Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

ASCENDENT


Každý člověk má svůj ascendent, neboli vzestupné znamení, stejně tak jako má i svoje sluneční znamení. Můžeme tvrdit, že ascendent je přesný stupeň vycházejícího znamení. Pro horoskop je ascendent velice důležitý. Pro pochopení tohoto znamení si musíme uvědomit, že Země oběhne v průběhu roku kolem Slunce a po 365 1/4 dnech se opět vrátí do svého výchozího bodu. Z našeho pohledu se ovšem zdá jakoby se Země nepohybovala a naopak Slunce putuje skrze pozadí hvězd, přičemž každý měsíc vstoupí do jiného znamení zvěrokruhu. My víme, že Země obíhá kolem Slunce, ale starověcí astronomové dávné minulosti si to neuvědomovali a tak vznikla představa Slunce pohybujícího se souhvězdími zvěrokruhu. Dále Země každý den provede obrat kolem své osy. Proto se každý den posunuje místo, kde vychází Slunce, postupně kolem Země. Znamení, které ve chvíli vašeho zrození vycházelo nad východní obzor je právě ascendent. Je považován ze jeden z nejdůležitějších prvků horoskopu. Toto znamení hodně ovlivňuje dětství a zkušenosti získané v rodině, ve škole a tak dále. Ascendent také ukazuje náš vzhled, pohled na život, způsob projevování své osobnosti skrze ego. Důležitý je však ještě jeden pohled na ascendent, který ve své knize Ascendent dopodrobna rozebírá Martin Schulman. Ten se na ascendent dívá jako na jakousi vstupní bránou mezi světem naším vnitřním a světem vnějším, který nás obklopuje. A všechno jako vlastnosti, nadání, povaha, touhy je filtrováno skrze ascendent "tam i zpět". člověk by neměl opustit svůj vnitřní horoskop, aby došlo k jeho naplnění. Uvědomte si, že ascendent velmi ovlivňuje veškeré ostatní charakteristiky vašeho horoskopu na základě planet ve znamení apod. A proto je skutečně třeba brát ho v úvahu a dobře mu porozumět.CHARAKTERISTIKY ascendentu v jednotlivých znameních


BERAN
BÝK
BLÍŽENCI
RAK
LEV
PANNA
VÁHY
ŠTÍR
STŘELEC
KOZOROH
VODNÁŘ
RYBY

Ascendent v BeranuPředstavuje jedinečný bod vědomí. Umožňuje soustředit se na potenciál horoskopu skrze ucelenou identitu. Pro sjednocenou mysl není těžké odsunout postoje a názory druhých stranou. Pokud máte tento ascendent a ztotožňujete se s neosobní karmou, pak je pro ascendent v Beranu přirozené působit opačným směrem. V takovém případě se můžete snažit zapůsobit na své okolí namísto toho, abyste prostě vyjadřovali všechno, co máte ve své duši. Můžete zažít velké zklamáni, když nedokážete udržet krok se světem, který ve vás neustále vzbuzuje pocit méněcennosti. Roste ve vás silná soutěživost. Nic z toho, čeho dosáhnete, vás ale nemůže opravdu naplnit, protože skutečné potřeby vaší bytosti se neprojevují. Touha být vždy první nemůže ani na chvíli ustat ve světě, který neustále nabízí něco nového. Může vás zcela přemoci pocit selhání pocházející z vědomí, že jste promarnili tisíce různých příležitosti, které jsou k mání ve vnějším prostředí. Můžete marně toužit po klidu myslí. Snažíte se prodrat kupředu v naději, že dosáhnete určitý cíl, který by vás konečně vynesl někam, kde byste si mohli odpočinout. Čím víc se však snažíte, tím víc posilujete neosobní vědomí, které mylně pokládáte za své vlastní. Výsledkem je pocit, že se všemi neustále soupeříte, přičemž si nikdy zcela neuvědomíte, že soutěžíte se svou vlastní roztříštěnou identitou. Můžete se také snadno začít nudit, potřebujete proto neustále měnit zdroj stimulace zvenčí. Nemůžete dokončit všechno, do čeho se pustíte, protože energie vašeho horoskopu nemusí být schopná zvládat takové množství příležitostí, které posilují vaši neosobní identitu. Tento ascendent má mimořádné potíže, pokud se ztotožňuje pouze s neosobni karmou, protože Beran je sám o sobě velmi osobním znamením. A když si nedokážete osobně přivlastnit všechno, s čím se ztotožňujete, je to velmi frustrující. V podstatě můžete dosáhnout opravdu hodně, a přesto se cítit, jako byste ve skutečnosti nebyli ještě ani na začátku opravdového úspěchu. U tohoto ascendentu vládne filtru osobnosti Mars. Rychlost myšleni, cítění i činu jsou zde rozhodující. Když se však ztotožňujete s neosobní karmou, máte potřebu zmocnit se všeho dříve než ostatní, chopit se příležitosti dříve, než bude pozdě. Vaše osobnost tak může nabýt sobecké vlastnosti, které podporují falešné ego. Může trvat roky, než se rozvine váš skutečný potenciál. Květina zahyne, jestliže ji otevřeme násilím dříve, než je připravena vykvést. Dítě nemůže pochopit práci dospělého člověka. Když se osobnost mylně ztotožňuje s vnější karmou, začne tlačit předměty, lidi a události do svého nitra tak rychle, že velmi brzy přestanete být v harmonii se sebou samými. Je možné, že se pokusíte předčasně navázat kontakt se svým nitrem. Nebudete pak mít dobrý pocit ze života. Můžete se pouštět do mnoha věcí najednou a nikdy nezažít pocit uspokojení. Protože Beran je velmi rychlý, identifikace s vnějším prostředím do vás může velmi rychle tlačit ohromné množství věcí bez toho, abyste si to vůbec uvědomili. Filtry osobnosti jsou v případě tohoto mužského ascendentu od základu přizpůsobeny k pronikání směrem ven. Když se pokoušíte zaplnit své nitro vnějšími prostředky, vyvoláváte tím boj přímo ve dveřích vašeho ascendentu. Výsledkem je neuspokojivý život. Dokáže vás podráždit sebemenší popud, protože jste vždy připraveni bojovat se sebou samými. V rozhovorech s druhými můžete být příliš strozí nebo se snažit příliš rychle a ostře dostat k jádru věci. Protože jako váš střed vám slouží druzí, bude pro vás těžké zažít naplnění. Můžete snadno zranit city těch, jejichž lásku potřebujete, bez toho, abyste si to uvědomili, protože váš základní instinkt vám říká, abyste skočili po každé příležitosti. Protože chcete být vůdci, příliš násilně se prosazujete namísto toho, abyste se pouze jemně vmísili do psychického prostoru druhých. Nedokážete přijímat rady. Pocity závisti, žárlivosti a lakomosti vás nutí žít mimo sebe. V tom případě ale váš jižní lunární uzel ovládnou primitivní vlastnosti Berana. V důsledku toho se pak do všeho vrháte bez přemýšlení a znovu oživujete staré lekce, které jste přitom už možná zvládli. Během let jako byste mládli, ale spíše dětinským a nezodpovědným způsobem. Potenciál vašeho horoskopu slouží pořád dokola opětovným začátkům. Můžete mít dojem, že něco začíná a roste, zatímco ve skutečnosti nutíte svou osobnost plýtvat svým vnitřním potenciálem na minulost. Váš život nabude většího smyslu, pokud použijete ducha Berana jako filtr, přes který může severní lunární uzel řídit zbytek vašeho horoskopu. Tak zůstanete uvnitř svého ascendentu a budete schopní dostat celý horoskop do jednoho rámce. Namísto toho, abyste soutěžili se světem, budete se snažit vydat ze sebe to nejlepší. Pokud se snažíte získat víc než máte, je tomu tak pouze proto, že energie Berana v neosobní karmě vždy přesahuje energii Berana v nativním horoskopu. Jste si vědomi možností, které poskytuje vnější prostředí, ale přijímáte pouze ty, které odpovídají vašemu nitru. Namísto toho, abyste bojovali sami se sebou, pouštíte se do nových začátků v rámci využití svého potenciálu. Možná, že o mnoho let předbíháte svou dobu, ale pokud zůstanete za branou svého ascendentu, nebude vám to vadit. Pocit osamělosti z toho, že se nacházíte na takovém bodu vědomí, který je zatím všem ostatním na hony vzdálen, se dostavuje pouze tehdy, když se srovnáváte s jinými. Zůstat ve svém vlastním středu se vám podaří, pokud si udržíte jednotu bytí. Jestliže se vaše osobnost dokáže ztotožnit s touto představou, celý váš horoskop bude sloužit jednotnému cíli. Tento cíl se samozřejmě může změnit v průběhu toho, jak jsou lekce severního uzlu zvládány a nahrazovány jinými. To, co není v souladu s vaší duší, vás nerozhází. Ascendent v Beranu nakonec pochopí, že není důležité to, co si o vás myslí ostatní, ale co si o sobě a o své nejhlubší podstatě myslíte vy sami. A ještě důležitější je být sám sebou a ne o tom pouze přemýšlet. Celá léta se můžete pouštět do nových začátku, a přitom nikdy skutečně nezačít být sám sebou. Severní lunární uzel má ve své podstatě vlastnosti znamení Panny, a to zejména touhu po dokonalosti. Bez ohledu na to, v jakém znamení se ve skutečnosti nachází2), vždy představuje idealistický zápas s vyšším principem toho znamení, které je vzhledem k budoucnosti zdrojem duševního optimizmu. Když je horoskop řízen nadějí na bohatší duševní život, ascendent v Beranu se snaží získat pocit vlastní hodnoty. Není přitom podstatné, zda naplníte nebo dokonce překonáte očekávání druhých, pokud to nevyžaduje váš severní lunární uzel. Důležitější je, abyste si byli vědomi svých skutečných možností a toho, jak jich využít. Můžete mít průkopnického ducha, ale ne proto, že toužíte udělat dojem. Vaše jedinečnost spočívá ve schopnosti přestat si všímat duality a spojit se s tím, co představuje vaši skutečnou identitu. Duchovním úkolem tohoto ascendentu je naučit ~~ nesrovnávat se s druhými. Najděte a ovládněte pevný bod sami v sobě. Jakmile toho dosáhnete, jakékoliv negativní myšlenky, pocity nebo události zmizí a objeví se pouze v případě, že zneužijete energii svého ascendentu. Musíte se ale držet onoho pevného bodu v sobě a důvěřovat mu. A i když můžete mít pocit, že sami sebe předbíháte, musíte důvěřovat, že za vámi stojí severní lunární uzel i celý váš vnitřní potenciál a že vás chrání, podporuje a vede. Nesmíte se ohlížet zpět, nebo začnete zpochybňovat pevnost základu, na kterém stojíte. Ascendent v Beranu dokáže být velmi silným soustředným bodem pro sebevyjádření. Síla má ale sílu pouze tehdy, když ji správně a smysluplně užíváme. Pokud se dokážete naučit skromnosti, nebudete se dostávat do nepřátelské polohy, které staví druhé mezi vás a vaše vnitřní Já. Můžete usměrňovat proud svého ascendentu v souladu s tím, kolik toho potřebujete z okolí pro naplnění potenciálu vašeho horoskopu. Když duch Beraní osobnosti musí skládat účty duši, je snadné rozpoznat, jak moc si potřebujete přestat protiřečit, pokud máte růst. Filtry osobnosti fungují u tohoto ascendentu tak, že se sice nemusíte nikomu zodpovídat ze svých myšlenek a činů, ale před sebou samými musíte být poctiví, upřímní a přímí. Jedině pak může vaše identita přežít kontakt s neosobním egem vnějšího světa. 2) Jednotlivá postavení severního lunárního uzlu najdete podrobně interpretovaná v Schulmanově knize Karmická astrologie l: Lunární uzly a reinkarnace (Eugenika, Bratislava, 2001).

