Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

MĚSÍČNÍ ZNAMENÍ


Oběh Měsíce může být různě dlouhý, záleží na tom, jak počítáme. U nás je používaný synodický lunární měsíc počítá čas mezi dvěma fázemi úplňku a trvá 29 dní, 12 hodin, 44 minut a 2,8 vteřin.
Existují dva, v podstatě rozdílné druhy výpočtů postavení Měsíce: metoda astrologická a astronomická. Astronomická metoda vychází ze Slunce jako středu a udává přesnou konstelaci ve zvěrokruhu - hvězdný obraz, ve kterém Měsíc v tomto čase na nočním nebi stojí. Pro astrologické účely chápeme Zemi, na které žijeme, jako střed vesmíru. A tak se v těchto kalendářích uvádějí znamení zvěrokruhu, v nichž se Měsíc nalézá z pohledu ze Země. Dnes se pak znamení z dvou rozdílných metod liší asi o 30 stupňů. Geocentrické a heliocentrické pozice se následkem toho liší až o čtyři dny.

Pozice Měsíce ve znamení zvěrokruhu naznačuje typ bezprostředních citových reakcí na určité životní situace. Ukazuje na postoje a způsoby chování, které jedinec získal v dětství od své rodiny. Také ukazuje, jak zážitky z raného dětství ovlivňují jeho citové projevy a z toho je možno usuzovat, jak bude člověk reagovat na vnější vlivy a na jednání jiných lidí. To je důležitá informace, máme-li určit, jakým způsobem člověk žije doma, jaký vztah má k matce a ženám obecně. Může vypovídat o tom, jak člověk reaguje na veřejnost vůbec a jaké postoje u něj budou převládat v každodenním životě a doma. Pozice Měsíce ve znamení je také přízračná pro stravovací návyky a oblíbená jídla.

BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROH
VODNÁŘ
RYBY

FÁZE MĚSÍCE PŘI NAROZENÍ
Mnozí astrologové jsou toho názoru, že nejen znamení, ale i fáze, která panovala v okamžiku narození, má velký význam pro lidský charakter. Lidé, kteří se narodili při úplňku jsou jiní než lidé narození při novém Měsíci nebo dokonce během zatmění Měsíce. A samozřejmě hraje při našem narození roli i to, zda se Měsíc nalézal ve fázi ubývání nebo dorůstání.

PRVNÍ ČTVRŤ (nový Měsíc až přibývající půlměsíc)
Je jedno, v jakém hvězdném znamení jste se narodili, máte v sobě něco z Berana. Jste plni nadšení, prudcí a stále hledáte něco nového. Váš životní styl vyjadřuje čerstvou, mladou energii nového Měsíce. Každý začátek je pro vás lehký. Ani neumíte k věci přistupovat jinak než s elánem a nadšením. Tím sice s sebou strhujete jiné lidi, kteří nepřišli na svět s takovou energií, ale máte bohužel i sklon k tomu, že v načatých věcech nepokračujete. Když se začnete nudit, necháte jednoduše druhé viset ve vzduchu - ať dokončí ty věci oni. Vy jste již dávno zase na cestě k novým břehům, kde, o čemž jste přesvědčeni, roste mnohem zelenější tráva.

DRUHÁ ČTVRŤ (přibývající Měsíc až úplněk)
Jste ctižádostiví a máte potřebu dělat něco, co přetrvá. Děláte hodně a je pro vás důležité, aby byly vaše výkony uznávané a aby si jich druzí lidé vážili. Máte proto dobré vyhlídky na úspěch již v mládí. Ale jestli se vám také podaří nahoře zůstat, to závisí na dalších faktorech horoskopu. Ve snaze o úspěch najdete díky své strhující osobnosti vždy někoho, kdo vás bude podporovat. Může se stát, že se i příležitostně odměníte, ale dlouhodobě musí vaši přátelé počítat s tím, že od vás nedostanou nazpět nic. Neboť vy jste sice lásky hodní a jste charismatičtí, ale zároveň naprosto oportunističtí. Lev se ve vás prostě nezapře.

