Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

TABULKA
ŽIVLY, KLANY a VĚTRY

INDIÁNSKÁ ASTROLOGIE


Indiánský horoskop nesloužil jen k poznání sebe sama či dokonce pobavení. Indiáni v něm viděli nesmírnou sílu. Mohl dokonce ovlivnit i to, zda-li bude jedinec postaven do čela kmene, jakou „funkci“ bude zastávat, kde bude jeho místo ve společnosti. Stále se opakující roční cyklus přírody, který vyplývá ze zdánlivého oběhu Slunce kolem Země je považován za základ indiánské astrologie. Astrologický zvěrokruh se nezývá kruh Země nebo kruh medicíny. Kruh Země - indiánská astrologie totiž intenzivně pozoruje věčné proměny přírody. Navíc vidí v přírodě i mystérium věčného života. Kruh medicíny - medicína znamená "něco, co člověka uzdraví a učiní ho dokonalým". Medicína může být i důležitý předmět (věci na památku, ptačí péra, kameny apod.), také myšlenky, sny a činy, jež napomáhají člověku na jeho cestě k dokonalosti.
I zvěrokruh je medicínou, protože každé z dvanácti zvířat symbolizuje jeden určitý vývojový stupeň v koloběhu přírody, popř. rytmu života, a radí, kde se člověk na své "velké cestě" právě nachází a na co si zvlášť musí dát pozor. Základem kruhu jsou totemy v podobě dvanácti zvířat. Indiáni chovali nesmírnou úctu a obdiv k těmto stvořením. Každá z bytostí byla něčím výjimečná, každá byla nositelkou a představitelkou určitých vlastností – ať už pozitivních či negativních.
Dále pak v čínském horoskopu můžeme naleznout živly. Sloužily k základnímu rozdělení podle vlastností. Každý se narodil v nějakém živlu, je s ním spjat, a proto by s ním měl žít v souladu. Ke každému ze čtyř živlů patří tři zvířecí totemy tvořící tzv. „klany“.
Pak v indiánské astrologii rozeznáváme ještě větry - čtyři světové strany, jež rozdělují zvěrokruh na čtvrtiny, takže každá strana vládne třem znamením. Větry symbolizují vědění a moudrost.

CHARAKTERISTIKY jednotlivých znameníBOBR
JELEN
DATEL
LOSOS
MEDVĚD
HAVRAN
HAD
SOVA
HUSA
VYDRA
VLK
SOKOL

BOBR


Jsou naprostí realisti. Mají rádi jistotu a bezpečí, stojí pevně na zemi.Jsou to moudří lidé a velmi praktičtí. Cílevědomě si budují svůj domov na pevných základech a jen tak někoho do něj nepustí. Jsou neustále v pohybu. Budoucnost si umí dobře naplánovat. Za svým cílem jdou pomalu a jistě. Nekonečná aktivita a mravenčí práce se jim vyplácí. Získává a dokáže stále víc a je to pak dobře vidět. Díky své šetrnosti, pracovitosti a praktičnosti jsou Bobři dobře zajištění pro život. Narozdíl od jiných dokáže šetřit, zbytečně si neužívat. Bobři jsou velkorysí, něco ale poskytnou teprve až něco poskytnete vy. Nic v životě však není úplně idylické. A tak jsou i Bobři, jejichž život není až tak růžový, jak si původně představovali. Pro malé věci občas přehlédnou ty velké. Při své neodbytné cestě za svým cílem si leckdy ani nevšimnou jiné příležitosti, která přichází, někdy ani nechtějí. Nejspíš je to právě tím, že každý projekt tvoří s velkou pečlivostí a je jim pak líto jen tak od něj upustit a vrhnout se na jiný, i když je třeba mnohem výnosnější. Možná mají i strach. Neumějí riskovat. Mají rádi svou jistotu. Je to pro ně pohodlnější. Aby byli spokojení bývají na jednu stranu velmi pracovití a na druhou stranu naopak velcí flákači. Jistotu a bezpečí si zajistí oba, byť každý po svém. Podobně přistupují i k lásce a partnerství. Nic neuspěchat. Umí zajistit rodinné zázemí, teplo domova. Na svět se dívají přes konzervativní a „materialistické“ brýle.

