Astrologie, Numerologie, Horoskopy, Magické kameny, Tarot, Karty

CHARAKTERISTIKY JEDNOTLIVÝCH ZNAMENÍ


V čínském horoskopu je celkem 12 zvířecích zástupců. Každé zvíře vždy vládne určitému roku a tím ovlivňuje člověka v té době narozeného. Přesné datum a jeho zástupce naleznete pod odkazem TABULKY. Některé jeho vlastnosti a vystupování se dají vyčíst již ze samotného vzhledu zvířete. Hlubší zamyšlení pak nabízí další poznání osobnosti reprezentované určitým tvorem. Typologie těchto tvorů byla dříve velice složitá, ale její vývoj už trvá mnoho tisíc let, takže byla velmi zjednodušena. Přesto se dnes dá sehnat spoustu skvěle vypracovaných a podrobných charakteristik jednotlivých znamení. Snad i ty, které jsem pro vás dala dohromady já, pro vás budou zajímavým nebo dokonce poučným čtením.

MYŠ (/krysa)
BUVOL (/vůl)
TYGR
KRÁLÍK (/zajíc)
DRAK
HAD
KŮŇ
KOZA (/ovce)
OPICE
KOHOUT
PES
PRASE (nebo také vepř)KRYSA


krysa Je spojována s vodou, černou barvou, převládá aspekt jin.

Krysa se díky své bystrosti a vynalézavosti stala prvním zvířetem zodiaku. Je šarmantní i agresivní. Lidé v tomto znamení bývají pohotoví a dokaží využít situace. Jsou inteligentní, mají velké ambice plné odhodlání.Jsou přičinliví, okouzlující i energičtí. Mohou být až příliš kritičtí perfekcionisti. Jsou však dobří organizátoři a taktici a tak najdou východisko z každé problémové situace. Přistupují k věcem chytře a bez násilí. Bývají lstiví. Snadno se dokáží vlichotit druhému do přízně. Žárlivě střeží své soukromí a má-li pocit bezpečí, je skutečně čestná. Občas mívají strach, že něco zmeškají a velkou touhu po zisku.Mívají řadu nedostatků, snaží se totiž sebe a nejbližší důkladně zabezpečit. O všechno se zajímají, všechno musí vědět. Znají mnoho lidí, ale nemusí mít nutně hodně přátel.Hromadí majetek. Jsou pak ale také velice štědří.

Typické vlastnosti: okouzlující, společenská, vynalézavá, bystrá, ctižádostivá, lstivá, romantická, pozorná, něžná

Povolání: blízká je jím psychologie, časté bývají v tomto znamení diplomaté a politici.

Vhodné partnerství: drak, tygr, pes nebo opice

BUVOL


buvol Je spojován s prvkem země, žlutou barvou, aspekty jin a jang jsou vyvážené.

Buvol je statný a tvrdě pracuje. Lidé v tomto znamení jsou konzervativní, vždy dodrží slovo, jsou velmi spolehlivý. Vystupují jako schopní organizátoři a logickým myšlením. Aby mohli promýšlet svůj postup, dávají přednost spíše klidnému a tichému prostředí. Bávají často umínění, zatvrzelí. Neradi anebo pomalu přijímají nové názory. A tak ani nemají rádi překvapení. Nejsou extravagantní a mají silný sklon k introverzi. S těmi, kteří vyzvedávají jejich čestnost a trpělivost, mívají dobré vztahy. Člověk v tomto znamení je prostě pomalý a klidný tvor. Nenechá se ovlivnit řečmi kolem sebe a kráčí dál svou cestou. Snadno snáší práci a dokonce jí vyhledávají. Ne každého si připustí k tělu. Je cholerický. Je dobromyslný, ale vůči okolí není moc citlivý.

Typické vlastnosti: rozhodný, cílevědomý, ambiciózní, opatrný, trpělivý, tvrdohlavý, věrný, milující, spolehlivý

Povolání: umělecké, práce s půdou, politika nebo obchod, také sociální povolání.

Vhodné partnerství: had, králík, vepř, kohout

TYGR


tygr Je spojován se dřevem, zelenou barvou, převládá aspekt jang.

Tygr je zosobněním síly, energie a odvahy. Člověk tohoto znamení je rozený vůdce. Je plný optimismu a stále nových nápadů. Je elegantní a působí sympaticky. Je bezstarostný. Života dokáže plně užívat a často se řídí pouze instinktem. Má rád překvapení. Je náchylný dat ukvapená rozhodnutí. Může být netaktní až bezohledný. Lehce navazuje známosti a hledá stále nova dobrodružství.Vše dělá podle sebe, neumí poslouchat. Problémy vždy dovádí až paličatě do konce.

Typické vlastnosti: asertivní, dobrodružný, nezávislý, vynalézavý, štědrý, nestálý, impulzivní, upřímný, vášnivý, velmi romantický

Povolání: výzkumná pracoviště, závodník, voják, ekonom, majitel podniku, architekt, spisovatel.

