Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

TEORIE A POJMY


Vznik a původ drahých kamenů

Okolnosti utváření kamenu v něm zůstávají uchovány a okolí je může sdílet jako součást jeho "vyzařování", prostřednictvím jeho zvláštní vibrace. Jaká tedy může být vnitřní stavba kamenu a tedy způsob jeho vzniku:

primární vznik - minerály mohou vznikat přímo z magmatu nebo magmatických frakcí. Primární minerály podporují proces učení a pomáhají rozvíjet vnitřní potenciál v souladu s našim založením.

sekundární vznik - pokud se zvětráváním rozruší už existující hornina, uvolněné minerální látky vytvářejí nové nerosty jiného složení. Nerosty s tímto vznikem pak pomáhají člověku uvědomovat si příčiny duchovních, tělesných a psychických vzorců a projevů, pomáhají mu zbavovat se starých a orientovat se na nové. Pomocí těchto nerostů můžeme své vnitřní potřeby uvádět do souladu s požadavky okolí.

terciární nebo metamorfní vznik - již existující hornina je pohyby zemské kůry znovu vystavena tlaku a horku, tak se začne proměňovat její vnitřní struktura. Z látek, které obsahovala, vznikají nové minerály, nové sloučeniny se změněnou vnitřní strukturou. Tyto nerosty pak podporují procesy vnitřní proměny směrem k plnějšímu, smyslu plnému životu. Pomáhají člověku poznávat a prožívat pravou vnitřní bytost.

Chemické složení

Většina minerálů je složena z kovového a nekovového podílu. Nekovový podíl určuje příslušnost nerostu k určité třídě. Chemické vlastnosti prvků v něm obsažených lze přitom přenést na člověka a definovat tak základní vlastnosti všech kamenů této nerostné třídy. Podle povahy kovového podílu se rozlišují jednotlivé minerály dále. Obsah kovu a stopových prvků ovlivňuje především barvu kamene a speciální vlastnosti jeho léčivého vlivu. Množství a rozmístění jednotlivých látek je důležité pro rozlišení úrovně, na níž působí. Je-li daný prvek v minerálu zastoupen tak hodně, že tvoří součást chemického vzorce, jeho vliv se nejvíce projeví na fyzické úrovni. Pokud se prvek vyskytuje zřídka a už není součástí chemického vzorce, ale je uváděn dodatečně, působí zejména na duševní oblast. Nachází-li se prvek v tak malém množství, že jeho přítomnost lze jen velmi obtížně prokázat, působí na duchovní oblast na základě principů homeopatie.

přírodní prvky - ty, které obsahují minerální látku podporují objevení pravé vnitřní podstaty a pomáhají nám při analýze a syntéze.
halogenidy - mají uvolňující vliv a pomáhají nám vymanit se z pout
fosfáty - uvolňují zásoby energie a podporují růst
uhličitany - karbonáty a soli kyseliny uhličité působí stabilizačně a harmonizují vývojové procesy
sulfáty - mají tlumivý vliv a užívají se proto jako léčivé kameny při akutních stavech
sulfidy - sloučeniny síry pomáhají objevovat skryté a odstraňovat nejasnosti
silikáty - sloučeniny kyseliny křemičité - nesosilikáty - podporují odolnost a individualitu, sorosilikáty a mřížkové silikáty - podporují tok energií a rychlost hojících procesů, cyklosilikáty (kruhové, prstencové silikáty) - jsou buď velmi dobrými vodiči (pravidelné prstence), nebo silně absorbují (nepravidelné prstence), vrstevnaté silikáty - posilňují ohraničení, tektosilikáty - působí jako filtr, něco přijímají a něco zachycují.

Dekády

Dekáda označuje desetinu zvěrokruhu (odvozeno z řecké číslovky "deka"). Každé znamení zvěrokruhu zabírá třicet stupňů a dělí se ještě na další tři - části. Toto rozdělení pochází z egyptské astrologie, která neznala zvěrokruh, pouze rozdělovala rok na 36 dílů po deseti dnech, přičemž každý díl byl pod nadvládou jednoho boha. Tito bohové byly vlastně "vládci planet". Vznikl tak systém sedmi tradičních planet, vládnoucích jednotlivým dekádám. Tento systém se v současné astrologii již nepoužívá. Dekády a jejich vládce lze využít při zařazení drahých kamenů k jednotlivým znamením zvěrokruhu.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023