Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

PLANETY

INDICKÁ ASTROLOGIE


V Indii jsou věda, filosofie a náboženství produktem stejného principu. Vytvářejí celek, ze kterého plynou vědomosti o člověku a o světě. Astrologie se zde zrodila za těchto okolností. Indická astrologie se nazývá také siderická nebo védská. Je často používána západními astrology. Se západní astrologií má také mnoho společného ale i rozdílného. Rozdíl spočívá v tom, že západní používá zvěrokruh, který začíná jarní rovnodenností 21. března - nulový stupeň Berana, ale indická astrologie používá skutečné postavení souhvězdí. Bere v úvahu jev zvaný precese bodů rovnodennosti, který je důsledkem obměn při otáčení Země. Pro indické astrology jsou znamení zvěrokruhu asi 25 stupňů za našimi západními. Proto má podle této astrologie ten, kdo se narodí asi mezi prvním dnem kteréhokoliv měsíce a přibližně mezi 18. dnem tohoto měsíce své Slunce v předchozím zodiakálním znamení. Védská astrologie má dále dvě zajímavé složky, které v západní astrologii neexistují. První jsou "měsíční domy". Jejich pojetí je skutečně velmi staré. Měsíční domy vznikají rozdělením oblohy na 27 domů, každého o 13 stupních. Každý dům je pojmenován po některé manželce boha Měsíce a má svůj vlastní význam. Druhý systém rozděluje 260 stupňů ekliptiky (domnělé dráhy Slunce kolem Země) na podsekce z nichž každá má délku 2 1/2 stupně. Proto jsou první 2 1/2 stupně Berana podřízeny Beranu, druhé Býku, třetí Blížencům a tak dále. Luna v indickém horoskopu je nejdůležitější, podobně jako je Slunce důležité v našem horoskopu. Emoce symbolizované Lunou se považují za nejsilnější vliv na vůli člověka symbolizovanou Sluncem. Další rozdíl je, že zvěrokruh není kruh, ale čtverec. Základní charakteristiky znamení zvěrokruhu jsou ve védské a západní astrologii zhruba stejné. Živly znamením odpovídají stejně v obou astrologiích. Planetární spojení jsou taky stejná, ale védský systém používá pouze ty planety, které byly známy před vynálezem dalekohledu, přivádějícím na dohled vzdálenější planety Uran, Neptun, Pluto.

ZNAMENÍ indické astrologie a jejich charakteristikyZNAMENÍ A SYMBOLY INDICKÉ ASTROLOGIE
západní znamení odpovídající indické znamení indický symbol
Beran Méš beran
Býk Vršabha býk
Blíženci Mithuna dvojice
Rak Karkata krab/kruh
Lev Sinha lev
Panna Kanjá panna/dcera
Váhy Tulá rovnováha/váhy
Štír Vrščika štír
Střelec Dhanus luk/zbraň
Kozoroh Makara krokodýl/žralok
Vodnář Kumbha hrnec/džbán
Ryby Mína ryby


MÉŠ


Odpovídá instinktivnímu slepému a absolutnímu popudu k životu a světlu. Symbolizuje advent, nenadálý zjev nebo vyražení ze země, z kvasícího nebo bublajícího života, nenadálý výbuch nebo proměnu. Je znamení nadšení, odvahy a instinktivní síly ženoucí se vpřed a uchvacující budoucnost.

VRŠABHA


Symbolizuje značné množství akceptující pasivity spolu s neporušitelným klidem, trpělivostí a stálostí, které jsou současně ujišťující a odstrašující. Je ujišťující, protože všechna charakteristika tohoto znamení naznačuje nespornou a nezměnitelnou trvanlivost, pokračování a sílu. Je to odstrašující, protože tyto vlastnosti poukazují na nepřátelský odpor ke změnám všeho druhu. Jediný vývoj je možný plozením nebo společenstvím a stykem s přírodou.