TŘETÍ ČTVRŤ (úplněk až ubývající Měsíc)
Potřebujete hodně kontaktu s lidmi. Přátelství, rodina, kolegové hrají ve vašem životě velkou úlohu. Teplo, které vám tyto vztahy dávají, vás posiluje. Můžete sice i sami dosáhnout mnohého, ale bez podpory, přátelství a podnětů od jiných lidí máte jen polovinu elánu. Z toho, že vás lidé obdivují i podporují při uskutečňování cílů, máte přinejmenším tak velkou radost, jako z vlastního úspěchu. Lidé aktivnější, cílevědomější, úspěšnější a energičtější, než jste sami, obdivujete bezmezně. Ostatně je také možné, že ve vašem životě hraje v nějaké formě významnou roli sex. V této fázi Měsíce se objevuje Štír. A ještě - můžete se těšit na druhou půli svého života. Nejúspěšnější doba pro vás začne teprve až překročíte životní poločas.

ČTVRTÁ ČTVRŤ (ubývající Měsíc až nový Měsíc)
Doděláváte věci, které začali před vámi jiní, řešíte problémy, které způsobili jiní a dlouho se nedostanete k tomu, abyste začali něco vlastního. Taháte kaštany z ohně za celý svět, což děláte na základě většinou instinktivně správného jednání, velmi dobře. Přitom byste byli vlastně docela spokojení, kdybyste nemuseli dělat nic jiného než přehlížet bez velké účasti dění ve světě. Nepotřebujete mnoho a materiální věci už vůbec ne. Poslušně plníte povinnosti, které vám uložil život. Ale nerezignujte: je celkem možné, že projdete v pozdějším životě jakýmsi druhem metamorfózy a že najdete úspěch a uznání na zcela novém poli věku, v kterém většina ostatních lidí již jen odpočívá.

NOVÝ MĚSÍC
Jestli jste přišli na svět při novém Měsíci, využíváte ve svůj prospěch obzvlášť silnou intenzitu této měsíční polohy. Jste dynamičtí a schopni výkonů, ale zároveň vyjadřujete jistou naivitu - všechno je ještě tak nové! A máte tu zvláštnost, že reagujete nezvykle emocionálně a impulzivně, což vám může neustále dělat problémy. Pravděpodobně měla matka ve vašem životě význam zvlášť mocné síly. Protože v této fázi stojí Měsíc symbolizující matku přímo před Sluncem ztělesňujícím pocit vlastní hodnoty, je možné, že lidé narození v novém Měsíci mohou být zastíněni silnou osobností matky. Ostatně jelikož Měsíc a Slunce stojí při novém Měsíci v konjunkci, tedy v tomtéž znamení, reprezentuje nový Měsíc často speciální vlastnosti tohoto znamení.

ÚPLNĚK
Lidé, kteří se narodili pod Měsícem v úplňku, to nemají v životě vždy lehké. Astrologové vypozorovali, že lidé narození při úplňku se dají rozdělit do dvou, očividně naprosto různých skupin typů osobnosti: ti, kteří jsou značně blízko osvícení, a ti ostatní, kteří vypadají, že mají k osvícení ještě velmi daleko, nebo kteří jsou přinejmenším emocionálně narušení. Zvláštní konstelace tohoto Měsíce budí zcela protikladné síly, mezi nimiž se člověk narozený při úplňku zmítá. Která strana nakonec zvítězí, zůstává vždy otevřenou záležitostí a nelze to předvídat. Lidé, jimž se podaří tyto soupeřící potřeby integrovat, mají nezvykle jasné myšlení a nemají zpravidla v životě zvláštní problémy. Kdo s touto situací umí zacházet, dokáže i vše ostatní. Naopak lidé, kteří toho nejsou schopni, se cítí celý život rozervaně a trpí často negativními pocity, které se pak mohou v době úplňku projevit intenzivněji a dramatičtěji. Ale zdá se, že osud dal lidem narozeným při úplňku do života jednu zvláštnost jako jakési vyvážení komplikované situace při narození: Všichni mají mnoho humoru a schopnost umět se srdečně smát svým konfliktům i sobě.

Měsíc v Beranovi


Měsíc v Beranovi ukazuje na nestálou, citově impulzivní povahu. Lidé s touto pozicí Měsíce se často chovají unáhleně a nepřemýšlejí o důsledcích svého jednání. Mohou také náhle vzplanout, ale takové výbuchy temperamentu mívají jen krátké trvání a člověk na ně brzy zapomíná. Často jde o velmi nezávislé lidi, kteří jdou neústupně svou vlastní cestou, ať je správná nebo špatná a nesnášejí vměšování od ostatních. Mohou se pokoušet citově ovládat ostatní a mají sklon brát reakce druhých osobně. Lidé v tomto znamení většinou shledávají sami sebe báječnými. S nadšením a elánem se vrhají do všeho nového a jsou pevně přesvědčeni, že se pro tento projekt nehodí absolutně nikdo jiný než oni. Nezáleží jaké oblasti se to týká, lidé s Měsícem v Beranovi jsou vždy plně nad věcí a příležitostně jdou i hlavou proti zdi. Bohužel trpělivost a výdrž při tolika různých zájmech není jejich silnou stránkou a disciplína už vůbec ne. Když Berani vystřílejí náboje, což se stává většinou velmi rychle, ztrácejí chuť a odstoupí. Rutinu nemohou vystát a dlouhá chvíle v nich vyvolává hrůzu, včetně stárnutí, protože neexistuje nic, co by proti němu mohli podniknout.

