Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

DOMY


Podobně jako znamení zvěrokruhu dělí horoskop na 12 úseků i domy. Významově je každý dům spojen s jedním znamením zvěrokruhu. Domy se však určují podle otáčení Země kolem své osy. Domy jsou 12 výsečemi kruhového diagramu a reprezentují různé oblasti životních činností a potřeb. Domy nám říkají, kde je která planetární energie zdůrazněna. Ascendent vždy spadá na hrot neboli počáteční bod prvního domu. Ascendent tedy uspořádává diagram do domů podle "přirozeného" pořadí zvěrokruhu.Počínaje ascendentem spadá každý dům do jednoho konkrétního znamení, přičemž znamení jsou seřazena podle svého "přirozeného" pořadí. Takže "hrot" neboli počáteční bod každého domu je ovládán planetárním vládcem toho znamení, kam spadá. Planetární vládcové znamení jsou následující. Planeta, která domu vládne, ovlivňuje záležitosti tohoto domu - jež jsou interpretovány jako psychologické a osobnostní vlastnosti - dokonce i když daný dům není ve skutečnosti obýván žádnou planetou. Navíc je každý dům spřízněn se svým "přirozeným" znamením - například první dům je spřízněn s Beranem, druhý s Býkem atd. Je potřeba zjistit, které znamení připadne určitému domu a pak určit postavení planet v těchto znameních. Znamení nám říkají, jak základní energie planety působí, a dům nám říká, kde se tato energie projeví. V tradiční astrologii se domy dělí do tří typů - úhlové, číslované a kadenční Úhlové domy, číslované 1, 4, 7 a 10, označují akci; planety v těchto domech budou pobízet osobu k činnosti, v závislosti na povaze planet(y). Následné domy, číslované 2, 5, 8 a 11, jsou považovány za oblasti prostředků a zachování; planety v nich přispívají ke stabilitě. Kadenční domy, číslované 3, 6, 9 a 12, symbolizují rozmanitost a flexibilitu; planety v nich umístěné budou mít sklon k pružnosti. Jestliže je v domě více než jedna planeta, tento dům je v diagramu zdůrazněn.


Když je nějaký dům prázdný...
Ne všechny domy v diagramu budou obývané. Neznamená to, že daný dům nehraje žádnou roli, ani to, že na této oblasti života nezáleží. Znamená to pouze, že tato oblast není nijak zvlášť? zdůrazněná (v tomto životě) . Mnoho planet v jednom domě značí jak zdůrazněnost, tak nerovnováhu, kterou je třeba vyvážit. Nápovědu, jak zvládnout energii přeplněného domu, vždy hledejte v domě protilehlém. V matematicky přesně vypočítaném diagramu se může znamení na hrotu domu lišit od znamení v domě.


PRVNÍ DŮM: Já

(Přirozená spřízněnost: Beran)

První dům je podstata "já". Je to osobnost anebo sebeprojekce člověka, jeho fyzické tělo a vzhled. Je to dům ega - jež v tomto smyslu značí jádro každého z nás vývoje ega. Základní tělesná vitalita je také doménou tohoto domu. Planety v prvním domě jsou příkladem energií, jež jsou ve vztahu k „já". Několik planet v prvním domě tento zájem o sebe sama zdůrazní, což znamená, že pro danou osobu je stejně tak důležité, co si o ní myslí druzí, jako co si o sobě myslí sama. Planety zde šíří svou energii směrem ven.
První dům obsahuje vlohy mého těla, 1i vrozené informace, jež mi byly dány do kolébky a s nimiž musím především žít. To, co zde není vloženo, nemohu ani tělesně uskutečnit.

DRUHÝ DŮM: Osobní prostředky

(Přirozená spřízněnost: Býk)

