Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

TABULKA

EGYPTSKÁ ASTROLOGIE


V kultuře starého Egypta byla astrologie považována za dar bohů. Jednotlivá znamení horoskopu byla spojována s různými bohy a jejich vlastnostmi. K určitému božstvu bylo vždy přiřazeno a vymezeno konkrétní období roku. Znamení bylo celkem jedenáct. Každé z nich mělo vlastní charakteristiku, která vycházela jednak z egyptské kultury a jednak z pozorování lidského chování.

CHARAKTERISTIKY jednotlivých znamení

AMON - RA
MUT
ISIS
HORUS
GEB
SECHMET
TOTH
SETH
OSIRIS
ANUBIS
HATHOR

AMON-RA


Amon - bůh plodnosti patřil k nejvýznamnějším bohům starého Egypta. Byl to jeden z hlavních stvořitelů života na zemi. V podobě hada byl prý prvním živým tvorem v pradávných vodách, kde oplodnil kosmické vejce, ze kterého povstal život. Jeho manželkou byla bohyně Mut. Později se jméno Amon spojilo se jménem slunečního boha - Ra.
Věřilo se, že narodit se ve znamení tohoto boha znamená velké štěstí, neboť život poskytne právě těmto zrozencům nezvyklé příležitosti. Jsou nezávislý, originální a plní geniálních myšlenek. Mění budoucnost lidstva. Není proto divu, že je mezi nimi mnoho učenců, vědců, badatelů a vynálezců. Jsou to v podstatě idealisté až utopisté, vždy budou věřit v lepší zítřky. Problém nastane pokud jim začnete jejich neuvěřitelné nápady vymlouvat. Jsou totiž velmi paličatí a za svými ideály kráčejí hlava nehlava, i kdyby je to mělo stát víc než dobré živobytí. Výraznou vlastností je jejich fantazie a nadšení pro věc. Nikdy nebudou pracovat pouze pro peníze, vždy musí být přítomna trocha zájmu a spoustu seberealizace. To, co je baví, dělají s velkou chutí, a to, co je nebaví, po nich raději nechtějte, z výsledku budete rozladěni jak vy, tak oni. V citech jsou velkorysí, možná až příliš. Někdy můžete mít pocit, že jim na vás vůbec nezáleží. Nenechte se mýlit, jejich city jsou upřímné, ale jen poněkud zdrženlivé. Bývají věrnými, oddanými a spolehlivými přáteli.

MUT


Krásná bohyně Mut byla manželkou Amona. Je patronkou lidí, ke kterým se osud často nestaví spravedlivě. Obdaří je proto bojovným duchem, vynikajícím intelektem a skvělou intuicí. Díky těmto vlastnostem se pak lidé v tomto znamení dostávají do výsluní světa častěji než ostatní. Výrazné osobité kouzlo a charizma jim pomáhá překonávat obtíže života více než spolehlivě. Těmto lidem nikdo neodolá. Nicméně jejich volba životního partnera většinou není nejšťastnější. Měli by být opatrní a svou lásku nenabízet celému světu. Tito lidé jsou praktičtí, své povinnosti a úkoly si dokáží velmi dobře zorganizovat. Vždy jsou mezi prvními, nic jim neunikne. Objeví nové možnosti tam, kde jiní vidí vyprahlou poušť. Jsou ale také značně netrpělivý, podráždění až zlostní. Zásadně se nezabývají myšlenkou, že by druzí nemuseli být tak rychlí a bystři jako oni. Nepochopí - li někdo okamžitě, co chtějí nebo zamýšlejí. Dokáží pak dát najevo svou nelibost s patřičnou dávkou jízlivé ironie. Na druhou stranu právě tito lidé se o druhé dokáží starat s dojemnou péčí a dokáží jim poskytnout účinnou pomoc v pravou chvíli. Nejšťastnější léta prožívají mezi 40. a 50. rokem života.