Ascendent v BýkuPokud máte ascendent v Býku, máte přirozený talent k zisku. Přirozená vřelost a přítulnost jemně proudí mezi vaším nitrem a vnějším prostředím. Dokážete se cítit jistě a bezpečně, nejste křehcí a vaše velká láska k přírodě vás uvádí do přirozené harmonie. Pokud zakládáte svou identitu na neosobní karmě a snažíte se napodobovat druhé, snadno uváznete v přízemních pudech. Může se vám stát, že začnete být posedlí penězi do té míry, že je budete považovat za měřítko hodnoty člověka. Máte sklon srovnávat se s ohromným a neosobním bohatstvím světa a vidět přitom svou vlastní nedostatečnost. Tento ascendent může zcela bezděčně projevovat chamtivost, pokud se ztotožní se světem, který je pro něj příliš velký a který přináší pocit méněcennosti. Připoutanost k osobnímu vlastnictví kvůli pocitu bezpečí může hraničit s posedlostí. Uvědomujete si změny, ke kterým ve světě dochází, a snažíte se zakotvit pomocí objektů a podmínek, které jsou beze změny. Čím víc nehybnosti ve světě však hledáte, tím je váš vnitřní klid závislejší na vnějších okolnostech. Můžete být vysoce citliví na své okolí, protože se osobně ztotožňujete se vším, co přináší nebo narušuje harmonii. Protože Býku vládne Venuše, dokážete ze svého okolí hodně přijímat. Jste schopní natrvalo přijmout to, co je v rámci neosobní karmy věčné. A to, co jednou do sebe pojmete, ve vás zůstává bez ohledu na to, zda vám to ve skutečnosti slouží nebo ne. Je pro vás těžké setřást ze sebe minulost, i když byste se jí rádi zbavili. Pokud je energie Býka založena na vnějších vlivech, můžete do sebe kvůli vaší citlivé povaze neúmyslně vstřebávat cizí problémy. Pokud máte sami k sobě vlastnický postoj, začnete si přivlastňovat "kousky" potřeb jiných. Bohužel jste velmi citliví na právě ty prvky karmy, které jsou nejtrvalejší. Znamená to, že když se do něčeho zapletete, vážně vás to spoutává. Vaše nenasytná potřeba zmocnit se věcí i lidí se nakonec zmocní vás. A protože vaše laskavá a starostlivá povaha nerada narušuje vnější svět (který jste do sebe vstřebali), je pro vás mimořádně těžké zotavit se ze zátěže, se kterou jste se ztotožnili. Touha najít potěšení v kráse, hudbě, penězích či sexu může zcela převálcovat váš životní styl. Těmito prostředky se přesvědčujete o své vlastní ceně. Možná se dokonce zcela ztotožňujete s jinými, protože vaše podvědomá schopnost vnímat podstatu úspěchu druhých vám může dávat pocit, že tyto úspěchy jsou ve skutečnosti vaše. V takovém případě se ovšem stáváte línými, protože pouze opakovaně těžíte ze stejných zdrojů. To, co bylo původně snahou o dosažení pocitu bezpečí, se může stát nevědomou fixací na bezpečí druhých. Roste tak ve vás pocit studu, omezenosti a bezcennosti ve světě, který toho má víc, než byste kdy mohli získat. Je ale rozdíl mezi tím vidět svět a snažit se jím být. Když máte pocit, že je ve vás příliš mnoho světa, nemáte potřebu měnit životní styl, který je v podstatě neefektivní. To, co bylo zprvu žárlivostí, se v průběhu doby, kdy dělíte svou oddanost mezi neosobní Já, se kterým se ztotožňujete, a osobním Já, které touží po naplnění, stává falešným pocitem bezpečí. Nebezpečí identifikace s podstatou jiných lidí nebo přiživování se na identitě druhých může být velmi reálné, pokud máte potřebu "berlí" ve světě, který se pro vaše chápání příliš rychle mění. Je zajímavé, že i přes vaše nesmírné úsilí se přitom nedostáváte ke svému potenciálnímu vnitřnímu bohatství. Pokud tedy něčeho dosáhnete, doopravdy vám to nepatří - vzali nebo vypůjčili jste si to z neosobní karmy. Můžete tudíž zažívat pocit marnosti v jediné oblasti, na které vám ve skutečnosti záleží, a tou je vlastnit sebe sama. K největším karmickým potížím tohoto ascendentu dochází tehdy, když se ztotožňujete s neosobním vědomím, protože pak máte sklon vidět ostatní ne takové, jací skutečně jsou, ale jako své vlastní součásti. Protože podvědomě víte, že myšlenky týkající se peněz, žárlivosti a nejistoty pocházejí z neosobního vědomí světa, začnete věřit tomu, že všichni na světě mají stejné pocity jako vy. Abyste si tedy potvrdili správnost svých vlastních přesvědčení, vtahujete do sebe jiné lidi. Samozřejmě čím víc to děláte, tím větší odpor vzbuzujete. Ostatní ve vás vidí tvrdohlavou osobu, která zatvrzele odmítá pochopit rozdíl mezi vašimi osobními názory a pohledem druhých. Vy se tím ale cítíte dotčeni a stahujete se do sebe pouze proto, abyste zjistili, že vůbec netušíte, jak si se sebou poradit, protože jste si už příliš zvykli na to, že ztotožňujete své vlastní pocity naplnění a bezpečí s vnějším prostředím. Pokud však tento ascendent zůstane za svou vstupní branou, svět se vám zjeví z úplně jiné stránky. Namísto toho, abyste se ztotožňovali s neosobní podstatou (která se může změnit právě ve chvíli, když nad ní nemáte žádnou kontrolu), vaše identita vychází z vašeho potenciálu a schopnosti vyjádřit jej. Když jsou energie horoskopu filtrovány ascendentem, kterému vládne Venuše, harmonicky se slučují do pocitu užitečnosti. Vidíte potenciál svého okolí, ale vaše osobní názory, činy a pocity vycházejí z toho, co reálně považujete za své možnosti. Pocit bezpečí, o který tento ascendent usiluje, pochází z postupného učení se tomu, jak zužitkovat talenty a schopnosti obsažené ve vašem horoskopu. Svět se tudíž může měnit, a vy přesto budete mít pocit bezpečí, vycházející z vašeho vlastního nitra. Poznáte hodnotu sebelásky i v takových situacích a za takových okolností, které vaši lásku mohou i nemusí neosobně podporovat. Pocity vycházejí z duše a schopnost silných pocitů vede k životu něžného naplnění. Můžete získávat a sbírat různé předměty a nahromadit velký majetek, hromadění majetku však bude motivováno spíše smyslem pro krásu než touhou udělat dojem. Všechno, co cítíte ve svém nitru (pokud to přichází skrze ascendent), je efektivně uzemňováno něžnou, praktickou láskou, která je pro ascendent v Býku přirozená. Máte skvělý smysl pro to, jak dělat různé věci a jak je uvést do chodu. Tento ascendent dává i potěšení a ocenění hudby, i když jí technicky nemusíte rozumět. V první řadě je však díky svému smyslu pro realitu jedním z nejlepších možných filtrů osobnosti celého zvěrokruhu. Má zvláštní schopnost vyloučit všechnu neosobní karmu, která není užitečná pro vyjádření vnitřního potenciálu. Jste dokonce schopni vůbec nebrat ohled na neosobní vlivy, které by vás jinak odváděly od vašeho cíle. Máte dar vytrvalosti, a když jednou něco začnete, snadno to dotáhnete do konce. Vnější prostředí se může snažit vás rozptýlit, vy to však dokážete ignorovat. Ascendent v Býku dokáže vidět vaše místo ve světě na základě toho, čím jste užiteční. Koneckonců zjistíte, že čím víc toho děláte, tím jste schopnější. Namísto toho, abyste vyhledávali ;,berle", kterých byste se chytali pro pocit bezpečí, cítíte ve svém nitru pevnou půdu, a víte také, jak s ní zacházet. Nemusíte vždy slovy vyjádřit všechno, co víte, ale vaše osobnost má přirozený sklon pochopit, jak plynout v proudu života. Ascendent v Býku je vysoce citlivý na počasí a dokáže jasnovidně vycítit, jaké pozitivní nebo negativní vlivy působí v jednotlivé dny. Ascendent v Býku má smysl pro ucelený životní cíl, který vychází ze schopnosti plánovat a dodržet plán až do úspěšného konce. Pokud byste se ztotožňovali s tím, co je mimo vás, potýkali byste se s přílišným množstvím rušivých zásahů do svých plánů. Jedině pokud zůstanete uvnitř, můžete selektivně proplouvat měnícími se okolnostmi neosobní karmy a sledovat svůj původní cíl. Tento ascendent má vrozenou velkorysost. Potenciál vaší vnitřní bytosti je ascendentem v Býku projevován navenek tak, aby mohl dávat. Vaše osobnost chce rozdávat a cítí se sama se sebou nejvíce spokojena, když může jiným dávat to, co má pro ně největší cenu. A protože Býk je znamením smyslu pro hodnoty, máte instinktivní schopnost znát potřeby těch, které milujete. Hromadění peněz, bohatství a plnosti je tudíž prostředkem pro to, abyste mohli přispívat ke zvyšování krásy a lásky ve světě. Víte, jak vyjadřovat tyto energie tím, co děláte a jací jste, a jste významným darem pro ty, jejichž životů se dotýkáte. Osobnost s ascendentem v Býku může být sama sebou pouze tehdy, když dělá věci s láskou a dává s citem.

Ascendent v BlížencíchAscendent v Blížencích je založen na vzdělání a porozumění. Jste velmi vnímaví a máte schopnost snadno vyjádřit všechno, co v sobě cítíte. Chápete povahu duality, a i když druhým se někdy můžete zdát pokrytečtí, jedná se spíše o vaši vrozenou schopnost pochopení pro konfliktní názory, díky níž jste oblíbeni. Pokud žijete vně sebe sama a ztotožňujete se s neosobní karmou, můžete se stát obětí zvědavosti. Potřeba znát všechno, s čím se ztotožňujete, vás záhy donutí naučit se kopírovat způsoby, konání a názory jiných. Tím do sebe vstřebáváte množství informací tolik, že vaše vnitřní bytost neví, co si s nimi počít. Výsledkem je, že skáčete z jedné "osobnosti" do druhé a vyhýbáte se konfrontaci se svým nitrem. To bohužel vytváří soutěživý životní styl. Snadno se odkloníte od toho, čím by se měl řídit váš život, když se kvůli závisti zabýváte názory druhých. Nejste ve spojení se svým středem, a proč často mluvíte o tom, o čem nemáte ani potuchy. Dochází tak k řečnickým sporům, které vás pouze frustrují a rozptylují. I když je vaše mentální pohotovost ohromující, může být často bezcílná. A protože nevycházíte ze svého středu, můžete se stát závislými na druhých a soustředit svůj vnitřní potenciál na ně nebo skrze ně. Toto je jediný ascendent, který se může ztratit v druhých tak snadno, že sám sebe vidí pouze velmi povrchně. Snad nejnespolehlivější vlastností neosobní karmy je neustále se měnící kaleidoskop názorů a nápadů, které v ní existují. Pokud se chvilkově ztotožňujete s těmito proměnlivými idejemi, přestáváte být schopní udržet si pozornost zakotvenou v realitě, potřebnou pro vyjádření vašeho vnitřního potenciálu. Možná, že máte spoustu přátel a jste mimořádně oblíbení pro svůj nespočet nápadů a zájmů, a přesto žijete jaksi bezcílně. Jeden z největších problémů tohoto ascendentu nastává tehdy, když se ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí a začnete se podvědomě bát slov, pronesených na adresu vaší vnitřní bytosti. Jste nadmíru citliví na způsob, jakým se o vás druzí vyjadřují a jak vás vnímají. Tuto citlivost však dokážete pohotově skrývat a také se často skrýváte sami před sebou. V tom také spočívá nejtěžší úkol dvojité povahy Blíženců. Chcete, aby vaše slova měla pro druhé význam, ale na druhé straně máte hrůzu z toho, jak hluboce se vás mohou dotknout slova jiných. Jedním z nejtypičtějších zkušeností lidí s tímto ascendentem je, že i když jste schopní zúčastňovat se nesčíslného množství aktivit, pořád máte pocit, že neděláte to, co byste měli. Způsobuje to identifikace s vnějším prostředím-protože je neosobní, nemůže doopravdy dávat směr vašemu osobnímu životu. Čím víc se snažíte pochopit různé myšlenky, tím se stáváte neklidnějšími a nestálejšími (v souladu s měnícími se názory ve vědomí, které snadno dokážou odvést vaši pozornost od stanoveného cíle). Mít zájem o všechno nemusí být o nic lepší než nemít zájem o nic. Můžete být hrdí na to, že chápete, co je to "turniket". Ale ztotožňování se s vnějším světem vám nepomůže pochopit, že jsou i lepší způsoby, jak využít vaše mentální schopnosti. Zájem o slovní hříčky, křížovky, hádanky a tisíce otázek, které svět klade každou minutu, dokáže mysl dovést do stavu analyzování. Vaše vnitřní bytost však celou dobu zůstává nevyužitá, neschopná reakce, protože jste příliš zaneprázdněni tím, co je mimo váš ascendent. Když však vaše identita stojí za branou ascendentu v Blížencích, máte možnost prožívat život úplně jiným způsobem. Všechen potenciál vašeho horoskopu se soustředí prostřednictvím vzájemného vztahu mezi své různé součástí. Jste si vědomi ohromných rezerv ve svém nitru a bez ustání vámi proudí výmluvný myšlenkový proud. Namísto toho, abyste přehrávali názory a postoje inspirované někým jiným, komponujete své vlastní myšlenky tak, aby co nejlépe vyjadřovaly to, co cítíte. Vaše instinktivní zvědavost je založen na skutečném zájmu a ne na soutěživosti nebo srovnávání se s ostatními. Můžete se hodně učit z představ, které existují v neosobní karmě, ale ty už nebudou nahrazovat vaše vlastní představy, vyvěrající z vašeho nitra. Jste schopni chápat složité světonázory, které jsou částmi integrovaného celku vycházejícího z vnitřního potenciálu. Jste rozeným komunikátorem, a pokud zůstanete uvnitř ascendentu, budete mít vládu nad svými názory i nad prostředky, kterými je vyjadřujete. Můžete být básníkem, spisovatelem nebo učitelem, protože vaše slova (namísto toho, aby pocházela z roztříštěných úlomků neosobní karmy) jsou stimulována vnitřní bytostí, kterou řídi vaše duše. Máte přirozenou schopnost používat všechna možná média ke zprostředkování vašich idejí. Váš skutečný talent však spočívá ve schopnosti učit, učit se a zažívat neustále rostoucí porozumění svému vlastnímu Já. Toto je jeden z nejkomplexnějších ascendentů zvěrokruhu, protože symbolem Blíženců jsou legendární dvojčata, Castor a Pollux. Jeden z nich byl smrtelný a druhý nesmrtelný, a podobně i vy zakoušíte dualitu této skutečnosti. Smrtelné dvojče ví, že jednou zemře, a proto neustále utíká před vším, co může znamenat konec. Jeho nesmrtelný bratr vidí dál a chápe život jako nekonečný proud představ. Toto nesmrtelné dvojče většinou nemá problémy setrvávat uvnitř ascendentu. Smrtelné dvojče však utíká samo před sebou pokaždé, když zažije nějakou formu zakončení (což si mylně vykládá jako smrt). Když dojde k něčemu takovému, smrtelné dvojče se snaží dočasně se ztotožnit s kýmkoliv jen proto, aby mělo pocit, že přežívá. Takto i vy neustále dělíte svou existenci na snahu ztotožnit se s neosobní karmou a povinnost vypořádat se skrze vnitřní bytost s osobni karmou. Výsledkem je, že osobnost pociťuje rozpolcenost, názory si protiřečí a každá pravda má několik tváří. I sami ze sebe máte rozporuplný pocit. Předáváte i přijímáte různé představy. Pokud dokážete udržet obě dvojčata uvnitř ascendentu, můžete se dopracovat k pochopení sebe sama. Ale jestliže se jedno dvojče snaží ze strachu ascendent opustit, pak si vaše vnější a vnitřní identita budou pořád protiřečit. Ten, kdo má potřebu komunikace, touží po tom, aby~mu druzí rozuměli. Pokud máte ascendent v Blížencích, často se tolik snažíte, že podvědomě zůstáváte napojeni na vědomí druhého člověka, dokud do sebe nevstřebáte jeho představy, čímž se však ještě víc rozštěpujete. Ego smrtelného dvojčete hledá vhodný domov pro své myšlenky v mysli někoho jiného. Jestliže si to uvědomíte, můžete se naučit ovládat smrtelné dvojče vyšším vědomím jeho nesmrtelného bratra. Namísto toho, abyste opustili sebe sama (ať už ze strachu nebo z touhy obeznámit se svými znalostmi jiné), dokážete udržet obě své poloviny za branou ascendentu a prožívat jednotu na úrovni myšlení a tvořivě ji vyjadřovat. To neznamená, že nepotřebujete žádnou odezvu zvenčí - komunikátor opravdu potřebuje znát množství názorů a představ, aby byl schopen dát všemu, co se snaží vyjádřit, barvu, tvar a význam. Způsob, jakým prožíváte představy neosobní karmy, by však měl být neosobní. Ascendent v Blížencích se musí naučit, jak zužitkovat ideje jiných bez toho, aby se z vás stal pouhý mim. Pokud se obě poloviny ascendentu sladí, porozumění je dvojnásobné. Smrtelné dvojče se ptá na to, co nesmrtelné dvojče intuitivně zná. Smrtelné dvojče sbírá a pamatuje si informace z vnějšího prostředí, aby mohlo potvrdit a označit jako platné všechno, co nesmrtelné dvojče vyjadřuje skrze osobnost. Pokaždé, když z vnitřní bytosti vzejde nějaká idea, potvrdí ji podobná idea, kterou smrtelné dvojče najde v rámci neosobní karmy, a pak smrtelná část ascendentu tuto ideu odstraní, zatímco nesmrtelná část ji může vyjádřit skrze plný potenciál horoskopu. Takto ascendentem v Blížencích neustále proudí usměrňovaný proud informací. A tento proces potvrzování a vyjadřování myšlenek vám umožňuje neustále potvrzovat platnost vašeho vztahu ke světu myšlenek a představ. Když máte ascendent v Blížencích a žijete přitom mimo sebe sama, máte nejspíš sklon ztotožňovat se s různými komunikátory a spisovateli, protože vám to dává pocit vzdělanosti a uvědomělosti. Můžete tudíž žít velmi povrchně. Můžete být natolik posedlí banalitami, že nikdy nespatříte v plném světle skutečnost to, že se máte naučit vnímat svou vlastní karmu. Když však žijete uvnitř sebe sama, jste schopni překročit rámec ztotožňování se s těmi, jež obdivujete. Namísto toho můžete pochopit podstatu určitého literárního období v dějinách, místa v civilizaci, kulturního přínosu a hlubšího smyslu toho, co bylo řečeno. Můžete se osvobodit od analyzování specifických významů slov, frází a způsobů vyjadřování, a zprostředkovat skutečného ducha komunikace. To je váš příspěvek civilizovanému světu.