JELEN


Jsou to šikovní pozorovatelé, na dálku vycítí nepřítele a nebezpečí a s předstihem pak dokáží obratně reagovat. Vyhýbají se otevřeným konfliktům a bojům. Je-li však střet nevyhnutelný, nastaví hlavu. Tam se totiž skrývá jejich mocná zbraň - inteligence a bystrý rozum. Tito lidé měli mnohdy hodně co mluvit k otázkám týkajících se kmenového života a vedení společenského života. Byli to vyjednávači a vyslanci, často přinášející či nabízející mír, díky spojení nevšedních verbálních schopností, inteligence a umění okamžité reakce Jeleni jsou společenští. Neobejdou se bez podpory svých bližních, potřebují být chráněni. A navíc, když by byli sami, kdo by je obdivoval, před kým by se měli předvádět? Díky šarmu a osobnímu kouzlu se umí rychle seznamovat, navazovat kontakty, uzavírat přátelství. Rád mění věci podle svých představ. Má cit pro detail, každá změna je tvůrčí a vede k lepšímu. Jeho špatnou vlastností je, že nedovede dotahovat své záměry až do úspěšného konce. Raději někoho někoho pověří. Je svobodný, hledá jen to nejlepší a rychle mění místa. Je mu vytýkána povrchnost, ledabylost a neochota k hlubšímu poznání. Výmluvy, to je jeho. Přesvědčuje tak dlouho, až je úspěšný – jedině tam je schopen dotáhnout záměr až do konce. Pokud se naučí a zvykne své přednosti zneužívat, málokdy se mu chce jednat na rovinu. Má snahu každého si líbivými řečičkami omotat kolem prstu, nikoho nepustí ke slovu, rád vede monology. Buď mu okouzlením podlehnete nebo vám po „dialogu“ s ním pořádně brní uši. Díky přecitlivělosti lehce podléhají strachu. Stále jsou připraveni k obraně a to je vyčerpává. Potřebují se schovat pod ochranná křídla někoho silnějšího. Přátelská a otevřená společnost je jim největším darem. Měli by být opatrní, ale ne každého podezírat, dokázat taky poslouchat druhé, i kritiku. Měli by dbát na rodinné zázemí, je dobré mít místo, kam se mohou vždy vrátit, i když jim vám volnost vším.

DATEL


Indiáni viděli v těchto lidech mocné léčitele. Byli přesvědčeni, že stejně, jako datel zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, mohou tito jedinci pomoci svému bližnímu také „zevnitř“. Tradovalo se o nich, že příčiny neduhů objeví díky citu, empatii a umění naslouchat. Byli to lékaři duše. Stromy totiž indiáni chápali jako důležitý projev života a jako nedílnou součást Velké Matky – Země. Každý strom měl duši a tak ten, kdo dokázal uzdravit strom, musel být obdařen obrovskou mocí. Pro Datli jsou vztahy s druhými lidmi velmi důležité. Často by se rozdali, jen aby bylo vše v pořádku a všechno klapalo. Dojde-li ke konfliktu, nesou to velmi těžce, ale znovu se pak vrhnou do práce a usmiřují. Jsou to plaší, ostýchaví lidé, často se stává, že si kvůli své citlivé povaze staví bariéry před okolním světem právě, aby se ochránili před hrubými útoky. Nejsou to však slabochové, jsou to silné osobnosti, jen tak si je neochočíte. Jdou si tiše za svým. Vztahy ještě kazí jejich náladovost, zapříčiněná zvýšenou vnímavostí. Pro druhé zapomínají na sebe. Rádi se cítí potřební, a tak s neobyčejnou trpělivostí a sebezapřením se snaží pomáhat druhým. Bývají výbornými přáteli. Za projevenou náklonnost se dokáží odměňovat. Mít Datla za příbuzného a sdílet s ním teplo domova je nesmírným štěstím. Snaží se zajistit harmonii, klid a zahrnout své blízké péčí. Tato starostlivost však může přerůst v přehnané opatrování – zejména takoví rodiče mají tendenci svým potomkům poněkud svazovat křídla a co nejdéle oddalovat jejich výlet z hnízda a osamostatnění. Datel-potomek se snaží co nejdéle vyhřívat u rodinného krbu, rodiče by mu pak do samostatného života měli trochu pomoct, vyplatí se to. Většinou pak dlouho nemešká a už pracuje na hnízdě vlastním.