Vhodné partnerství: drak, myš, kůň, pes

KRÁLÍK


králík Je spojován se dřevem, zelenou barvou, jang a jin jsou v rovnováze.

Králík je nadán dobrými způsoby, půvabem a velkou citlivostí. Člověk v tomto znamení vede klidný a spokojený život, má rád klasické pohodlí. Je nesmírně citlivý. Je uvážlivý a mluví jemně.Méně dobré je, že je hodně pesimistický, nejistý a nenávidí změny. Dokáže snadno přesvědčovat. Dokáže se lehce přenést přes problémy a vždy stojí oběma nohama pevně na zemi.Rád pomůže a potěší blízkého člověka. Víc než sám sobě dokáže poradit cizím.

Typické vlastnosti: společenský, ohleduplný, jemný, bystrý, vnímavý, citlivý, nestranný, romantický, vášnivý

Povolání: zpovědník, psycholog, právník, spisovatel, tvořivý umělec.

Vhodná partnerství: ovce, had, buvol nebo vepř

DRAK


drak Je spojován s Nebem a Zemí (v rovnováze), žlutou barvou, síly jin a jang jsou také v rovnováze.

Drak, podobně jako Tygr, je rozený vládce. Je obdařen mocí a štěstím. Nadaný přitažlivostí a nevyčerpatelnou energii je v centru každé společnosti. Bývá bojechtivý a rozmarný, ale také neracionální. Má hodně obdivovatelů, ale jeho sklony k exhibicionismu a nedostatek trpělivosti mnoho lidí popudí, neboť jím tyto vlastnosti dávají pocit arogance. Člověk v tomto znamení je upřímný a poctivý a štěstí mu pomáhá k tomu, aby mohl dělat věci podle vlastních představ. Je ale také často podrážděný a tvrdohlavý, dynamický i snobský. Obdivuje bohatství a prestiž, postavení a přepych a to až příliš závisle. Má rád úspěch. Nerad se podřizuje a nemá rád slabost.Vždycky musí mít pravdu.

Typické vlastnosti: aktivní, odhodlaný, sebejistý, podnikavý, všestranný, zásadový, úspěšný, vášnivý, věrný, upřímný, náročný

Povolání: podnikání, podnikatelská spolupráce

Vhodná partnerství: kůň, tygr, opice nebo myš

HAD


had Je spojován s ohněm, červenou barvou, převládá síla jang.

Had je mazaný, šarmantní taktik ve vztahu k vyšším mocnostem. Nedokáže naslouchat radám od nikoho, ale většinou také mívá pravdu právě on. Dokáží využít svého půvabu. Všeho se snaží využít ve svůj prospěch.Také ale dokáže pomáhat ostatním a stát za nimi. Člověk narozený v tomto znamení se rád inspiruje novými myšlenkami a intelektuálními rozhovory. Má dobrou paměť a schopnost vycítit problém. Je společenský a má rád život v luxusu. Má rád peníze a majetek vůbec, je pro něho velmi důležitý.

Typické vlastnosti: přemýšlivý, moudrý, bystrý, intuitivní, obezřetný, nezávislý, občas líný, vášnivý, svůdný, panovačný

Povolání: věda, psychologie, filozofie, podnikání, domácnost

Vhodná partnerství: ovce, králík, kohout nebo buvol

KŮŇ


kůň Je spojován s ohněm, červenou barvou, převládá síla jang.

Kůň je symbolem rychlosti a trpělivosti.Stojí pevně na zemi a je vřelý, usměvavý a otevřený a tak často oblíbený. U člověka tohoto znamení si však musíme dát pozor na jeho proměnlivost - přátelskost se pak mění v neomalenost. Snaží se získat obdiv. Je rád v centru pozornosti, zajímá se o jiné, kteří se mu často svěřují, protože dokáže dobře poradit. Cizí tajemství však nedokáže vždy udržet v tajnosti. Je impulzivní. Nové myšlenky ho často nadchnou, ale ne vždy je dokáže zrealizovat. Za svým vysněným cílem však jde s vypětím všech sil. Má strach z porážky. Nedokáže být v klidu, je bázlivý a zranitelný.

Typické vlastnosti: aktivní, ostražitý, společenský, dobrodružný, výmluvný, vznětlivý, vášnivý, milující, věrný

Povolání: sport, politika, povolání potřebující výmluvnost

Vhodná partnerství: opice, tygr, drak nebo pes

KOZA


koza Je spojována se zemí, žlutou barvou, jin a jang jsou v rovnováze.

Koza se vyznačuje vřelostí, vlídností a tvůrčími schopnostmi. Někdy bývá velmi pesimistická.Člověk narozený v tomto znamení je pečlivý a často myslí na jiné. Nad spoustou věcí dokáže mít nadhled. Nerad vyvolává problémy, anebo se je pak alespoň snaží napravit. Přednost dává klidnému řešení problémů, nemá rád konflikty. Cizí názory respektuje. Rád pomůže. Může být až příliš citlivý. Nikdy není zcela spokojený, ani se sebou, ani s ostatními. Protože nedělá ukvapená rozhodnutí, občas promešká vhodnou příležitost. Rád cestuje. Je melancholický. Majetek obvykle nijak neshromažďuje.