Ascendent v RakuAscendent v Raku má schopnost pečovat, dávat pocit tepla a vytvořit si domov v sobě samém. Pod vládou Luny (která je spojená přímo s duší) má tento výjimečný ascendent schopnost vyjadřovat celý horoskop na úrovni duše. Jste nesmírně citliví na hodnoty jako věrnost, oddanost a ochrana, na kterých jsou založeny hluboké city. Abyste mohli tento ascendent opravdu pochopit a použít, musíte pochopit rozdíl mezi city a pocity. Cit je trvalý, zatímco pocity se mění jako vlny na vodě. Schopnost starat se o druhé, o věci a o svět, je cit vyvěrající ze samé podstaty duše. Každodenní pocity pak pocházejí z měnících se reakcí na okolí. City jsou však na vnějším prostředí méně závislé a svou trvalostí vám dávají pocit stabilní identity. Emocionalita tohoto ascendentu se stává přehnanou pouze tehdy, když se ztotožňujete s vnější karmou. Svět se neustále mění - jeho nálady jsou proměnlivější než počasí. Když máte ascendent v Raku a snažíte se najít sebe sama v jiných, hrozí vám mimořádná citlivost vůči negativním emocím. Váš přirozený instinkt vám káže starat se, konejšit, pečovat a zahřívat. Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, tyto vlastnosti ve vás probouzí touha cítit se bezpečně. Můžete být tudíž náladoví a držíte se vzpomínek na pozitivní pocity z minulosti, abyste ukonejšili ty pocity, které právě prožíváte. Neuvědomujete si však, že tyto pocity možná vůbec nejsou vaše. Znamení Raka má schopnost shromažďovat a uchovávat. To z vás dělá magnet, který do sebe vstřebává všechno z okolí. Atmosféra se na vás přímo lepí. Protože tyto city a pocity ve skutečnosti pocházejí z různých neosobních míst vnějšího vědomí, nepřidají vám na pocitu bezpečí. Vaše přirozená intuice slouží víc druhým než vám, pokud si dovolíte mít soucit s každou stížností, která se mihne vnějším vědomím. Nemůžete vybudovat zázemí pro každého (vlastně pro nikoho), pokud nenaleznete domov sami v sobě. Identifikace s vnějšími vlivy může mít za následek snahu chytat se prchavého zdání bezpečí poskytovaného druhými. Pravidelně pak dochází k rozčarování, zklamání nebo deziluzi v důsledku toho, jak proměnlivý svět neosobně vytváří a obnovuje svou karmu. Tento ascendent má zvláštní intimní, osobní povahu, kvůli níž je pro vás těžké mít od kohokoliv odstup. Nedostatek náklonnosti nebo její výkyvy, které můžete cítit z neosobního okolí, pak mylně chápete osobně, jako osobní odmítnutí. A protože jste venku, a dovnitř pouze nahlížíte, snadno použijete svou představivost negativním způsobem a obrátíte tento pocit osobního odmítnutí proti sobě samým. V takových případech můžete mít pocit, že vaše potřeby zůstávají bez povšimnutí ve světě, který je příliš velký nebo příliš zaneprázdněný, než aby si uvědomil, jak moc toužíte být jeho osobní součástí. Často dáváte druhým mnohem víc, než si uvědomujete. Je tomu tak proto, že ti, kdo přijímají vaše dary, jdou ve svých životech dál, zatímco vy se držíte minulostí. K této závislosti na minulosti dochází proto, že se ztotožňujete s vnějším vědomím. Pokud jednáte sami za sebe, můžete v životě postupovat svým vlastním tempem. Když se však pokoušíte vycházet z vnější karmy, pak vás proud myšlenek a pocitu, který se mění příliš pomalu, připoutává k vaší vlastní představě o tom, jaký byl kdysi svět namísto toho, abyste prožívali váš současný vztah k němu. Na první pohled to zní jako paradox, protože neosobní karma se přece mění z minuty na minutu. V rámci těchto změn se však její jádro nemění téměř vůbec. A je to právě tato její dekadentní podstata, ke které je ascendent v Raku tolik přitahován, pokud žijete mimo sebe sama ve snaze udržet si pocity bezpečí z minulosti. Po citové stránce můžete sice zažívat mnoho nových začátku a osvěžujících změn, ale přitom nikdy nezískáte pocit skutečného bezpečí, po kterém prahnete. Jste věrní a oddaní různým představám a lidem, tito však jako by vás pokaždé přerostli. A zatímco se snažíte naplnit svůj smysl pro celosvětovou rodinu v nějakém společenství, ve kterém se cítíte příjemně, vaše psychická vnímavost je neustále odváděna od vašeho hlavního cíle. Jednou z největších radostí života je dávat, pečovat nebo prožívat zrození, růst a rozkvět. Když je ale vaše identita zakotvena ve vnějším vědomí, nemůžete tyto pocity prožívat. Namísto toho je váš životní styl hektickým zmatkem neosobních emocí, které vám berou půdu pod nohama. Čím víc se snažíte zabezpečit se, tím víc vstřebáváte a přechováváte nepodstatné pocity, které jsou ihned rozptylovány a neustále tíhnou různými směry, protože nepramení ve vás (pochází z toho, co není osobní součástí vašeho života). Prožíváte tudíž množství citových extrémů, což vás značně frustruje. Za těchto podmínek váš přirozený sklon přechovávat předměty, zážitky i osoby působí proti vám. Uchováváte v sobě zátěž, a i když se snažíte být dostatečně silní na to, abyste ji unesli, neustále vstřebáváte další zbytečné emoce, což vás ještě víc zatěžuje. Takto žijete v začarovaném kruhu a snažíte se zachytit čehokoliv, co vám dává zdání citového bezpečí. Můžete být závislí na penězích nebo jiných lidech, pokud máte pocit, že vás mohou chránit a starat se o vás a o vaše potřeby. V takovém případě je ale cenou, kterou podvědomě platíte, vaše citová závislost. Většina karmy je důsledkem citové paměti. A protože Rak je tolik zranitelný a citlivý na citové vzpomínky nacházející se v jeho okolí, můžete snadno vstřebat cizí karmu, aniž abyste to tušili. Když se snažíte dosáhnout pocitu bezpečí a domova mimo sebe sama, máte sklon živit a opakovaně kolem sebe vytvářet problémy druhých. Pokud je vaše identita za branou ascendentu v Rakovi, vnímáte život zcela jiným způsobem. Vnímáte pak na základě citů, ne pocitů. Všechno, co je uvnitř vás, musí projít filtrem intuitivního a instinktivního procítění sebe sama nebo svého okolí dříve, než vyjádříte své pocity navenek. Máte schopnost vnímat plnost v sobě samých namísto toho, abyste hledali naplnění v druhých. Cítíte se sami v sobě doma a jste si vědomí ochrany, kterou vám poskytují vaše vlastní city vyvěrající z vaší duše, kterými se necháváte vést. Namísto toho, abyste reagovali na negativní emoce vnější karmy, jste schopní využívat svou citlivost k tomu, abyste byli v harmonii s měnícími se vlivy v přírodě. Rozumíte plynutí energií během dne i střídání období a víte, jak vychutnat harmonii a krásu přírody. Dokonce instinktivně cítíte, jaká strava přirozeně prospívá vaší duši. V Račím ascendentu se skrývá mimořádné požehnání. Symbolizuje totiž zázrak narození. Ať' už je to tělesné narození nebo zrod myšlenky, je počátečním zdrojem citu. Všechno, co je uvnitř vaší duše, se může projevit, pokud se ztotožníte se svými skutečnými city. Takto může vaše božská přirozenost - neovlivněná vnějšími podněty - prosakovat do všeho, co děláte. Občas jste jako děti, jindy jste možná přehnaně starostliví, v podstatě jste však jako míza stromu, která vyživuje větve, jež jsou na vás závislé. Kdykoliv jdete proti svým skutečným citům, podlehnete nesčíslným odrazujícím pocitům neosobní karmy. Když však zůstanete u svých pravých citů, budete odměněni nejvřelejšími a nejvděčnějšími zážitky, jaké život nabízí.

