Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

TABULKY
CHARAKTERISTIKY
ČÍNSKÁ SYMBOLIKA

ČÍNSKÁ ASTROLOGIE


Každá civilizace má svou astrologii. Nejstarší a nejpropracovanější je pravděpodobně právě čínská. V klášterech byly nalezeny její základy staré již pět tisíc let. Kalendář západní astrologie je odvozen od pohybu Slunce. Čínský kalendář je však odvozen od pohybu Měsíce. První lunární kalendář byl vytvořen v roce 2637 př.n.l..Každému roku v kalendáři je přiřazeno jedno z dvanácti znamení čínského zvěrokruhu (myš, buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, opice, kohout, pes a vepř). Tato dvanáctiletá perioda se ještě kombinuje s pětiletou periodou, kdy se střídá 5 elementů (kov, voda, dřevo, oheň, země) a dále se kombinuje s dvouletou periodou, střídá se náboj (Yang a Yin). Vznikla celá řada legend o zařazení zvířat do zodiaku a jejich vzájemném pořadí. Asi nejznámější je ale legenda, která vypraví o tom, jak Buddha pozval všechna zvířata na poradu. Přišlo jich pouze dvanáct a ta se stala zástupci čínského zodiaku. Jsou seřazena v pořadí v jakém se dostavila na setkání. Projdete-li si všechny odkazy naleznete o čínské astrologii a čínské symbolice mnohem víc.

POJMY - doplnění horoskopu


1. ČÍNSKÝ LUNÁRNÍ KALENDÁŘ

Základním kritériem časomíry tohoto kalendáře je Luna, jak již vyplývá z názvu. Je známo mnoho důkazů o tom, jak Měsíc ovlivňuje přírodu a působí na člověka samotného - na jeho psychický a fyzický stav. Není třeba zdůrazňovat, že magnetická síla Měsíce se projevuje především na vzedmutí všech vodních ploch. Perioda přílivu a odlivu je tzv. lunární den (trvá 24 hodin 50 minut 28 vteřin) a ten je nejnižší jednotkou lunární časomíry. Základní jednotkou je lunární rok. Rok má 12 měsíců po 29 a půl dnech. Počátek každého lunárního měsíce odpovídá našemu novu. Lunární cyklus je prostřídání roků stejného znamení a zároveň stejného prvku. Tento cyklus trvá 60 let.

Zajímavosti:

Původní kalendář se nazýval Císařský lunární kalendář a sloužil především císaři, případně pověřeným duchovním čí světským správcům říše.

První promyšlený kalendář v Číně byl sestaven 2637 let př.n.l.

Dodnes se v Hongkongu a na Tchaiwanu sestavuje ucelený lunární kalendář. Samozřejmě neslouží jen císaři, ale řídí se jím milióny lidí v Číně a okolních zemích.

Užití a zajímavosti lunárního kalendáře mají velký význam také pro zemědělství, mnoho lidí se jím řídí.

2. ELEMENTY

Při rozboru osobnosti se nevychází pouze z příslušného znamení, ale také z jednoho pěti prvků (kov, voda, dřevo, oheň, země), který příslušné době náleží. Vychází z poslední číslice roku narození.

KOV: je spojován s západem, podzimem, chladem a smutkem, řadí se k němu barva bílá (podrobnější řazení k barvám je podle pěti druhu kovů známých ve starověku). Je ovládán Venuší. Symbolizuje neochvějnost a úspěch. Lidé narození pod tímto prvkem jsou tedy velice rozhodní, neradí se podřídí a zakládají si na prosazování svého vlastního směru, což se jim obvykle vyplatí. jsou tvrdí a nekompromisní. Kov značí schopnost a oblibu mluvení. I když to nemusí být znát, bývají žárliví, sobečtí a požitkářští.