LOSOS


Je symbol obrovské síly a energie. Na své cestě zdolává mnoho překážek. Od přírody je vybaven očividnou mrštností a hbitostí, které mu putování ulehčují. Tito lidé jsou rození vůdci. Mají obrovské sebevědomí, které všem vystavují na odiv. Mají touhu po moci. Chtějí skupinu chránit, jsou ochotni nést za ni odpovědnost, ale i přinášet oběti. Pokud dojdou k závěru, že je pak skupina spíše využívá a neodměňuje je dostatečnou úctou, prostě odejdou jinam. Sympatie a důvěru budí jejich velkorysost a kouzlo osobnosti. Někdy jsou jinými obviňování z nadřazenosti, někdy se nechají omámit svou iluzí neomylnosti a dokonalosti. Nesmí zapomínat radit se s ostatními, dát jim prostor, nevnucovat všem své názory, i když je Losos o jejich správnosti naprosto přesvědčen. Rádi si dokazují svou připravenost a schopnost okamžitě reagovat. Rádi riskují, ale někdy prostě narazí. Pokud nastane nějaký problém, chápou jej jako další výzvu a znovu se vrhají do práce. Jsou pořád aktivní. Často trpí srdečními chorobami. Měli by poznat, kdy už je toho na ně moc a prostě vysadit. Možná bude těžké uznat svoji nahraditelnost, ale vyplatí se. Umění žít naplno se projevuje i v partnerském soužití. Rádi si dokazují své schopnosti. S potěšením si jen tak zaflirtují, pokud se však vztah stane vážným, odevzdají celé své srdce a partnera hýčkají. Na oplátku žádají přímé jednání. Upřímnost je jim nadevše. Chtějí připomínat své úspěchy a výjimečnost. Pokud prokouknou špinavou hru, odejdou a málokdy e vrátí. Měli by občas sestoupit na zem, uvědomit si, že dokonalý a neomylný člověk neexistuje. Ostatní mohou přinést zajímavý pohled na věc. Lososové by měli žít aktivně, ale nezapomínat na zdraví.

MEDVĚD


Pro Indiány byl symbolem hbitosti, obratnosti, rychlosti, síly, klidu a rozvahy. Tito lidé nejsou jedinci nutně toužící po životě ve skupině. Jsou samostatní a nezávislí. Ví, že na sebe se mohou spolehnout a dokáží se o sebe sami postarat.. O svých kvalitách a přednostech jsou přesvědčeni. Protože jsou pak na všechno sami, musí pracovat o to tvrději, pilněji. Mají praktickým a rozumný přístup nejen k jednotlivým úkolům, ale i k celému svému životu. Rádi si vše systematicky plánují a připravují. Nemají rádi nečekaná překvapení a náhody. Musí - li reagovat náhle, rozhodnutí nebývají příliš efektivní. Postrádají operativní schopnosti a jsou nejistí. V klidu prostudují mapy, zváží pro a proti, připraví podklady a navrhnou postup, řešení. V první linii pak ale musí stát někdo malinko dravější, víc než Medvědi. Prostě neumí své schopnosti a přednosti „prodat“. Bývají kritičtí a idealisti. Do partnerských vztahů vstupují s rozvahou. Život o samotě jim nedělá přílišné problémy,a tak s manželstvím nespěchají. Pokud se ale rozhodnou, mnoho ze své síly a energie obětují na vytvoření teplého a příjemného domova. Jsou oddaní, věrní a ke svým blízkým zodpovědní. Problémy může způsobit právě jejich kritizování. Měli by být více tolerantní, naučit se chválit a uvědomit si, že občas potřebují i pomoc druhých.