Ascendent ve LvuAscendent ve Lvu představuje tvořivý princip života. Máte sílu i vůli, potřebné k vyjádření zářivé krásy, kterou v sobě cítíte. Víte, jak využít vzácné příležitosti tak, aby váš vnitrní potenciál prozařoval vaši osobnost. Máte mnohem více naděje a optimizmu než kterýkoliv jiný ascendent. Výsledkem je, že jste schopni úspěšně dosáhnout všeho, po čem toužíte. Někdy je síla tohoto ascendentu přílišná. Pak se namísto toho, abyste zůstali ve svém nitru, snažíte získat víc, než ve vás je, a započnete proces identifikace s neosobní karmou. Začne vás přitahovat pozlátko, vnější odlesk a teatrální či melodramatické události, které postupně ovládnou celý váš život. Lví ego je velmi silné. A když se ztotožníte s neosobním egem vnějšího světa, má sklon zesílit natolik, že se vám zcela vymkne z rukou. Tento ascendent se tudíž snadno ztratí ve všem, co podněcuje zdůrazňování a posilování jeho Já. Bohužel v tomto případě vůbec neposilujete sebe sama, ale neosobní myšlenky, pocity a činy, které za své pouze pokládáte. Takže bez ohledu na to, jaký je například váš finanční úspěch nebo jak moc jste velkorysí, ohromující a expanzivní, pořád ve vás zůstává nepříjemný pocit, který vám říká, že tomu něco schází. Pro vás je ještě důležitější než pro jakýkoliv jiný ascendent, abyste zůstali ve svém nitru. Slunce symbolizuje střed, a pokud má mít účinek, jeho sila musí pra měnit ze středu kruhu směrem ven. Pokud se však ztotožňujete s neosobní karmou vnějšího prostředí, není to možné, protože namísto toho, abyste bylí ve středu kruhu, pokoušíte se stát středem kruhu druhých a být pro ně tím, čím byste měli být pro sebe sami. Scházíte ze své cesty, abyste vzbudili pozornost. Vyhledáváte obdiv a snažíte se druhým předvádět všechno, co by mohli se svými životy dělat sami. Ale neosobní karma se mění a spolu s ní i příklady, které předvádíte druhým. Bod vašeho vědomí se proto neustále mění ve snaze uchránit ego před pádem. Ascendent ve Lvu může kroužit kolem záležitostí bohatství, slávy, věhlasu a obdivu těch, které si kolem sebe držíte pro jejich méněcennost. To všechno je však přechodné a nedává tomuto ascendentu příležitost ke skutečnému rozkvětu. Můžete vytvářet hodně iluzí o sobě i o světě, protože když žijete mimo sebe, stáváte se zvětšovacím sklem pro iluze ega, které existují v rámci neosobní karmy. Nadbytek se stane vaším běžným životním stylem a pýcha vaším pohonným motorem. Jestliže se vám dostane nějaké formy odmítnutí, jenom to povzbudí vaši touhu po moci. Zdarma a velkoryse udílíte rady, protože vám to dává falešný pocit nadvlády. Děláte toho spoustu pro druhé jenom proto, abyste jim dokázali, jak málo toho dělají sami pro sebe. V podstatě se snadno stanete příkladem a vzorem všeho, po čem touží všichni ostatní. A abyste si udrželi svůj image, musíte si vypěstovat také značný trpitelský komplex. Čím víc vás zatěžuje podporování druhých, tím snadněji omlouváte své důvody. Vaše osobnost se tak zamotává do nedobré soutěživosti, v rámci které vytváříte nejen akce, ale i reakce druhých. Potom už není téměř vůbec možné vidět do svého vlastního nitra. Příliš ostře totiž záříte, vaše síla všechno převálcuje a máte příliš silnou potřebu mít všechno pod kontrolou. Vaše vnitřní bytost prostě není schopná reagovat na tak ohromující sílu pozitivně. Musíte tudíž pokračovat v podněcování druhých namísto sebe sama. A čím víc se přesvědčujete, že dokážete získávat jejich pozornost vytvářením dramatických iluzí, tím méně pociťujete potřebu žít ve skutečném světě. Výsledkem je vesmír, který jste sami stvořili a ve kterém sami řídíte a ovládáte všechny ostatní. V tomto nevědomém království, v němž jste odděleni a povýšeni nad ty, jejichž lásku ve skutečnosti potřebujete, není místo pro pozná-ní a pochopení. Nakonec začnete sami sebe vidět jako zdroj světla druhých. Jste jejich naděje, jejich spása a jediná síla, která je vede za hranice nezáživnosti a každodenní námahy. Čím víc posilujete tento image, tím jste více nuceni vyhledávat takové lidi a okolnosti, které jej podporují. Namísto toho, abyste ovládali sami sebe, jste ovládáni svým okolím. Příležitosti vás svádí. Vyhlídky na úspěch v různých oblastech vás mohou odvést od vašeho skutečného cíle. A rozmanité potřeby druhých mohou snadno rozmělnit vaši energii, když se snažíte dokázat si to, o čem v sobě ve skutečnosti pochybujete. Tvořivý princip přináší velké požehnání. Odpovídá mu první hexagram I-ťingu. Tvořit znamená napodobovat Stvořitele. Je to prvotní inspirace života. Všechno, co tvoříme, je odrazem toho, jak chápeme tvořivou sílu Boha. Tvořivost tudíž přináší velkou zodpovědnost. Bez ohledu na naši osobní víru to vypadá tak, že jsme na Zemi proto, abychom tvořili. Jestliže se váš ascendent ve Lvu naučí, jak zůstat uvnitř sebe sama, pak všechno, co vytvoříte, nejenže bude vycházet z vašeho vnitřního potenciálu, ale půjde cestou růstu vaší duše. Namísto posedlosti mocí, kterou beztak neumíte využít, budete tudíž schopni vyjádřit všechno, co je ve vašem nitru. Pokud čelíte výzvám, už to není z touhy soupeřit s jinými, ale z touhy zvládnout cokoliv, před čím stojíte. Vládnout neznamená řídit druhé, ale spíš pochopit, jak ovládnout svou vnitřní bytost. Namísto pýchy a ega, které je jejím pramenem, se snažíte žít tak, aby vaše napodobování Boha nebylo zahanbující. Za branou ascendentu jste v souladu s velikostí a silou tvořivého vyjadřování potenciálu vaší duše. A v rámci této velikosti je spousta prostoru pro pokoru a skromnost, protože už nesoupeříte s jinými. Vidíte to, co je v neosobní karmě lákavé pro ego, ale protože je vám jasný váš tvořivý cíl, udržujete se v bezpečných mezích vaší osobní životní cesty. Protože mu vládne Slunce, symbolizuje tento ascendent podstatu osvícené osobnosti. Když je identita zakotvena uvnitř ascendentu, ústředním bodem vědomí celého horoskopu se stává upřímnost, věrnost a smysl pro morálku. Můžete proto prožívat život z jeho dobré stránky a vychutnávat tvořivé vyjadřování všeho, co je dobré. Namísto toho, abyste žili z pocitu falešné pýchy, můžete využít silný pocit, který máte sami ze sebe k tomu, abyste se vyhnuli zneužívání druhých. Ascendent ve Lvu může být tudíž zářným příkladem lidské velikosti na výsluní.

Ascendent v PanněAscendent v Panně symbolizuje lidskou schopnost uspořádat svou osobnost. Pokud máte tento ascendent, chápete rozdíl mezi dobrým, lepším a tím, co dělá duši čistou. Toto je nejcitlivější filtr osobnosti ze všech ascendentů. Kanál, který vás spojuje se světem, je mimořádně úzký, a tudíž ochraňuje váš vrozený smysl pro slušnost a důstojnost před vším, co by mohlo narušit čistotu vašich ideálů. Jste uvážliví, kultivovaní a humanističtí v mezích rozumu, a to je podstatou vaší osobnosti. Pokud se ztotožňujete s vnější karmou (a žijete mimo ascendent), může být váš život naprosto frustrující. Během jediného dne přeletí éterem doslova miliardy myšlenek a představ. Vaše vysoká citlivost se smyslem pro pořádek vás nutí kriticky zkoumat všechno, co do sebe vstřebáte. Výsledkem může být neustálá nervozita, protože bez ohledu na to, jak moc analyzujete, nic nevyřešíte. Vaše chování může být neurotické, což je způsobeno neustálým nutkáním kritizovat a zaobírat se karmou, která ve skutečnosti není vaše. Můžete se zabývat svým zdravím natolik, že se z toho stane hypochondrie nebo posedlost, podle měnící se módy nebo nejnovějších doporučení. Můžete to přehánět s prací, hnání nervózní energií, která se ve vás bezmyšlenkovitě hromadí. Pokud se snažíte přijít na to, co vám vlastně vadí, zaplétáte se do takového množství detailů, které pocházejí z vnějšího prostředí, že se z vás stane oběť "mikrománie". Čím víc se osobně snažíte uspořádat své okolí (které však podléhá svému vlastnímu neosobnímu řádu), tím víc se dostáváte do rozporu se skutečností vašeho vztahu ke světu. Pokoušíte se rozluštit hádanky, jejichž rozluštění není ve vaší moci, nebo reagujete na měnící se výkyvy v přírodě tak, jako by měly osobní zájem na narušování vámi zamýšleného řádu. Samozřejmě, že když žijete mimo sebe sama a máte přitom silný smysl pro pořádek, pak se nepořádek ve vašem okolí snadno stane vaším osobním problémem. Osobnost s ascendentem v Panně (pokud se ztotožňujete s vnějšími vlivy) má největší potíže při snaze jednat s druhými jako s lidskými bytostmi. Kvůli nervozitě a snaze ochránit se především, co je příliš drsné nebo neuspořádané v rámci vaší představy o tom, jaký by měl být svět, máte sklon zablokovat strukturu své osobnosti. Sami sebe dělíte na množství menších částí, které jsou pěkně uspořádané. Vy život nevnímáte jako plynutí, které umožňuje snadno se spojit s jinými lidmi. Když jednáte s druhými, jste příliš mechaničtí, zaujímáte rigidně obranný postoj nebo jste kriticky omezení ve snaze posoudit, zda je váš osobní svět akceptován nebo strháván k zemi. Sami sebe soudíte podle svých ideálů. Druhé však posuzujete podle jejich skutků. Systematicky se snažíte vytvořit si okruh přátel a známých, kteří zapadají do vámi vytvořeného řádu. Nikdo však není dokonalý a toto poznání vám přináší zklamání. Protože se ztotožňujete s druhými, jste si vědomi toho, že jejich nedokonalost se na vás může odrazit. Svým způsobem vidíte svět jako nebezpečné místo, kde se musíte bránit (abyste přežili), a lidé jsou pro vás pouze tím, co dělají a vlastní (a ne lidskými bytostmi, kterými se snaží být). Pokud žijete za ochrannou branou ascendentu, vidíte sami sebe i vaše vztahy s druhými lidmi a vnějším světem zcela odlišně. Tento nový pohled znamená, že už vnější svět nesoudíte, spíše se snažíte očistit své vlastní pohnutky. Citlivě vnímáte svůj vnitřní potenciál a víte, jak jej vyjádřit za pomocí řádu a rozumu. Namísto toho, abyste kritizovali sebe nebo druhé, využíváte svou skvělou schopnost diskriminace k tomu, abyste co nejlépe vyjádřili sami sebe, kdykoliv k tomu máte příležitost. Panna je výjimečný ascendent. Pokud žijete uvnitř sebe sama, pozdvihuje kvalitu a čistotu celého vašeho horoskopu. I v případě, že váš horoskop obsahuje aspekty, které poukazují na nižší sklony lidské přirozenosti, tyto aspekty jsou zjemňovány, pokud procházejí filtrem ascendentu v Panně. Jestliže žijete vně sebe sama, ideály ascendentu v Panně jsou nedosažitelné. Bez ohledu na to, co děláte, nemůžete být proto se sebou spokojeni. Když ale žijete uvnitř karmické brány ascendentu (ve spojení se svým vnitřním zdrojem), snadno působíte na pozitivních karmických úrovních. Z takového horoskopu nemůže vycházet nic, co není na úrovni vašeho , vysoce morálního charakteru. V tomto smyslu se sebou neděláte kompromisy, protože místo kritizováni druhých ' se snažíte udržovat si úroveň vědomí, která projevuje lepší vlastnosti vaší vnitrní bytosti. Jste si vědomi toho, jakou morální cenu má identita a víte, že musíte být ' podřízeni sami sobě, pokud máte sami sobě sloužit. Místo toho, abyste se zaobírali kritickými názory na společnost a její pravidla, která existují v neosobní karmě, sami dodržujete vyšší etické principy. Pokud se ztotožníte s vnější karmou, pak se také musíte osobně ztotožnit se vším na světě, co si vyžaduje nápravu. Výsledkem je pocit, že všechno, co děláte nebo si myslíte, je nějak nesprávné, a tudíž vyžaduje nápravu. Následkem ' může být velmi silný komplex méněcennosti. Abyste ho vyvážili, můžete kritizovat druhé, ale stejně nejste přesvědčeni, že vaše osobnost funguje odpovídajíc tomu, co by uspokojilo vaši duši. Můžete se tak stát nesmyslným perfekcionistou. Když je ale vaše identita pevně zakořeněna ve vašem nitru, jste schopni vytvořit si systém, který vám umožňuje fungovat v jakékoliv situaci. Díky přirozené schopnosti všímat si detailů máte silný sklon mentálně zkoumat své nitro. Neustále studujete a analyzujete, jak byste lépe uspořádali svou mysl. Vynalézáte "počítačové" metody třídění a uchovávání informací. Když je vaše identita zakořeněna mimo ascendent, máte sklon manipulovat svou myslí, a čím jste schopnější nalézt příslušné kategorie pro všechno, co do vás vchází, tím jste si jistější, že vaše osobní vědomí je funkčně efektivní. Potíž je v tom, že můžete strávit celý život řešením problémů osobností, kterým umožňujete vzniknout jenom proto, že si chcete dokázat, jak skvěle funguje vaše mysl. Výsledkem je, že pracujete na své mysli, spíše než jejím prostřednictvím. Snažíte se totiž mechanicky si vytvořit vědomí, které je životaschopné. Příliš se zabýváte obrovským množstvím nadbytečných myšlenek, které vám přinášejí pouze otázky, ale ne odpovědi. Čím víc se snažíte uspořádat své vědomí, tím nelidštějšími se stáváte. Namísto toho, abyste život prožívali takový, jaký je, stáváte se loutkou nebo robotem, který přitom reaguje negativně na knoflíky, které sami mačkáte. Pokud zůstáváte uvnitř tohoto ascendentu, nemáte potřebu manipulace. Jste svým vlastním zdrojem vědomí a ne zlomky neosobní karmy, z nichž se pokoušíte sestavit skládačku. Jakmile je toto vědomí jednou očištěno a vyjádřeno, ideály Panny působí jako diskriminující filtr, který vám umožňuje fungovat za pomoci vaší mysli spíše, než jí zdokonalovat. V životě vám jde víc o kvalitu než o kvantitu. Jste přitom schopní dosahovat jí bez kritizování toho, co vám nevyhovuje na neosobní karmě. Vnímáte řád věcí, ale namísto toho, abyste byli puritánsky kritičtí, jste schopní existovat skromně a přitom toho hodně dosáhnout. Máte silný smysl pro přítomnost, pro tady a teď. Víte, jak využít to nejlepší ze svého horoskopu bez toho, abyste se roztříštili na zlomky. Čím víc vycházíte ze svého nitra, tím víc vás ascendent v Panně vynáší nahoru. Ihned rozpoznáte božskou podstatu věcí a myšlenek. Namísto toho, abyste si zaplňovali mysl přebytečnými nesmysly, jste schopní vytvořit si uspokojivý životní styl. Protože severní lunární uzel (skrze svou očistnou povahu) odpovídá principu Panny, snadno se učíte lekcím, ke kterým vás vede vaše duše. Nemusíte dělat kompromisy. Ascendent v Panně, pokud je používán správně, není produktem ega. Jde vám spíše o vyšší pochopení vlastního potenciálu, a to ne pouze v rámci toho, čeho jste schopní, ale i v pátrání po tom, jak je možné smysluplně plnit své povinnosti skrze užitečný kontakt s neosobním prostředím. Nemusíte se analyzovat, abyste se pochopili. Vše, co potřebujete udělat, je umožnit jednotlivým součástím sebe sama, aby fungovaly skrze kategorický filtr ascendentu v Panně.