Druhý dům je spojen s tím, co považujeme za cenné. Znamená to peníze, osobní majetek a postoj k nim, ale také oceňování jako způsob identity. Jsem tím, na co se cením lze rozšířit na jsem tím, co vlastním. Proces identifikace s hmotným majetkem z něj činí součást „já". Když nám například vykradou dům, cítíme se osobně zneuctěni. Vlastníme svůj dům, co je v něm, je naše, a tento pocit osobního připoutání přesahuje cenu zaplacenou za nemovitost. Používáme výraz "cennosti", mluvíme o "sentimentální hodnotě" věci, která je důležitější než čistě tržní cena. Ukradenou brož po mamince si ceníme nejen kvůli diamantům a perlám, ale především proto, že nás k ní poutá vzpomínka na blízkého člověka. Planety v druhém domě jsou ve vztahu k majetku a v závislosti na jejich základní povaze mají sklon majetek rozmnožovat anebo znevažovat. Vyšší počet planet v druhém domě bude naznačovat majetnickost a přehnaný zájem o materiální záležitosti.
Ve druhém domě získávají vlohy hmotný základ a stávají se konkrétními, dostávají tělo, fyzický stroj. Zde záleží na tom, po jaké „stavební hmotě“ může můj organismus sáhnout, aby bylo možné realizovat mé vlohy.

TŘETÍ DŮM: Okolí

(Přirozená spřízněnost: Blíženci)

Třetí dům zahrnuje tři oblasti života, které na první pohled zdánlivě nesouvisejí, ale všechny dohromady tvoří náš normální každodenní život, to, co astrologové nazývají "blízké okolí". První se týká komunikace ve vztahu k rutině všedního života - tisíce telefonátů, rozhovorů, dopisů, faxů, e-mailů, účtů, papírování, kontaktů s přáteli, sousedy a společností obecně. Je to myšlení, fungující na své nižší úrovni, když vykonává rutinní úkoly. Tento dům se týká také krátkých cest, jako je dojíždění do zaměstnání, služební cesty, víkendové pobyty a jakékoliv jiné cesty do míst, jež nám nejsou cizí, nýbrž jsou součástí našeho běžného života. Sourozenci a příbuzní {kromě rodičů) patří také do působnosti tohoto domu, zejména rutinní interakce s nimi. Planety v třetím domě vnášejí energii do každodenního života a znamenají nadměrné množství drobné komunikace. Koncentrace planet v tomto domě bude značit velkou zaneprázdněnost, duševní energii, upovídanost a naléhavou potřebu zabíhat do detailů, ať už jsou důležité nebo ne. Příkladem může být klevetění. Také může naznačovat fyzický stejně jako duševní neklid, jako je tomu u osob, které prostě nevydrží klidně posedět. Důraz na tento dům bude merkurovské povahy.
Nakonec se tělo dostává do kontaktu se svým okolím, stává se viditelné a rozvíjí své působení navenek. V okamžiku, kdy mé tělo zaujme v okolí viditelný prostor, vzniká komunikace. Proto zde také najdeme všechny funkce, jež tuto výměnu umožňují: smyslové orgány, řeč těla, schopnost mluvit. Co z toho ovšem projevím a jak to udělám, tím lze ve většině případů manipulovat, takže své tělo například skrývám nebo měním.

ČTVRTÝ DŮM: Kořeny

(přirozená spřízněnost: Rak)

Čtvrtý dům tvoří základy života člověka - domov, rodina, rodiče (zejména matka), tradice, minulost, rodná země. Zkrátka: kořeny. Hrot čtvrtého domu je bod v dolní části diagramu, který lze nazvat "bodem Země". Pochopitelně má čtvrtý dům hlubší význam, než je nejbližší rodina člověka. Je to pocit podpory, který získáváme ze samotné Země, jež je základem našeho života zde. Je to dům bohyně Velké Matky, stejně jako naší osobní matky. Tento dům naplňují račí obrazy a symbolika - péče, emocionální podpora, sounáležitost, všechno mateřské, předkové, po předcích zděděná země. Měsíc, symbol nevědomí, vládne Raku, takže čtvrtý dům se týká také kolektivního nevědomí a symbolů, které jsou spojeny s lidskou rodinou. Tento dům je nesmírně důležitý v životě dětí, protože pokud se dětem nevěnuje dostatečná péče, mohou z nich vyrůst nejistí, nespolečenští, citově sobečtí lidé. Na druhé straně dobrá rodičovská výchova v této oblasti života vytvoří základy, na kterých může vyvíjející se dítě stavět. Planety ve čtvrtém domě budou ovlivněny jeho pečovatelskou a mateřskou kvalitou. Ty, které podobné vlastnosti mají, je budou mít zdůrazněné. Ty, které k těmto vlastnostem netíhnou, budou "zjemněny". Mnoho planet v tomto domě značí velkou subjektivitu v osobních záležitostech a iracionální připoutání k minulosti. Je velmi důležité věnovat tomuto domu pozornost, protože negativní energie v této oblasti bude třeba vyvážit jinde. Čtvrtý dům odpovídá potenciálu toho všeho, co mnou hýbá uvnitř, co mám bezprostředně rád a co ne. Nachází se zde všechno, co pro mě může být motivací. Čtvrtý dům je jako fond tvůrčích motivů, s nimiž se mohu ztotožnit a na jejichž základě vzniká moje osobnost.