Typické vlastnosti: tvůrčí, umělecky založená, ohleduplná, štědrá, přátelská, citlivá se sklonem k obavám, láskyplná, milující, pečující

Povolání: ta, kde se může spolehnou jen sám na sebe

Vhodná partnerství: kohout, had, králík nebo vepř

OPICE


opice Je spojována s kovem, bílou barvou, převládá princi jin.

Opice je často považována za nejinteligentnější bytost zvířetníku. Má dobrou paměť. Člověk v tomto znamení dokáže tedy zachovat tajemství jiných lidí, odpouštět, ale nezapomíná. Neusiluje o maličkosti. Je velice společenský, plný šarmu a humoru. Své emoce neskrývá. Od splnění svého cíle se nenechá odvrátit, dokáže počkat na vhodnou příležitost. Je přizpůsobivý, zvídavý a schopný osvojit si nové dovednosti. Chtějí vědět a umět. Dokáží pochopit a starat se o druhé. Často riskuje. Někdy bývá ješitná a k druhým neuctivá. Obvykle ale bývá dobrý společník. Majetek shání jak se dá a nebojí se ani dluhů.

Typické vlastnosti: nápaditá, okouzlující, přesvědčivá, zábavná, společenská, vychytralá, fascinující

Povolání: rádi střídají jakékoli zaměstnání

Vhodná partnerství: pes, kůň, drak, myš

KOHOUT


kohout Je spojován s kovem, bílou barvou a jangovým principem.

Pro Kohouta je typická elegance, pohotovost a inteligence. Člověk tohoto znamení je rád v centru pozornosti a způsob, jakým dbá o svůj zevnějšek, má za důsledek to, že je někdy pokládán za exhibicionistu. Bohužel bývá až příliš chvástavý a přehnaně kritický. Pod nátlakem odmítá pracovat, rád věci promýšlí a výsledkem jsou unikátní řešení. V udělování příkazů není příliš dobrý, ale jako individuální podnikatel opravdu vyniká. Nejraději totiž spoléhá jen sám na sebe. Je ješitný a nesmírně opatrný. Pokud je uznáván, je dobrosrdečný. Své slovo opravdu drží a je vždy spolehlivý. Nepodceňují maximální vzdělání. Vztah k penězům má rozumný.

Typické vlastnosti: pedantský, schopný, pečlivý, svědomitý, inteligentní, čestný, otevřený, upřímný, milující, věrný

Povolání: ekonom, organizátor

Vhodná partnerství: had, vepř, ovce nebo buvol

PES


pes Je spojován se zemí, žlutou barvou, aspekty jin a jang jsou vyrovnány.

Pes je zřejmě nejlaskavější symbolem celého zvěrokruhu. Bývá všemi milován pro svou skromnost, přímost a spolehlivost. Protože má silný pocit zodpovědnosti, vše bere velice vážně. Je-li člověk tohoto znamení trochu starší, bývá považován za nejhoršího cynika. Pes dává svému lidskému zástupci odvahu. Bráni nespravedlivě napadené. Je velice citlivý k problémům druhých, pečuje o svou rodinu a blízké. Je velkorysý a obětavý. Pracovník je to velice spolehlivý, vyhýba se anebo dokáže úspěšně urovnávat konflikty. Vůči lidem je přátelský, ale částečně uzavřený. Bývá nekompromisní.

Typické vlastnosti: upřímný, spolehlivý, pracovitý, vnímavý, nesobecký, ohleduplný, pesimistický, velmi oddaný a věrný

Povolání: advokát, učitel, soudce, funkcionář

Vhodná partnerství: tygr, myš, opice nebo kůň

PRASE


prase Je spojováno s vodou, černou barvou, silný prvek jin.

Prase je oblíbené pro svůj klid a čestnost. V neznámem prostředí bývá rezervovaný. Člověk v tomto znamení je optimistický´a o jiných si myslí pouze to nejlepší. Vždy odpouští a netouží po pomstě. Cizí názory toleruje. Důvěru nezklame a za správnou věc se dokáže skutečně zasadit. V práci není ambiciózní, dokáže udržet rovnováhu mezi prací a hrou. Ve své touze po společnosti se někdy nechává až zneužívat. Na sílu nespoléhá a také nerad riskuje. Jeho práce je spíše pomalejší, zato spolehlivá. Dlouho váhá a rozvažuje než se rozhodne co stojí za jeho pozornost. Je intelektuál a vědomosti rád získává. Se svými smysly pro dobré způsoby a jídlo je také estetik.

Typické vlastnosti: upřímný, čestný, důvěryhodný, společenský, pracovitý, tvrdohlavý, vášnivý, smyslný, věrný

Povolání: různá, vyžadující mnoho znalostí a svědomitost

Vhodná partnerství: kohout, buvol, králík nebo ovce

Doporučujeme: UTON Copyright by Katarin © 2023