Ascendent ve VaháchToto je jeden z nejmimořádnějších ascendentů v celém zvěrokruhu. Abychom jej pochopili, připomeňme si, že ascendent sám o sobě představuje východ Slunce. Je nadějí lidstva pro celý nastávající den. Optimisticky očekáváme, že spolu s východem Slunce povstanou í naše sny, naše plány a naše potřeba sebevyjádření, které vycházejí z našeho nitra. Když je ascendent v jakémkoliv ze šesti prvních znamení zvěrokruhu, nižší přirozenost jedince má sklon následovat vycházející Slunce a jeho sílící působení. Naše lidské vlastnosti v menším měřítku napodobují přirozené vlastnosti vesmíru. Jako sedmé znamení zvěrokruhu představují Váhy zapadající Slunce. Poté, co se lidstvo pokusilo vyjádřit svou osobní individualitu, přichází západ Slunce. Zde, na ascendentu ve Vahách, mizí optimistické očekávání, které nás vedlo během dne. Namísto toho pociťujeme vyčerpanost osobního snažení a vidíme marnost pokusu vnutit svou vůli druhým. Pokud máte ascendent ve Vahách, vaše osobnost je založena na lásce, harmonii a schopnosti sdílet s druhými podstatu krásy, kterou vnímáte. Máte vznešenou, přátelskou a milou povahu a hry ega pokládáte za něco, co vás odvádí od poklidné existence, ke které jste povoláni. Je pro vás těžké být v kontaktu s egem, protože se příčí vaší přirozenosti používat ego pouze pro sebe. Toto je jediný ascendent, který má schopnost dosáhnout skutečného stavu bez Já. Protože projevy ega jsou zde mimořádně slabé, je pro vás snadné žít mimo sebe sama. Když dovolíte, aby se vaše identita spojila se zdroji mimo váš ascendent, je váš život plný extrému. Při pokusech mít ve svém nitru harmonii a lásku (což je vaší podstatou), neustále se snažíte sladit různé typy neosobní karmy, které si přisvojujete ze svého okolí. Výsledkem je, že si často protiřečíte a snažíte se vyvážit jednu věc druhou. Ve vašem životě může být příliš málo určité kvality a zároveň přehnané množství jiné, která nemá s tou první vůbec nic společného, vám to však dává iluzí rovnováhy. Můžete se například příliš dlouho dívat na televizi, abyste vyvážili pocity odmítnutí, které jste do sebe vstřebali. Nebo se můžete přejídat, pokud vaše oblečení neodpovídá vašemu vybranému vkusu. V obou případech řešení, ke kterým se utíkáte, v konečném důsledku neodpovídají důvodům, pro které měla být určena. Během běžného rozhovoru můžete vstřebat nějakou neharmonickou představu, a pak se na míle vzdálit ze své vlastní cesty pouze proto, abyste nalezli představu protikladnou, která vám dá falešný pocit rovnováhy. Tak se z vás může stát jakýsi kaleidoskop extrému. Přitom nikdy nemáte pocit spolupatřičnosti se žádnou z těch idejí, které vámi proplouvají, přesto se však snažíte udržet si pocit rovnováhy ve světě protikladu. V rozhovorech často představujete protikladný názor ne proto, že byste s ním nevyhnutně souhlasili nebo jej zastávali, ale protože přeci musí být vidět obě strany mince. Povaha lásky však spíš než z protikladu pochází z opravdového přijetí všeho, co existuje. Když žijete mimo sebe sama, nemůžete to takto prožívat. Namísto toho pociťujete nesoulad ega a jeho pocity zklamání, které existují v neosobní karmě. Nemůžete přesvědčivě vyjádřit nesouvislé proudy myšlenek a názorů, které vámi proudí, protože si nejste jisti sami sebou. Jste tudíž velmi nerozhodní a je možné, že vůbec nechápete povahu pravdy. Namísto toho, abyste byli originální a jedineční, máte sklon zaplést se do názorů, které k vám přišly z druhé ruky. Možná také nevíte, jak uskutečňovat své myšlenky a představy. Na nevědomé úrovni se snoubíte s každým, kdo má takové názory, které vám dávají pocit klidného přijetí. Takto si na jemné úrovni vytváříte intimní partnerství a vztahy s mnoha lidmi. V každém nacházíte nějaké místo, kterému chybí harmonie a láska, a snažíte se tuto mezeru zaplnit. To vám pomáhá překonat možné osobní pocity odmítnutí. Protože však tyto podvědomé svazky nejsou ve skutečnosti vůbec osobní, nikdy doopravdy nezažíváte naplnění v lásce, po které prahne vaše duše. Život se tak pro vás stává snem ve světě, který jste sami stvořili. Ale protože se váš ascendent ve Vahách ztotožňuje s neosobní karmou, tento sen není vlastně vůbec váš! Zrcadlí sny jiných lidí. Když se snažíte uvidět sebe sama, neprohlédnete mlhou, do které vás s vaším svolením zahalil svět. Jste téměř posedlí vytvářením harmonie v druhých, a tak je pro vás často těžké dbát na své vlastní skutečné potřeby. Váš smysl pro blaho se tak stává téměř naprosto závislým na silách a osobách mimo vás samotné. Druzí jsou pro vás východem Slunce a namísto toho, abyste vyzařovali ze středu vlastního uceleného zdroje bytí, stáváte se kruhem, který se točí kolem středu jiných. Nakonec se může dostavit pocit, že vyjadřujete něco, čím vůbec nejste. To vás frustruje a přináší domněnku, že si nedokážete najít ve světě své vlastní místo. Nemáte žádné velké osobní žádosti, a tak nejste schopni soutěžit s mocnými egy ostatních. Cítíte se silnější spíše ve spojení s druhými, tím ale ztrácíte pocit vlastní totožnosti. Toužíte po tichém a klidném životě. Když však hledáte sílu v druhých, rušíte svůj klid. A protože podvědomě víte, kolik si toho berete od druhých, vaše božská dávající povaha má sklon nutit vás k přehánění, a to pak splácet na úrovni karmy. Můžete tak pomáhat druhým zvládat jejich karmické lekce. A i když je tento přístup k životu prakticky nesobecký, stejně má sklon vytvářet uvnitř vás zmatek. Vede vás totiž spíš vaše okolí než vaše vlastní nitro. Různými způsoby vyjadřujete vnitrní povahu jiných, a přitom nejste schopní uvědomit si své vlastní mimořádné vlastnosti. Pokud žijete za branou ascendentu, je váš život pochopitelně zcela jiný. Všechen potenciál vaší vnitřní bytosti je filtrován láskou ještě předtím, než dojde vyjádření. Stále toho děláte dost pro jiné, ale už ne proto, že potřebujete přijímat. Dáváte proto; že je to vaší přirozeností, a za to, co dáváte, si nikdy neděláte zásluhy v tichosti víte, že dar dávání nespočívá v tom, co dáváte, ale jak dáváte. Vaším cílem je ztotožnit se s láskou, a i když pořád potřebujete druhé lidi, se kterými byste se mohli dělit, neztrácíte přitom svůj vlastní střed. Největším darem ascendentu ve Vahách je schopnost dát druhého jemu samému. Tak se vaše nitro láskyplně a bez výhrad projevuje skrze váš ascendent. Víte, že pokud jste spojeni se svým nitrem, nic na světě vám nemůže ublížit nebo vám něco vzít, protože jste láska sama, a láska je nekonečným proudem, který sám sebe naplňuje úměrně tomu, nakolik je mu umožněno plynout. Namísto toho, abyste se dívali na svět růžovými brýlemi, vidíte ve svém okolí umění a estetiku. Když žijete uvnitř ascendentu, snadno akceptujete scenérii neosobní karmy bez toho, abyste se domnívali, že je vaší osobní povinností změnit ji. Víte, jak věcem ponechat volný průběh. Krása tohoto ascendentu zapadajícího Slunce spočívá v pochopení, že pro harmonické fungování ve světě nepotřebujete silné ego. Vidíte, jak je ve světě používána moc a síla, ale nemáte zájem zúčastnit se toho. Tam, kde druzí bojují o přežití, vy si klidně vychutnáváte pocit spokojenosti. Druzí vás mohou pokládat za líné, ale je to spíš pocit vděčnosti, co vám umožňuje vyhnout se násilnému vnucování se světu neosobní karmy. Dobře víte, že nemůžete jít na zajíce s bubnem. Čím víc se člověk snaží převyšovat ostatní, tím víc ztrácí sám sebe. Když bude váš vnitřní potenciál filtrován vaší schopností milovat, váš život získá vysokou kvalitu. Karma, která se řeší s láskou, jde zvládnout, ale karma, kterou nejsme schopni přijímat s láskou, se nám vrací v podobě stále nižších a primitivnějších zážitků. Vyzařuje z vás teplo a náklonnost, protože je to vaše povaha, a ne proto, že z toho chcete těžit. Když je tento ascendent správně používán, není nutné zpochybňovat vaši schopnost lásky. Jste si vědomi karmických omylů, způsobených lidským sobectvím, a vaše největší naplnění spočívá v tom, že nacházíte způsoby, jak přispět krásou a harmonií světu, který tolik milujete.

Ascendent ve ŠtíruToto je nejzáhadnější ascendent celého zvěrokruhu. Pokud máte ascendent ve Štíru, cítíte v sobě nevyčerpatelné regenerační síly. Máte nesmírně vysoké ideály a jste schopni zajít velmi daleko, abyste vylepšili všechno, co podle vás vylepšit lze. Často prožíváte hluboké proměny a pravdivě vidíte ty nevědomé úrovně bytí, v nichž se druzí klamou. Jste prvotřídním pátračem. Nespokojíte se s povrchem a nezastavíte se, dokud nezjistíte příčinu toho, co vás trápí. Díky své schopnosti intuitivně chápat i to, co je nevědomé, dokážete odstranit kořeny problémů. Je to vaším cílem a smyslem a naplňuje to vaše očekávání lepší budoucnosti.´Pokud žijete mimo sebe sama, stáváte se přehnaně citlivými vůči sexuálním vibracím neosobní karmy. Můžete si myslet, že máte příliš silný sexuální pud, a přitom se pouze ztotožňujete se sexuálními pudy jiných lidí. Protože Štír je znamením vylučování a odpadu společnosti, můžete pociťovat silnou nespokojenost a frustraci ze všeho, co pokládáte za sebe sama. Můžete být rozhněvaní, podráždění, zatrpklí nebo odmítaví. Pokud vibrujete na negativní úrovni, snadno uvěříte, že vám svět provádí špatné kousky, zatímco ve skutečnosti pouze neosobně naplňuje svou karmu. Z tohoto úhlu pohledu mohou pocházet silné paranoidní pocity, které vás nutí hledat si nějaký opuštěný ostrov nebo přístav pryč od neustálého pronásledování. Máte sklon ostře kritizovat druhé, protože v každém vidíte to nejhorší. Váš pohled je často zaujatý a vaše prudké emoce jsou výsledkem reakce na negativitu vnějšího prostředí. Je možné, že se přehnaně zabýváte smrtí, okultními silami nebo pověrami, které pokládáte za svou osobní karmu, kterou musíte překonat. Takto se neustále zkoušíte a vystavujete jedné výzvě za druhou jen proto, abyste si dokázali, že v konečném důsledku se dá všechno zvládnout. Čím víc se však snažíte najít to, co tak úporně hledáte, tím jste posedlejší právě tou podobou svého Já, kterou vůbec neovládáte. Ovládá vás chamtivost, závist a žárlivost, které existují v neosobní karmě, což vám znemožňuje přístup k vašemu vyššímu Já. Vaše vlastní chytrost vás přelstí, protože když se snažíte vidět sebe či jiné cizíma očima, ztrácíte svou přirozenou bystrozrakost. Vaše individualita zostřuje vaše smysly. Když však dovolíte, aby se vaše identita ztratila v druhých, váš zrak se zakaluje a vy ztrácíte smysl pro perspektivu. Jste zřejmě přesvědčení, že jíní lidé mají vždy nekalé úmysly, nebo že je vždy důvod být ostražitý. Výsledkem je, že žijete v neustálém podezření a skrýváte se za obrannými zdmi jiných. Hledáte únik před výtvory své vlastní posedlé mysli. Máte potíže cítit se uvolněně či povzneseně, protože jste naladěni na vnímání odpadu společnosti. Když máte ascendent ve Štíru, často se snažíte o reformu tohoto odpadu, protože se s ním nějak ztotožňujete. Ale zlikvidovat odpad by paradoxně znamenalo zlikvidovat sebe sama. Pokoušíte se proto měnit to, co měnit nejde nebo to ani není žádoucí. Můžete tím pádem vidět problém tam, kde žádný není. Můžete honit za ocas neosobní karmu a pořád si přitom stěžovat, že se nedokážete uplatnit. Můžete se dokonce stát závislými na lidech, jejichž vnitřní boje udržují v chodu vaši vlastní negativitu. Jste schopni dokázat, že máte pravdu, i když ji nemáte. Snadno nacházíte v druhých slabé stránky a chyby, což vám pomáhá udržovat se v přesvědčení, že váš vlastní úděl (uprostřed odpadu a špíny společnosti) je lepší. Ve světě plném odpadu snadno vyhrajete jakýkoliv krysí závod, přičemž si neuvědomujete, že tím pouze dokazujete, že jste sami tou největší krysou. Protože vycházející Štír má mimořádně silnou intuicí, někde hluboko ve svém nitru víte, že nejste sami k sobě upřímní. Bez ohledu na to, na jaké jste úrovni, projevuje se ve vás vyšší Já, skrze které všechno vnímáte. Čím víc si tudíž lžete a popíráte pravou povahu své vnitrní bytosti, tím víc se začínáte nenávidět. V takovém stavu se snažíte zničit sami sebe, protože cítíte nehodnost vašeho nižšího Já, které se snaží skrýt před vašimi ideály. Pokud však žijete za branou ascendentu, váš přístup k životu dostává zcela jinou podobu. Ascendent ve Štíru má velkou hloubku a dokáže působit jako přímý kanál, kterým proudí potenciál vašeho vnitřního Já. Namísto toho, abyste popírali to, co se zdá být za hranicemi vašich možností, jste si vědomi své vlastní plnosti. Štír je středem duše. Právě proto jste schopní vnímat všechno, co nevědomě řídí život. Když je tento ascendent napojen na potenciál vnitřní bytosti a duše, pociťujete hlubokou oddanost a cílevědomost ve všem, co děláte. Namísto toho, abyste se snažili transformovat odpadové produkty společnosti, vnímáte život jako nekonečný růst. Díky tomu se snadno zbavujete minulosti, protože jednoduše přestává existovat ve vašem vědomí.3) Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, přirozeně opakujete chyby z minulosti a promítáte je do svých budoucích zážitků. Dochází k tomu proto, že neosobní karma se neustále obnovuje na základě opakujících se vzorů. Když je však vaše identita pevně uzavřená za branou vašeho ascendentu ve Štíru, víte, jak se ohradit. Namísto toho, abyste byli obětí destruktivních myšlenek, které se pořád toulají vaší myslí, jste schopní uzavřít a odvrátit se od všeho, co už nepotřebujete pro svůj vývoj. Máte bystré smysly a dobrou intuici a vaše duše vyjadřuje vaši vnitřní bytost. Namísto marnění energie na boj s odpadem nebo bezcílného nahlížení do životů jiných jste tudíž schopní projevit své božské vlastnosti skrze intenzivní osobnost, která dosáhne vše, kvůli čemu sem přišla vaše duše. Vidět odpad nemusí znamenat ztotožnit se s ním. Můžete být se svým životem spokojeni bez ohledu na to, zda i jiní využívají svých schopností. Důležitější než měnit svět, je změnit sebe. Namísto lpění na objektech, lidech nebo zážitcích se můžete naučit nechat být to, co nemůžete ovládat, a dospět k moudrosti, která ví, že největším možným úspěchem je dokonalé ovládnutí sebe sama. Pak nebudete plýtvat energií na nesprávných místech. Máte možnost žít na základě jasného a hlubokého vědomí, díky kterému snadno prohlédnete přetvářku. Máte schopnost léčit a dokážete uzdravit sebe i druhé bez toho, aby vás to ničilo. Cítíte se bezpečně i v těch nejnebezpečnějších situacích. Jste ve své podstatě realističtí, a i když vidíte věci takové, jaké by mohly být (díky vaší snaze), nikdy nezapomínáte, jaké jsou ve skutečností. Namísto soupeření s druhými čelíte sami sobě a svůj úspěch měříte projevy své božské přirozenosti. Jste samotáři, ale nejste osamělí. Vnímáte plnost života a jeho schopnost neustálé obnovy. Snadno se zbavujete toho, v co jste kdysi věřili, a nemáte přitom pocit, že přicházíte o něco významného. Jste schopni okamžitě odejít ze vztahu nebo manželství či opustit přátele, jestliže zaslechnete vyšší volání. Když je vaše identita zakořeněna mimo vás samotné, začnete být posedlí řešením hlubokých problémů, které cítíte v druhých. Je tomu tak proto, že sami sebe pokládáte za součást neosobní síly, která působí změny ve světě. Bohužel tento postoj vede k mučednictví. Na druhé straně konstruktivní ascendent ve Štíru vám umožňuje hlubokou účast na velkých tajemstvích života bez toho, abyste se museli osobně zaplétat do cizí karmy. Když je ascendent ve Štíru používán tímto způsobem, nejste sobečtí. Víte, že pokud zůstanete na úrovni zodpovídající vaší hloubce - hloubce, jaké je schopno pouze toto znamení -, vaše potřeby budou vždy naplněny. Pak je také možné rychle rozpustit velké množství negativní karmy a osobně se účastnit evolučních zázraků, což vám pomáhá dostat se na nové úrovně sebevědomí. Tento ascendent má mimořádně intimní vztah k samotným kořenům života. Pokud máte tento ascendent, vnímáte jemné spodní proudy přírodních sil. Rozumíte skrytým významům v sobě i ve světě. Vnímáte život v jeho nejhlubší podstatě a chápete, že vnějšek je vždy odrazem toho, co je uvnitř. Tato vaše citlivost vám pomáhá pochopit prudké změny, které vámi neustále otřásají během toho, jak vás vaší vlastní duše nutí plnit své poslání a blížit se mistrovství nad sebou samými. 3) Martin Schulman: Karmická astrologie 4: Karma přítomnosti (Eugenika, Bratislava, 2000).