PÁTÝ DŮM: Sebevyjádření

(Přirozená spřízněnost: Lev)

Pátý dům představuje oblast, kde si hrajeme a bavíme se, kde jsme tvořiví a kde se projevuje naše touha po sebeuplatnění, kde nacházíme milostné vztahy a máme dětí. Je to místo, kde děláme to, co chceme, nikoli to, co musíme. Všichni vědí, že při samé práci a žádné zábavě člověk hloupne, ale důležitost hry pro náš vývoj bývá často přehlížena. Hra je prací dítěte, skrze hru se učí pracovat. Zábava nejen podporuje relaxaci, ale umožňuje nám uniknout z běžných každodenních povinností, uvolňuje mysl a ducha, aby se mohly zaměstnat tvořivostí a sebevyjádřením. Planety v pátém domě jsou posilovány ohnivou povahou tohoto domu. Všechno v něm je živé a otevřené. Přirozeně hravým planetám se zde daří dobře, zatímco ty omezenější brání uvolnění přirozené energie. V pátém domě získává motivace »látku«, která se vynoří jako konkrétní pocit a pokouší se ve mně uskutečnit: Emoce je tady, připravená projevit se, například v jednání. Jak se to stane, to závisí v prvé řadě na tom, nakolik si tento pocit dokážu připustit. Z jednání vzniká chování a chování je zase něco, co mě charakterizuje jako individuum s typickou osobností.

ŠESTÝ DŮM: Zdraví

(Přirozená spřízněnost: Panna)

Šestý dům se týká zdraví a zdraví podporujících životních návyků, výživy v podobě stravovacích preferencí a zvyklostí, běžné každodenní práce a povinnosti, služby ostatním a schopnosti sebeobětování. Tento dům je obvykle zdůrazněn v diagramech zdravotních sester, sociálních pracovníků, zaměstnanců v oblasti služeb a obchodu obecně. Lze zde najít náchylnost k nemocím stejně jako starost o zdraví. Představuje naše každodenní povinnosti a závazky - co je nutné, na rozdíl od toho, co si člověk vybírá sám, protože to chce. Jsou to vztahy založené spíše na povinnosti než na potěšení. Planety v šestém domě mají sklon k poněkud omezenému projevu. Na rozdíl od zábavu milujícího charakteru pátého domu je šestý dům zaměřen na práci, má tendenci trápit se kvůli zdraví a může vyvolat psychosomatická onemocnění. Koncentrace planet v něm může dusit „já" skrze přílišnou starost o vlastní zdraví a hygienu, což směřuje k přehnané vybíravosti v jídle a k úzkostlivému strachu ze špíny. Sebeobětování se může stát způsobem života. V šestém domě se moje pocity stávají zřetelnými pro druhé, tento dům vytváří kontakt k mému okolí. Zde mám opět možnost přizpůsobit své emoce a z nich vyplývající jednání k situaci a okolním podmínkám. Ukazuje se, zda se projevuji tak, jak se cítím sám v sobě, nebo zda nakonec své chování přizpůsobuji. Přitom je rozhodující, kolik prostoru přiznám svým pocitům a kolik prostoru nechám pocitům druhých.

SEDMÝ DŮM: Intimní vztahy

(Přirozená spřízněnost: Váhy)

Sedmý dům je tradičně domem manželství a partnerství, je spojen s intimními vztahy, včetně těch, co máme se svými nepřáteli. V sedmém domě se člověk zabývá volenými vztahy, jako je manželství, na rozdíl od vztahů daných, například rodinných. Je zde pocit vzájemnosti, který může být rozšířen na ty, s nimiž soupeříme. Planety v sedmém domě hledají vztahy a partnerství. Čím více planet je v sedmém domě, tím více bude osoba nenávidět samotu. Takoví lidé budou šťastnější a budou mít lepší výsledky, jestliže budou ve vztahu s jinou osobou, čím důvěrnějším, tím lépe. Dítě se zdůrazněným sedmým domem bude s í:kolem dřív hotové, pokud ho bude dělat společně s kamarádem. Sedmý dům popisuje, co v podstatě od svého okolí očekávám a jak se s ním podle toho setkávám. Můj zájem budí v okolí to, co je také součástí tohoto mého domu. Protože zahrnuje mou schopnost intelektuálně se konfrontovat s okolím, obsahuje sedmý dům můj způsob myšlení.