VODA: je ovládána Merkurem, ale je také přirozeně spojována s Měsícem, jenž vodu ovládá. Symbolizována je barvou modrou, zimou a chladem. Lidé narození v tomto znamení jsou komunikativní a obratně ovlivňují druhé, avšak nebývají většinou vládci, spíše dobrými diplomaty či advokáty. Bývají nadáni telepatii a intuicí a dobře toho využívají. Voda značí schopnost pozorného, citlivého a obohacujícího naslouchání.

DŘEVO: v lidové symbolice se využívá konkrétních vlastností mnoha druhů stromů a keřů. Nejvýraznějším zástupcem je mnohostranně využitelný bambus. Často se nachází v kombinaci s různými rostlinami a tím symbolizuje vytrvalost, odolnost a užitečnost. Je spojováno se zelenou barvou a jarem. Ovládáno je Jupiterem. Je symbolem pevnosti a věrnosti a tak se lidé, kterým dřevo vládne vyznačují silným molárním cítěním. Mají schopnost kolektivní práce a rádi se zapojují do nejrůznějších činností. Jsou kamarádští, dřevo jím dává zemitý rozum a přirozenou inteligenci. Stále něco začínají a úspěšně rozvíjejí. Dokáží naslouchat a zachovat tajemství. Bývají oblíbení.

OHEŇ: Je spojován s jihem a červenou barvou, létem a horkem. Je znakem nebezpečí, strachu, zuřivosti, krutosti, prudkosti a smyslnosti. Vládne mu planeta Mars. Značí schopnost vnímavého a tvořivého vidění. Lidé zrození v jeho znamení jsou velmi dobrými vůdci. Mají schopnost motivovat jiné. Dovedou své motivy agresivně prosazovat. Ostatní přitahují svým jasem, energii a odvahou. Bývají až příliš sebejistí. Nebojí se rizika a často do něj vstupují.

ZEMĚ: Symbolizuje jí žlutá barva, konec léta, vlhkost. Jsou pod nadvládou Saturnu. Země značí schopnost tvůrčího přemýšlení. Lidé pod její nadvládou jsou praktičtí a inteligentní. Dobře organizují a své podřízené dokáží motivovat k velkým výkonům. Země pochází ze všech prvků a všechny prvky obsahuje. Dává lidem logické myšlení a zodpovědnost. Mívají úspěch. Řídící činnost konají s úsměvem.Jsou objektivní. Nejsou zbrklí a své konání pečlivě promýšlejí.

3. NÁBOJE

V celém lunárním cyklu se stále střádají dva různé náboje. Kladný + a záporný - . Yang a Yin. Ovlivňují také jednotlivé živly. Když jeden rok působí Yang .. + a druhý rok Yin .. -. Pak také jeden rok dává tvrdost a druhý měkkost a tím například ovlivňuje jeden stejný živel pokaždé jinak.

YIN = náboj - : Yin je typ spíše zjemnělý. Je to typ spíše pro noc, než den. Řadí se k němu pojmy klid, negace, ne, černá, prázdnota, pasivita, žena, introvert. Často se uzavírá do sebe. Člověk pod tímto nábojem mívá zaoblené tvary a je střední postavy. Má měkké, ale vyvinuté svalstvo, výtečnou tělesnou kondici a dobré zdraví. Neusmívá se často. Rád bývá ve středu dění. Přestože má velké sebevědomí, velmi se obává neúspěchu.

YANG = náboj + : Yang je typ silný. Typ více pro den, než pro noc. Řadí se k němu pojmy pozitivum, ano, bílá, den, plodnost, aktivita, mužnost, extrovert, zrod. Pro člověka pod tímto nábojem je typická otevřenost. Bývá štíhlý a pružný. Rád se směje. Nerad si připouští nějakou chorobu a odmítá léčení. Je individualista. Bývá inteligentní, nezávislý, někdy až podivínský. Nemá pochopení pro nadvládu. Vyznává volnost, samotu a kontakt s přírodou.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023