ho přináší i každá nemoc. Nalezneme-li možnost, jak tento zisk využít, aniž bychom museli být nemocní, zcela jistě se velmi rychle uzdravíme.

3. dekáda
(11. 3. - 20. 3.)
Vládce dekády: Mars
Třetí a poslední dekádou Ryb se uzavírá celý zvěrokruh. Vládce této dekády, Marta, najdeme opět v první dekádě Skopce, jímž začíná naše cesta zvířetníkovými znameními. Proto je tu Mars symbolem jednoty počátku a konce. Každému začátku předchází konec nějakého minulého děje a každý konec v sobě nese nový počátek. Tato dekáda představuje vědomí vzájemného spojení všech věcí a zážitek úrovně bytí mimo prostor a čas, který se dá jenom těžko popsat, neboť představy o skutečnosti, které si utváří náš rozum, ho ještě nedokážou pojmout. Přesto i vědecké poznání od jistého času proniká i do těchto dimenzí a určitě se někdy v tomto bodu setká a sjednotí se zkušenostmi, které po celá tisíciletí uchovává duchovní tradice. Toto vědomí se v našem životě projevuje v podobě velké obětavosti a pokory před zázrakem stvoření. Člověk je pak schopen poznávat "Boží jiskry", působení životní síly ve všem, co existuje. Lhostejno, zda se člověk stane mnichem, knězem nebo umělcem, ať je čímkoli, jeho jednání se mění v bohoslužbu; dá-li své tělo a svůj život k dispozici tvůrčímu potenciálu, prostřednictvím svých skutků se sám stane živým výrazem slovy nevyjádřitelné, nadčasové pravdy.
KUNZIT
Chemické složení: LiAl(Si2O6), inosilikát
Stopové prvky: vápník, hořčík, mangan, sodík
Krystalová struktura: jednoklonná
Kunzit, kámen 3. dekády Ryb, přináší pokoru a odevzdanost. Učí naši "malou vůli" podřídit se vyšší pravdě a dát ji do služby síle, která tvoří, proniká a udržuje veškerý život. Odbourává překážky, otevírá nás inspiraci a vnuknutí a posiluje intuici. Zprostředkovává nám zkušenost duchovní dimenze, v níž je všechno se vším propojeno. Z této perspektivy ztrácejí význam čistě egoistické motivy a potřeby a ustupují přání být tady pro jiné a sloužit životu a celému stvoření. Kunzit v nás probouzí smýšlení, příznivě nakloněné životu a pocit spojení se vším živým, který se projevuje velkým soucitem a čistou láskou ke všem bytostem, prostou jakékoli tělesné touhy. Člověk získává schopnost vyzařovat do svého okolí klidnou, léčivou sílu a vytvářet atmosféru, potřebnou pro duchovní růst. Dává nám vyrovnanost, ale i sílu zcela se obětovat svému idealistickému poslání a zvládnout tento úkol pomocí všech dostupných prostředků. Kunzit posiluje paměť, působí povzbudivě a pomáhá proti depresi. Na tělesné úrovni léčí nervové nemoci a bolesti, např. ischias, neuralgie a bolesti zubů.
HARMONIZUJÍCÍ KAMENY RYB
Zážitky nesmírných duchovních prostorů a všeobsahující pravdy, které-mívají zrozenci Ryb, se odehrávají většinou na úrovni pocitů a jsou těžko pochopitelné racionálnímu rozumu. Někdy se jim zdá těžké uvést svůj vnitřní život do souladu s vnější realitou a projevit jej v podobě konkrétního jednání. Mnohdy se stahují do svého fantastického světa a stále víc ztrácejí kontakt se skutečností. ACHÁT posílí jejich smysl pro realitu a schopnost pojmout vnitřní i vnější zážitky také racionální logikou, zpracovat je a uvést je do vztahu se všední realitou. Mohou tak snadněji najít jednoduchá a pragmatická řešení, které lze bez průtahů proměnit v činy. Achát poskytuje ochranu a odolnost vůči vnějším vlivům, takže se člověk nedá snadno zviklat či jinak ovlivnit, a pomáhá mu soustředěně řídit vlastní záležitosti. V rozplynutí hranic já ve znamení Ryb se skrývá nebezpečí, že budeme utrpení celého světa vnímat jako vlastní a nakonec se z toho usoužíme k smrti. TYRKYS pomůže zrozencům Ryb pohybovat se v hranicích svého jáství a dodá jim energii. Jsou pak bdělé a činorodé a zároveň mají pocit hlubokého klidu, neboť tyrkys upravuje jejich kolísavé nálady. Pomůže jim opustit postoj pasivní oběti a převzít zodpovědnost především za svůj vlastní život, dříve než se rozhodnou spasit svět. Neboť člověk může skutečně pomáhat jiným teprve tehdy, když pozná, že je sám strůjcem svého štěstí. Pak může jiné podporovat, aby pomáhali sami sobě. V naší společnosti je Ryba jednostrannou materialistickou výchovou nebo svým okolím mnohdy nucena negovat své zážitky duchovní reality, nebo jí dělá potíže spojit ducha s tělem. Stává se pak bud extrémním racionalistou, který se snaží duchovní dimenze znovu začlenit do svého života nadměrným požíváním alkoholických nápojů nebo prostřednictvím jiného pokušení, nebo asketou, který potlačuje veškeré tělesné potřeby. AMETYST těmto lidem pomáhá znovu obnovit rovnováhu těchto existenčních úrovní a harmonicky je spojit. Zprostředkovává zážitek duchovní dimenze jednak racionalistům, aniž by museli ztratit půdu pod nohama, jednak "zduchovnělým", kterým pomáhá vytvořit si zdravý vztah ke svému tělu a materiálním potřebám.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023