Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

ŽIVLY


Učení o čtyřech živlech si od astrologie nelze odmyslet. Přesto na rozdíl od systému tří kvalit neodpovídá nejstarší astrologické tradici. Nevyplývá tolik z pozorování jako spíše z mysticko-filozofických úvah, jež mají své kořeny v řeckém starověku. Zvěrokruh nás spojuje se čtyřmi základními principy života - živly. Vztahují se k nejzákladnějším energiím, které známe nejen jako abstraktní pojmy, ale i skutečné fyzické jevy. Ke každému živlu se řadí tři znamení a proto tato seskupení nazýváme jako "triplictity". Čtyři živly také symbolizují vnitřní, duchovní energie usazené hluboko v našich duších. Živly jsou vlastně tokem energií, které tvoří univerzální životní model v každém jednotlivci stejně jako v kosmickém celku. Můžeme si to představit jako model, tok a proměnu energie, s tím, že každý z nás je v různém vztahu ke čtyřem energiím, symbolizovaným živly, v závislosti na tom, jak jsou poměrně zastoupeny v diagramu. Znamení téhož živlu se v diagramu nacházejí vždy na vrcholu rovnostranného trojúhelníku (ve vzájemném úhlu 120°). Vzniklé rovnoramenné trojúhelníky se nazývají "trigony". Symbolické znaky živlů mohou být napodobením právě těchto trigonů.

Jak zjistit svůj živel?

Téma živlů

Abyste našli téma živlů v diagramu, jednoduše sečtěte počet planet v každém živlu, Slunci a Měsíci přiřaďte dva body, jeden bod každé jiné planetě. Připočtěte živel ascendentu, také za dva body. Pokud získáte jeden nejvyšší součet, převládá jeden živel. Jestliže neexistuje jeden nejvyšší počet bodů, jedná se o téma smíšené. Pokud jde o smíšená témata, lidé jsou nejvíce ovlivněny živly osobních planet, ale je třeba přihlédnout také k živlům Jupiteru a Saturnu. Živly vnějších planet, jež jsou svou povahou generační, budou mít menší vliv, ale jsou užitečné jako vyvážení. Pokud v diagramu jeden živel chybí, například vzduch, ale některá vnější planeta je ve vzdušném znamení, pak diagram přesto živel vzduchu obsahuje, i když neosobním způsobem. Chybějící živel znamená nerovnovážný stav, v ideálním případě budou v diagramu zastoupeny všechny čtyři živly. Když tato situace nastane (a není tak neobvyklá), chybějící živel lze "dodat" vědomou snahou se na něj naladit. Jestliže například chybí země, je možné ji přidat prací na zahrádce, manuální prací anebo jen sezením na holé zemí a vnímáním přírody.

OHEŇ


- skupinu ohnivých znamení tvoří Beran, Lev, Střelec
- oheň je oslnivý, vzrušivý, nadšený
- Oheň míří neustále vzhůru a pohybuje se rychle kupředu. Přitom dává energii ve formě tepla a světla. Aby se však mohl rozvinout potřebuje hořlavou látku, jíž se bude živit a kterou bude zároveň ničit.
- Energie ohně je oslnivá. Je vzrušivá a nadšená. Ohniví lidé jsou spontánní, rychlí, plni proudící energie. Mohou se jevit jako egocentričtí anebo naopak příliš objektivní. Jsou odvážní, mají sebeúctu a sílu, jež náhle vzplane, silnou touhu po sebevyjádření a potřebu svobody. Mají sklon k netrpělivosti, zejména pokud jde o zemská a vodní znamení, jako by měli strach, že voda uhasí jejích oheň a země zadusí jejich nadšenou energii svou praktičností. Ohniví lidé jsou nejkompatibilnější s jinými ohnivými znameními anebo se vzduchem, jenž rozdmychává plameny rozptýlené ohnivé energie a inspiruje oheň novými myšlenkami. Ale oheň se může unavit nekonečnými intelektuálními spekulacemi vzduchu, pokud nejsou bez prodlení proměněny v čin.
Beran je patrně nejohnivější ze všech ohnivých znamení - rychlý, impulzivní, netrpělivý, žene se do akce.
Ve Lvu je energie ohně stabilnější - tvořivá, libující si ve vznešených gestech, dramatická, vášnivá.
U Střelce se oheň stává mentálnějším a objektivnějším - hledá, učí se, dychtí rozšiřovat to, co zná.