Ascendent v StřelciPokud máte ascendent ve Střelci, potkává vás množství příležitostí ve všech oblastech života. Máte možnost zažívat opravdovou hojnost. I když v žádné oblasti nejdete do hloubky, záběr vašich prorockých vizí dává tušit vrozenou moudrost. Okamžitě je vám jasný "celý pohled" na jakoukoliv situaci bez toho, abyste se nejdříve museli prokousat detaily. Váš spontánní, povzbudivý přístup rozdává radost všem kolem vás. Jste obdařeni schopnosti spontánně komunikovat, s jejíž pomocí dokážete několika slovy vyřešit to, co znepokojuje nižší mysl tisíci myšlenek. Pokud jde o schopnost dostat se k jádru věci a nacházet různé možnosti sebevyjádření, jste opravdu mistry. Jestliže však žijete mimo sebe sama a ztotožňujete se s neosobní karmou, stáváte se naprosto roztříštěnými. Přitahuje vás všechno, co představuje hojnost, a tak se stáváte obětí přebytku a přehánění. Všemu věnujete pozornost pouze chvíli, a i když máte hodně zájmů, mění se dřív, než mohou dojít naplnění. Jako vítr foukající do plamenů dáváte se najednou různými směry, ale snadno přijdete o své nadšení, když je váš vizionářský pohled kalen jednou frustraci za druhou. Příležitostí, které existují v neosobní karmě, je tak ohromující množství, že z nich žádný jednotlivec nemůže využít víc než nepatrný zlomek. Pokud máte ascendent ve Střelci a necháte svou identitu ovlivňovat všemi možnými atrakcemi neosobní karmy, zahltí vás. Především vaše ego přeroste své meze. Potom, protože se ztotožňujete s možnostmi druhých, vaše touha dosáhnout něčeho mimořádného jé mylně zakořeněná mimo vás samotné a podléhá silám, které nemůžete ovládat. Právě otázka ovládání je mimořádným problémem pro ascendent ve Střelci. Protože v ničem nejdete do hloubky, je pro vás těžké vytvořit si v životě pevný základ. Smysl a životní hodnoty tudíž mizí téměř ihned, jakmile je objevíte. Můžete být "všechnoznalí" a, přitom nikdy nic opravdu neuskutečnit. Máte takový strach z toho, že o něco přijdete, že se nedokážete zasvětit tomu, co má pro vás význam, protože byste tak mohli přijít o nové atraktivní budoucí příležitosti. Ascendent ve Střelci ze všech znamení nejsnadněji podléhá měnícím se vnějším vlivům. Je pro něj těžké setrvat v manželství nebo jiném závazku. Čím víc si všímáte vnějšího světa, tím jste neklidnější. Váš nenasytný hlad po životě a zážitcích vás nakonec zcela pohltí. Všechno přeháníte, nic nedotáhnete do konce. Pouštíte se do nových projektů a nových vztahů a myslíte na množství věcí najednou. Velmi rychle toho tudíž hodně obsáhnete, ale jste tak dalekozrací, že nevidíte střed svého vlastního bytí. Když se vám něco nedaří, sáhnete po něčem jiném nebo po jiných lidech, po nových zážitcích, které vám slibují naději. Čím častěji k tomu dochází, tím víc se váš život stává nepřetržitou činností s pramalým výsledkem. Je v tom hodně pohybu, který ale nemá cíl, a pouze vás oddaluje od vašeho pravého Já. Čím víc se ztotožňujete s příliš mnoha zážitky neosobni karmy, tím více odsuzujete všechno, z čeho nic nemáte. Na druhé straně vám však chybí schopnost výběru, protože výběr si vyžaduje čas, trpělivost a velkou dávku neosobního myšlení. Ztotožňování se s neosobní karmou vás vrhá do arény života tak, že nejste schopni udržet si odstup od toho, co vám může ublížit. Vypadá to, jakoby svět existoval ve vás a ne vy v něm. Vzniká zde velký problém nespokojenosti a pocitu frustrace, protože neosobní karma se mění tak rychle, že se nikdy doopravdy neponoříte do ničeho, co by vám mohlo přinést uspokojení. Natolik vás láká zábava, že příliš rychle vibrujete, takže ani nemusíte postřehnout, kolik toho vlastně postrádáte ve smyslu životního naplnění. Vypadá to, jako byste kolem života pouze proběhli namísto toho, abyste se zastavili a poznali jeho podstatu. Velmi rychle využijete druhé a vypleníte celou jejich bytost bez toho, abyste doopravdy ocenili, co vám mohou dát. S neustále se měnícím nadšením se ženete za tím, co je pro vás nové, opětovně však zažíváte zklamání. Nenaplňuje vás to totiž o nic víc než předchozí zážitky. To, co hledáte, nezískáte nějakými zvláštními zážitky, ale spíš realističtějším přístupem, který vychází ze soustředěného bodu vědomí. Je snadné být dogmatičtí bez toho, abyste si to uvědomili; láká vás rozmanitost názorů, abyste nemuseli přikládat význam názorům konkrétním. Takto je ovšem možné ospravedlnit téměř vše. Svět neosobní karmy má ke všemu svůj důvod. Předkládá nespočet pravd, ale ve skutečnosti pouze zakrývá jádro skutečné pravdy. Ascendent ve Střelci vás pobízí k hledání pravdy. Čím víc se ji ale snažíte hledat ve vnějším prostředí, tím víc musíte čelit jejím iluzím, které jsou výplodem víry jiných lidí. Zjišťujete tudíž, že čím víc toho víte, tím jste zmatenější. Tento ascendent velice rád cestuje. Když žijete mimo sebe sama, jste přesvědčeni, že různá místa mají vliv na kvalitu vašeho života, a nedovedete pochopit, že všechna místa jsou vlastně ve vašem nitru. Odstíny a atmosféry rozličných míst jsou projevem jemných kontrastů stvořeni. Pokud věříte tomu, že prostředí má velký vliv na váš život, nechápete podstatu. Různá prostředí jsou tu na to, abyste je ocenili a ohodnotili. Poskytují vám různé možnosti pro vyjádření toho, co cítíte, jak přemýšlíte a tvoříte. Vy ale nejste vaše prostředí. Můžete to pochopit, když si uvědomíte, že dvě osoby jsou schopné vnímat stejné prostředí a jeho podmínky různě. Když se ztotožňujete s neosobní karmou, můžete si začít idealizovat určitou filozofii (nebo způsob myšlení) natolik, že ovládne celou vaši bytost. Protože v neosobní karmě se nachází mnohem víc myšlenkových vibrací, než kolik by kdy mohlo být v mysli jediné osoby, jste schopni věřit, že určitá filozofie je pravdivá pouze proto, že je silně myšlenkově nabita. Tento postoj se muže projevovat jako přehnaná závislost na duchovních nebo jiných hnutích, což vám dává pocit totožnosti s něčím větším, než jste vy sami. Máte zmatek v otázce, kam vlastně patříte, protože je pro vás těžké smířit se s vaší osobní "maličkostí" ve srovnání se světem. Mnohem snadnější je patřit k nějakému náboženskému, duchovnímu nebo filozofickému hnutí, protože jeho rozměr a dosah vám dává sílu čelit životu. Jenomže tento způsob identifikace je falešný a může vést vést k víře ve falešné proroky nebo k následování falešných duchovních hnutí. V životě není důležité množství. Životu dává smysl kvantita kvality. Kvalita je vlastnost, která pochází z vašeho nitra. Když žijete za branou svého ascendentu, jste schopní cítit svou vnitřní kvalitu. A na základě tohoto cítění můžete začít poznávat kvalitu samotné pravdy. Pokud se vydáváte nesčetným množstvím různých směrů, nemůžete znát pravdu, protože nemáte ponětí o takovém úhlu pohledu, který by vám umožnil porovnání jejích různých aspektů. Pokud však zůstanete ve svém nitru, dokážete vidět vnější prostředí z pohledu kvality své vnitrní bytosti. Dokážete selektivně rozlišovat mezi zdáním pravdy a tím, co zní pravdivě vašemu nitru. Pravdu nelze matematicky dokázat. Pravda se vás dotýká v samém jádru duše a probouzí duchovní sílu, která ve vás dosud dřímala. Když zůstáváte uvnitř sebe sama, nenecháte se obelhat zdáním pravdy, iluzemi působivých slov nebo názory, které pocházejí z neosobní karmy. Víte, co je pravda, protože vy jste pravda! Když je potenciál vašeho horoskopu usměrňován vaší duší, skrze vaši osobnost prochází pouze to, co je pravdivé na všech úrovních vaší bytosti. Namísto posuzování druhých jste tudíž schopni sebepozorování. Čím víc se mu věnujete, tím víc pozdvihujete svou osobnost na vyšší úroveň vědomí. Protože váš cit pro pravdu vychází z vaší duše, můžete dospět k velké moudrosti. Váš široký rozhled je často prorocký. Protože vidíte daleko do budoucnosti a přitom zůstáváte v přítomnosti, snadno odhadnete jakýkoliv výsledek. Pokud zůstanete uvnitř sebe sama, tento ascendent vás uvede na cestu osvícení. Nemusíte v životě zažívat nic, co nepozdvihuje vědomí vaší božské přirozenosti. Máte vynikající intuici, pokud není smíšena s myšlenkami zvenčí. Tento ascendent vládne vyšší mysli. Ať už žijete uvnitř nebo vně sebe sama, životem vás vede vaše vyšší mysl (neboli schopnost chápat skutečnou podstatu věcí). Pokud žijete mimo sebe sama, bude vaše intuice využívána a vaše energie vyplýtvávána na bláznivé nesmysly, jako třeba štěstí v hazardních hrách nebo v kartách. Můžete vynikat ve schopnosti být ve správném čase na správném místě nebo můžete být úspěšným oportunistou. Všechna taková využívání vyšší mysli jsou ovšem pouhou perverzí vašich skutečných schopností. Pokud své vyšší mysli umožníte spojit se s vaší duší, můžete prožívat život vyšší kvality, což vás všestranně naplní. Dokážete pak snadno a s lehkostí vyjádřit svůj vnitrní potenciál s pomocí mladistvého, živého ducha zakotveného v pravdě. Vaše expanzivní vizionářské schopnosti mohou být využity pro pochopení podstaty trvalé radosti. A protože se snadno zbavujte nižších myšlenek, které by vás jinak spoutávaly, můžete bravurně zvládnout svou karmu. Tento ascendent symbolizuje rozkvět a rozvoj. V průběhu vašeho růstu se potenciál vašeho horoskopu otevírá jako lupeny rozkvétající květiny. Pokud se ztotožňujete s neosobní karmou, snažíte se rozkvět uspěchat, a to narušuje přirozené tempo, nutné pro úspěšné zpracování poznatků. Tím, že zůstanete uvnitř ascendentu, sladíte se se svým horoskopem a naučíte se, jak růst tím způsobem a tempem, jaký vám předurčila vaše duše. Květ poznání se pak postupně, lístek po lístku, rozvine během toho, jak se vaše vnitrní bytost bude učit nacházet přirozenou moudrost.

