Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

KVALITY


Kvality nás spojují s cyklem ročních období, na než instinktivně vnitřně reagujeme, a rozdělují diagram do skupin po čtyřech - "kvadruplicit". Každá kvalita obsahuje vždy jedno znamení ze čtyř živlů, a proto každý živel náleží ke všem kvalitám.


KARDINÁLNÍ OHEŇ (Beran) STÁLÝ OHEŇ (Lev) PROMĚNLIVÝ OHEŇ (Střelec)
KARDINÁLNÍ ZEMĚ (Kozoroh) STÁLÁ ZEMĚ (Býk) PROMĚNLIVÁ ZEMĚ (Panna)
KARDINÁLNÍ VZDUCH (Váhy) STÁLÝ VZDUCH (Vodnář) PROMĚNLIVÝ VZDUCH (Blíženci)
KARDINÁLNÍ VODA (Rak) STÁLÁ VODA (Štír) PROMĚNLIVÁ VODA (Ryby)


KARDINÁLNÍ (STĚŽEJNÍ) ZNAMENÍ
Kardinálnísymbol
Vždy první znamení každého kvadrantu ozřejmuje základní ideu a směřování tohoto kvadrantu, je takříkajíc zdrojem následujícího vývoje, v němž se přijímá a zpracovává daný impulz. Tato znamení se nazývají kardinální (stěžejní), znamení z latinského cardo "stěžeje, závěs dveří", protože do jisté míry představují vstup do kvadrantu. Symbolem kardinálního znamení je šíp mířící vzhůru, který znázorňuje impulz pohybu.
Kardinálrní znamení jsou iniciátoři. Jsou aktivní a sebevědomí, obvykle ctižádostiví a samostatní. Protože každé kardinální znamení představuje první pojev svého živlu, mají rádi začátky všeho druhu. Rádi začínají projekty, ale už jim příliš nezáleží na dokončení toho, co začali. Jsou-li v kardinálních znameních agresivnější planety, jako je Slunce a Mars, pravděpodobně za sebou zanechají nedokončenou práci. Měsíc a Venuše budou mít sklon k nejednoznačným emocionálním situacím.
Beran je prvním iniciátorem zvěrokruhu. Je proslulý tím, že jde příliš do šířky a začíná toho víc, než dokončí. Bezohledně se staví do popředí a vyzdvihuje svou zkušenost. Je to "bystrý mozek", věčně hledá nové cesty, jak projevit svou vitalitu a expresivní ohnivou povahu.
Rak usiluje o uspokojení své vodní povahy a hlubokých citových potřeb zahajováním citových kontaktů. Ačkoli je v ostatních oblastech života poněkud plachý, neváhá navazovat citové vztahy, aby mohl dát volný průchod svým citům. Rak nemá strach být tím, kdo začne, jde-li o inspirující říši citů, instinktů a emocí.Váhy jsou vzdušné, proto jsou společenské a chtějí povzbuzovat mezilidské vztahy všeho druhu, od intimních až po veřejné.
Váhy jsou iniciátorem vztahů, chtějí spojovat, vytvářet harmonii a rovnováhu, uvádět věci do pohybu a umožnit jim hladký průběh.
Kozoroh , jako ostatní kardinální znamení, vyvíjí aktivitu, avšak s ohledem na její účelnost, nebo je zároveň znamením zemským. Zajímá se o užitečnost své práce, její hmotnou prospěšnost a hmatatelné výsledky. Má přehled, nikdy neztrácí ze zřetele celkový obraz a vždy si uvědomuje praktickou stránku toho, co dělá.

FIXNÍ (PEVNÁ, STÁLÁ) ZNAMENÍ
Fixnísymbol
V dalším znamení kvadrantu se téma zhušťuje. Stává se konkrétním a fyzickým, protože pohyb znamení se soustředí a fixuje na jedno místo. Tato znamení se proto nazývají fixní, pevná. Jejich symbolem je kříž v kruhu, který představuje soustředění látky na jedno místo.
Stálá znamení soustředí energii. Jsou to udržovatelé zvěrokruhu. Ačkoli výsledkem může být konzervatizmus, jejich základní funkcí je spolehlivě a důsledně udržovat věcí v každodenním chodu. Jak napovídá samo slovo, stálá znamení jsou umíněná a vzpírají se změnám. Jsou to nesmírně cílevědomí lidé, a je téměř nemožné s nimi pohnout proti jejich vůli. (Tuto vlastnost lze pozorovat dokonce i u velmi malých dětí, které dovedou být velice vzpurné a neposlušné, když se je snažíte dostat někam, kam nechtějí jít.) Jsou obdařeni téměř neomezenou vytrvalostí, trpělivostí a odolností, zřídka se vzdávají a v souboji vůlí jim protivník téměř vždy podlehne, pokud ovšem není také stálé znamení. Naneštěstí stálá znamení někdy nevystihnou ten správný okamžik, kdy je třeba věci nechat být, což ústí v krajní sobectví, jež někdy hraničí s posedlostí.
Býk , zemské znamení, nejstálejší ze stálých, symbolizuje dobu, kdy je jaro v plném Proudu a v hmotné sféře dochází k velké aktivitě. Býk má velké pochopení pro přírodu a veškerý rostoucí život - rostliny, zvířata i děti. Je bankéřem a finančním poradcem přírody, přináší jí schopnost dávat úrodu a umožňuje shromažďovat její bohatství k pozdějšímu využití. Býk chce udržet hmotný majetek a rozmnožit ho.
Lev je ohnivý, přináší nám to nejžhavější léto - je upřeným, planoucím slunečním pohledem, nepolevujícím a nemilosrdným svou intenzitou, jež hodně napovídá o síle jeho vůle. Slunce vládne Lvu a Lev rád soustředí svůj vliv v nějaké formě vlády. Tak jako slunce vládne během dlouhého horkého léta, usiluje i Lev o vládu ve svém okolí. Už jako malé dítě si Lev vytvoří své miniaturní království, kde vládne. A protože léto je časem jako stvořeným pro malé děti, hru a rodinu, je i Lev jejich milovníkem a ochráncem.
Štír symbolizuje soustředění energie přírody na podzim, kdy stromy ztrácejí listí, aby vyrostly znovu na jaře. Štír je znamením smrti a znovuzrození, jeho vodní povaha ho spojuje s instinktem a silami nevědomí. Všechna stálá znamení jsou velmi intenzivní, ale Štír je nejhlubší ze všech, usiluje o to, aby city byly trvalé.
Vodnář jako stálé vzdušní znamení může působit jako protiklad sám o sobě. A přece, představte si, jak dokáže studený vzduch člověka znehybnit, jak štípe a píchá v plicích! Stálý vzduch nelze brát na lehkou váhu. Stálost vzduchu je v jeho mysli, a ačkoli je otevřený novým - i radikálním - myšlenkám, mentální soustředění Vodnáře je takové, že když si jednou něco usmyslí, je nesmírně těžké, pokud ne nemožné, přimět ho změnit názor.