OSMÝ DŮM: Minulost

(Přirozená spřízněnost: Štír)

Osmý dům je domem minulosti, proměňujících změn, smrti, dědictví a peněz jiných lidí. V tomto případě může smrt znamenat skutečnou smrt, ale také smrt starého, aby se mohlo zrodit nové. Planety v osmém domě znamenají způsob, jakým člověk prochází změnami, zda snadno nebo s potížemi. Také se zabývají dávnou minulostí, neznámou součástí osobní historie člověka a jeho předků. Právě v osmém domě jsme odloučeni od těch, k nimž jsme připoutáni. Osmý dům může být spojen s organickým procesem růstu, zánikem, smrtí a opětovným růstem či znovuzrozením, prostřednictvím řady krizí, jež mohou být vnitřní anebo způsobené vnějšími faktory. Osmý dům konkretizuje zájmy a propůjčuje jim závaznost a stálost, to znamená, že si vyberu něco z možností, které mě potkají, a držím se toho. Z tohoto pohledu se zde nacházejí kritéria, podle nichž se rozhoduji, čemu a komu se cítím být zavázán. To mi teprve umožňuje být konkrétní a udělat ze setkání trvalé vztahy nebo vazby a z idejí jasná měřítka hodnot.

DEVÁTÝ (DŮM: Učení)

(Přirozená spřízněnost: Střelec)

Devátý dům symbolizuje vyšší mysl, filozofii, náboženství, zákon a právnické záležitosti a cesty do velkých vzdáleností. Tento dům, na rozdíl od třetího, se týká vysoce uvědomělé úrovně našeho myšlení. Je to úroveň mysli nezbytná pro vážné studium a učení, pro úsilí spojit části v celek a hledání smyslu našich životních zkušeností. Jupiter je společenská planeta a devátý dům je spojen s institucemi, které jsou oporou společenského řádu. Důvod, proč sem patří dlouhodobé cesty, spočívá v tom, že nám umožňují - zejména pokud jde o cesty do cizích zemí opustit všední, každodenní svět a rozšířit své obzory. Cestování je vskutku skvělý způsob učení. Planety v devátém domě ovlivní způsob, jakým člověk přemýšlí o světě, jakým integruje nové zkušenosti, a naznačuji, jaký typ vyššího vzdělání bude dítě lákat. Čím více planet je v tomto domě, tím větší odpor bude člověk mít k omezením, vnucovaným církví, školou, tradicí anebo společností - a bude hledat jiné kultury, čím exotičtější, tím lépe, aby vstřebal co nejvíce ze světa do svého vědomí. Děti to budou nejdřív dělat prostřednictvím knih a televizních dokumentů, později skutečným cestováním. V devátém domě se moje představy a myšlenky stávají zřetelnými. Zde se ověřuje, zda mé ideály odolávají realitě. Všechno vyplývá z toho, kolik prostoru věnuji vlastním myšlenkám a kolik myšlenkám druhých, zda jsem schopen své myšlenky přiblížit ostatním a připustit i jiné názory. Jen tak totiž můžu odhalit své omyly a poučit se z nich.

DESÁTÝ DŮM: Životní úkol

(Přirozená spřízněnost: Kozoroh)