ISIS


Nejslavnější egyptská bohyně je pokládána za dárkyni a ochránkyni života. Věrná a oddaná Isis je posilována vroucí láskou ke svému manželovi Osirisovi. Pověstný je její upřímný vztah k synovi Horovi, se kterým bývá často znázorňována
Lidé narození v tomto znamení bývají přitažliví, milí, společenští a velmi vtipní. Milují svůj domov, do kterého dovedou vnést harmonii. Stmelují celou rodinu, pomáhají jejím slabším členům bez jakéhokoliv pocitu sebeobětování. Jsou skvělými rodiči, své děti vychovávají s láskou, s porozuměním, ale i přísností. Jsou to lidé všestranně nadaní a s velmi vyvinutým smyslem pro umění. Jejich kreativita, fantazie a hravost nemají konkurenci. Mají spíše klidnější povahu a jsou trpěliví. Za svým cílem jdou vždy s velkou výdrží. Pevnou vůlí a odhodlaností překvapují své okolí, neboť se zdá, že v jejich křehkém těle žádná síla nesídlí. Bývají přizpůsobiví a vstřícní ke všem novinkám. Rozhodují se rychle, více spoléhají na vlastní pocity a dojmy než na rady druhých. Tím si často škodí, protože kdyby si nechali poradit od zkušenějších, proplovali by životem přece jen snadněji. Svou svéhlavostí si připravují mnoho životních utrpení. Faktem však zůstává, že chráněnci bohyně Isidy vydrží všechno, jejich schopnost regenerace je neuvěřitelná.

HORUS


Tento egyptský bůh s ptačí hlavou je synem bohyně nevyčerpatelné štědrosti Isidy a boha Osirise. Je symbolem boje Světla proti Temnotě a nabádá ke spravedlnosti. Podle egyptské mytologie za pomoci své matky svedl legendární boj s tyranem Sethem. Horus zvítězil, obnovil řád a stal se prvním svrchovaným bohem sjednoceného Egypta.
Lidé tohoto znamení vynikají touhou seberealizace, mají vrozenou potřebu uplatnit se. K tomu jim nebesa nadělila vynalézavost, obratnost, síly a vynikající paměť. Dokáží nahromadit neuvěřitelné množství informací, jsou skvělými řečníky, v diskusi jim nikdo nestačí. Pokud jste vyzváni ke slovnímu souboji s těmito zrozenci, vzdejte to, nemáte šanci. Často ani nemáte šanci dostat se ke slovu. Jejich upovídanost je totiž pověstná. Snad proto bývají poněkud indiskrétními společníky i důvěrnými přáteli. Chcete - li skutečně něco uchovat v tajnosti, raději jim to neříkejte. Chráněnci boha Hora bývají velkými pracanty, ale výsledky často neodpovídají jejich úsilí. Jsou totiž roztržití, jejich zájmy se tříští a také postrádají trpělivost. V lásce jsou naopak velmi vynalézaví, jsou mistry flirtu. Dokáží žít s více partnery, aniž by některý z nich pojal podezření, že je jim jejich milý nevěrný. Proto by do manželství lidé v tomto znamení měli vstupovat až ve vyšším věku. To je totiž větší pravděpodobnost, že nabyté zkušenosti z mládí partnerský svazek v podstatě utuží.

GEB


Egyptský bůh symbolizující mateřství, plodnost, úrodu a sklizeň v sobě skrývá klasický ženský princip - touhu podrobit se a obětovat se. Lidé narození v tomto znamení jsou pravými romantiky, žijí ve svých snech o hrdinných princích, krásných a křehkých princeznách a zlých čarodějnicích, které chtějí pokazit jejich společné štěstí. Bytostně touží po harmonickém a klidném životě. Ale jelikož zároveň dobře vědí, že se je pouze sen, trpí pesimistickou povahou. Jsou spolehliví, zdrženliví, skromní a klidní. Velmi by jím pomohla větší sebedůvěra ve vlastní síly, a to především v mezilidských vztazích. Vynikají totiž v umění empatie, druhým rozumějí, chápou jejich bolesti a radosti jako málokdo. Pouze si nesmějí ostatní idealizovat, pak se zpravidla dostaví zklamání, které často vede až k zatrpklosti. Jsou pilní, pečliví, při řešení pracovních úkolů potřebují čas na rozmyšlenou, nikdy na ně nespěchejte. Věřte, že i rozvážnost vede k cíli. Stres a spěch jim výslovně škodí, pod silným tlakem okolí mohou i vážně onemocnět. V lásce jsou milí, citliví, starostlivě láskyplní, trápí je ovšem neustálá představa ztráty partnera. Pokud jim dopřejete v lásce jistotu, jsou ideálními v manželství.