HAVRAN


V evropské kultuře je symbolem smrti, zlé znamení. Pro Indiány však každé zvíře představovalo tvora s duší, tedy potomka „Velké Matky“ - Země. Žádné stvoření pak nemohlo být představitelem záporných vlastností. Symbolizoval rovnováhu v přírodě a napomáhal udržovat svět v harmonii. I v indiánské mytologii byl spojen se smrtí - pomáhal totiž mrtvým duším. Pro Indiány je smrt součást a podmínka života. Zabití havrana znamenalo velké neštěstí. Lidé v tomto znamení potřebují společnost a společenský život. Nemají rádi samotu, skupina jim dává pocit bezpečí a sebejistoty. Jsou otevření a přátelští. Jsou komunikativní s diplomatickým talentem. Umí navazovat známosti, ty jsou však často povrchní (nechají se okouzlit zevnějškem – neumějí proniknout „dovnitř“). Nekladou důraz na jedince ale na skupinu. Mají cit pro spravedlnost. Spory raději urovnávají než vyvolávají. S chutí nad vším dumají, přemýšlí, hodnotí ze všech stran. Na nic neopoví rychle a tak jim občas uniknou dobré příležitosti. Pro svou otevřenou mysl lehce podlehnou různým intrikám. Bývají příliš důvěřiví a tak je lehce ovlivníte. Velice dbají na svůj zevnějšek, jsou to elegáni na pohled. Chtějí se líbit, mají dobré estetické cítění. Potřebují volná křídla. Pokud je jejich partner dostatečně tolerantní a tyto jejich potřeby nemá tendenci příliš potlačovat, bývá soužití ve dvojici šťastné. Příliš těsných okovů se snaží zbavit.

HAD


V evropské kulturní tradici vystupuje většinou jako spodobnění zla či ďábla a mnoho lidí se ho štítí, u starých indiánů tomu bylo však naopak. Ne, že by nepředstavoval nebezpečí, ale pokud šlo o mystické záležitosti, byl ztělesněnou modrostí, magickou postavou a představitel nadpřirozených dobrých sil. Tito lidé bývají skutečně moudří a hloubaví, Jsou to dobří pozorovatelé, kteří si nedají pokoj, dokud nepřijdou na kloub nějaké záhadě. Neprohlédnou to, co má být skryto, neodhalí to, co má být tajné. Ti, kteří před Hady něco utajují nebo se vyznačují neprůhledným chováním pak na ně působí jako výzva. Jsou obdařeni intuicí. Postupně odhalí to, co ostatní nevidí. Umí vyslovit jednoznačný závěr, do věci či řešení problému vnášejí světlo. Neumí příliš dělat kompromisy. Dejte si pozor, aby jste jednou nebyli odhaleni třeba vy. Je dobré s nimi jednat na rovinu. Nezapomeňte, že pokud je had v nebezpečí, dokáže kousnout! Na druhou stranu jsou kdykoli připraveni pomoct tam, kde je jich třeba. Jsou velice vytrvalí, za svými cíli dokážou jít velice odhodlaně a tvrdohlavě. Mnohdy však nepoznají zdravou míru a mají tendenci se přeceňovat. Tím se vyčerpávají a často to odnese jejich zdraví. Za svým cílem jdou, nedbají rady přátel a skončí až když je skolí úspěch anebo dosáhnou cíle. Had nesnáší nevěru a neupřímnost. Pokud miluje, tak úplně, z celého srdce a napořád. A tak neuznávají volnost, myslí si, že druh se musí naprosto odevzdat.