Desátý dům reprezentuje společenské anebo profesionální postavení, kariéru, životní d1o a rodiče (zejména otce). Je to dům veřejného života, jednání a práce. Mohli bychom ho připodobnit k procesu iniciace, jež proměňuje dítě v dospělého. Zatímco čtvrtý dům je domem intimity, desátý je životním úkolem, který musí být vykonán ve velkém světě. Rodičovská energie je zde otcovská (bez ohledu na to, zda tuto roli zastává skutečný otec anebo jiná mužská autoritativní postava). Je to také zkušenost otcovské výchovy a problémů s otcem anebo otcovskými postavami. To, co zde člověk prožije v mládí, zabarví jeho vztah k autoritativním postavám později v životě, v dobrém nebo špatném smyslu. V desátém domě musíme převzít společenskou roli a něčeho dosáhnout, abychom se na oplátku my stali autoritativními postavami pro jiné. Čest a reputace patří do desátého domu. Planety v desátém domě naznačují potřebu dosáhnout úspěchu ve velkém světě, být uznáván jako hodnotný jedinec, stát se otcem tím, že budu podporovat ty, kdo jsou na mně závislí, snažit se mít kontrolu nad vlastním osudem. Mnoho planet může znamenat otcovskou postavu, jež je typickým workoholikem, osobnost motivovanou povinností, která dělá všechno pro rodinu, ale dítě ji vnímá jako chladnou a odmítavou. Desátý dům zahrnuje všechny mé možnosti, jež mám k dispozici, abych šel ve společnosti vlastní životní cestou, a ukazuje mi, jakým způsobem bych mohl celému společenství prospět. V prvé řadě jde o to, jaký vztah mám ke konvencím a normám, to znamená, kde vidím své místo v nadřazené sociální situaci.

JEDENÁCTÝ DŮM: Přátelství

(Přirozená spřízněnost: Vodnář)

Jedenáctý dům se vztahuje k přátelům, ke skupinám, jejíchž členy jsme, clům, nadějím a přáním. Tento dům je oblastí života, v níž musíme vycházet s velkým počtem jiných lidí tím, že se zapojujeme do činností skupiny, jež na oplátku podporuje jedince. Je to humanitární dům, týká se blaha a prospěchu celku, nikoli individuálního jedince. Planety v jedenáctém domě (anebo jejich nedostatek) budou příznakem naší schopnosti či neschopnosti připojit se ke skupině. Mnoho planet poukazuje na člověka, jenž věnuje svou energii skupinovým aktivitám, má mnoho přátel (i když nikoli nutně důvěrných) . Neexistence planet v tomto domě označuje člověka, který raději jedná sám. V jedenáctém domě dávám svým cílům jasnější obrysy v rámci většího celku. Do abstraktních ideálů se promítá moje osobnost, která si se svými zálibami a talenty hledá individuální cestu. V konkrétní realizaci se ukazují šance a obtíže, které se objevují, když chci své osobní potřeby sladit s veřejnými.

DVANÁCTÝ DŮM: To skryté

(Přirozená spřízněnost: Ryby)

Dvanáctý dům má z pohledu tradiční astrologie velmi špatnou pověst, není mu přisuzováno nic jiného než duševní nemoci, věznění, sebezničení a podobné věci. Astrolog Bob Hand však uvádí dvanáctý dům jako místo, kde se věci právě rodí, vznikají, jsou zranitelné, protože se ještě utvářejí. Je to založeno na skutečnosti, že planety dvanáctého domu jsou planetami vycházejícími, vstupují za úsvitu do světla. Podívejme na tento dům jako na dům toho skrytého, včetně našich snů a fantazií. Je pravda, že zde sídli strach - obvykle z neznáma -, ale také duchovno. Ve dvanáctém domě jsme na hluboce intuitivní úrovni spojeni se skrytými silami vesmíru.Vládne mu Neptun, jehož hlubokou vodní říší obývá mnoho podivných a nádherných stejně jako temných a děsivých bytostí. Dvanáctý dům v diagramu vašeho dítěte je místo, kde přebývají dobří i zlí duchové! Podle Handa se planety v dvanáctém domě nacházejí v "kritické fázi". Je nutné je pečlivě vyhodnotit a sledovat, protože děti nejsou vybaveny k tomu, aby zvládaly krize. Dále Hand říká, že planety dvanáctého domu "mohou pracovat ve prospěch, nikoli proti sebevyjádření, pokud nebyly vystaveny závažnému narušení osobnosti v raném dětství". Dvanáctý dům toto všechno odhaluje. Zde je jasně vidět, jakou roli mám ve společnosti, na jaké místo v ní si dělám nárok - a jak společnost reaguje na moje požadavky. Tento moment může být velmi kritický, protože dochází ke srovnávání mých představ a výkonů s normami společnosti. Také se ukazuje, kolik prostoru mi společnost vymezila a zda mě podporuje nebo omezuje.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023