MITHUNA


Umožňuje všechny druhy spojení a páření. Pátrání, které má bázi v objevování a lásce jiného člověka a jiného sebe. Ideálně toto setkání s druhým povede k dalšímu setkání s podstatou sebe samého, bez kterého bytost nemůže žít v souladu a klidu a nemůže dosáhnout splnění své touhy. Toto je tedy znamení, v životě kterého zvídavost a vědomosti o rozličných a mnohotvárných stránkách světa budou hrát důležitou roli.

KARKATA


Značí podněcování citů, představivosti a emocí - a schopností, které to přinášejí. Je to způsobené neoprávněným strachem z budoucnosti, z nevyhnutelných změn bytostí a věcí, z nepřetržitě se obnovujícího cyklu života, který prochází jakousi smrtí a destrukcí. Úzkostlivost a obavy tak přinášejí inspiraci a podněcují vzpomínky a touhu po minulosti.

SINHA


Odpovídá vítězoslávě a triumfu, vítězství nad přírodními silami, smrtí a sebou, což umožní žeň plodů života člověka tím, že plně využívá své osobní kvality a nadání. Vývoj člověka v jeho zvoleném poli působení přinese moc a ovládání svého okolí.

KANJÁ


Toto znamení nastupuje po období instinktivního panování a značí nové období, ve kterém se dostaví pochyby, a ve kterém neměnný zákon přeměny všech bytostí a věcí přinese zpět do reality ty, kteří se považovali za nepotřebné ničeho a nikoho. Člověk pociťuje intenzivní potřebu pocitu zabezpečení a zajištění, o které se bude pokoušet inteligentním odhadem svých schopností a prostředků. Jeho nevinnost by mohla být obětována nebo ztracena v boji o život.

TULÁ


Zdůrazňuje rovnováhu, která musí ovládat přírodní síly a vnější svět na jedné straně a lidskou povahu a vnitřní život na straně druhé. Akce, myšlení a emoce musí být vyváženy a řádně promyšleny, takže se nestane nikdy nic, co by porušilo rovnováhu nebo její nedostatek v dokonalém souladu s okolnostmi.

VRŠČIKA


Zdůrazňuje a překračuje limit přizpůsobivosti, která se vyvinula v období odpovídajícímu předešlému znamení, a tak udržuje rovnováhu a soulad za každou cenu. Teď jsou však jistá měřítka v nebezpečí zavržení, v boji o život. Proto je to znamení, které je ovládané instinktem života a smrti, vítězící nad smrtí za cenu obětování principů, tradice a pravidel.

DHANUS


Toto znamení je zobrazováno jako luk a ne jako šíp, protože luk je nástroj, kterým můžeme něco vrhnout do vzduchu. Symbolizuje napětí, které podněcuje skok vpřed a současně si zachová svoji pozici a místo. Luk je tělo a šíp je mysl. Rozvoj a využití tělesných kvalit a schopností člověka způsobí osobní osvobození a katapultuje mysl do výšky.

MAKARA


Odpovídá fázi, ve které všechna emocionální ohleduplnost a citlivost je zavržena nebo udušena a soucit jako takový je potlačen. Neexistují žádné ústupky, když je člověk nucen zachránit svůj život a duši. Krokodýl je nehybný a chladný, zdánlivě ve spánku, ale pozoruje a čeká. Nelze kolem něj projít. Jeho trpělivost a houževnatost jsou příslovečné.

KUMBHA


Zabývá se převrácením okolností. Voda, která by měla být ve džbánu, aby mohla uhasit žízeň nebo očistit tělo, je vylita, odhozena a obětována za účelem obnovení, protože voda života může plynout svým korytem jen když je obohacována přítokem nové krve. Musí se odtrhnout od sebe sama než se může obnovit.

MÍNA


Směřuje k volnému a nespoutanému toku ve vodách, které jsou jasné, čisté a průzračné, nebo zkalené, zmatené a divné. Míří k emocím, k rybě, která se pohybuje v času a prostoru a vynořuje ze skrytých hlubin života na povrch. Mimořádně citlivé, intuitivní a inspirované znamení, které unáší jeho představivost a proud života.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023