Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

PLANETY indické astrologie


Sorya

Slunce v hinduismu není jenom planeta, je to bůh Slunce a je skutečně zbožňován. V astrologii vlastnosti člověka naznačené polohou Slunce jsou velmi podobné vlastnostem slunečních znamení v našem horoskopu, ale vztahují se více k duchovnímu životu, na schopnost člověka splnit své životní poslání a na jeho instinktivní povahu.

Chandra

Luna, tak jako Slunce, není zde jenom planeta, ale opravdový bůh, který je zbožňován. Navíc je Luna v hinduistické astrologii nejdůležitější planeta, tak jako u nás Slunce. Je to mírný bůh, ale není to žena, která dodává subtilní a vitální energii proudící v těle člověka. Luna rozhoduje o znamení člověka, takže například "beran" znamená člověka, který má Lunu v Beranu, namísto Slunce v Beranu jak je tomu u nás.

Buddha

Merkur v hinduismu neznamená jenom mysl, duševní schopnosti a inteligenci, ale navíc symbolizuje i vlastnosti duše. Buddha se týká vtělení duše a způsobu, kterým se duše projevuje v člověku, a tak mu umožňuje individuální existenci jako jednotlivce, který má schopnost vnímat, chápat a porozumět svému okolí. Poloha Merkuru v nativním horoskopu poukazuje na povahu a sebevyjádření duše, které v hinduismu představují konkrétní realitu, přestože u nás je to poněkud abstraktní pojem. Podle hinduismu by život člověka bez duše a bez reinkarnace neměl smysl. Merkur zde poukazuje na sebeuvědomění člověka a na jeho schopnost osvobodit se od neměnného a nevyhnutelného cyklu znovuzrození. Buddha, kterého obvykle známe jako boha, byl pojmenován po Merkuru.

Sukra

Venuše poukazuje na význam emocí, lásky, radosti a štěstí. Hinduismus nás upozorňuje na pomíjivou a klamnou stránku těchto emocí. Učí nás, že vzhled a povrchní krása nemají žádný význam bez duše, protože nás oslepují a nevidíme skutečnou povahu člověka, takže je naše štěstí jenom krátkodobé. Naopak, jestli nerozlišujeme vzhled člověka a jeho skutečnou vnitřní hodnotu, může se nám dostat milosti a požehnání. Venuše tedy zahrnuje lásku, emoce, něhu a soucit, kterých je člověk schopen, spolu s čirostí jeho citů a popudů. Vztahuje se k jeho touze po boží milosti, kterou však nevnímá a ani není nutné, aby ji bral na vědomí.

Kuja

Mars. V hinduismu se oheň považuje za produkt vzduchu, takže vzduch, který dýcháme, nás může obnovit, osvítit nebo popálit, takže plamen obsažený ve vzduchu z nás buďto udělá osvícenou bytost, nebo nás pohltí. Bůh ohně Agni se považuje za převtěleného do 3 podob: Slunce, blesk na obloze a oheň v Zemi. Agni představuje všechnu energii a proto Sorya (Slunce), Kuja (Mars) mají vzájemné spojení symbolizované v Agni. Slunce představuje tvořivou energii, zatímco Mars je oheň života, smrti a obětní hranice. Kuja (Mars) je bratrem bohyně Durgâ, ženy ničivého boha Shivy.

Durgâ

Přestože jméno Durgâ znamená "nepřístupná", je to ve skutečnosti milostivá a ochranná bohyně, která je nemilosrdná pouze k těm, kdo nejsou ochotni otevřít oči a úmyslně se poddávají iluzím a nevědomosti. Jméno jejího bratra Kuji (Mars) znamená toho, kdo se zrodil ze země. Jeho úkolem je udržovat obětní, očisťující a obnovující oheň. V tomto smyslu symbolizuje Kuja prvotní plamen více, nežli je energie Marsu v naší astrologii. Je to oheň, který pohlcuje, nepotlačitelná vášeň a popudy. Kuja je ničivý a násilný, ale současně přináší obnovení a očištění.

Guru

Jupiter v hinduizmu má daleko širší význam. U nás se považuje za ukazatele radosti ze života, optimismu a schopnosti rozvoje a rozšiřování. Guru však je sanskrtové jméno, které znamená duchovního vůdce, učitele. Je to kombinace otce, matky a rodičovských osobností povšechně. Je to osobnost, která nám pomáhá na cestě životem. Pomáhá nám, abychom žili dobrý a plný život, pomáhá nám najít své vlastní odpovědi na životní otázky. Nejvyšší Guru v hinduismu je ovšem Bůh.

Sani

Saturn. Podle mytologie hinduismu je Saturn synem Slunce. Doslovný význam jména Sorya je "ten, kdo začíná", zatímco Sani v doslovném překladu znamená "pomalý". Slunce je tvůrce a Saturn pokračuje s tím, co Slunce vytvořilo. Saturn soustřeďuje a krystalizuje, pomalu ale jistě dokončuje - symbolizuje proces vyspívání, zaostřuje a slučuje vrozené vlastnosti člověka, čímž vede k proměně jeho podstaty.

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023