Ascendent v KozorohuToto je jeden z nejnáročnějších ascendentů. Pokud máte ascendent v Kozorohu, pravděpodobně je váš život silně karmicky zatížen. Celou vaší bytostí neustále zaznívají důsledky minulosti. Výsledkem je, že v sobě máte silně zakořeněný, i když poněkud neurčitý pocit zodpovědnosti a nutnosti snášet trest. Chápete, že je potřeba mít se na pozoru, protože budete sklízet, co jste zaseli. Životem tudíž kráčíte opatrně a neustále hodnotíte všechna svá rozhodnutí či motivy, jako kdybyste se obávali, že se dostanete do situace, kdy budete nuceni "zaplatit daň". Máte tak silný smysl pro povinnost, že si podvědomě vytváříte paranoidní představy, v nichž vás sleduje nějaká vyšší moc, autorita nebo Bůh, pokud byste třeba jen pomysleli na nějaký přečin vůči svému svědomí. Tento ascendent vám umožňuje dokázat velké věci. Pocitu, že na váš život někdo nebo něco dohlíží, můžete využít pozitivně - tak, že si dáte velmi záležet na trvalých a nehynoucích hodnotách svých činů. Snažíte se žít pro budoucí pokolení a uvědomujete si, jak je důležitý základní smysl života. Váš vlastní život musí být příkladem nějaké významné tradiční hodnoty, kterou si ceníte nade vše, a vynakládáte velkou námahu, abyste jí dostáli. Cítíte se bezpečně pouze v tom případě, že se s ní ztotožníte. Můžete být zakladatelem nějaké civilizace, ustanovitelem morálních principů nebo obhájcem pravidel, které mohou v budoucnu pozdvihnout lidstvo. Jste jedním z pilířů společnosti. S pomocí pravidel, principů a tradicí ascendentu v Kozorohu se stáváte základem všeho, na čem může společnost stavět. Jste praktičtí, realističtí a držíte se při zemi. Je vám jasné, že velké úspěchy není možné očekávat hned na začátku. Jste ochotni podstoupit námahu, kterou si vyžaduje cesta od zrodu nějaké myšlenky k jejímu uskutečnění. Zároveň vás však spoutává strach ze selhání, který podkopává váš pocit jistoty při nejmenším projevu nesouhlasu nebo odmítnutí. Čím jste nejistější, tím tvrději pracujete, a čím méně je vaše snaha oceněna, tím víc roste vaše odhodlání dosáhnout toho, pro co jste se rozhodli žít. Největší potíž tohoto ascendentu je neschopnost navázat vztah se svými skutečnými pocity. Snažíte se vyjít ze sebe sama a vidět svou vlastní hodnotu cizíma očima. Pokud to uděláte, začnete se osobně ztotožňovat s neosobní karmou. Namísto svých vlastních principů nebo přidržování se vlastních intimních hodnot se řídíte měřítkem jiných, jejichž souhlas a inspiraci potřebujete k dosažení té velikosti, jakou byste v sobě chtěli vidět. Ve skutečnosti se dokážete řídit pouze několika málo zvláštními principy nebo morálními pravidly, které pro vás mají osobní význam. Pokud opustíte svůj ascendent, máte sklon podvědomě nést veškerý morální stav civilizace na svých bedrech. Můžete si přivlastnit mučednickou etiku lidí, kteří se snaží zastávat nedosažitelné ideály. Pak se i vy stáváte hlasatelem tradičních pravidel, které zdánlivě udržují ve společnosti pořádek, ve skutečnosti jsou však svazující. Doufáte, že pravidla vám pomohou ospravedlnit, potvrdit a poskytnout důvod a smysl vaší vlastní existence. Můžete se cítit provinile téměř kvůli všemu. Ale protože nevnímáte své vlastní pocity, neuvědomujete si to. Brzdíte svůj život a obáváte se rozšiřování svého vědomí nebo zbavení se připoutanosti k společnosti, která vám dává iluzi bezpečí. Ve skutečnosti je společnost vaším vězením. Její pravidla vás ovládají. Její etika vás nutí potlačovat vaše nevědomí; ustrašeně se snažíte skrývat před jejími "zraky". Když se ztotožňujete s neosobní karmou, podvědomě cítíte, že všechno, co na světě není v pořádku, vlastně není v pořádku ve vás samotných. Jako obranu si vypěstujete negativní postoj, s jehož pomocí odmítáte všechno to, co do sebe v témže okamžiku vstřebáváte. Bojujete sami se sebou, ale v tomto boji nemůžete být ani vítězem, ani poraženým - spíš vyčerpaným panovníkem, který nezvládá sám sebe. Ve snaze napodobit způsoby, s jejichž pomocí druzí dosahují důstojnosti, se stáváte závislými na penězích, majetku a symbolech bohatství. Můžete se snažit dosáhnout určitého postavení bez toho, abyste si to vůbec uvědomovali. Většina karmy je důsledkem nesprávného využívání ega. Pokud si ve svých představách stavíte stupně na pomyslném žebříčku úspěchu, máte sklon umístit druhé na stupně, které stojí bud' nad nebo pod vámi. V tom případě s nimi musíte bud'to soupeřit (pokud jsou nad vámi) anebo je řídit (pokud jsou pod vámi). Ani v jednom případě však nebudete schopní jednat s nimi normálním způsobem. Druhé lidi vnímáte zkresleně, snažíte se je vtěsnat do svých vlastních představ, které vůbec nemusí odpovídat pravdě. Toto může být velkým problémem pro ascendent v Kozorohu. Váš pohled na život je většinou iluze, která je díky vaší touze po pevnosti tak zkostnatělá, že neprohlédnete stěnou své vlastní karmy. Ano, je to opravdu hrubá zeď, protože čím víc pokládáte druhé za lepší nebo horší místo toho, abyste je prostě pokládali za jiné, tím víc se vzdalujete od samotné podstaty života. Kozoroh je řízen pudem přežití. Pokud zůstanete za branou svého ascendentu, necítíte se ohroženi silou druhých. Namísto toho jste schopni uvědomovat si pevný základ svého vlastního potenciálu během toho, jak nabývá podobu díky vaší osobnosti. Z tohoto úhlu pohledu je pak snadné dát si život do pořádku. Podaří se vám to tak, že omezíte své zážitky na to, co je pro vás užitečné, a bez pocitu lítostí se vyhnete všemu, co by vás mohlo svést z cesty. Všímáte si, jakým způsobem dosahují úspěchů jiní, ale jste si vědomi toho, že pouze vy sami jste zdrojem všech svých možností. Řídit se druhými by tudíž nikam nevedlo, protože by vás to přivedlo pouze k dosažení jejich cílů, ne vašich. Pokud se podřídíte určitým tradicím, pak pouze proto, že v ně doopravdy věříte a ne proto, že vám zaručí přijetí či uznání. Pokud se řídíte určitými pravidly, je to proto, že jsou pro vás užitečné. Vaše schopnost konzervovat je založena na dalekozrakých vizích a ne na strachu z možného nedostatku. Ve skutečnosti se všechny obavy, fobie a zábrany, které jsou pro tento ascendent typické, projevují pouze, když žijete mimo sebe sama. Musíte se naučit být si vědomi své vlastní ceny. To vám bude bezpečnou pevností, která vás ochrání před tím, aby vás pohltily potřeby a choutky neustále rostoucího světa. Když zůstanete uvnitř svého ascendentu, naučíte se, jak naplno využít svých schopností. Bez ohledu na měnící se úspěchy či neúspěchy prostředí se budete řídit plánem své vlastní duše. Nikdy nelitujete toho, co neděláte. Používáte svou schopnost upevňovat jako prostředek k tomu, abyste co nejlépe využili svůj potenciál. Takto můžete dosáhnout nejen pořádku, ale i trvalosti. To, co uděláte, bude nezničitelné. A bez ohledu na to, zda vaše dílo je či není v souladu s tradičními hodnotami druhých, symbolizuje ty ryzí tradice, které si vytváříte sami pro sebe. Tímto způsobem jste schopní pokory vůči druhým, přičemž se zároveň dostáváte na tu karmickou úroveň, po které touží vaše duše. Dokážete si uvědomovat význam života, v jehož rámci má každý jedinec své vlastní poslání. Jste tudíž schopni vidět hodnotu svou i druhých bez potřeby soupeření. Tento ascendent může poukazovat na život zasvěcení, během něhož odhalíte jednotlivé stavební kameny vaší karmy. Učíte se tudíž lepším a efektivnějším způsobům, jak se sladit se svou vnitrní duchovní podstatou. Jak se praví v I-ťingu: "Přestává být dítětem a stává se dospělým". To, co pro nás bylo důležité v mládí, musíme opustit, abychom získali poklad moudrosti, který je cílem zasvěcení. Ať už procházíte nějakou formou duchovního výcviku či nikoliv, v určitém úseku vaší cesty se budete muset naučit sebeovládání. Čím víc ukázníte vnitřní potenciál svého horoskopu, tím víc dosáhnete. Musíte ale pochopit rozdíl mezi potlačováním, zábranami, sublimací a skutečným sebeovládáním, které soustřeďuje celý horoskop, protože soustředění a vědomé zaměření vám dává rámec, v jehož ochranných mezích můžete bez obav budovat - v hmotné podobě - jakékoliv trvalé hodnoty, jaké si dokážete představit ve svém nitru. Karma nemusí být nevyhnutelně řadou negativních zážitků. Důsledky vašich činů jsou negativní či pozitivní pouze do té míry, jako činy samy. Protože tento ascendent má v sobě zakořeněno velmi silné svědomí, vaše karma vyplyne ze způsobu a naladění, jakými věci děláte. Tento ascendent se může nacházet v horoskopech lidí, kteří v minulých životech překročili své meze nebo něco přehnali, a odkazuje tudíž na návrat do normálu. A když zjistíte, že opravdu existuje cesta a směr trvalé hodnoty, pochopíte, že karma je neustále se měnícím výsledkem toho, nakolik upřímně se přibližujete skutečným potřebám své duše.