SECHMET


Mocná lví bohyně, strážkyně pekla a spravedlnosti, je symbolem řádu a jasu. Sluneční bůh ji vyslal na svět proto, aby zničila vzpurné lidstvo. Podle egyptské mytologie byly nakažlivé nemoci jejími zlými posly. Její srdce nezná soucit a útrpnost, proto zcela spravedlivě trestá všechny bez rozdílu.
Lidé tohoto znamení jsou velmi silní, charakterizuje je pevná vůle, sebevědomí, vytrvalost a tvořivá energie. Mají skvělé pozorovací schopnosti, všímají si věcí, o které ostatní vůbec nezavadí, a dokáží i z mizivé informace vytěžit maximum. O sobě nemají pochybnosti, jsou prostě nejlepší. K cíli se ženou rychle a přesně. Jejich vynikající instinkt dostat kořist je zradí jen málokdy. A navíc často oplývají takovým fyzickým půvabem, že popletou hlavu kdekomu. V lásce ovšem nejsou jednoduchými partnery, počítejte s vysokými nároky a s absolutní volností. Milují sice vášnivě, ale ne trvale, lehce podléhají vábení svých mlsných smyslů. A jelikož velmi dobře ví, že trpí, když žijí sami, zásadně se vyhýbají osamělému životu. Počítejte s tím, že manželství s nimi je vždy jízda na horské dráze - krásná, ale velmi dobrodružná. V práci jsou jako všude jinde naprosto skvělí, výkonní, charizmatičtí vůdci, za kterými kráčejí celé národy - buď do ráje nebo do pekel.

TOTH


Egyptský bůh s ptačí hlavou, který je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí. Jeho jasnozřivost odhalovala lži, podvody a krádeže.
Nositelé tohoto znamení patří k nejpraktičtějším a nejproduktivnějším lidem. Vynikají v plnění svěřených úkolů, jsou pilní, pečliví a přesní. Nikdy nepochybují, a pokud ano, tak to nikdy nepřiznají. Kritiku absolutně nesnášejí. Mají sklon odporovat všemu, co se neslučuje s jejich představami o životě. Zvlášť nepříjemné dokážou být, pokud činnost ostatních podléhá chaosu a nepořádku. Bývají náladoví, podezřívaví a krajně nedůvěřiví. Jejich zrak každého propíchne a zpytavě zkoumá všechny nepravosti, odchylky a nepřesnosti. Přesto nikdy nezůstávají bez přátel a velkého vlivu. Na ostatní lidi totiž působí tajemně a hloubavě. Jedinci narození v tomto znamení jsou obětaví, dokáží druhým vytrvale a ochotně pomáhat, čehož ostatní lidé vydatně zneužívají. Proto by chráněnci boha Totha měli být na sebe opatrní. špatně snášejí fyzickou či psychickou námahu. Při překročení určité meze u nich dochází k vážným zdravotním problémům. Ve společnosti a v lásce jsou spíše ostýchaví a bázliví. Málokdy dávají najevo své city, které ovšem mohou být hluboké a silné. Někdy upadají do opačného extrému, aby neukázali, jak moc jim na partnerech záleží, obrňují se jakousi falešnou cudností. Pokud se druhým podaří pancíř studu rozbít, získají v těchto bytostech skutečně šťastné a milující druhy.

SETH


Podle egyptské mytologie je to bůh války, bouře a pouště. Bůh Horus jej porazil, a proto Seth bloudí světem jako vyhnanec, pronásledován úmorným a neúprosným sluncem. Aspekt exilu jej povyšuje na boha svobody.
Nositelé tohoto znamení řeší po celý život otázku míry svobodného rozhodnutí. Jen oni znají různé možnosti volby, a proto hledají správnou odpověď, která však neexistuje. Touží po harmonii, duševní rovnováze, ale ta se obvykle nikdy nedostaví. Neustále je trápí úzkost z nesprávné volby. Naopak velmi rozhodnými mohou být v okamžiku, kdy se setkají s nespravedlností. Okamžitě se stávají nekompromisními a neúnavnými bojovníky za pravdu. A na své těžce nabyté pravdě trvají. Absolutně nesnášejí jakýkoliv nátlak. Najednou je pryč jakákoliv obava, úzkost či strach. Materiální hodnoty je příliš nezajímají, pozoruhodné je, že v životě nikdy nestrádají, málokdy se ocitnou bez prostředků. Díky své vrozené diplomatičnosti jsou skvělými vyjednávači znepřátelených skupin. V každé byť sebehorší situaci dokáží najít kompromisní řešení. V tomto okamžiku se z boha války stává patron smíření. Ke svému duševnímu růstu potřebují náklonnost a oddanost milujícího partnera.