ZEMĚ


- skupinu zemských znamení tvoří Býk, Panna, Kozoroh
- země je pevná, fyzická, praktická
- Země je nejtěžší prvek a míří dolů. Je na rozdíl od ostatních živlů hmatatelná a pevná, a protože si umí zachovat jednu nabytou formu, symbolizuje stálost a trvání.
- Energie země je mohutná, v úzkém vztahu s fyzickou rovinou a smysly. Zemská znamení jsou známá svou střízlivou praktičností, chtějí výsledky a mají dost trpělivosti a sebekázně, aby jich dosáhly. Mají vrozené porozumění pro svět a jeho mnohotvárnost a také sílu vytrvat, dokud svého cíle nedosáhnou. Trvá jim dlouho, než se rozhýbou, ale zřídka se vzdávají, bez ohledu na to, jak těžká nebo únavná cesta je před nimi. Země vychází s vodou, s ohněm hůř, ale přitahuje ji, avšak vzduch jí připadá jako z úplně jiné planety. Země a vzduch si málokdy rozumějí.
Býk je nejzemštější ze zemských znamení - silně materialistický, vlastnický, flegmatický, tvrdohlavý, neochvějný.
V Panně je země mentálnější a méně tíživá - i když je praktická a žádný snílek, přesto je myslitel.
V Kozorohu dosahuje země svého ideálního výrazu jako znamení vůdce, generála, náčelníka štábu - toho, kdo hýbe a otřásá světem.


VODA


- skupinu vodních znameních tvoří Rak, Štír, Ryby
- voda je plynoucí, intuitivní, imaginativní
- Voda míří vždy dolů a má sklon šířit se vodorovně. Dokáže se snadno přizpůsobit jakékoli formě, potřebuje však k tomu nádobu. Voda proniká látkami a rozpouští je.
- Energie vody plynule proudí a v životě vodních lidí hrají velkou roli různé nepostižitelné věci. Jsou intuitivní, vnímaví a imaginativní, jsou dokonale naladěni na city - své vlastní i jiných lidí. Vodní znamení mají hluboké city, a jejich citové re- li akce mohou sahat od krajního soucitu po totální sebelítost. Jsou si jasně vědomi nevědomých duševních pochodů, které ostatním připadají nejasné a podivné. Oni vědí. Odkud toto jejich vědění pramení, možná nevědí - ale důvěřují svým vnuknutím a jednají podle nich, někdy nezávisle na své vůli, v rozporu s obvyklou realitou. Jsou to mystikové a snílkové, jsou ve spojení s hlubšími dimenzemi života, i když toto spojení nemohou dokázat. Plynou jako voda - dovnitř a ven ' pí. drobounkými trhlinami ve své vlastní i cizí duši. Jsou ponořeni do hloubky svého nitra, zmítáni neviditelnými proudy sem a tam. Voda táhne k vodě, ale pří1iš mnoho vody má sklon vytvářet ostrovy - pocity osamocenosti. Voda dobře vychází se zemí, se vzduchem hůře, ale přitahuje ji. Oheň způsobuje, že voda vře, cítí se nepříjemně, ale voda může oheň uhasit.
Rak je Matkou nás všech - mateřskou ústupnou, pečující, opatrující, živící - lůnem života samotného.
Ve Štíru proudí voda v bezedné hloubce - tajemná a naplněná neznámým. Z jejích temných hlubin vystupují podivné bytosti nevědomé duše.
V Rybách je voda nejvíce ve svém vlastním živlu. Rybám vládne Neptun, vládce moří, a domovem Ryb je říše citu, to nikdy neustávající proudění vnitřního života.


VZDUCH


- skupinu vzdušných znamení tvoří Blíženci, Váhy, Vodnář
- vzduch je prchavý, svobodný, nehmatný
- Vzduch neinklinuje k žádnému určitému směru, je ovšem snadné uvést jej do pohybu. Je neuchopitelný, ale stará se o kontakty mezi věcmi, například jako médium přenášející zvukové vlny.
- Energie vzduchu je efemérní, v neustálém pohybu, jako vanoucí vítr. Sféra vzduchu je sférou mysli, osvobozené od všech fyzických omezení (představte si, že dovedete létat). Je to nehmotná oblast, kde tvar ještě neexistuje a je pouze "v mysli", nicméně je přesvědčivý. Myšlenky musejí předcházet materializaci. Každá budova na zemi nebyla kdysi ničím víc než jen představou v mysli architekta - pouze pomíjivým nákresem na papíře - předtím, než byla přeměněna v tvrdou realitu kamene, cihel a malty. Vzdušná znamení kladou důraz na teorii a pojmy, což je vede k verbálnímu projevu, obvykle skrze abstraktní diskuse. Vzduch si rád udržuje odstup od "chaotických" lidských emocí, raději o nich mluví, než je prožívá. Vzduch má nejraději jiný vzduch, ale spolu nic neudělají. S ohněm vychází dobře, s vodou hůře, ale přitahuje ho. Země vzduch nudí, nebo vzduch má sklon k nedostatku empatie.
Blíženci jsou nejvzdušnějším ze vzdušných znamení - nejabstraktnější a nejintelektuálnější, živí se informacemi všeho druhu, jako se pták živí hmyzem, bobulemi a semínky.
Ve Váhách se vzdušná energie přeměňuje ve vyrovnávání vztahů všeho druhu zvažují, přemýšlejí, uvádějí do vztahu.
Ve Vodnáři je vzduch nejstabilnější - plodí myšlenky, přeměňuje myšlenky v reálné projekty.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023