Měsíc v Býkovi


Měsíc ve znamení Býka naznačuje potřebu finanční a materiální jistoty, aby se člověk cítil dobře. V Býku je Měsíc velmi silný, protože je zde ve znamení svého povýšení. Citové založení takových lidí je většinou klidné a vyrovnané. Ve finančních a domácích záležitostech mívají většinou zdravý selský rozum. Nadto mají šťastnou ruku v zacházení s rostlinami. Mají-li se pustit do něčeho nového, potřebují většinou nějaký impuls od ostatních. Jakmile už ale jednou začnou, pracují houževnatě a vytrvale. Nejprve dokončí jednu práci a pak se teprve začínají poohlížet po další. Tato pozice přitahuje blahobyt a "příjemné věci života". Tito lidé mají většinou rádi dobré jídlo a materiální pohodlí. Pro svůj duševní klid potřebují stabilní situaci doma. Lidé v tomto znamení se stále snaží, aby se jejich bližním vedlo co nejlépe, mají slunečnou povahu. Peníze pro ně většinou nehrají velkou roli, velmi šikovně se jednoduše starají, aby jich měli dostatek. Když se to nedaří, jsou deprimovaní, ale pak je jistě napadne něco chytrého. Jsou rádi, když se o ně druzí starají s mateřskou péčí. I oni sami jsou krajně starostliví a ideální rodinní lidé. Když je někdo provokuje, vidí skutečně rudě a pak nejsou k uklidnění. Je-li Měsíc v Býkovi nepříznivě aspektován, můžeme očekávat zatvrzelé citové postoje, často také sklon k lenosti a přehnanou touhu k lenosti a přehnanou touhu po materiálním komfortu.

Měsíc v Blížencích


Měsíc ve znamení Blíženců ukazuje na emoce, které jsou spíše kolísavé, měnivé a také na dar rychlého chápání a nápaditosti. Tito lidé mají sklon neustále mluvit, většinou až do té míry, že tím ostatní obtěžují, často v jednom kuse telefonují. Své city se pokoušejí maximálně racionalizovat, takže mnohdy nemívají jasno v tom, co vlastně doopravdy cítí. Často jsou neklidní, někdy nervózní, opakovaně se stěhují a hodně cestují. U této pozice se projevuje sklon k roztříštěnosti, člověk se rychle pro něco nadchne a pak jej to zase rychle přejde. Je-li Měsíc příznivě aspektován a i další faktory horoskopu ukazují na praktické založení, mhou tito lidé díky bohatství svých nápadů hravě zvládat praktické problémy a problémy v domácnosti. Při příznivé dispozici horoskopu může také tato pozice Měsíce znamenat, že jedinec své city podrobuje racionální analýze. Je-li ale Měsíc aspektován nepříznivě, mohou pocity rozum spíš mást. Silné poškození této pozice Měsíce ukazuje na nadměrnou kolísavost, povrchnost a zmatkařství. Tito lidé jsou Měsícem poháněni k reakcím, které často probíhají bez rozumu. Měsíční Blíženci jsou skvělí prodavači, agenti cestovních kanceláří, učitelé, žurnalisté, komunikace je pro ně životně důležitá a řeč představuje jejich životní elixír. Formulují s nadšení, jsou vtipní, zábavní a ozdobou každé společnosti. Neustále musí udržovat kontakt a je jim jedno s kým. Změna je v každém směru nutností, jinak se začnou rychle nudit.