Ascendent ve VodnářiToto je ascendent objevitelů. Zaměřuje vaše vědomí na rozvoj nových a futuristických pohledů na život. Silně vás inspiruje, a to ne pouze ve vašem vlastním duchovním vývoji, ale i v rámci neosobního zájmu o evoluci lidstva. Pokud máte ascendent ve Vodnáři, máte novátorské myšlení, což znamená i schopnost uchopit podstatu idejí, originálních teorií a vědeckých principů, jakož i zvýšené povědomí o světě vůbec. Máte možnost dosáhnout osvíceného stavu vědomí. Dokážete se odosobnit, což vám umožňuje vidět pravdu osobní situace nezaujatým způsobem. Čím jste nestrannější, tím víc roste vaše vědomí. A svoboda mysli, o kterou vám jde, vás může dovést k poznání vaší duše. Váš největší problém vám způsobuje vaše neukojitelná zvědavost. Již sama o sobě dokáže způsobit, že začnete žít mimo ascendent a budete se ztotožňovat s neosobní karmou. Pokud k tomu dojde, začne vás přitahovat všechno, co může být nějakým způsobem zvláštní a rozmanité. Můžete se přátelit s lidmi, kteří mají různé názory a postoje k životu. Přesto dokážete "kráčet mezi kapkami" bez toho, abyste se museli postavit na něčí stranu. Když to však děláte často, tolik si zvyknete na neúčast, že snadno ztratíte smysl pro perspektivu. Můžete být druhým blízcí a zároveň natolik vzdálení, že se zdá, že ve skutečnosti vás nezajímá nic z toho, o čem právě mluvíte. Pokud žijete mimo sebe sama, máte sklon přijímat za své neosobní ideály lidstva. Stáváte se tudíž skutečným skladištěm informací; shromažďujete vědomosti z nesouvislých pramenů a formujete svou osobnost z toho, co pokládáte za nejcennější z různých postojů, náboženství nebo způsobu života. Vaše vědomí tak může být jednou velkou "slátaninou". I když to můžete považovat za eklektizmus, může vás to odvádět od skutečného centra vašeho vědomí. Protože nejste schopni oddat se žádné konkrétní myšlence, filozofii nebo náboženství ze strachu, že přijdete o nějaký jiný podstatný názor, můžete si vypěstovat svůj vlastní svéprávný postoj založený na pýše nad tím, jak jste nestranní. Můžete se tudíž stát obětí duchovního ega, které si mylně vykládá vaše skutečné postavení ve světě. Můžete podvědomě litovat ty, jejichž zaujatější postoje je činí závislými na tom, čemu věří. Můžete si dokonce myslet, že tito jedinci se nacházejí na takových vývojových úrovních vědomí, které máte vy dávno za sebou. Neosobní karma se týká budoucnosti stejně jako minulosti. Pokud máte ascendent ve Vodnáři, pobízí vás to zajímat se o způsob, jak se v dané chvíli utváří budoucí karma. Můžete si být natolik silně vědomi důsledku všech svých myšlenek a činů, že si vypěstujete strach z účasti na situacích, které mohou mít karmický podtext. I přes veškerou potřebu intelektuální stimulace se můžete stáhnout do ústraní a upřednostnit samotu poustevníka namísto aktivní účasti na životě, která vám umožňuje růst. Porušujete pravidla a boříte tradice, které už nemají smysl. Pokud však žijete mimo svůj ascendent, máte sklon přebírat rebelské myšlenky a postoje z neosobní karmy. Protože vaše základní povaha není diskriminující, něco z toho, co do sebe pojmete, může být užitečné, něco však bude pouze nadbytečnou součástí revolučních postojů, které na světě existují. Můžete proto zaujímat množství postojů, které nemají nic společného kromě toho, že všechny překračují hranice tradičního myšlení. Můžete být výstřední, protože se neřídíte pravidly či omezeními žádné konkrétní filozofie nebo myšlenkové školy. Zajímáte se o různorodé a vzájemně nesouvisející věci, přičemž nedokážete dokonale ovládnout žádnou z nich, a to je váš skutečný problém. Víte něco o všem a rozmanité změny ve vnějším prostředí vás táhnou různými směry, takže váš život může působit bezcílně. Oslabujete své vědomí tím, že se k ničemu nepřipoutáváte. Nikdy se o nic nezajímáte natolik, aby vás to donutilo skutečně se na to začít soustředit. Možná, že žijete velmi aktivně, ale pouze když zaměříte svou aktivitu smysluplným směrem, začnete skutečně postupovat. Vodnář je mimořádně citlivý na televizní a rozhlasové frekvence. Když máte tento ascendent a ztotožňujete se s vnější karmou, máte sklon existovat ve světě televizních seriálů, ve filmových zápletkách a textech písní. Může se stát, že zjistíte až po letech, jak jste ve skutečnosti přenášeli tyto vlivy do vašeho osobního života. Lidi kolem vás se začnou stávat postavami podvědomé mediální telepatie, kterou kolem sebe neustále šíříte. Váš život není řízen vyššími silami, ale z měsíce na měsíc a rok od roku se měnícími televizními programy. Čím víc se snažíte naladit na univerzální vědomí, tím víc vnímáte "televizní úroveň" jiných lidí. Výsledkem je, že můžete být zářivou osobností, která vás ale tak rozptyluje, že nikdy nedosáhnete té úrovně, jaké je schopen dosáhnout ascendent ve Vodnáři. Pokud jste jasnovidní, můžete zachycovat útržky toho, co se nachází v ovzduší. Pokud si toho nejste vědomi, můžete strávit příliš dlouhý čas přemítáním o teoriích, které se vám honí hlavou, jenom proto, abyste zjistili, že jsou to univerzálně dostupné informace.Vaše skutečná síla se projeví, pouze pokud žijete za branou ascendentu ve Vodnáři. Pak přestanete vnímat všechny přebytečné vibrace, které by vás jinak odvedly od vašeho středu. Dojde tím ke změně vaší polarity a vy se naučíte odhalovat skutečnou plnost své vnitřní bytosti. Když dovolíte, aby byl váš horoskop filtrován ascendentem, začnete těžit ze svých vnitřních zdrojů. Začnete vnímat vedení vaší duše a naplňovat své univerzální poslání. Z tohoto bodu vědomí vás vaše neukojitelná zvědavost dovede ke zjištění, proč jste se narodili do tohoto života. Namísto toho, aby vás přitahovaly vnější vlivy, různá duchovní hnuti nebo rozmanité myšlenkové směry, můžete neosobně odhalit, jak funguje vaše univerzální vědomí. Chcete být originální a věříte, že vás řídí nějaká vyšší inteligence. To, co děláte, může být tudíž podstatně odlišné od normálu, ale ne proto, že jste rebel. Je to spíš důsledek vaší přirozené originality, nespoutané pozůstatky tradic. Souzníte s kosmickými silami a v dalekém předstihu cítíte změny ve vnějším prostředí. Jste průkopníkem budoucnosti, ale ne proto, že chcete být vůdcem. Dochází k tomu v důsledku přirozeného růstu skutečné svobody, kterou cítíte ve svém nitru. Nepřizpůsobujete se módním trendům či vlnám. Váš život se ubírá směrem, kterým vás vede vyšší volání vaší duše. Pokud však žijete mimo sebe sama, můžete se snažit nacházet smysl svého života prostřednictvím neosobní karmy. Všechno se pak pro vás může stát symbolem. Můžete hledat význam v situacích, okolnostech a událostech, které pro vás ve skutečnosti nemají osobní význam. Můžete se tudíž odlidštit tím, že si vytvoříte skutečnost na základě intelektuálních fantazií. Pokud však zůstanete za branou ascendentu, jste schopni jasně vidět rozdíl mezi tím, co je skutečné a co ne. Jestliže slyšíte hlasy, víte, že patří do astrálních úrovní, na které jste právě naladěni, protože jste dovolili svému vědomí klesnout příliš nízko. I když nemusíte souhlasit s pravidly společnosti, máte svá vlastní pravidla, která vám pomáhají uspořádat a vyvážit svůj život. S pomocí cílevědomosti, která vychází ze zbytku vašeho horoskopu, ovládáte rozmanité zájmy, které by vás jinak rozptylovaly. Vidíte skutečnost jako možnost učit se a váš vlastní růst je založen na nepředpojatém sebezkoumání. Nacházíte nové způsoby řešení starých problémů. A ať už jsou vaše myšlenky přijatelné pro tradiční smýšlení či nikoliv, ve vašem životě fungují. Vaší karmou je objevovat, zkoumat a zažívat osvícený stav vědomí. Mohou vás přivádět do úžasu vaše vlastní myšlenky a nápady, jakož i zázračná duchaplnost, kterou v sobě objevujete. Jste novátorem s velkou dávkou přirozené moudrosti. Vidíte různé aspekty sebe sama a dokážete je všechny ocenit, díky čemuž nestranně prožíváte plnost svého bytí. Chápete plynutí života i svou karmickou úlohu, kterou j e být katalyzátorem evolučních i revolučních změn pro dobro vás i druhých, To, co děláte pro druhé, však nevyplývá z pocitu povinnosti nebo z touhy po přijetí. Je to spíš přirozený důsledek vaší touhy předělávat, přetvařovávat a přeměňovat sebe sama jako výrazu neosobní symbolické lidské potřeby vyvíjet se. Dokážete se osvobodit od zbytků staré karmy a soustředit se na možnosti budoucího potenciálu. Protože celá vaše bytost je zaměřená na budoucnost, není pro vás těžké zanechat jednoho způsobu života a nahradit jej jiným. Může k tomu docházet poměrně často, protože vaší karmou je prožívat nesouvislé prvky, ze kterých se skládá kosmické vědomí. Díky své schopnosti všechno spojit tvoříte vlastně vědomí změny, a dáváte tak lidstvu naději na lepší budoucnost.

Ascendent v RybáchToto je nejtvořivější ascendent ze všech. Pokud máte ascendent v Rybách, dokážete překročit běžnou rovinu vědomí a vnímat život v jeho přirozené podstatě. Nesmírná citlivost vám umožňuje ladně se mísit s nekonečným proudem barev a obrazů, které vámi plynou. Pokud však žijete mimo ascendent, máte sklon ztratit odrazový bod. Výsledkem je, že do sebe vstřebáváte psychické a emocionální dojmy z neosobního vědomí vesmíru. Bez pevného odrazového bodu je těžké rozlišit tyto dojmy či zjistit, zda to, co vnímáte, má skutečný význam, nebo je to jen pouhá iluze. Potíž tohoto ascendentu je v tom, že si musíte být vědomi nevědomí, pokud máte smysluplně fungovat. Ryby vládnou jemným vrstvám průsvitných obrazů, které se neustále vznášejí ve vašich představách. Někdy mají tyto obrazy zcela přesný význam. Pokud si však dovolíte vyklouznout za bránu ascendentu (bezmocně strženi emocionálním přílivem), pak nemáte šanci poznat rozdíl mezi astrálními výjevy a skutečným významem. Může to ve vás působit velký zmatek. Můžete být natolik psychicky otevření, že vůbec nechápete, co se s vámi děje. Máte pocit, že nic nezmůžete vzhledem k životním okolnostem, protože vás ovládají změny v neosobní karmě. Protože nevědomí podléhá sugesci, cítíte se zmateni zejména tam, kde to vypadá, jako by druzí měli ve svých životech pořádek. Protože vám víc říkají pocity než slova, nemá na vás vliv to, co ostatní říkají, ale spíš jejich bytostná podstata, kterou vnímáte během jakéhokoliv rozhovoru. Zdá se, že vidíte průsvitné barevné či psychické odstíny, které si vysvětlujete na základě své osobní citlivosti. Velká potíž při identifikaci s okolím spočívá v tom, že si nikdy nejste jisti sami sebou. Nevíte, kdo vlastně jste. Vaše totožnost se mění každým okamžikem. Ve skutečnosti můžete být někdy parazitem, který se živí podstatou jiných, aby zaplnil svou vnitřní prázdnotu. Tady také vzniká jeden z vašich nejtěžších problémů. Tím, že necháte svou identitu splynout s druhými, můžete mít chvilkový dojem, jako byste byli součástí jejich života. Ale kdykoliv k tomu dojde, vyvádí vás to z rovnováhy, ztrácíte pocit vlastní hodnoty a váš život se stává bezcílným. Abyste našli svou vlastní cenu, máte sklon přehánět její nedostatek. Vydáváte se na jednu křížovou výpravu za druhou, abyste získali pocit věčnosti. Může to vést k různým mučenickým iluzím, které se vzájemně živí. Toto je bezpochyby nejcitlivější ascendent celého zvěrokruhu. Máte lidskou potřebu být potřební. Vnímáte osamělost ve vnějším prostředí. Když je vaše totožnost rozptýlena mimo vás samotné, podvědomě mylně pokládáte tuto osamělost za jednu ze svých osobních vlastností. Na základě tohoto nevyváženého pohledu si dokonce můžete vypěstovat pocity odmítnutí, pronásledování nebo paranoie. Obětujete se pro lásku těch, které potřebujete, ale vaše oběti vám většinou nepřinášejí to, co očekáváte. Protože jste po emocionální stránce tak citliví a máte velmi nízký práh bolesti, snadno dokážete namířit negativitu, kterou vnímáte, sami proti sobě. V popírání své vlastní ceny zacházíte do skutečně velkých extrémů. Váš život může být plný negativních, sebe sama naplňujících předpovědí, v důsledku toho, jak vámi proplouvají mizející sny jiných, přičemž vy bezmocně přihlížíte jejich zániku. Identifikace s neosobní karmou vám dává pocit "ztráty", kterou je pro vás těžké překonat. Pokud je však vaše totožnost udržovaná za branou ascendentu v Rybách, váš pocit ze života je zcela jiný. Namísto toho, abyste se ztotožňovali s neosobní karmou, můžete se ztotožnit s věčnou podstatou "átmanu".4) Nevidíte život jako výhru nebo prohru, ale spíš jako nekonečnou scenérii, kterou můžete procházet. Dokážete vidět iluze života bez toho, abyste se s nimi ztotožnili. Umožňujete své vnitřní bytosti, aby byla filtrována božskou milostí. Takto celý potenciál vašeho horoskopu nabírá pravou duchovní kvalitu. To, co je bezvýznamné, necháváte zmizet, a soustředíte se na to, o čem víte, že je skutečné, i když nehmotné. Váš pocit jistoty vychází z víry. Vaše identita je založena na vaší důvěře v nekonečno. Všechno, co v životě děláte, vychází z toho, jak váš potenciál proudí vaším vědomím. Čím víc toho tudíž dokážete udělat pro osvícení, rozšíření a jasné pochopení vašeho vědomí, tím víc si uvědomujete svou vlastní plnost. Dokážete se odpoutat od nástrah života, abyste mohli zažit svobodu, kterou vaše duše potřebuje. Když této svobody dosáhnete, začne z vás vyvěrat bohatá tvořivost jako skutečná fontána. Jste si v životě vědomi principů jin a jang, přičemž se nad ně dokážete povznést, protože je vám jasný cíl, smysl a zdroj stvoření. Cítíte božské požehnání, které se projevuje ve vašem životě. Životem kráčíte lehce, věcí se dotýkáte jemně a vyhledáváte spíš to, co se "rozvíjí" než to, co se "svíjí". Vaším největším darem je představivost, protože díky ní můžete dosáhnout vědomí, které vám pomáhá plynout po proudu života namísto toho, aby vámi zmítala každá vlna. Představivost je silnější než vůle. Jakmile toto pochopíte, objevíte svou skutečnou sílu. Možná, že je pro vás těžké překonat slabost pouhou silou, ale je snadné změnit negativní vlastnosti na pozitivní s pomocí živé představivosti. Můžete se v duchu vrátit do minulých století a vybrat si ta nejkrásnější a nejpozitivnější místa, na která se zaměříte. Za deštivého dne si dokážete představit zářivou pláž. Když je nebe zataženo, vy si dokážete představit Slunce - a víte, že bez ohledu na to, co vidíte, Slunce opravdu svítí. Takto dokážete klouzat na negativních vlivech neosobní karmy, a potenciál vaší vnitřní bytosti přitom nepřestává být zabarven tím, jak používáte svou obrazotvornost. Znamení Ryb má v sobě něco z Krista. Je v harmonií s přírodou a má schopnost splynout téměř se vším. Pokud máte tento ascendent a žijete přitom mimo sebe sama, váš obrovský soucit s druhými z vás snadno udělá mučedníka. Můžete podvědomě přebírat způsoby, jakými se druzí snaží řešit své problémy, a podlehnout tak iluzi, že dokážete vyřešit i to, co vyřešit nejde. Vidíte, jak se druzí snaží dát věci dohromady a vyvodit z toho závěry. To ale není vaši cesta. Namísto toho, abyste karmické problémy řešili, vaší úlohou je karmu rozpouštět, nechat problémy být. Stav bytí, který je vám určen, spočívá v tom, že odtrhnete svou identitu od magnetického proudu neosobní karmy a rozplynete se v nekonečném oceánu moudrosti. Pokaždé, když se vzdáte osobního přístupu k nějaké záležitostí, přiblížíte se svému božskému vědomí. Učíte se tak dělat věci nicneděláním. Učíte se, jak pracovat bez toho, abyste byli připoutaní k výsledkům. Čím víc rozpouštíte své ego, tím víc chápete smysl toho, co je beze smyslu. Všechna síla vašeho horoskopu tak může sloužit tomu, abyste vypadli z věčného koloběhu karmy.

4) Věčný koloběh života bez začátku a konce

Pozn.: Zdroj charakteristik a více o karmě Martin Schulman, Ascendent (Eugenika, Bratislava, 2004).

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023