SOVA


Je symbolem osvícenectví a vědění. Pro Indiány to byl posel životní modrosti a hluboké pravdy. Tito lidé mají stálou touhu po vyšších ideálech. Snaží se je hledat, sami se jimi řídí a horlivě je předávají a šíří mezi jinými. Něco jim našeptává, že jsou věci mezi nebem a zemí. Snaží se nacházet odpovědi na nejrůznější otázky a nezáleží na způsobu přístupu ke studiu a úhlu pohledu na věc. Důležité je, že to dělají v ušlechtilém zájmu, pro dobro své i ostatních. Ale takový je ideální člověk v tomto znamení. Nikdo však není dokonalý, ani Sovy ne. I když si to o sobě často myslí. Někdy bývají považovány za namyšlené. Jsou-li navíc o svých ideálech a pravdách skutečně přesvědčeny, bývá s nimi těžká řeč. Otevřít nové obzory a možnosti pohledu jim pak dokáže jen autorita, kterou sami uznávají. To ale jen v těch nejdůležitějších otázkách. Jinak jsou naopak velice otevřeni jakékoliv debatě a diskusi. Rádi vedou rozpravy na nejrůznější témata. To se odráží i v běžném životě. Raději každý problém proberou se všemi zúčastněnými stranami a snaží se nalézt optimální řešení, které by uspokojilo všechny. To je přístup, který by si měly osvojit všechny Sovy. Jednají férově. Mají smysl pro čest. Na svět se snaží dívat optimisticky. problémy řeší okamžitě a efektivně. Mají spoustu koníčků a zálib a k práci přistupují s plným nasazením. Tak by se k nim měl chovat i partner. Dopřát jim svobodu s vědomím, že se Sova potřebuje proletět, ale vždy a ráda se vrátí tam, kde je jí dobře. Díky pracovitosti a houževnatost se o rodinu dokáže dobře postarat. Zaskřípat to může v momentě, kdy se Sova snaží mluvit do všeho, všechno ví nejlépe.

HUSA


Je schopna podat obdivuhodné výkony, je neúnavná. Za svým cílem dokáže doletět hodně daleko. Tito lidé dokáží překvapit ohromnou sílou a odhodláním, se kterým přistupují k životu. Jejich rozhodnutí nejsou okamžitá. Dávají si načas, záležitost proberou ze všech stran, zváží všechny alternativy. Pokud už se k něčemu odhodlají, jdou za svým záměrem přímo. Jsou to houževnatí, pracovití a cílevědomí lidé. Často se stává, že si stanoví příliš obtížně dosažitelný cíl, ne však nesmyslný či pošetilý. Jsou tvrdohlaví, umínění, nezvykle pilní a ctižádostiví. Úspěch se pak dostaví sice později, stojí ale na pevných základech. Raději udělají jednu věc, avšak pořádně, než by se pustily do řešení více problémů, o nichž ví, že je stejně nedotáhnou do konce. Neměly by zapomínat, že existují i jiné věci, než jen práce. Neuškodí umět si užít, odpočinout a ze své disciplinovanosti občas trochu slevit. Mají touhu poznat záležitosti nadpřirozené a mystické, nepřestávají však být realisty. Potřebují si na všechno sáhnout, mít po ruce racionální důkaz. Snaží se poznat nejen vnější svět, ale i svoji mysl, sebe. Ponoří se do svého nitra a díky analytickému myšlení mohou dojít zajímavému poznatku. V partnerství navenek můžou působit jako emočně chladní lidé, nejsou zvyklí dávat své city najevo příliš rychle. Dopřejte jim toleranci a mějte trpělivost. Pokud se Husa rozhodne pro vás, máte vyhráno. Díky pracovitosti a šikovnosti zajistí hezký domov.

VYDRA


Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem i roztomilé zvíře. Byl to symbol něčeho nového. Vydra přinášela naději a sílu pokračovat v započaté cestě. Díky optimismu a životnímu nadšení zvládají tito lidé nesnáze neobyčejně lehce. To, co jeden vidí jako svízel nebo těžkost, chápe Vydra jako výzvu, hru. Ke všemu přistupuje s humorem, dokáže podržet i v těch nejhorších chvílích. A tak bývá ve společnosti oblíbená. Lidé v tomto znamení se lehce skamarádí. Bývají nadaní, vynikají aktivitou, pracovitostí, mají neobyčejný smysl pro spravedlnost. Nejednou mívají nápady, jejichž realizace končí nejdál někde v polovině, většinou jsou schopni udělat jen první krok. Jejich představy a plány jsou většinou reálné jen v jejich fantazii. Neumí rozlišit utopii od uskutečnitelných vizí. Potřebují někoho, kdo by je podržel „na zemi“. I když si to nepřipouštějí, konstruktivní kritiku potřebují, jinak by zbytečně spotřebovali příliš energie a času na realizování svých nerealizovatelných projektů. Jsou nestálí, zásadní věci neumí brát příliš vážně. Možná by bylo dobré, aby se tito lidé naučili určité disciplíně, pak se v jistých záležitostech snad dostanou dál, než jen do půli cesty. Dejte si pozor, Vydry bývají dobrými kamarády, ale díky jejich přelétavé povaze můžou společnost, ke které se hlásí, změnit ze dne na den. Pokud jim něco přestane vyhovovat nebo se cítí být příliš svázáni, prostě zapomenou a přidají se jinam. Podobně je to i v partnerském soužití. Neobejdou se bez volnosti, neumí se usadit. Řeknou-li „navždy“, je to nejdéle na pár let. Vydra není příliš domácký typ.