OSIRIS


Tento bůh je nejčastěji zpodobňován s korunou, žezlem a důtkami, byl bůh podsvětí a vegetace. Symbolizoval nevyčerpatelnou sílu přírody. Manželkou mu byla jeho sestra - bohyně Isis. Nositelé tohoto znamení jsou lidé s velmi bystrým uvažováním, inteligentní, aktivní a neobyčejně zvídaví. Vždy chtějí všemu přijít na kloub, nelitují jakékoliv námahy, jen aby se dozvěděli vše, co potřebují. Svými přesně formulovanými dotazy dokáží být i pěkně nepříjemní. Lhát se jim nevyplatí. Chtějí být dokonalí a dokonalí musíte být i vy. Jsou velmi náročnými partnery, neodpustí vám ani malé selhaní, natož nějakou chybu. Své city dokáží mistrně maskovat, takže ostatní často neví, co si doopravdy myslí. Také těžko odhadnete jejich chování, jsou poměrně nevypočitatelní. Stává se,že vás ráno překvapí milým úsměvem, ale už za hodinu vás za něco seřvou. Ale právě nevyzpytatelnost činí z těchto lidí tak přitažlivé a originální osoby. Bývají fyzicky zdatní, dobře snášejí jakoukoliv námahu. Pouze psychika je někdy zradí. V zaměstnání jsou stejně úspěšní jako v každodenním životě, mají velmi dobrý talent rozpoznat vhodnou příležitost. Přiklání se ke všemu záhadnému a mystickému.

ANUBIS


Byl to egyptský bůh se psí hlavou, kterému se přisuzovala schopnost balzamovat těla zemřelých. Je symbolem přechodu duše z jasného dne do posvátných míst.
Snad proto, že tento bůh byl symbolem hranice mezi životem a smrtí, lidé narození v tomto znamení milují riziko, dobrodružství a hazard. Tato touha po nebezpečí je často vhání do velmi komplikovaných životních situací, ze kterých ne vždy vyjdou bez újmy. Jenomže oni milují svět, kde se něco děje, svět plný vzrušení, jiný by je ani nebavil, proto se po hlavě vrhají do stále nových zážitků. Většinou se již v raném mládí dokáží postavit sami na nohy. Velmi dobře vědí, čeho chtějí v životě dosáhnout, a také toho dosáhnou. V podstatě jsou sobečtí, dělají, co se jim zrovna zlíbí, a chcete-li s nimi žít, musíte se jejich klopotnému tempu přizpůsobit. Nicméně nudit se rozhodně nebudete. Přichystají vám sice životní běh v pořádném tempu, ale plný skvělých zážitků. Navíc jsou věrnými partnery a druhé dokážou milovat, i když se v nich zklamou. V lásce nikdy nezahořknou. Chráněnci boha Anubise jsou nezávislí, jedineční, originální a mají krásnou schopnost malých dětí - nadchnout se pro každou hloupost na světě.

HATHOR


Nejsložitější z egyptských bohů - bohyně Hathor - byla znázorňována v podobě zvířete s kravskou hlavou. Byla vládkyní žen a patronka zasvěcených. Symbolizovala smrt a znovuzrození.
Nositelé tohoto znamení mají vzácnou vlastnost - jsou moudří. Nehoní se za pomíjivými krásami světa, ale dokážou ocenit věci, které jsou skutečně podstatné. Proto však často zůstávají osamoceni. Svými myšlenkami a nápady šokují okolí, které je nechápe. Není ale vůbec jisté, zda oni chtějí, aby je chápalo. Tito lidé jsou originální za každou cenu. Vydělují se ze společnosti. Chtěli by, aby všechno klapalo podle jejich řádu, protože oni sami se měnit nemíní z pocitu, že dospěli k dokonalosti. Je to v podstatě pravda, jsou skutečně na pomyslné cestě duší nejdále. Háček je v tom, že jejich vševědoucí letora je poněkud omezující. Pokaždé budou potřebovat druhé, kteří jim pomohou dotáhnou jejich geniální nápady do zdárného konce, jim samým na to chybějí fyzické síly. Jsou oblíbení pro svůj skvělý přehled, lidé je často žádají o dobrou radu nebo pomoc. A jejich pomoc dokáže být skutečně účinná. Jen je raději nekritizujte, boží dokonalosti se nic nevytýká, boží dokonalost je prostě dána a vy na ní musíte vyrovnat. Pokud na tuto hru nepřistoupíte, získáte velmi oddaného, vděčného a milujícího partnera, který vás nikdy nenechá padnou do prachu životních cest.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023