Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, KartyASCENDENT ** ASPEKTY ** ŽIVLY ** KVALITY ** DOMY
PLANETY ** ZNAMENÍ ** ANKETY ** TABULKY
znamení SLUNCE ** znamení MĚSÍCE ** Lunární kalendář

ZÁPADNÍ ASTROLOGIE


ASTROLOGICKÉ POJMY Není vám něco z astrologie jasné? Chcete se dozvědět některé základy? Hledáte obecné vysvětlení v astrologii často používaných pojmů? Pak čtěte dál a jistě najdete mnoho užitečného a důležitého pro svůj zájem o astrologii.

K některým pojmům, které jsou zde uvedeny, naleznete více v dalších odkazech v rámci západní astrologie.

Horoskop (nazýván také nativita, natální horoskop, radix, kosmogram či téma) je jakási mapa postavení planet na obloze v přesné chvíli a místě vašeho narození. Zvěrokruh je kruh (360°) a znázorňuje zdánlivou dráhu, kterou Slunce za rok uběhne po obloze (při tzv. geocentrickém pohledu, tudíž pohledu ze Země, protože ve skutečnosti jde samozřejmě o rovinu oběžné dráhy Země kolem Slunce). Tento zmíněný kruh je astrology nazýván ekliptika. Dráha je dále dělena na 12 úseků po 30°. Těchto 12 úseků rozděluje 12 znamení zvěrokruhu. Zvěrokruh užívaný v západní astrologii je určen jarní rovnodenností a tak posloupnost znamení je vždy stejná - Beran (Aries), Býk (Taurus), Blíženci (Gemini), Rak (Cancer), Lev (Leo), Panna (Virgo), Váhy (Libra), Štír (Scorpio), Střelec (Saggittarius), Kozoroh (Capricornus), Vodnář (Aquarius) a Ryby (Pisces). Nejdůležitější faktory při interpretaci horoskopu je sluneční znamení, ascendent a měsíční znamení. Dále máme v astrologii osm planet, u kterých musíme určit postavení ve znamení. Každý z těchto faktorů popisuje člověka z různých pohledů nebo oblastí života. Je důležité, ve kterém znamení leží. Nemůže se stát, že by nějaký z těchto faktorů ležel ve dvou znamení současně. Leží buď v jednom nebo druhém a pokud jste se narodili na hranici tohoto přechodu je potřeba znát rok, měsíc, den, hodinu a někdy i minutu a místo narození pro přesné určení vašeho znamení. Podobně jako znamení zvěrokruhu dělí horoskop na 12 úseků i domy. Významově je každý dům spojen s jedním znamením zvěrokruhu. Domy se však určují podle otáčení Země kolem své osy. Každý z domů představují různé životní oblasti člověka. Důležité je také jaké znamení či planeta v určitém domě leží. Hrot prvního domu je ascendent. Ten ukazuje především na projev, charakter, schopnosti a vzhled člověka. Je součástí nejdůležitějších čtyř domů, které se nazývají kardinální (rohové, angulární). Mezi tyto domy dále patří hrot čtvrtého domu, označován jako IC, latinsky Imum coeli, což znamená Hlubina nebes. Je to místo, kde rovina meridiánu prochází pod horizontem a protíná ekliptiku. Další důležitý dům je hrot sedmého domu, nazýván také jako descendent a je to průsečík západního horizontu s ekliptikou. Poslední je hrot desátého domu, nazýván jako MC, latinsky Medium coeli, což znamená Střed nebes. V tomto bodě meridián - linie, probíhající od severu k jihu bodem přímo nad naší hlavou (zenitem) protíná rovinu ekliptiky. Znamení zvěrokruhu se dále dělí podle svého geometrického uspořádání ve zvěrokruhu na 2 skupiny. První skupinou je trojné uspořádání tzv. triplicity. Jedná se o čtyři živly - oheň, země, voda, vzduch. Každé znamení má svůj živel. Celkem tedy existují tři znamení stejného živlu. Spojíme-li znamení téhož živlu získáme celkem čtyři rovnostranné trojúhelníky, které nazýváme trigony. Druhou skupinou je čtverné uspořádání tzv. kvadruplicity. Jsou to kvality. Máme kvalitu kardinální, fixní (stálou, pevnou) a proměnlivou (pohyblivou). Existují pak tedy čtyři různá znamení se stejnou kvalitou. Spojení těchto znamení vytvoří čtverec nebo kříž. Aby toho dělení nebylo málo, dělíme znamení zvěrokruhu dále na mužská/pozitivní znamení a ženská/negativní znamení. Mezi mužská znamení patří lichá znamení zvěrokruhu, jejímž živlem je oheň nebo vzduch. Odpovídají 1., 3., 5., 7., 9. a 11. domu. Mezi mužská znamení patří ty, jejichž živel je země nebo voda. Jsou to sudá znamení zvěrokruhu a odpovídají 2., 4., 6., 8., 10., a 12. domu. V astrologii pracujeme s osmi planetami, dále se Sluncem a s Měsícem. Planety se pohybují různou rychlostí zhruba ve stejné prostorové rovině kolem Slunce. V důsledku tohoto pohybu se při pohledu ze Země tvoří různé úhly. Měříme je ve stupních, minutách a sekundách. Počet stupňů mezi dvěma myšlenými čarami, spojující dvě planety se Zemí, tvoří různé úhlové vztahy - aspekty. Některé úhlové vzdálenosti hrají v astrologii obzvláště důležitou roli. Tyto úhly jsou 0°, 60°, 90°, 120° a 180°. Těchto pět tzv. hlavních aspektů nazýváme konjunkce, sextil, kvadratura, trigon a opozice. Orbis je oblast, v níž ještě působí aspekt, přesto, že vzdálenost mezi dvěma planetami není přesná. Na to kolik stupňů mohu napravo a nalevo k němu ještě počítat nemají astrologové jednotný názor. Dekáda označuje desetinu zvěrokruhu (odvozeno z řecké číslovky "deka"). Každé znamení zvěrokruhu zabírá, jak už víme, třicet stupňů a dělí se ještě na další tři - části. Toto rozdělení pochází z egyptské astrologie, která neznala zvěrokruh, pouze rozdělovala rok na 36 dílů po deseti dnech, přičemž každý díl byl pod nadvládou jednoho boha. Tito bohové byly vlastně "vládci planet". Vznikl tak systém sedmi tradičních planet, vládnoucích jednotlivým dekádám. Tento systém se v současné astrologii již nepoužívá.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2024