Měsíc v Rakovi


V Rakovi je Měsíc ve znamení, kterému vládne, což naznačuje hluboké a intenzivní city. Může jít o silnou vazbu na matku, rodinu a domov. Proto zde jsou zde také zdůrazněné vlastnosti Měsíce často silněji než u slunečního znamení Raka. Jsou ještě senzitivnější, citlivější a náladovější než Raci sluneční. Lidé s touto pozicí mohou být také dobří kuchaři, dobré "matičky" a starostliví rodiče. Pro svou psychickou pohodu potřebují cítit jistotu doma i v manželství. Jsou natolik citliví na nálady a pocity ostatních, že to až hraničí s mediumistickou vnímavostí. Protože jsou mimořádně citliví na názory a reakce jiných lidí, bývají snadno dotčeni a mají pak sklon se stahovat do své ulity. Je-li Měsíc v Rakovi nepříznivě aspektován, je nutno počítat s mimořádnou kolísavostí citů a se sklonem k nadměrnému ochraňování dětí, které pak taková láska skoro dusí. Domov a rodina jsou pro ně absolutní nutnost. To má pro rodinné příslušníky mnoho výhod, protože se jim v této příjemné a útulné atmosféře dobře daří. Měsíční Raci však mají sklon na někom křečovitě viset a běda, když si to dotyčný špatně vykládá. Potřebují mnohem víc času než jiná měsíční znamení, aby se citově vyrovnali s ránou osudu v rodině. Rádi cestují a milují novinky a změny, ale vždy se cítí nejlépe, když se vrací domů.

Měsíc ve Lvovi


Měsíc ve Lvovi ukazuje na člověka emocionálně hrdého, který má sklon k teatrálnosti a snaží se být v záři reflektorů. Tito lidé mají nevědomou potřebu, aby je ostatní obdivovali a oceňovali. Potřebují trochu romantiky a láskyplné náklonnosti. Mají rádi děti, ale také večírky, umění, sport a zábavu všeho druhu. Mohou být dost egocentričtí, a proto také bývají umínění. Někdy se chovají jako primadony a mají potřebu své city dramatizovat. Projevuje se u nich sklon ovládat ostatní, především ve vlastní domácnosti. Jejich velké vnímavost k lichotkám může občas budit zdání až dětinského vytahování. Jejich dramatizování vlastní osoby by mohlo být až nesnesitelné, jestliže se tito lidé nebudou upřímně snažit o své zdokonalení. Vlivem jejich potřeby milovat a být milován mívají většinou slunné pohodové chování a konstruktivní projev. Chtějí mít dobře vychované děti. Touží po umělecky a krásně zařízeném domově. City jsou silné jak k druhým, tak i k sobě. Přestože Lev je ovládán Sluncem a tak u něj nejsou vlastnosti Měsíce tak znatelné. Tito lidé musejí čas od času slyšet, že jsou ti největší, anebo to tvrdí sami. Příležitostně přeháněnou lásku k luxusu jim obvykle nikdo nezazlívá. Ale sklon k mudrlanství, samolibost a egoismus, které je neustále ženou do popředí, vyžaduje od jejich bližních víc shovívavosti, než je Lev schopen dát dohromady.

Měsíc v Panně


Z Měsíce ve znamení Panny můžeme usuzovat na přesného, pracovitého člověka praktického založení, který dbá na řád a čistotu jak v osobní hygieně, tak v domácnosti. Takoví lidé jsou velmi puntičkářští v otázkách stravování a diety a dbají na své zdraví. Jsou to zpravidla dobří kuchaři a "zdravost" jídla pro ně bývá stejně důležitá jako jeho chuť. Lidé s Měsícem v tomto znamení jsou ostýchaví a neradi se nějak projevují. Nejraději pracují za kulisami, dbají pečlivě na detaily a ochotně pomáhají ostatním. Nekladou žádné osobní otázky, dokud to není bezpodmínečně nutné. Jsou sice zvědaví, ale jen ve vztahu ke své práci a praktickým záležitostem. Téměř umírají touhou, aby byly žádaní a oblíbení. Bez stěžování a s krajním vypětím sil všem pomáhají a radí. Od nikoho nevyžadují, aby ze sebe vydal víc, než jsou schopni sami vydat. Jejich pracovní horlivost je legendární a když je někdo ujistí, že jsou absolutně nepostradatelní, cítí se velice šťastně. Pocit být potřebným je ale také jediný cit, který si přiznávají v celém rozsahu. V něžnostech a veselí se nerealizují. Je-li Měsíc v tomto znamení nepříznivě aspektován, mohou nepodstatné drobnosti brát příliš vážně, a pak mívají malicherný a kritický postoj. Díky perfekcionismu v detailech mohou být pak tito lidé slepí k vyšším souvislostem.