POHYBLIVÁ (PROMĚNLIVÁ) ZNAMENÍ
Pohyblivásymbol
Po fixaci následuje rozmnožení a rozšíření možností daného systému tím, že je dán k dispozici pro další použití. Stabilitu fixní fáze je nutno překonat, aby se mohlo vyvíjet něco nového a aby mohl počáteční pohybový impulz pokračovat na nové úrovni. Tato znamení se označují jako pohyblivá. Symbolicky se pohyblivá znamení znázorňují formami mířícími ze středu ven, formami, které rozšiřují látku do všech směrů.
Proměnlivá znamení jsou pružná. Nejtypičtější pro ně je, že dovedou dělat mnoho věcí najednou a snadno přecházet z jedné činnosti anebo konverzačního tématu na jiné, aniž by vypadli z tempa. Tato jejich proměnlivost logické uvažující typy nesmírně rozčiluje, ale ačkoli se proměnlivá znamení málokdy drží jedné věci, vždy se k ní bez problémů mohou vrátit. Nikdy nesklouzávají do vyježděných kolejí, protože dychtí po rozmanitosti a jsou neuvěřitelně mnohostranní, někdy až do té míry, že jsou roztěkaní. Nicméně jim jejich přizpůsobivost dovoluje měnit se podle toho, odkud vítr vane, aniž by se jím nechali smést. Mohou být manipulativní a někdy se uchylují k dvojznačnosti, aby dosáhli svého.
Blíženci jsou coby vzdušné znamení nejproměnlivější z proměnlivých. Jsou nesmírně pružní a dychtí po změně a mnohostrannosti. Jejich proměnlivost se odráží v jejích ročním období, přechodu jara do léta. Jejich heslem je rozmanítost a libuji si ve své schopnosti se proměňovat. Blíženci mají běžný, normální způsob myšlení, přijímají všechny dostupné informace, aniž by přemýšleli, k čemu jim budou. Milují informace pro informace samé.
Panna je nejmentálnější z proměnlivých znamení. Obvykle je nadaná ve více ,. oblastech a snaží se najit si vhodné povolání, kde by mohla využít své dovednosti sloužit jiným a viděla výsledky svého puntičkářského snažení. I když je stejně přizpůsobivá a flexibilní jako ostatní proměnlivá znamení, nehledá Panna změnu pro změnu samu (jako Blíženci), ale kvůli praktickému využití. Panna zná fyzický svět a snaží se ho účelně a účinně využít.
Střelec ohlašuje období přechodu podzimu do zimy. Ohnivý Střelec je hledač, který vyhledává životní dobrodružství, jež mu poskytnou hojnou příležitost projevit svou bystrou mysl, smyslovou povahu i duchovní stránku. Střelec je rád v neustálém pohybu, hledá nové zkušenosti, které ještě zvětší jeho široký přehled a dovolí mu pochopit, jak spojit všechny části do celku. Neustále zkoumá život. Jeho záliba v intelektuálním hloubání nezná hraníc. Snažit se nalézt odpovědi na otázky, na které žádné odpovědi neexistují - to je cíl, který ho udržuje v chodu.
Ryby vodní znamení, jsou nejhůře definovatelné. Značí dobu, kdy zima přechází jaro, kdy se tající sníh valí z hor a vtéká do řek a bystřin - a tak i na Rybách je něco proudícího a beztvarého. Neustále se měnící, nestálé, vrtkavé Ryby se na své vodní cestě spoléhají na svou proměnlivou náladu, city a ntuici. Jako list, unášený proudem, jdou Ryby tam, kam je vede jejich nitro. Na Rybách je něco nadpozemského, jako na člověku, který mluví se skřety a vílami, který je schopen zahlédnout zázraky, jež jsou očím nás ostatních skryté.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023