VLK


V evropské kultuře bylo toto zvíře štvancem, který byl určen k záhubě. Vlk byl znamením ďábla, v pohádkách představoval zlo, jeho tesáky znamenaly smrt. V indiánské mytologii byl asi „nejpoužívanější“ bytostí, objevuje se v mnoha historkách, příbězích. Byl uctíván pro jeho nadpřirozené a mystické schopnosti. Vlka bylo ve volné přírodě dost obtížné spatřit. Pokud se tak stalo, považovali to indiáni za veliké štěstí. I když se to nezdá, je totiž tenhle tvor velice plachý a citlivý. Lidé narozeni v tomto znamení jsou citliví ve dvou směrech. Směrem vně ze skupiny, ve které žijí, projevují právě plachost, nesmělost a ostýchavost. Naopak směrem dovnitř, tedy k ostatním členům jejich „smečky“, se chovají velice starostlivě, intuitivně vycítí potřeby druhých, dokážou pochopit a pomoct. Jsou to velice jemné povahy. Bojí se dát své emoce plně znát, často je skrývají a drží se v ústraní. Jsou dobromyslní, srdeční a důvěřiví. Často se však stávají terčem jiných jedinců, kteří je zneužívají. Není divu, že před okolní skutečností utíkají do svého snového světa, staví si bariéry, které je mají ochránit. Raději si svůj život naplánují a vymyslí ve své fantazii. Se zájmem se pak věnují různým tajemným záležitostem, mají blízko k věcem, které jsou mimo hmotnou realitu. Je-li však nejhůř, dokážou se vyburcovat k mohutné obraně, leckdo by to do nich neřekl. Pozor, dají potom jasně na srozuměnou, že vlk je šelma. Na životní cestu potřebují partnera, který by ho schoval pod ochranná křídla, který by ho chránil. Takový člověk pak na oplátku dostane skvělého druha, vždy připraveného pomoct, vyslechnout a pohladit.

SOKOL


Sokol je dravec. Bystrý pozorovatel schopný kdykoli a okamžitě vystartovat za svou kořistí. Myslí, že není třeba plánovat, prostě jen v pravý čas reagovat. Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy startuje vícekrát než uloví. To ho však neodradí, alespoň se poučí pro příště. Úspěch se pak dříve či později určitě dostaví. Zdravý rozum mu občas zatemní temperament, náhlé emocionální vzplanutí a pak reaguje velice prudce. To však může být velká chyba. Jeho prudkost se projevuje i v mezilidských vztazích. Lidé tohoto znamení jednají s ostatními přímo a upřímně. Přetvářku nenávidí. Bývají dobrými zaměstnanci, díky své aktivitě a svědomitosti. Nemají rádi lenochy či prospěcháře. Nejednáte-li se Sokolem na rovinu, je pak naprosto nepříčetný a jde proti vám. Občas se mezi těmito jedinci vyskytnou poněkud sobecké, hrubé a bezohledné povahy. Pak je lepší nestát jim v cestě – chodí totiž přímo, bez oklik. V opačném případě boji neuniknete. Měli by se naučit naslouchat jiným, naučit se dialogu. Pro svou lásku dokáže udělat mnoho, ale umí se pořádně rozzlobit. A je-li někdo, kdo se kolem jeho partnera točí až příliš, hned na něj zaútočí. Sokolové by mohou být hrdí, ale také musí umět dělat kompromisy a nezapomenout na to, že ne každý je jejich nepřítel.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023