Měsíc ve Vahách


Měsíc ve Vahách ukazuje na velkou citlivost vůči postojům a reakcím jiných lidí, zvláště ale manželského partnera nebo blízkých spolupracovníků. Lidé s touto pozicí Měsíce nesnášejí vulgárnost, neharmonické vztahy je snadno vyvádějí z rovnováhy, a to se pak nepříznivě projevuje na jejich zdraví. Jejich osobní zjev a jejich chování se vyznačuje šarmem a elegancí. Jejich domov je obvykle velmi vkusně zařízen a slouží jako místo setkávání při různých společenských příležitostech. Tito lidé jsou ke každému zdvořilí, přátelští a milí, protože jejich vlastní pohoda záleží na uznání od ostatních. Může to mít tu nevýhodu, že se dají snadno ovlivnit, aniž by náležitě uvážili příslušný postoj nebo způsob jednání. Tato pozice Měsíce může znamenat obratnost v kontaktu s veřejností, ale také přátelský vztah k rodičům, zvláště k matce. Jsou to rození diplomaté. Když se projevují vlastnostmi jako je styl, vkus, šarm a spolehlivost, ukazují svou nejlepší stránku a je radost s nimi být. Pokud však okolí není schopné udržet alespoň trochu zdání neporušeného, harmonického a radostného světa mizí radost trávit čas s nimi a mizí i Váhy. Na nesrovnalosti přesahující jen velmi malou míru prostě nestačí. Ke své duševní rovnováze potřebují partnera, který je doplňuje, když se jim tohoto nedostává, hledají jiného partnera. Je-li Měsíc ve Vahách nepříznivě aspektován, může to naznačovat, že člověk je kvůli své emocionální jistotě příliš závislý na ostatních.

Měsíc ve Štírovi


Měsíc ve Štírovi ukazuje na silné intenzivní emoce, doprovázené umíněnou vůlí. Tato pozice se pro Měsíc nepovažuje za příliš šťastnou, protože Měsíc je v tomto znamení v pádu. Takový člověk má sklon brát své osobní záležitosti příliš vážně, což v určitých případech může vést k majetnickosti a extrémní žárlivosti. Když jsou tito lidé dohnáni do krajnosti, rozhněvají se a přemýšlejí o pomstě - osobní urážky jen tak snadno nezapomínají. Sklon k trucovitosti a pomstychtivosti je závažnou charakterovou vadou, která může s touto pozicí Měsíce souviset - a člověk by se jí měl za každou cenu vyhýbat. Tito lidé mnohdy chtějí změnit celou rodinu a situaci doma a nenápadně ovládat ostatní. Dokáží být velmi neústupní a prosazují své vlastní emocionální touhy. Když však mají jasný směr a správné pohnutky, nezaleknou se žádné oběti, aby dosáhli určitého cíle. Pro všechno, co dělají, mají určitý motiv, i když jejich pohnutky nemusí být vždy zjevné. Sami to nemají lehké a ani to nedělají lehké ostatním. Jsou - v pozitivním i negativním smyslu - intenzivní a vášniví a neuklidní se dřív, než vniknou do nejspolehlivějších v hloubce skrytých emocionálních vrstev. Že svou vášnivostí způsobují i utrpení, s tím shovívavě počítají. Se sobě vrozenou intenzitou se neobávají porušit jakékoliv tabu.

Měsíc ve Střelci


Měsíc ve Střelci ukazuje na poněkud přemrštěnou, idealistickou emocionální povahu. Tito lidé se snaží o dosažení vysokých cílů, ale mnohdy nestojí oběma nohama na zemi. Mohou mít silnou vazbu na tradiční náboženské nebo filozofické názory, které jim v dětství vštípili rodiče. Tito lidé milují cestování a změny místa. Často se usazují v cizině nebo daleko od svého rodiště. Je-li Měsíc ve Střelci nepříznivě aspektován, mohou se u nich projevovat úzkoprsé sektářské názory, spojené s arogancí a jakou si svatouškovskou sebestředností. Někdy se také z osobních, nevědomě motivovaných citových důvodů ztotožňují s určitými společenskými hodnotami a v názorech na sociální témata jim schází objektivita. Zato bývají optimističtí a veselí. Nadchnou se skoro pro všechno a pro všechny velké ideje. Milují vyzvání a jsou se svým rychlým analytickým rozumem schopni vést, ale vždy potřebují někoho, kdo jim odebere zatěžující maličkosti. Vzdělání je pro ně elementární a mají málo trpělivosti s těmi, kteří nejsou duchovně na jejich úrovni, ale kteří si přesto dovolují o nich - s jejich duchovními výšinami - pochybovat. Jejich problém je neklid, s kterým se vrhají z jednoho podnikání do druhého.

Měsíc v Kozorohovi


Lidé s Měsícem v Kozorohu mají zdrženlivý a opatrný způsob projevu a vypadají chladně a nepřístupně. Berou život velmi vážně a citově se ztotožňují spíše s hmotnými než duchovními hodnotami. Tato pozice není pro Měsíc nijak příznivá, protože Měsíc je Kozorohu v exilu. Tito lidé jsou v práci usilovní a ctižádostiví, o úspěch se ale snaží kvůli dobrému postavení a finanční jistotě. Aktivně usilují o získání peněz, moci a postavení pro sebe i svou rodinu - může to skončit tak, že až budou zastávat funkce spojené s velkou společenskou odpovědností, budou sledovat jednostranné egoistické cíle. V otázkách sebehodnocení jsou tito lidé často ostýchaví a nejistí a přitom přecitlivělí na skutečné i domnělé znevažování jejich osoby. Sebepotvrzení nacházejí v tom, že se prosadí a ctižádostivě se snaží o úspěch. Tito lidé jsou hrdí na svůj jasný praktický rozum. Ten jim skutečně spolu s ostatními kvalitami, jako je píle a disciplína, často pomůže k úspěchu. Ale přílišná střízlivost a opatrnost může přispět k tomu, že nemají dost radosti ze života. Vzhledem k ostatním mají sklon k uzavřenosti a nejistotě. City představují něco, co nemohou racionalizovat, a proto pro ně bývají cizí. Je-li Měsíc v Kozorohu nepříznivě aspektován, může se projevovat vypočítavost a snaha dosáhnout moci za každou cenu bez ohledu na pocity ostatních.

Měsíc ve Vodnáři


Měsíc ve vodnáři ukazuje na schopnost sympatizovat s potřebami celého lidstva. U těchto lidí se někdy objevují záblesky intuitivního poznání. Lidé s touto pozicí jsou jaksi neosobně ke všem přátelští. Přítulnost v jakékoliv formě je pro ně nesnesitelná. Nechtějí se zatěžovat citovými projevy a vyžadují naprostou volnost v tom, aby mohli doma odcházet a přicházet, jak se jim zlíbí. V jejich rodině budou pravděpodobně panovat nezvyklé poměry. Jejich domov bývá většinou místem přátelských setkání a otevřený skupinovým aktivitám.Tito lidé mají charisma a nakažlivou schopnost se nadchnout. Tam, kde se jedná o odvahu jít novými cestami, stojí v první řadě. Chtějí šokovat, ale i způsobit změnu společnosti k lepšímu, na vyšší, vykoupenější stupeň. Chtějí svobodu, rovnost a bratrství pro všechny. Negativní stránkou této pozice může být sklon k citové perverzi, umíněnost nebo iracionální potřeba svobody za každou cenu. Může se zde projevovat i strach z osobních citových vazeb, protože to by se rovnalo omezení osobní svobody.

Měsíc v Rybách


Měsíc ve znamení Ryb ukazuje na přecitlivělou emocionální povahu, která jako houba nasává myšlenky a pocity ostatních. Vlivem mimořádné dojímavosti na nevědomé úrovni má člověk pocit psychické zranitelnosti a mnohdy se od ostatních izoluje, aby se citově chránil. Tito lidé mívají silné parapsychologické a mediumistické vlohy, ale když nevezmeme v úvahu ostatní faktory horoskopu, nemůžeme posoudit, zda jsou přijímané vjemy také spolehlivé. Lidé s touto pozicí mají živou fantazii, která se může projevovat v poetických, muzikálních nebo jiných formách umělecké tvorby. Všeobecně jsou laskaví a soucitní a vnímaví k citům ostatních. Snadno se však mohou cítit zraněni a za určitých okolností mohou dokonce trpět stihomanem. Stále se musí zastávat slabších, nebo se angažují pro věc vypadající naprosto beznadějně. Aby uchránili svou duši před zraněním, mají sklon k mániím: alkohol, nikotin a nadměrné požívání potravin jim nějaký čas může připadat jako možnost k úniku před zdánlivě nepřekonatelnými životními problémy. Je-li Měsíc v Rybách nepříznivě aspektován, mohou se projevovat neurotické nebo psychotické sklony a iracionální převaha nevědomí. V některých případech to ukazuje na mimořádnou ostýchavost.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023